رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
103

عنوان بلاگ : اشتباهات متداول سرمایه گذار(بخش دوم)
دسته : آموزشی


خلاصه اگر شما مشتاق  تبدیل شدن به یک سرمایه گذار برنده هستید، این آیتم ها را بارها با دقت بخوانید و با خود روراست باشید! چند تا از متدهای عادتی زیر،عقاید و عادات سرمایه گذاری شما را توصیف می کند؟ اصول و روش های ضعیف منجر به نتایج ضعیف  هم می شود و برعکس.

10.بیش از 98٪ افراد از خرید سهامی که شروع به بالارفتن در سطح قیمتی جدید (قیمت معقول) هستند، می ترسند، این به نظر آنها بیش از حد بالا به نظر می رسد.
احساسات و نظرات شخصی به مراتب دارای دقت و صحت کمتری از جهت بازار است. به همین ترتیب، سرمایه گذاران در سودهای کوچک کسب شده،نقد می کنند و در ضررهایشان نگهداری.
این تاکتیک دقیقا برعکس روش سرمایه گذاری درست است. سرمایه گذاران سهام با سود را قبل از آنکه همون سهم را با ضرر بفروشند،خواهند فروخت.
11.سرمایه گذاران گاه نگران مالیات و کارمزد هستند. فعالیت شما باید در وهله ی اول منجر به سود خالص گردد.
نگرانی بیش از حد در مورد مالیات معمولا منجر به سرمایه گذاری غلط، به امید بدست آوردن یک پناه مالیاتی می گردد.
در زمان های گذشته، سرمایه گذاران سود خوب را با نگه داشتن بیش از حد طولانی سهم از دست می دادند، در تلاش برای بدست آوردن سود سرمایه گذاری بلندمدت.
هزینه های کمیسیون خرید یا فروش سهام، به ویژه از طریق تخفیف کارگزار، یک عامل نسبتا جزئی، در مقایسه با جنبه های مهم تر مانند تصمیم گیری درست در وهله اول و اقدام عمل در زمانی که مورد نیاز است.یکی از مزیت های بزرگ داشتن سهام نسبت به املاک واقعی، کمیسیون قابل ملاحظه ی پایین و قابلیت نقدینگی آن هست.
این شما را قادر به محافظت از خود با هزینه پایین و یا استفاده از گرایش های جدید بسیار سود آور می سازد.
12.سفته بازان در قراردهای آتی بیشتر هستند، چون آنها فکر می کنند ثروت بیشتری در زمان کمتری بدست می آورند.

26


وقتی آنها اختیار خرید/فروش می خرند، آنها کاملا در کوتاه مدت تمرکز می کنند. قراردادهای اختیار خرید و فروش کوتاه مدت، نوسان و ریسک بیشتری دارند، این عملکرد ناصحیح سرمایه گذاری هست.
13.سرمایه گذاران تازه کار معمولا برای خرید و فروش خود محدودیت قیمتی قرار می دهند، آنها به ندرت سفارشات بازار قرار می دهند.این روش ضعیفی است زیرا سرمایه گذار به جای تاکید بر جنبش و حرکت مهم تر و بزرگتر،درگیر ابهام در نقطه ی قیمتی است.
سفارشات محدود در نهایت منجر به از دست دادن کامل بازار می شود و عدم خروج از سهامی که باید به فروش می رفت تا از ضرر قابل توجهی جلوگیری شود.
14..برخی سرمایه گذاران در تصمیم به خرید یا فروش دچار آشفتگی اند، به عبارت دیگر، دو دل هستند و نمی توانند تصمیم بگیرند، در حقیقت نمی دانند چه می کنند.
آنها برنامه و طرح ، مجموعه از اصول یا قوانینی ندارند تا هدایتشان کنند و این باعث عدم اطمینان در آنچه باید انجام دهند، می شود.
15.بسیاری از سرمایه گذاران نمی توانند بی طرفانه به سهام نگاه کنند. آنها همیشه امید وارند و علایقی دارند و بر علایق و وعقاید شخصی خود تکیه می کنند ، بدون توجه به دیدگاه بازاری که به مراتب درست تر هست.

11

اگر شما مشتاق تبدیل شدن به یک سرمایه گذار برنده هستید، این آیتم ها را بارها با دقت بخوانید و با خود روراست باشید!
شجاع و مثبت اندیش باشید، فرصت های بزرگ در هر سال رخ می دهد، خود را آماده کنید و به دنبال آن باشید.شما باید دریابید که بذرهای کوچک می توانند رشد کرده به بلوط تبدیل شوند. هر چیزی با پشتکار و کار سخت امکان پذیر است.

منابع:
  • چطور در بازار سرمایه پول بدست بیاورم،ویلیام جی اونیل،بخش اشتباهات رایج سرمایه گذاران،ترجمه ی خودم!

خلاصه اگر شما مشتاق  تبدیل شدن به یک سرمایه گذار برنده هستید، این آیتم ها را بارها با دقت بخوانید و با خود روراست باشید! چند تا از متدهای عادتی زیر،عقاید و عادات سرمایه گذاری شما را توصیف می کند؟ اصول و روش های ضعیف منجر به نتایج ضعیف  هم می شود و برعکس.

10.بیش از 98٪ افراد از خرید سهامی که شروع به بالارفتن در سطح قیمتی جدید (قیمت معقول) هستند، می ترسند، این به نظر آنها بیش از حد بالا به نظر می رسد.
احساسات و نظرات شخصی به مراتب دارای دقت و صحت کمتری از جهت بازار است. به همین ترتیب، سرمایه گذاران در سودهای کوچک کسب شده،نقد می کنند و در ضررهایشان نگهداری.
این تاکتیک دقیقا برعکس روش سرمایه گذاری درست است. سرمایه گذاران سهام با سود را قبل از آنکه همون سهم را با ضرر بفروشند،خواهند فروخت.
11.سرمایه گذاران گاه نگران مالیات و کارمزد هستند. فعالیت شما باید در وهله ی اول منجر به سود خالص گردد.
نگرانی بیش از حد در مورد مالیات معمولا منجر به سرمایه گذاری غلط، به امید بدست آوردن یک پناه مالیاتی می گردد.
در زمان های گذشته، سرمایه گذاران سود خوب را با نگه داشتن بیش از حد طولانی سهم از دست می دادند، در تلاش برای بدست آوردن سود سرمایه گذاری بلندمدت.
هزینه های کمیسیون خرید یا فروش سهام، به ویژه از طریق تخفیف کارگزار، یک عامل نسبتا جزئی، در مقایسه با جنبه های مهم تر مانند تصمیم گیری درست در وهله اول و اقدام عمل در زمانی که مورد نیاز است.یکی از مزیت های بزرگ داشتن سهام نسبت به املاک واقعی، کمیسیون قابل ملاحظه ی پایین و قابلیت نقدینگی آن هست.
این شما را قادر به محافظت از خود با هزینه پایین و یا استفاده از گرایش های جدید بسیار سود آور می سازد.
12.سفته بازان در قراردهای آتی بیشتر هستند، چون آنها فکر می کنند ثروت بیشتری در زمان کمتری بدست می آورند.

26


وقتی آنها اختیار خرید/فروش می خرند، آنها کاملا در کوتاه مدت تمرکز می کنند. قراردادهای اختیار خرید و فروش کوتاه مدت، نوسان و ریسک بیشتری دارند، این عملکرد ناصحیح سرمایه گذاری هست.
13.سرمایه گذاران تازه کار معمولا برای خرید و فروش خود محدودیت قیمتی قرار می دهند، آنها به ندرت سفارشات بازار قرار می دهند.این روش ضعیفی است زیرا سرمایه گذار به جای تاکید بر جنبش و حرکت مهم تر و بزرگتر،درگیر ابهام در نقطه ی قیمتی است.
سفارشات محدود در نهایت منجر به از دست دادن کامل بازار می شود و عدم خروج از سهامی که باید به فروش می رفت تا از ضرر قابل توجهی جلوگیری شود.
14..برخی سرمایه گذاران در تصمیم به خرید یا فروش دچار آشفتگی اند، به عبارت دیگر، دو دل هستند و نمی توانند تصمیم بگیرند، در حقیقت نمی دانند چه می کنند.
آنها برنامه و طرح ، مجموعه از اصول یا قوانینی ندارند تا هدایتشان کنند و این باعث عدم اطمینان در آنچه باید انجام دهند، می شود.
15.بسیاری از سرمایه گذاران نمی توانند بی طرفانه به سهام نگاه کنند. آنها همیشه امید وارند و علایقی دارند و بر علایق و وعقاید شخصی خود تکیه می کنند ، بدون توجه به دیدگاه بازاری که به مراتب درست تر هست.

11

اگر شما مشتاق تبدیل شدن به یک سرمایه گذار برنده هستید، این آیتم ها را بارها با دقت بخوانید و با خود روراست باشید!
شجاع و مثبت اندیش باشید، فرصت های بزرگ در هر سال رخ می دهد، خود را آماده کنید و به دنبال آن باشید.شما باید دریابید که بذرهای کوچک می توانند رشد کرده به بلوط تبدیل شوند. هر چیزی با پشتکار و کار سخت امکان پذیر است.

منابع:
  • چطور در بازار سرمایه پول بدست بیاورم،ویلیام جی اونیل،بخش اشتباهات رایج سرمایه گذاران،ترجمه ی خودم!
1394/10/13 از نهایت‌نگر
0
/
13
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333