رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : 5 سورپرایز احتمالی بازار انرژی در سال 2016


خلاصه در روزهای پایانی سال یا اوایل سال جدید،‌ تحلیلگران به پیش‌بینی رخدادهای سال پیش‌رو می‌پردازند. دراین میان برخی تحلیلگران انرژی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت تا پایان سال 2016 به زیر 30 دلار به ازای هربشکه خواهدرسید.اگر تولیددرسطح جهان کاهش پیدا کند، به این دلیل خواهد بودکه حتی باوجود دکل‌های بیشتر، حفاران به فعالیت کمتری روی آورده‌اندوشرکت‌ها توسعه پروژه‌های نفت شنی در کانادا رابه دلیل انتظاربرای قیمت‌های بالاتربه تعویق انداخته‌اند. این محدودیت برخلاف رشدتولیدازسوی ایران پس ازلغوتحریم‌هادر سال 2016خواهدبود.

سایت یو اس تودی به معرفی ۵ سورپرایز محتمل در زمینه انرژی پرداخته است؛ حوادث غیرمترقبه ای که افراد کمی انتظار روی دادن آن ها را دارند.

۱.نفت خام سال ۲۰۱۶ را زیر ۳۰ دلار به ازای هر بشکه به پایان خواهد رساند
در حالی که نفت در محدوده 35 دلاری نوسان می کند به نظر غیر محتمل نمی آید که در آینده نه چندان دور قیمت هر بشکه نفت به زیر 30 دلار برسد. اما اگر قیمت نفت به زیر 30 دلار برای هر بشکه برسد اکثر مردم شگفت زده خواهند شد. این درحالی است که تولیدکنندگان پرهزینه به سادگی و با متوقف کردن فعالیت های حفاری در چاه های جدید خود می توانند این بحران را اندکی کاهش دهند. این کاهش عرضه به عنوان رشد اقتصادی فزاینده، قیمت را به سطوح بالاتری رهنمون خواهد ساخت.

نگرش جایگزین بدین شکل است که محدوده 35 دلاری نفت بازتاب ضعیف شدن اقتصاد در اواسط سال 2014 بوده که تا انتهای سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، ایران نیز بعد از برداشته شدن تحریم های غرب و با تولید و صادرات بیشتر به این عرضه مازاد جهانی دامن خواهد زد و خواهد توانست که قیمت نفت را حتی تا محدوده 20 دلاری پایین آورد.۲. تولید گاز طبیعی آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد
با وجود ادامه داشتن قیمت های پایین گاز طبیعی، تولید گاز آمریکا همچنان در حال رشد است. بیشتر این رشد از دو منبع نشئت می گیرد: محدوده اقتصادی قیمت هر هزار فوت مکعب گاز شیل 3 تا 4 دلار بوده و اینکه تگزاس با توجه به استخراج شیل بدون توجه به قیمت گاز به تولید آن ادامه می دهد.

در حالی که فعالیت های حفاری نفتی در آمریکا به دلیل قیمت پایین نفت با کاهش بی سابقه ای مواجه شده است، این میزان کاهش در تولید گاز طبیعی مشاهده نمی شود. با اینکه در سال 2015 قیمت گاز به نزدیکی 2 دلار رسیده است، استخراج شیرین ترین گاز شیل نیز به نظر به صرفه نخواهد بود. با همه این تفاسیر، رشد تولید گاز طبیعی آمریکا همچنان به جدال با قیمت های پایین ادامه می دهد. بخشی از این به دلیل بدهی بالای شرکت های گاز بوده که برای پرداخت بدهی خود به تولید گاز به هر قیمتی ادامه می دهند.

۳. پروژه های صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا متوقف یا به تعویق انداخته خواهد شد
یکی از الگوهای رفتاری تحول گاز شیل این بوده که ایالات متحده چیزی بیش از مصرف خود گاز طبیعی تولید می کند و این موضوع موجب بازگشایی مسیری برای صادرات گاز طبیعی مایه به دیگر کشورهای خواهان انرژی شده است. دو موضوع با مشکل همراه است. اول اینکه، تولید آمریکا، با اینکه در حال افزایش است، بیش از مصرف آمریکا نیست. با وجود اینکه تولید گاز طبیعی به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ رسیده است، ایالات متحده 3 درصد از مصرف گاز طبیعی خود در سال گذشته را وارد کرده است.

دوم اینکه، با ثبت قیمت LNG در محدوده 6 تا 7 دلار، صادرات گاز مایع طبیعی از آمریکا در حال حاضر غیر رقابتی خواهد بود. حتی با قیمت 2دلاری گاز طبیعی، با احتساب هزینه مایع سازی و انتقال گاز (در حدود 6 دلار)، قیمت کل بیش از قیمت آمریکایی خواهد شد.

در حال حاضر، برخی از پروژه های صادرات با تعهدات بلندمدت از سوی خریداران LNGهمراه بوده است. اگر این قراردادها پابرجا باقی بماند، قیمت گاز آمریکا برای سازندگان پروژه های صادرات گاز طبیعی مایع اهمیتی نخواه داشت. آنها پول خود را گرفته اند و برای آنها فرقی نخواهد کرد که آمریکا گاز صادر می کند یا از کشورهایی مثل کانادا مجبور به وارد کردن گاز است.۴. هر دو حزب از اقدام برای تغییرات اقلیمی در کنگره آمریکا حمایت خواهند کرد
در اواخر سال 2015، دنیا در مورد یک اقدام مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به یک توافق جامع رسیدند. اقدامات در مورد اجرای توافقنامه کنفرانس اقلیمی اخیر پاریس به شدت پایین بوده است و هنوز کشورهای دنیای دنیا یک مکانیزم اجباری را تهیه نکرده اند. با این حال، نتایج این کنفرانس بهتر از پیش بینی ها بوده است. چنین اقدام مشابهی نیز می تواند توسط کنگره آمریکا به تصویب برسد. حتی اگر اکثریت جمهوری خواه این موضوع را بدون مطالعه علمی بدانند، بهتر است که جمهوری خواهان در مورد هر موضوعی جز اقدام برای تغییر اقلیمی به مخالفت بپردازند. اگر آن ها از لجاجت دست بردارند و در اقدامات کوچک به دموکرات ها بپیوندند، یک پیشرفت بزرگ در سال انتخابات رخ خواهد داد.

۵. تولید نفت در جهان کاهش خواهد یافت
در گذشته تولید نفت جهان تنها در زمان بحران های اقتصادی و یا یک بار در اوایل دهه 80 میلادی و پس از یک دوره طولانی رشد قیمت اتفاق افتاده بود. با این حال تولید همچنان به طولانی تر شدن رشد خود ادامه می دهد.

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید جهانی نفت خام و میعانات آن در دوره 9 ساله منتهی به سال 2005 رشدی 15.7 درصدی داشته است. در بازه زمانی 9 ساله بین 2005 تا 2014، با وجود ثبت رکورد در قیمت و سرمایه گذاری ها این رشد تنها 5.3 درصد گزارش شده است.

اگر تولید در سطح جهان کاهش پیدا کند، به این دلیل خواهد بود که حتی با وجود دکل های بیشتر، حفاران به فعالیت کمتری روی آورده اند و شرکت ها توسعه پروژه های نفت شنی در کانادا را به دلیل انتظار برای قیمت های بالاتر به تعویق انداخته اند. این محدودیت بر خلاف رشد تولید از سوی ایران پس از لغو تحریم ها در سال 2016خواهد بود. اگر صلح در لیبی برقرار شود، آن گاه تولید نفت لیبی احتمالا مانع از کاهش کلی تولید نفت جهانی خواهد شد.
منابع:
  • http://www.eghtesadnews.com/

خلاصه در روزهای پایانی سال یا اوایل سال جدید،‌ تحلیلگران به پیش‌بینی رخدادهای سال پیش‌رو می‌پردازند. دراین میان برخی تحلیلگران انرژی پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت نفت تا پایان سال 2016 به زیر 30 دلار به ازای هربشکه خواهدرسید.اگر تولیددرسطح جهان کاهش پیدا کند، به این دلیل خواهد بودکه حتی باوجود دکل‌های بیشتر، حفاران به فعالیت کمتری روی آورده‌اندوشرکت‌ها توسعه پروژه‌های نفت شنی در کانادا رابه دلیل انتظاربرای قیمت‌های بالاتربه تعویق انداخته‌اند. این محدودیت برخلاف رشدتولیدازسوی ایران پس ازلغوتحریم‌هادر سال 2016خواهدبود.

سایت یو اس تودی به معرفی ۵ سورپرایز محتمل در زمینه انرژی پرداخته است؛ حوادث غیرمترقبه ای که افراد کمی انتظار روی دادن آن ها را دارند.

۱.نفت خام سال ۲۰۱۶ را زیر ۳۰ دلار به ازای هر بشکه به پایان خواهد رساند
در حالی که نفت در محدوده 35 دلاری نوسان می کند به نظر غیر محتمل نمی آید که در آینده نه چندان دور قیمت هر بشکه نفت به زیر 30 دلار برسد. اما اگر قیمت نفت به زیر 30 دلار برای هر بشکه برسد اکثر مردم شگفت زده خواهند شد. این درحالی است که تولیدکنندگان پرهزینه به سادگی و با متوقف کردن فعالیت های حفاری در چاه های جدید خود می توانند این بحران را اندکی کاهش دهند. این کاهش عرضه به عنوان رشد اقتصادی فزاینده، قیمت را به سطوح بالاتری رهنمون خواهد ساخت.

نگرش جایگزین بدین شکل است که محدوده 35 دلاری نفت بازتاب ضعیف شدن اقتصاد در اواسط سال 2014 بوده که تا انتهای سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، ایران نیز بعد از برداشته شدن تحریم های غرب و با تولید و صادرات بیشتر به این عرضه مازاد جهانی دامن خواهد زد و خواهد توانست که قیمت نفت را حتی تا محدوده 20 دلاری پایین آورد.۲. تولید گاز طبیعی آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد
با وجود ادامه داشتن قیمت های پایین گاز طبیعی، تولید گاز آمریکا همچنان در حال رشد است. بیشتر این رشد از دو منبع نشئت می گیرد: محدوده اقتصادی قیمت هر هزار فوت مکعب گاز شیل 3 تا 4 دلار بوده و اینکه تگزاس با توجه به استخراج شیل بدون توجه به قیمت گاز به تولید آن ادامه می دهد.

در حالی که فعالیت های حفاری نفتی در آمریکا به دلیل قیمت پایین نفت با کاهش بی سابقه ای مواجه شده است، این میزان کاهش در تولید گاز طبیعی مشاهده نمی شود. با اینکه در سال 2015 قیمت گاز به نزدیکی 2 دلار رسیده است، استخراج شیرین ترین گاز شیل نیز به نظر به صرفه نخواهد بود. با همه این تفاسیر، رشد تولید گاز طبیعی آمریکا همچنان به جدال با قیمت های پایین ادامه می دهد. بخشی از این به دلیل بدهی بالای شرکت های گاز بوده که برای پرداخت بدهی خود به تولید گاز به هر قیمتی ادامه می دهند.

۳. پروژه های صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا متوقف یا به تعویق انداخته خواهد شد
یکی از الگوهای رفتاری تحول گاز شیل این بوده که ایالات متحده چیزی بیش از مصرف خود گاز طبیعی تولید می کند و این موضوع موجب بازگشایی مسیری برای صادرات گاز طبیعی مایه به دیگر کشورهای خواهان انرژی شده است. دو موضوع با مشکل همراه است. اول اینکه، تولید آمریکا، با اینکه در حال افزایش است، بیش از مصرف آمریکا نیست. با وجود اینکه تولید گاز طبیعی به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ رسیده است، ایالات متحده 3 درصد از مصرف گاز طبیعی خود در سال گذشته را وارد کرده است.

دوم اینکه، با ثبت قیمت LNG در محدوده 6 تا 7 دلار، صادرات گاز مایع طبیعی از آمریکا در حال حاضر غیر رقابتی خواهد بود. حتی با قیمت 2دلاری گاز طبیعی، با احتساب هزینه مایع سازی و انتقال گاز (در حدود 6 دلار)، قیمت کل بیش از قیمت آمریکایی خواهد شد.

در حال حاضر، برخی از پروژه های صادرات با تعهدات بلندمدت از سوی خریداران LNGهمراه بوده است. اگر این قراردادها پابرجا باقی بماند، قیمت گاز آمریکا برای سازندگان پروژه های صادرات گاز طبیعی مایع اهمیتی نخواه داشت. آنها پول خود را گرفته اند و برای آنها فرقی نخواهد کرد که آمریکا گاز صادر می کند یا از کشورهایی مثل کانادا مجبور به وارد کردن گاز است.۴. هر دو حزب از اقدام برای تغییرات اقلیمی در کنگره آمریکا حمایت خواهند کرد
در اواخر سال 2015، دنیا در مورد یک اقدام مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به یک توافق جامع رسیدند. اقدامات در مورد اجرای توافقنامه کنفرانس اقلیمی اخیر پاریس به شدت پایین بوده است و هنوز کشورهای دنیای دنیا یک مکانیزم اجباری را تهیه نکرده اند. با این حال، نتایج این کنفرانس بهتر از پیش بینی ها بوده است. چنین اقدام مشابهی نیز می تواند توسط کنگره آمریکا به تصویب برسد. حتی اگر اکثریت جمهوری خواه این موضوع را بدون مطالعه علمی بدانند، بهتر است که جمهوری خواهان در مورد هر موضوعی جز اقدام برای تغییر اقلیمی به مخالفت بپردازند. اگر آن ها از لجاجت دست بردارند و در اقدامات کوچک به دموکرات ها بپیوندند، یک پیشرفت بزرگ در سال انتخابات رخ خواهد داد.

۵. تولید نفت در جهان کاهش خواهد یافت
در گذشته تولید نفت جهان تنها در زمان بحران های اقتصادی و یا یک بار در اوایل دهه 80 میلادی و پس از یک دوره طولانی رشد قیمت اتفاق افتاده بود. با این حال تولید همچنان به طولانی تر شدن رشد خود ادامه می دهد.

بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید جهانی نفت خام و میعانات آن در دوره 9 ساله منتهی به سال 2005 رشدی 15.7 درصدی داشته است. در بازه زمانی 9 ساله بین 2005 تا 2014، با وجود ثبت رکورد در قیمت و سرمایه گذاری ها این رشد تنها 5.3 درصد گزارش شده است.

اگر تولید در سطح جهان کاهش پیدا کند، به این دلیل خواهد بود که حتی با وجود دکل های بیشتر، حفاران به فعالیت کمتری روی آورده اند و شرکت ها توسعه پروژه های نفت شنی در کانادا را به دلیل انتظار برای قیمت های بالاتر به تعویق انداخته اند. این محدودیت بر خلاف رشد تولید از سوی ایران پس از لغو تحریم ها در سال 2016خواهد بود. اگر صلح در لیبی برقرار شود، آن گاه تولید نفت لیبی احتمالا مانع از کاهش کلی تولید نفت جهانی خواهد شد.
منابع:
  • http://www.eghtesadnews.com/
1394/10/13 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333