رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
309

عنوان بلاگ : چطور در بورس ضرر نکنیم؟3- هم گاو هم خرس!
دسته : آموزشی


خلاصه از منازعات دیر باز محافل مالی ماجرای گاو و خرس است. گروهی اکیدا بر ورود به بازی سهام در بازار گاوی تاکید دارند و گروهی قسم تان می دهند که بازار خرسی بهتر است. این بلاگ سعی دارد نشان دهد که هم گاو خوب است و هم خرس. آنچه بد است....

همه ما تصور می کنیم شناخت خوبی از وازه های گاو و خرس داریم ولی وقتی به دنبال تعریف دقیق می گردیم با انواع تعاریف دلسرد کننده مواجه می شویم:

بازار گاوی بازاری است که در بلندمدت ، قیمتها بیش از متوسط تاریخی خود افزایش می یابند... investorwords.com

به دوره طولانی روند مثبت قیمتها، بازار گاوی گفته می شود و برعکس... وال استریت

وقتی قیمت سهام برای چندین ماه پیاپی افزایش می بابد گا و برعکس آن خرس است.... MSN

اصطلاحاتی نظیر بلند مدت، طولانی و مداوم همگی مبهم و گیج کننده هستند و خیلی نمی توانند در تصمیم گیری مفید باشند در حالیکه برای پول ساختن و اجتناب از ضرر لازم است مفهوم دقیق این واژه ها را برای خودمان مشخص کنیم.

گاو و خرس هر دو اصطلاح نسبی است و استفاده مفید از آن به استراتژی ما در قبال چارچوب زمانی بستگی دارد. اگر به روندها در بازه بلند مدت نگاه کنید ، اغلب بازارها را گاو خواهید دید ولی هر چه نزدیکتر شوید و بازه را کوتاه تر کنید خرسها نیز ظاهر خواهند شد. بازارها از تعداد کثیری بازارهای کوچکتر و بازه ها از تعداد کثیری بازه های کوتاه تر تشکیل شده است. تنها بازار و مقطعی مهم است که طبق نیت قبلی برای خودمان برگزیده ایم.

به طور دقیق گاو عبارتست از یک روند افزایشی قیمتها در یک بازه زمانی معین.

خرس عبارتست از روند کاهشی در یک بازه زمانی مشخص.

البته که روندها مهم هستند ولی اهمیت اصلی آنها در این است که در بازه مورد نظر خود درست عمل کنیم. در اینکه افق زمانی ما سال باشد، ماه باشد یا هفته ، گاو و خرسها تغییر جا می دهند! حتی شاید شوک آور باشد بگوییم که در بازار خرسی نیز درست به همان اندازه بازار گاوی سود وجود دارد!

برای درک بهتر موضوع لازم است اندکی عقبتر رفته و درس شیرین آمار را مرور کنیم.

چارلز داو برای اولین بار در سال 1896 متوسط داو جونز را معرفی کرد. او معتقد بود سه نوع روند وجود دارد:

1- روند اولیه که ممکن است گاوی یا خرسی باشد و می تواند سالها ادامه یابد.

2- روند ثانویه که روند معکوس نیز نامیده می شود و در جهت معکوس روند قبلی حرکت می کند.

3- خرده روندها که در طول یک روز یا بین دو روز شکل می گیرد.

منظور عموم از روندها همان روند اولیه چارلز داو است . همانگونه که در تصویر هم ملاحظه می کنید در یک زمان مشخص می توان هر دو نوع بازار گاوی و خرسی را همزمان دید! بنابر این تقسیم بازار به دو بازار خرس و گاو یک طنز است. در یک مقطع زمانی دهها گاو و خرس وجود دارد.

از این بحث طولانی دو نتیجه مهم می توان گرفت: اول اینکه روند در بازه زمانی است که معنی پیدا می کند و دوم اینکه مهم است موقعیتی که اختیار می کنیم متناسب با روند باشد.

دوستان حتما در متون مالی با دو واژه موقعیت بلند Long Position و موقعیت کوتاه Short Position آشنا شده اند.

موقعیت بلند ناظر بر حالتی است که با یک روند مثبت مواجهید لذا به امید افزایش قیمت اقدام به خرید می کنید.

موقعیت کوتاه ناظر به وضعیتی است که با روند کاهشی مواجهید لذا اقدام به فروش می کنید.

لازم به توضیح است که فروش می تواند از محل داراییهای مالی خودتان باشد و یا فروش استقراضی، یعنی اینکه سهمی که ندارید را از کارگزاری قرض بگیرید و بفروشید به امید اینکه بزودی ارزانتر می شود و جایگزین می کنید. البته اینکار در سیستم رسمی کارگزاری های ایران وجود ندارد.

لذا همانگونه که ملاحظه می کنید با استراتژی درست معاملات، هم گاو نعمت است و هم خرس. آنچه مایه دردسر است رفتارهای ناشیانه ما در بازار داراییهای مالی است. مثلا اختیار موقعیت بلند در حالیکه روند بلندمدت خرسی است... یا اختیار موقعیت کوتاه وقتی اوضاع گاوی است از آن دسته رفتارهای ضرر دهنده است. با این حال عموم ما چون استراتژی معاملات نداریم و تابع شرایط هستیم لذا بیشتر از همه وضعیت سبد مان از روند اولیه تاثیر می پذیرد و به این دلیل است که همگی عاشق گاو هستیم تا خرس...

بلاگ بعدی این سری به زمان دقیق ورود و خروج می پردازد و امید است که مفید به تصمیمات عزیزان باشد.

منابع:
  • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.htm

خلاصه از منازعات دیر باز محافل مالی ماجرای گاو و خرس است. گروهی اکیدا بر ورود به بازی سهام در بازار گاوی تاکید دارند و گروهی قسم تان می دهند که بازار خرسی بهتر است. این بلاگ سعی دارد نشان دهد که هم گاو خوب است و هم خرس. آنچه بد است....

همه ما تصور می کنیم شناخت خوبی از وازه های گاو و خرس داریم ولی وقتی به دنبال تعریف دقیق می گردیم با انواع تعاریف دلسرد کننده مواجه می شویم:

بازار گاوی بازاری است که در بلندمدت ، قیمتها بیش از متوسط تاریخی خود افزایش می یابند... investorwords.com

به دوره طولانی روند مثبت قیمتها، بازار گاوی گفته می شود و برعکس... وال استریت

وقتی قیمت سهام برای چندین ماه پیاپی افزایش می بابد گا و برعکس آن خرس است.... MSN

اصطلاحاتی نظیر بلند مدت، طولانی و مداوم همگی مبهم و گیج کننده هستند و خیلی نمی توانند در تصمیم گیری مفید باشند در حالیکه برای پول ساختن و اجتناب از ضرر لازم است مفهوم دقیق این واژه ها را برای خودمان مشخص کنیم.

گاو و خرس هر دو اصطلاح نسبی است و استفاده مفید از آن به استراتژی ما در قبال چارچوب زمانی بستگی دارد. اگر به روندها در بازه بلند مدت نگاه کنید ، اغلب بازارها را گاو خواهید دید ولی هر چه نزدیکتر شوید و بازه را کوتاه تر کنید خرسها نیز ظاهر خواهند شد. بازارها از تعداد کثیری بازارهای کوچکتر و بازه ها از تعداد کثیری بازه های کوتاه تر تشکیل شده است. تنها بازار و مقطعی مهم است که طبق نیت قبلی برای خودمان برگزیده ایم.

به طور دقیق گاو عبارتست از یک روند افزایشی قیمتها در یک بازه زمانی معین.

خرس عبارتست از روند کاهشی در یک بازه زمانی مشخص.

البته که روندها مهم هستند ولی اهمیت اصلی آنها در این است که در بازه مورد نظر خود درست عمل کنیم. در اینکه افق زمانی ما سال باشد، ماه باشد یا هفته ، گاو و خرسها تغییر جا می دهند! حتی شاید شوک آور باشد بگوییم که در بازار خرسی نیز درست به همان اندازه بازار گاوی سود وجود دارد!

برای درک بهتر موضوع لازم است اندکی عقبتر رفته و درس شیرین آمار را مرور کنیم.

چارلز داو برای اولین بار در سال 1896 متوسط داو جونز را معرفی کرد. او معتقد بود سه نوع روند وجود دارد:

1- روند اولیه که ممکن است گاوی یا خرسی باشد و می تواند سالها ادامه یابد.

2- روند ثانویه که روند معکوس نیز نامیده می شود و در جهت معکوس روند قبلی حرکت می کند.

3- خرده روندها که در طول یک روز یا بین دو روز شکل می گیرد.

منظور عموم از روندها همان روند اولیه چارلز داو است . همانگونه که در تصویر هم ملاحظه می کنید در یک زمان مشخص می توان هر دو نوع بازار گاوی و خرسی را همزمان دید! بنابر این تقسیم بازار به دو بازار خرس و گاو یک طنز است. در یک مقطع زمانی دهها گاو و خرس وجود دارد.

از این بحث طولانی دو نتیجه مهم می توان گرفت: اول اینکه روند در بازه زمانی است که معنی پیدا می کند و دوم اینکه مهم است موقعیتی که اختیار می کنیم متناسب با روند باشد.

دوستان حتما در متون مالی با دو واژه موقعیت بلند Long Position و موقعیت کوتاه Short Position آشنا شده اند.

موقعیت بلند ناظر بر حالتی است که با یک روند مثبت مواجهید لذا به امید افزایش قیمت اقدام به خرید می کنید.

موقعیت کوتاه ناظر به وضعیتی است که با روند کاهشی مواجهید لذا اقدام به فروش می کنید.

لازم به توضیح است که فروش می تواند از محل داراییهای مالی خودتان باشد و یا فروش استقراضی، یعنی اینکه سهمی که ندارید را از کارگزاری قرض بگیرید و بفروشید به امید اینکه بزودی ارزانتر می شود و جایگزین می کنید. البته اینکار در سیستم رسمی کارگزاری های ایران وجود ندارد.

لذا همانگونه که ملاحظه می کنید با استراتژی درست معاملات، هم گاو نعمت است و هم خرس. آنچه مایه دردسر است رفتارهای ناشیانه ما در بازار داراییهای مالی است. مثلا اختیار موقعیت بلند در حالیکه روند بلندمدت خرسی است... یا اختیار موقعیت کوتاه وقتی اوضاع گاوی است از آن دسته رفتارهای ضرر دهنده است. با این حال عموم ما چون استراتژی معاملات نداریم و تابع شرایط هستیم لذا بیشتر از همه وضعیت سبد مان از روند اولیه تاثیر می پذیرد و به این دلیل است که همگی عاشق گاو هستیم تا خرس...

بلاگ بعدی این سری به زمان دقیق ورود و خروج می پردازد و امید است که مفید به تصمیمات عزیزان باشد.

منابع:
  • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.htm
1394/10/01 از نهایت‌نگر
0
/
18
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333