رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب پشوتن مشهوری نژاد
ارتباطات پشوتن مشهوری نژاد
...

عنوان بلاگ : دفتر خاطرات روزانه من- پنجشنبه 12 فروردین ماه.
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه .... اما بخش دوم تحلیلای خودمو سعی میکنم روی نمودار یکسری از سهم های اصلی بازار متمرکز کنم که بعضی از این سهما رو طبیعتا خودم هم دارم و بعضی دیگه شون رو فقط بخاطر سوالهایی که شاگردام ازم پرسیدن براتون بررسی میکنم ....

دفترخاطرات روزانه من:
پنشمبه ۱۲ فروردین ماه.


بعد از حدود دو هفته که اصن بازار رو به اونصورت نگاه نمیکردم -و درواقع نمیتونستم و نمیخاستم که دنبال کنم! - بالاخره امروز تصمیم گرفتم که بشینم و یه نگاهی کلی به یه سری از سهمای اصلی بازار و نموداراشون بندازم.

کلا وضعیت خیلی از نمودارها بنظرم بهتر از اون چیزی اومد که فکرشو میکردم و مخصوصا اگه هفته بعد بازار مثبت باشه دراونصورت خیلی از سهم ها میتونن محدوده های مقاومتی خودشون رو بشکنن و فازصعودی جدید خودشونو شروع کنن ، که این حرف به زبان الیوتی میشه اغاز ریزموج صعودی شماره پنج از موج صعودی اول ، و در اینصورت شاخص میتونه حداقل تا 83 الی 83.5 صعود بکنه و در اونجا به مهمترین مقاومت تکنیکال خودش میخوره!


اما بخش دوم تحلیلای خودمو سعی میکنم روی نمودار یکسری از سهم های اصلی بازار متمرکز کنم که بعضی از این سهما رو طبیعتا خودم هم دارم و بعضی دیگه شون رو فقط بخاطر سوالهایی که شاگردام ازم پرسیدن براتون بررسی میکنم!

البته این توضیح رو هم بدم که یک تحلیل تکنیکال واقعی اگه قرار باشه بصورت درست و اصولی انجام بشه، معمولا حدود یکساعت از من وقت و انرژی میگیره، بنابراین ناگفته پیداست که تحلیلهای زیر که بصورت تولید انبوه انجام شدن!! چندان دقیق و جدی نیستن و فقط برای بدست اوردن یک نمای کلی وبویژه برای دست آوردن دل مخاطبای خاص انجام شدن!!!


- نتایج تحلیل تکنیکال مختصر و سریع بعضی از سهم های اصلی بازار اینجوری شد:

ونفت: سیگنال خرید تکنیکال.
تارگت ۳۷۵ تومان .

وبملت: پرواز تا ۳۰۰تومان!!

دماوند: شتران۹۵ !!!!!!

خودرو: تارگت ۵۹۰ت !

فاذر: اصن تارگت نمیفهمه چیه خاک بر سر!!!!

وساپا: طرفداراش میگن وساپا هزار تومان.

فولاد: تارگت ۱۸۰تومان .

پارسان: چقد خوبه نمودارش. تارگت ۳۱۵تومان!

رتکو: اینم تارگت نداره خاک برسر!!!!

حفاری: سیگنال خریده. با تارگت ۵۶۰ت.

وپترو: چرا یادمون نبود زودتر بخریم؟ تارگت ۲۶۰ت.

خبهمن: سیگنال خرید. تارگت ۳۷۵ت.

خمحرکه: طفلک محمدرستمی چقد بهم گفت بخر. تارگت ۴۵۰ت.

وبیمه: سیگنال خرید. حدضرر۱۵۰ت. تارگت ۲۱۰تومان.

وپارس: حدضرر ۱۴۰ت. حدسود ۱۹۰ت. خودمم دارم این سهم رو!


واتی: درگیر با مقاومت ۱۸۵تومان. عدم توصیه به خرید در زیر این مقاومت.

ثرود: سیگنال خرید. تارگت ۲۱۰تومان!

داسوه: سیگنال خرید واقعی!!!!
دارویی ها چقد خوب شده نموداراشون!
تارگت ۲۵۹۰ت.
حدضرر ۱۸۰۰تومان.

تایرا: سهم مناسب برا پیرمردها !!!
حدضرر ۱۰ درصد.
حدسود ۲۰ درصد.

ختور: سیگنال خرید. حدضرر ۳۳۰ت.
حدسود ۴۷۰ و ۵۳۰تومان!
ضمنا این یکی سیگنال واقعی بود استثنائا !!!

دپارس: سیگنال خرید.
بنظرم باید دارویی ها رو جدی بگیریم. نموداراشون خیلی خوب شده!!
تارگت ۲۱۰۰-۲۲۰۰تومان!
حدضرر ۱۶۰۰تومان.

ثاباد:
الگوی پرچم ساخته:
درصورت صعود به بالای ۲۲۰= سیگنال خرید!
درصورت نزول به زیر ۱۹۵= سیگنال فروش!

ورنا: حمایت ۲۵۵تومان.
مقاومتها ۳۳۰ و ۳۷۵ تومان!

فاسمین: مالی نی هنو !!!

خگستر: تارگت احتمالی برای بازگشایی ۶۱۰ت.
سپس صعود تا ۷۴۰تومان !

رمپنا: تارگت ۱۳۸۰تومان !

منابع:
  • تحلیلهای شخصی

خلاصه .... اما بخش دوم تحلیلای خودمو سعی میکنم روی نمودار یکسری از سهم های اصلی بازار متمرکز کنم که بعضی از این سهما رو طبیعتا خودم هم دارم و بعضی دیگه شون رو فقط بخاطر سوالهایی که شاگردام ازم پرسیدن براتون بررسی میکنم ....

دفترخاطرات روزانه من:
پنشمبه ۱۲ فروردین ماه.


بعد از حدود دو هفته که اصن بازار رو به اونصورت نگاه نمیکردم -و درواقع نمیتونستم و نمیخاستم که دنبال کنم! - بالاخره امروز تصمیم گرفتم که بشینم و یه نگاهی کلی به یه سری از سهمای اصلی بازار و نموداراشون بندازم.

کلا وضعیت خیلی از نمودارها بنظرم بهتر از اون چیزی اومد که فکرشو میکردم و مخصوصا اگه هفته بعد بازار مثبت باشه دراونصورت خیلی از سهم ها میتونن محدوده های مقاومتی خودشون رو بشکنن و فازصعودی جدید خودشونو شروع کنن ، که این حرف به زبان الیوتی میشه اغاز ریزموج صعودی شماره پنج از موج صعودی اول ، و در اینصورت شاخص میتونه حداقل تا 83 الی 83.5 صعود بکنه و در اونجا به مهمترین مقاومت تکنیکال خودش میخوره!


اما بخش دوم تحلیلای خودمو سعی میکنم روی نمودار یکسری از سهم های اصلی بازار متمرکز کنم که بعضی از این سهما رو طبیعتا خودم هم دارم و بعضی دیگه شون رو فقط بخاطر سوالهایی که شاگردام ازم پرسیدن براتون بررسی میکنم!

البته این توضیح رو هم بدم که یک تحلیل تکنیکال واقعی اگه قرار باشه بصورت درست و اصولی انجام بشه، معمولا حدود یکساعت از من وقت و انرژی میگیره، بنابراین ناگفته پیداست که تحلیلهای زیر که بصورت تولید انبوه انجام شدن!! چندان دقیق و جدی نیستن و فقط برای بدست اوردن یک نمای کلی وبویژه برای دست آوردن دل مخاطبای خاص انجام شدن!!!


- نتایج تحلیل تکنیکال مختصر و سریع بعضی از سهم های اصلی بازار اینجوری شد:

ونفت: سیگنال خرید تکنیکال.
تارگت ۳۷۵ تومان .

وبملت: پرواز تا ۳۰۰تومان!!

دماوند: شتران۹۵ !!!!!!

خودرو: تارگت ۵۹۰ت !

فاذر: اصن تارگت نمیفهمه چیه خاک بر سر!!!!

وساپا: طرفداراش میگن وساپا هزار تومان.

فولاد: تارگت ۱۸۰تومان .

پارسان: چقد خوبه نمودارش. تارگت ۳۱۵تومان!

رتکو: اینم تارگت نداره خاک برسر!!!!

حفاری: سیگنال خریده. با تارگت ۵۶۰ت.

وپترو: چرا یادمون نبود زودتر بخریم؟ تارگت ۲۶۰ت.

خبهمن: سیگنال خرید. تارگت ۳۷۵ت.

خمحرکه: طفلک محمدرستمی چقد بهم گفت بخر. تارگت ۴۵۰ت.

وبیمه: سیگنال خرید. حدضرر۱۵۰ت. تارگت ۲۱۰تومان.

وپارس: حدضرر ۱۴۰ت. حدسود ۱۹۰ت. خودمم دارم این سهم رو!


واتی: درگیر با مقاومت ۱۸۵تومان. عدم توصیه به خرید در زیر این مقاومت.

ثرود: سیگنال خرید. تارگت ۲۱۰تومان!

داسوه: سیگنال خرید واقعی!!!!
دارویی ها چقد خوب شده نموداراشون!
تارگت ۲۵۹۰ت.
حدضرر ۱۸۰۰تومان.

تایرا: سهم مناسب برا پیرمردها !!!
حدضرر ۱۰ درصد.
حدسود ۲۰ درصد.

ختور: سیگنال خرید. حدضرر ۳۳۰ت.
حدسود ۴۷۰ و ۵۳۰تومان!
ضمنا این یکی سیگنال واقعی بود استثنائا !!!

دپارس: سیگنال خرید.
بنظرم باید دارویی ها رو جدی بگیریم. نموداراشون خیلی خوب شده!!
تارگت ۲۱۰۰-۲۲۰۰تومان!
حدضرر ۱۶۰۰تومان.

ثاباد:
الگوی پرچم ساخته:
درصورت صعود به بالای ۲۲۰= سیگنال خرید!
درصورت نزول به زیر ۱۹۵= سیگنال فروش!

ورنا: حمایت ۲۵۵تومان.
مقاومتها ۳۳۰ و ۳۷۵ تومان!

فاسمین: مالی نی هنو !!!

خگستر: تارگت احتمالی برای بازگشایی ۶۱۰ت.
سپس صعود تا ۷۴۰تومان !

رمپنا: تارگت ۱۳۸۰تومان !

منابع:
  • تحلیلهای شخصی
1395/01/13 از تهران
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333