رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید آرمین موسوی
ارتباطات سید آرمین موسوی
...
141

عنوان بلاگ : افزایش درآمد یا کاهش!!؟
دسته : آموزشی


خلاصه شاید برای هرکدام از ما اتفاق افتاده باشد که به دنبال افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات خود باشیم و در نتیجه تصمیم به تغییر قیمت فروش محصولات خودبگیریم! راستی در این موقعیت با فرض ثبات سایر شرایط٬ ما چه تصمیمی باید بگیریم؟ افزایش قیمت؟؟؟!!! یا کاهش قیمت؟؟؟!!!

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید مفهوم کشش قیمتی تقاضا را بررسی کنیم. کشش قیمتی تقاضا نشان می دهد که به ازای یک درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا چند درصد تغییر می کند. بر این اساس کالا ها در سه دسته طبقه بندی می کنند:

  • کالای کم کشش: کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن کمتر از 1 می باشد. یعنی به ازای یک درصد تغییر در قمیت٬ تقاضا کمتر از یک درصد تغییر می کند.
  • کالای کشش واحد: کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن برابر ۱ می باشد یعنی به ازای هر درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا نیز یک درصد تغییر می کند.
  • کالای پرکشش کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن بزرگتر از یک می باشد یعنی به ازای یک درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا بیش از یک درصد تغییر می کند.
  • البته دو حالت حدی نیز وجود دارد:1- کاملا بی کشش: در این حالت کشش قمتی تقاضا برابر با صفر بوده و میزان تقاضا به قیمت ارتباطی ندارد و برای همه قیمت ها تقاضا مقدار ثابتی است 2-کاملا با کشش: در این صورت کشش بی نهایت بوده و تقاضا نسبت به تغییرات قیمتی بسیار حساس است و کوچکترین تغییر تغییر قیمت٬ تقاضا را به شدت تغییر خواهد داد.

با توجه به مطالب بیان شده٬ می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای محصول ما از یک بزرگتر باشد٬ با افزایش قیمت نه تنها در آمد ما افزایش نمی یابد٬ بلکه کاهش می یابد! زیرا به طور مثال اگرقیمت محصول خودرا یک درصد کاهش دهیم٬ از آنجایی که کالای ما پرکشش است٬ تقاضا بیشتر از یک درصد کاهش می یابد. در نتیجه درآمد ما که مساویست با حاصل ضرب مقدار فروخته شده درقمیت فروش٬ کاهش می یابد.

همین طور چنانچه کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از یک باشد افزایش یک درصدی قیمت باعث کاهش تقاضا به میزان کمتر از یک درصد میشود که در نتیجه آن درآمد ما افزایش خواهد یافت!

پس باید این مهم را در نظر داشته باشیم که همواره نمی توان با افزایش قیمت و یا کاهش قیمت، درآمد خود را افزایش داد! بلکه این سیاست بستگی به کشش قیمتی تقاضای محصول دارد!!

منابع:
  • آموخته های دانشگاهی

خلاصه شاید برای هرکدام از ما اتفاق افتاده باشد که به دنبال افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات خود باشیم و در نتیجه تصمیم به تغییر قیمت فروش محصولات خودبگیریم! راستی در این موقعیت با فرض ثبات سایر شرایط٬ ما چه تصمیمی باید بگیریم؟ افزایش قیمت؟؟؟!!! یا کاهش قیمت؟؟؟!!!

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید مفهوم کشش قیمتی تقاضا را بررسی کنیم. کشش قیمتی تقاضا نشان می دهد که به ازای یک درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا چند درصد تغییر می کند. بر این اساس کالا ها در سه دسته طبقه بندی می کنند:

  • کالای کم کشش: کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن کمتر از 1 می باشد. یعنی به ازای یک درصد تغییر در قمیت٬ تقاضا کمتر از یک درصد تغییر می کند.
  • کالای کشش واحد: کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن برابر ۱ می باشد یعنی به ازای هر درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا نیز یک درصد تغییر می کند.
  • کالای پرکشش کالایی است که قدر مطلق کشش قیمتی آن بزرگتر از یک می باشد یعنی به ازای یک درصد تغییر در قیمت٬ تقاضا بیش از یک درصد تغییر می کند.
  • البته دو حالت حدی نیز وجود دارد:1- کاملا بی کشش: در این حالت کشش قمتی تقاضا برابر با صفر بوده و میزان تقاضا به قیمت ارتباطی ندارد و برای همه قیمت ها تقاضا مقدار ثابتی است 2-کاملا با کشش: در این صورت کشش بی نهایت بوده و تقاضا نسبت به تغییرات قیمتی بسیار حساس است و کوچکترین تغییر تغییر قیمت٬ تقاضا را به شدت تغییر خواهد داد.

با توجه به مطالب بیان شده٬ می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای محصول ما از یک بزرگتر باشد٬ با افزایش قیمت نه تنها در آمد ما افزایش نمی یابد٬ بلکه کاهش می یابد! زیرا به طور مثال اگرقیمت محصول خودرا یک درصد کاهش دهیم٬ از آنجایی که کالای ما پرکشش است٬ تقاضا بیشتر از یک درصد کاهش می یابد. در نتیجه درآمد ما که مساویست با حاصل ضرب مقدار فروخته شده درقمیت فروش٬ کاهش می یابد.

همین طور چنانچه کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از یک باشد افزایش یک درصدی قیمت باعث کاهش تقاضا به میزان کمتر از یک درصد میشود که در نتیجه آن درآمد ما افزایش خواهد یافت!

پس باید این مهم را در نظر داشته باشیم که همواره نمی توان با افزایش قیمت و یا کاهش قیمت، درآمد خود را افزایش داد! بلکه این سیاست بستگی به کشش قیمتی تقاضای محصول دارد!!

منابع:
  • آموخته های دانشگاهی
1394/10/15 از تهران
0
/
20
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333