رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
113

عنوان بلاگ : ذهن معکوس
دسته : آموزشی


خلاصه آیا تا به حال با خود اندیشیده اید چرا در لحظه ای که پوزیشن و معامله ای انجام میدهید به یکباره جهت روند عوض شده و شما به ضرر فرو میروید? آیا تا به حال این به ذهن شما خطور کرده که کسی آنسوی مانیتور نشسته و هر پوزیشن و معامله ای که انجام میدهید بر عکس آنرا انجام میدهد و شما را به ضرر فرو میبرد!!!

ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که در سال ۱۹۴۹ در پایگاه نیروی هوایی بر روی یک پروژه کار می کرد. در یکی از سخت ترین آزمایشهای پروژه، یک تکنسین حواس پرت، یکی از سیم ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: «اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه» و این اولین قانون مورفی بود. در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج یافته و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند .

از آن تاریخ به بعد قوانینی تحت عنوان قوانین مورفی نوشته شد که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می کنم:

 • قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد

 • قانون بینی:

بعد از اینکه دستتان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.

 • قانون دروغگویی:

اگر بهانه دروغی تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشینتان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشینتان، دیرتان خواهد شد.

 • قانون روبرو شدن:

احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید، افزایش می یابد.

 • قانون اثبات:

وقتی می خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند، کار خواهد کرد.

 • قانون ترافیک:

وقتی در ترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می افتد.

 • قانون وسایل نقلیه:

وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و ... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند، مگر آنکه شما دیر برسید. در این صورت درست سر وقت رفته اند.

 • قانون کار:

اگر به نظر می رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتماً چیزی را از قلم انداخته ای.

 • قانون نتیجه:

احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد.

 • قانون یادگیری:

شما چیزی را یاد نمی گیرید، مگر بعد از اینکه امتحان آن را دادید.

 • قانون جستجو:

هر وقت دنبال چیزی می گردید، همیشه در آخرین مکانی که جستجو می کنید آن را می یابید.

 • قانون خرید:

اهمیتی ندارد که چقدر دنبال جنسی بگردید، به محض اینکه آن را خریدید آن را در مغازه دیگری ارزان تر خواهید یافت.

 • قانون پمپ بنزین:

هنگام ورود به پمپ بنزین جایگاهی را که انتخاب می کنید کندتر و طولانی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود.

 • قانون لکه:

زمانی که می خواهید لکه روی شیشه پنجره را پاک کنید، لکه در سمت دیگر شیشه خواهد بود.

 • قانون دسترسی:

هر گاه چیزی را دور بیندازید، به محض آنکه دیگر به آن دسترسی نداشته باشید، به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

 • قانون صبحانه:

همیشه نان از طرفی که به آن کره مالیده اید روی زمین می افتد.

 • قانون تعمیر:

زمانی که دستگاه معیوب خود را نزد تعمیرکار می برید، کاملاً درست و بی عیب کار خواهد کرد.

 • قانون اجتناب:

اگر به هر دلیل در جایی قانون مورفی عمل نکنه، قراره اتفاق خیلی بدتر و بزرگتری بیفته.

و اما سرنوشت خود آقای مورفی :
یه شب تو یه بزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می شه، اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده و ماشین ها به کندی حرکت می کردند، آقای مورفی هم ماشین را به کناری میبره تا بقیه ی راه رو با تاکسی بره. با آرامش کنار بزرگراه ایستاده بود که ناگهان ماشین یه توریست انگلیسی که داشته خلاف جهت می اومده به مورف میزنه و اونو می کشه، اتفاقا اون روز لباسش هم سفید بوده. حالا فکر کنید با یه لباس سفید کنار یه بزرگراه شلوغ ایستاده باشی، بعد یه توریست در جهت مخالف بیاد بهت بزنه و بمیری. احتمالا موقع جون دادن این جمله ی معروفش روی لبش بوده : “اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه
هدف از نوشتن این پست به چالش کشیدن ذهن خواننده است که بتواند کمی عمیق تر به موضوعات نگاه کند و ساده از آنها نگذرد...

منابع:
 • http://www.sahmiran.com/post/553/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
 • http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C

خلاصه آیا تا به حال با خود اندیشیده اید چرا در لحظه ای که پوزیشن و معامله ای انجام میدهید به یکباره جهت روند عوض شده و شما به ضرر فرو میروید? آیا تا به حال این به ذهن شما خطور کرده که کسی آنسوی مانیتور نشسته و هر پوزیشن و معامله ای که انجام میدهید بر عکس آنرا انجام میدهد و شما را به ضرر فرو میبرد!!!

ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که در سال ۱۹۴۹ در پایگاه نیروی هوایی بر روی یک پروژه کار می کرد. در یکی از سخت ترین آزمایشهای پروژه، یک تکنسین حواس پرت، یکی از سیم ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره این تکنسین گفت: «اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه» و این اولین قانون مورفی بود. در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج یافته و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم از بنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند .

از آن تاریخ به بعد قوانینی تحت عنوان قوانین مورفی نوشته شد که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می کنم:

 • قانون صف:

اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد

 • قانون بینی:

بعد از اینکه دستتان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد.

 • قانون دروغگویی:

اگر بهانه دروغی تان پیش رئیس برای دیر آمدن پنچر شدن ماشینتان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشینتان، دیرتان خواهد شد.

 • قانون روبرو شدن:

احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید که مایل نیستید با او دیده شوید، افزایش می یابد.

 • قانون اثبات:

وقتی می خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند، کار خواهد کرد.

 • قانون ترافیک:

وقتی در ترافیک گیر کرده ای لاینی که تو در آن هستی دیرتر راه می افتد.

 • قانون وسایل نقلیه:

وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و ... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند، مگر آنکه شما دیر برسید. در این صورت درست سر وقت رفته اند.

 • قانون کار:

اگر به نظر می رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتماً چیزی را از قلم انداخته ای.

 • قانون نتیجه:

احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد.

 • قانون یادگیری:

شما چیزی را یاد نمی گیرید، مگر بعد از اینکه امتحان آن را دادید.

 • قانون جستجو:

هر وقت دنبال چیزی می گردید، همیشه در آخرین مکانی که جستجو می کنید آن را می یابید.

 • قانون خرید:

اهمیتی ندارد که چقدر دنبال جنسی بگردید، به محض اینکه آن را خریدید آن را در مغازه دیگری ارزان تر خواهید یافت.

 • قانون پمپ بنزین:

هنگام ورود به پمپ بنزین جایگاهی را که انتخاب می کنید کندتر و طولانی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود.

 • قانون لکه:

زمانی که می خواهید لکه روی شیشه پنجره را پاک کنید، لکه در سمت دیگر شیشه خواهد بود.

 • قانون دسترسی:

هر گاه چیزی را دور بیندازید، به محض آنکه دیگر به آن دسترسی نداشته باشید، به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

 • قانون صبحانه:

همیشه نان از طرفی که به آن کره مالیده اید روی زمین می افتد.

 • قانون تعمیر:

زمانی که دستگاه معیوب خود را نزد تعمیرکار می برید، کاملاً درست و بی عیب کار خواهد کرد.

 • قانون اجتناب:

اگر به هر دلیل در جایی قانون مورفی عمل نکنه، قراره اتفاق خیلی بدتر و بزرگتری بیفته.

و اما سرنوشت خود آقای مورفی :
یه شب تو یه بزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می شه، اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده و ماشین ها به کندی حرکت می کردند، آقای مورفی هم ماشین را به کناری میبره تا بقیه ی راه رو با تاکسی بره. با آرامش کنار بزرگراه ایستاده بود که ناگهان ماشین یه توریست انگلیسی که داشته خلاف جهت می اومده به مورف میزنه و اونو می کشه، اتفاقا اون روز لباسش هم سفید بوده. حالا فکر کنید با یه لباس سفید کنار یه بزرگراه شلوغ ایستاده باشی، بعد یه توریست در جهت مخالف بیاد بهت بزنه و بمیری. احتمالا موقع جون دادن این جمله ی معروفش روی لبش بوده : “اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا می کنه
هدف از نوشتن این پست به چالش کشیدن ذهن خواننده است که بتواند کمی عمیق تر به موضوعات نگاه کند و ساده از آنها نگذرد...

منابع:
 • http://www.sahmiran.com/post/553/%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C
 • http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C

برچسب ها:
1393/12/16 از نهایت‌نگر
0
/
18
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333