رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
161

عنوان بلاگ : چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز
دسته : آموزشی


خلاصه تحقیقاتی را روی درصد تصمیمات صحیح قوی ترین معامله گران سهام در بورسهای معتبر جهان انجام دادند. نتایج به نحو خیره کننده ای دلسرد کننده و در عین حال عبرت آمیز بود. از هر 100 Enter قوی ترین معامله گران فقط حدود 58 مورد صحیح و در جهت دلخواه بود! حتی در مورد 10 برترین معامله گر سه مورد زیر 50 درصد صحیح عمل کرده بودند. چه نکاتی در این یافته ها نهفته است...

مطالب این بلاگ بسیار عبرت انگیز و حاوی نکات ارزشمندی برای نیل به شرایط یک معامله گری هوشمندانه است. ماجرا به داشتن یک برتری رقابتی فردی در عالم معامله گری مربوط می شود. و سوال این است که خاصیت شما چیست؟ چه فن خاصی در بازار دارید که بتواند به شما در کسب سود مفید و موثر باشد. این عبارت را در متون استراتژی دیده اید که اگر نمی دانید عامل مزیت شما چیست پس احتمالا مزیتی ندارید! البته در برخی موارد هم معامله گران برتری هایی دارند ولی خودشان تاکنون برای شناخت آن تمرکز نداشته اند.بهترین راه شناخت این است که به سبک کار خودتان مراجعه کنید و به این سوال پاسخ دهید که آیا موفقیت های شما ناشی از توانمندی ها و شگردهای خاص است یا نتیجه شانس و اقبال و یا روند عمومی بازار؟

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

توانمندی محوری خود را کشف کنید.

توانمندی محوری در بازار سهام یا همان برگ برنده ترکیبی از فاکتورهای متعدد است. یک راه ساده این است که ببینید توان شما در کدام یک از سوالات زیر است:

 • آیا سهم شناس خوبی هستید و می توانید سهام خوب و بد را از هم تمیز دهید؟
 • آیا روند شناس خوبی هستید و قادرید با تمرکز بر روندها، رفتارها و الگوهای پنهان حرکتی را کشف کنید؟
 • آیا تکنیکالیست قهاری هستید و تشخیص هایتان مو لای درزش نمی رود؟
 • آیا شرایط شناس خوبی هستید و قادرید اوضاع سیاسی و تصمیمهای مهم مدیریت را سریعتر و بهتر از دیگران درک کنید؟
 • آیا خروج شناسی خوبی دارید و در کنترل و مهار ریسک تبحر دارید؟

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

پس از اینکه تشخیص دادید برگ برنده تان کدام است باید تلاش کنید از آن به نحو مناسبی بهره برداری کنید. برای ارزیابی قدرت خودتان سه معیار وجود دارد:

۱- نسبت Win/Loss. یا حاصل تقسیم دفعات تصمیم درست به تصمیم غلط در بازار. مثلا اگر در ۱۰ بار تصمیم ۶ بار آن درست باشد می شود ۶۰درصد.

۲- نسبت Profit/Loss. یا حاصل کل دست آورد سودی شما به کل زیان حاصله. مثلا در طول ماه گذشته ۱۰۰۰ ریال سود آوردید و ۷۰۰ ریال ضرر می شود نسبت ۱۰ به ۷.

۳- نسبت Profit/Cost . که حاصل تقسیم سودهای شما به هزینه های مختلف از جمله هزینه های مالی و کارمزد و اشتباهات و امثالهم است.

عموم ما فکر می کنیم باید همه توانایی ها را داشته باشیم تا سودهای کلان بدست آوریم در حالیکه این تصور کاملا اشتباه است و معکوس آن درست است!

برگ برنده موثر معمولا محدود است و این تمرکز بر محورهای خاص است که ارزش آفرین است. تحقیقاتی را روی درصد تصمیمات صحیح قوی ترین معامله گران سهام در بورسهای معتبر جهان انجام دادند. نتایج بسیار خیره کننده و در عین حال عبرت آمیز بود. از هر ۱۰۰ Enter قوی ترین معامله گران فقط حدود ۵۸ مورد صحیح و در جهت دلخواه بود! حتی در مورد ۱۰ برترین معامله گر سه مورد زیر ۵۰ درصد صحیح عمل کرده بودند. چه نکاتی در این یافته ها نهفته است.

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

مطالعات بین رابطه دو نسبت W/L و P/C نشان می دهد نسبت بالای دومی حاصل حفظ یک نسبت ثابت در اولی است. یعنی اینکه به جای سراسیمه شدن در بازار و تلاش برای اینکه از همه چیز سر در بیاوریم و همه چیز را امتحان کنیم بهتر است روی سبک خاص معاملات تمرکز کنیم. در این گفتار معانی عمیقی برای عزیزان نهفته است که امیدوارم موثر و قابل استفاده بوده باشد. مثال ساده اش این است که ما به همه رشته های ورزشی سرک بکشیم و از همه آنها مقداری تمرین کنیم و سپس انتظار داشته باشیم در المپیک هم کلی مدال بیاوریم. اگر مدال می خواهیم باید ابتدا پاره ای توانمندی هایمان را ارتقا بخشیم و آنگاه روی یک رشته خاصی تمرکز کنیم.

در دنیای سهام نیز همینطور است. توصیه بلاگ بر این است که سبک خودتان را بشناسید و متناسب با آن روی تعداد معدودی سهام یا اوراق تمرکز کنید.

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

منابع:
 • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.html

خلاصه تحقیقاتی را روی درصد تصمیمات صحیح قوی ترین معامله گران سهام در بورسهای معتبر جهان انجام دادند. نتایج به نحو خیره کننده ای دلسرد کننده و در عین حال عبرت آمیز بود. از هر 100 Enter قوی ترین معامله گران فقط حدود 58 مورد صحیح و در جهت دلخواه بود! حتی در مورد 10 برترین معامله گر سه مورد زیر 50 درصد صحیح عمل کرده بودند. چه نکاتی در این یافته ها نهفته است...

مطالب این بلاگ بسیار عبرت انگیز و حاوی نکات ارزشمندی برای نیل به شرایط یک معامله گری هوشمندانه است. ماجرا به داشتن یک برتری رقابتی فردی در عالم معامله گری مربوط می شود. و سوال این است که خاصیت شما چیست؟ چه فن خاصی در بازار دارید که بتواند به شما در کسب سود مفید و موثر باشد. این عبارت را در متون استراتژی دیده اید که اگر نمی دانید عامل مزیت شما چیست پس احتمالا مزیتی ندارید! البته در برخی موارد هم معامله گران برتری هایی دارند ولی خودشان تاکنون برای شناخت آن تمرکز نداشته اند.بهترین راه شناخت این است که به سبک کار خودتان مراجعه کنید و به این سوال پاسخ دهید که آیا موفقیت های شما ناشی از توانمندی ها و شگردهای خاص است یا نتیجه شانس و اقبال و یا روند عمومی بازار؟

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

توانمندی محوری خود را کشف کنید.

توانمندی محوری در بازار سهام یا همان برگ برنده ترکیبی از فاکتورهای متعدد است. یک راه ساده این است که ببینید توان شما در کدام یک از سوالات زیر است:

 • آیا سهم شناس خوبی هستید و می توانید سهام خوب و بد را از هم تمیز دهید؟
 • آیا روند شناس خوبی هستید و قادرید با تمرکز بر روندها، رفتارها و الگوهای پنهان حرکتی را کشف کنید؟
 • آیا تکنیکالیست قهاری هستید و تشخیص هایتان مو لای درزش نمی رود؟
 • آیا شرایط شناس خوبی هستید و قادرید اوضاع سیاسی و تصمیمهای مهم مدیریت را سریعتر و بهتر از دیگران درک کنید؟
 • آیا خروج شناسی خوبی دارید و در کنترل و مهار ریسک تبحر دارید؟

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

پس از اینکه تشخیص دادید برگ برنده تان کدام است باید تلاش کنید از آن به نحو مناسبی بهره برداری کنید. برای ارزیابی قدرت خودتان سه معیار وجود دارد:

۱- نسبت Win/Loss. یا حاصل تقسیم دفعات تصمیم درست به تصمیم غلط در بازار. مثلا اگر در ۱۰ بار تصمیم ۶ بار آن درست باشد می شود ۶۰درصد.

۲- نسبت Profit/Loss. یا حاصل کل دست آورد سودی شما به کل زیان حاصله. مثلا در طول ماه گذشته ۱۰۰۰ ریال سود آوردید و ۷۰۰ ریال ضرر می شود نسبت ۱۰ به ۷.

۳- نسبت Profit/Cost . که حاصل تقسیم سودهای شما به هزینه های مختلف از جمله هزینه های مالی و کارمزد و اشتباهات و امثالهم است.

عموم ما فکر می کنیم باید همه توانایی ها را داشته باشیم تا سودهای کلان بدست آوریم در حالیکه این تصور کاملا اشتباه است و معکوس آن درست است!

برگ برنده موثر معمولا محدود است و این تمرکز بر محورهای خاص است که ارزش آفرین است. تحقیقاتی را روی درصد تصمیمات صحیح قوی ترین معامله گران سهام در بورسهای معتبر جهان انجام دادند. نتایج بسیار خیره کننده و در عین حال عبرت آمیز بود. از هر ۱۰۰ Enter قوی ترین معامله گران فقط حدود ۵۸ مورد صحیح و در جهت دلخواه بود! حتی در مورد ۱۰ برترین معامله گر سه مورد زیر ۵۰ درصد صحیح عمل کرده بودند. چه نکاتی در این یافته ها نهفته است.

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

مطالعات بین رابطه دو نسبت W/L و P/C نشان می دهد نسبت بالای دومی حاصل حفظ یک نسبت ثابت در اولی است. یعنی اینکه به جای سراسیمه شدن در بازار و تلاش برای اینکه از همه چیز سر در بیاوریم و همه چیز را امتحان کنیم بهتر است روی سبک خاص معاملات تمرکز کنیم. در این گفتار معانی عمیقی برای عزیزان نهفته است که امیدوارم موثر و قابل استفاده بوده باشد. مثال ساده اش این است که ما به همه رشته های ورزشی سرک بکشیم و از همه آنها مقداری تمرین کنیم و سپس انتظار داشته باشیم در المپیک هم کلی مدال بیاوریم. اگر مدال می خواهیم باید ابتدا پاره ای توانمندی هایمان را ارتقا بخشیم و آنگاه روی یک رشته خاصی تمرکز کنیم.

در دنیای سهام نیز همینطور است. توصیه بلاگ بر این است که سبک خودتان را بشناسید و متناسب با آن روی تعداد معدودی سهام یا اوراق تمرکز کنید.

چطور در بورس ضرر نکنیم؟ 5-یافته های حیرت انگیز

منابع:
 • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.html
1394/11/11 از نهایت‌نگر
0
/
23
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333