رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : میادین مشترک نفتی ایران و عراق


خلاصه یکی از راه های افزایش تولید نفت کشور توسعه میادین مشترک نفتی است. بخشی از این میادین با کشور عراق مشترک است. دو میدان بزرگ نفتی آذر و آزادگان از این جمله هستند که مهمترین امید ایران برای افزایش تولید نفت محسوب می شوند ...

از نظر جغرافیایی دو کشور ایران و عراق دارای 1629 کیلومتر مرز مشترک هستند. از آنجا که ایران و عراق هر دو عضو اثرگذار اوپک و دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند، هرگونه همکاری و همگرایی درخصوص نفت بین دو کشور می تواند آثار مثبتی بر صنعت منطقه ای و بین المللی نفت به جا گذارد. ازجمله میادین مشترک نفت ایران و عراق میادین آذر و آزادگان است.

میادین مشترک نفتی ایران و عراق

میدان مشترک نفتی آذر در بلوک اناران واقع در کوه های زاگرس در امتداد مرز ایران و عراق و در قسمت جنوب غربی استان ایلام بین دو شهر مهران و دهلران قرار دارد و مساحت آن به 484 کیلومترمربع می رسد. نفت درجای مخزن بنگستان این میدان 2.5 میلیارد بشکه تخمین زده شده است. نام بخش عراقی این میدان البدره است که تولید آن از سال 2014 میلادی به میزان 15000 بشکه در روز و در نیمه دوم سال 2015 میلادی به 45000 بشکه در روز و در ژانویه سال جاری میلادی به 85000 بشکه در روز افزایش یافته و قرار است در سال 2017 میلادی به 170000 بشکه در روز برسد این درحالی است که براساس برنامه وزارت نفت ایران، قرار است تولید از میدان آذر به میزان 30000 بشکه در روز در سال 2017 آغاز و در نهایت به 65 هزار بشکه در روز برسد.

میدان مشترک آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشف شده در دهه های اخیر در ایران و مهمترین امید ایران برای افزایش ظرفیت تولید نفت محسوب می شود. اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد و این میدان با حفر دومین چاه در سال 1371 مورد اکتشاف قرار گرفت. در شرایط کنونی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی اکتشافی جهان در 30 سال گذشته، از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است. این میدان مشترک با عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی، وسعت آن به بیش از 900 کیلومترمربع می رسد. دو شرکت CNPC چین و شرکت اینپکس ژاپن پیش تر برای توسعه این میدان قراردادهایی با ایران بسته بودند، اما به دلیل کارشکنی و عدم اجرای به موقع، قراردادها به سرانجام نرسید. قرار بر این بود که فاز اول آزادگان شمالی با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه در روز در سال 2016-2017 و فاز دوم همین میدان در سال 2019 با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه در روز -توسط شرکت CNPC به بهره برداری برسد و همچنین فازهای اول و دوم آزادگان جنوبی نیز به ترتیب با ظرفیت تولید 150 و 110 هزار بشکه در روز به بهره برداری برسد و ظرفیت تولید نفت کشور را افزایش دهد. هم اکنون عراق برای توسعه این میدان با ایران درحال مذاکره است.

در شکل زیر میادین نفتی مشترک ایران و عراق نشان داده شده است.

میادین مشترک نفتی ایران و عراق

میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و شمال خرمشهر، واقع شده است. ابعاد میدان ۱۵ در ۴۵ کیلومتر است. حجم نفت درجای این میدان نفتی ۱۷ میلیارد بشکه برآورد می شود. میدان یادآوران در مجاورت میدان سنباد که یکی از میدا های نفتی عراق است قرار دارد. از این میدان دو نوع نفت سنگین و نفت سبک به ترتیب از دو لایه سروک و فهلیان تولید می شود. ایران و عراق در طول مرز مشترک خود دارای ۱۲ میدان نفتی مشترک هستند از جمله این میادین عبارتند از:

 • میدان نفت شهر (در مجاورت میدان نفت خانه)،
 • میدان دهلران (در مجاورت میدان ابوغریب)،
 • میدان پایدار غرب (در مجاورت میدان فکه)،
 • میدان آزادگان (در مجاورت میدان مجنون)
 • و میدان یادآوران (در مجاورت میدان سنباد).

میدان یادآوران از این جهت برای ایران حائز اهمیت است که طرف عراقی با سرعت درحال توسعه بخش غربی این میدان با کمک شرکت های بزرگ و چندملیتی است تا برداشت از آن را آغاز کند و ایران برای جلوگیری از عقب افتادگی لازم است تلاش بیشتری انجام دهد. تعلل شرکت چینی موجب تغییر پیمانکار این پروژه شد و از همان زمان شایعه دادن اطلاعات این میدان مشترک به عراقی ها مطرح شده بود. این شایعه از آن جهت قوت گرفت که طرف عراقی هنوز برداشت نفت از این میدان را آغاز نکرده است. هم اکنون میزان تولید میدان یادآوران ۵۲ هزار بشکه در روز است و در آینده ای نزدیک ظرفیت تولید این میدان به ۱۳۵ هزار بشکه در روز افزایش می یابد. تولید عراق از این میدان از سال ۲۰۰۳ میلادی (به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز) آغاز شد. پس از عقد قرارداد با شرکت های نفتی شل و پتروناس در سال ۲۰۰۹ میزان تولید از این میدان ۴۵ هزار بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۴ به ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. قرار است تولید نهایی از این میدان تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برسد.

منابع:
 • مرکز پژوهش های مجلس

خلاصه یکی از راه های افزایش تولید نفت کشور توسعه میادین مشترک نفتی است. بخشی از این میادین با کشور عراق مشترک است. دو میدان بزرگ نفتی آذر و آزادگان از این جمله هستند که مهمترین امید ایران برای افزایش تولید نفت محسوب می شوند ...

از نظر جغرافیایی دو کشور ایران و عراق دارای 1629 کیلومتر مرز مشترک هستند. از آنجا که ایران و عراق هر دو عضو اثرگذار اوپک و دارای منابع عظیم نفت و گاز هستند، هرگونه همکاری و همگرایی درخصوص نفت بین دو کشور می تواند آثار مثبتی بر صنعت منطقه ای و بین المللی نفت به جا گذارد. ازجمله میادین مشترک نفت ایران و عراق میادین آذر و آزادگان است.

میادین مشترک نفتی ایران و عراق

میدان مشترک نفتی آذر در بلوک اناران واقع در کوه های زاگرس در امتداد مرز ایران و عراق و در قسمت جنوب غربی استان ایلام بین دو شهر مهران و دهلران قرار دارد و مساحت آن به 484 کیلومترمربع می رسد. نفت درجای مخزن بنگستان این میدان 2.5 میلیارد بشکه تخمین زده شده است. نام بخش عراقی این میدان البدره است که تولید آن از سال 2014 میلادی به میزان 15000 بشکه در روز و در نیمه دوم سال 2015 میلادی به 45000 بشکه در روز و در ژانویه سال جاری میلادی به 85000 بشکه در روز افزایش یافته و قرار است در سال 2017 میلادی به 170000 بشکه در روز برسد این درحالی است که براساس برنامه وزارت نفت ایران، قرار است تولید از میدان آذر به میزان 30000 بشکه در روز در سال 2017 آغاز و در نهایت به 65 هزار بشکه در روز برسد.

میدان مشترک آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشف شده در دهه های اخیر در ایران و مهمترین امید ایران برای افزایش ظرفیت تولید نفت محسوب می شود. اولین چاه میدان نفتی آزادگان در سال 1355 شمسی حفر شد و این میدان با حفر دومین چاه در سال 1371 مورد اکتشاف قرار گرفت. در شرایط کنونی میدان آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی اکتشافی جهان در 30 سال گذشته، از ذخیره نفت درجای بیش از 42 میلیارد بشکه برخوردار است. این میدان مشترک با عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که با احتساب بخش شمالی و جنوبی، وسعت آن به بیش از 900 کیلومترمربع می رسد. دو شرکت CNPC چین و شرکت اینپکس ژاپن پیش تر برای توسعه این میدان قراردادهایی با ایران بسته بودند، اما به دلیل کارشکنی و عدم اجرای به موقع، قراردادها به سرانجام نرسید. قرار بر این بود که فاز اول آزادگان شمالی با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه در روز در سال 2016-2017 و فاز دوم همین میدان در سال 2019 با ظرفیت تولید 75 هزار بشکه در روز -توسط شرکت CNPC به بهره برداری برسد و همچنین فازهای اول و دوم آزادگان جنوبی نیز به ترتیب با ظرفیت تولید 150 و 110 هزار بشکه در روز به بهره برداری برسد و ظرفیت تولید نفت کشور را افزایش دهد. هم اکنون عراق برای توسعه این میدان با ایران درحال مذاکره است.

در شکل زیر میادین نفتی مشترک ایران و عراق نشان داده شده است.

میادین مشترک نفتی ایران و عراق

میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز و شمال خرمشهر، واقع شده است. ابعاد میدان ۱۵ در ۴۵ کیلومتر است. حجم نفت درجای این میدان نفتی ۱۷ میلیارد بشکه برآورد می شود. میدان یادآوران در مجاورت میدان سنباد که یکی از میدا های نفتی عراق است قرار دارد. از این میدان دو نوع نفت سنگین و نفت سبک به ترتیب از دو لایه سروک و فهلیان تولید می شود. ایران و عراق در طول مرز مشترک خود دارای ۱۲ میدان نفتی مشترک هستند از جمله این میادین عبارتند از:

 • میدان نفت شهر (در مجاورت میدان نفت خانه)،
 • میدان دهلران (در مجاورت میدان ابوغریب)،
 • میدان پایدار غرب (در مجاورت میدان فکه)،
 • میدان آزادگان (در مجاورت میدان مجنون)
 • و میدان یادآوران (در مجاورت میدان سنباد).

میدان یادآوران از این جهت برای ایران حائز اهمیت است که طرف عراقی با سرعت درحال توسعه بخش غربی این میدان با کمک شرکت های بزرگ و چندملیتی است تا برداشت از آن را آغاز کند و ایران برای جلوگیری از عقب افتادگی لازم است تلاش بیشتری انجام دهد. تعلل شرکت چینی موجب تغییر پیمانکار این پروژه شد و از همان زمان شایعه دادن اطلاعات این میدان مشترک به عراقی ها مطرح شده بود. این شایعه از آن جهت قوت گرفت که طرف عراقی هنوز برداشت نفت از این میدان را آغاز نکرده است. هم اکنون میزان تولید میدان یادآوران ۵۲ هزار بشکه در روز است و در آینده ای نزدیک ظرفیت تولید این میدان به ۱۳۵ هزار بشکه در روز افزایش می یابد. تولید عراق از این میدان از سال ۲۰۰۳ میلادی (به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز) آغاز شد. پس از عقد قرارداد با شرکت های نفتی شل و پتروناس در سال ۲۰۰۹ میزان تولید از این میدان ۴۵ هزار بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۴ به ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. قرار است تولید نهایی از این میدان تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برسد.

منابع:
 • مرکز پژوهش های مجلس
1395/01/10 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333