رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احسان مصباحی داریان
ارتباطات احسان مصباحی داریان
...

عنوان بلاگ : گلدمن‌ساکس: پیش‌بینی روند آتی قیمت جهانی سنگ آهن


خلاصه در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مؤسسه بین المللی گلدمن ساکس قیمت سنگ آهن برای 3 سال آینده زیر 40 دلار بر تن پیش بینی شده باقی بماند. براین اساس قیمت سال 2016 حدود 38 دلار و قیمت سال 2017 و 2018حدود 35 دلار خواهد بود. پیش‌بینی درازمدت قیمت سنگ آهن 34 دلار بر تن برآورد شده است . مصرف سنگ آهن چین به دلیل افت تولید فولاد و جایگزینی قراضه به جای سنگ آهن، 50% رقم فعلی در سال 2040 خواهد بود. دلیل کاهش رقم پیشنهادی قیمت سنگ آهن در سال‌های آینده، تداوم مازاد عرضه 250 میلیون تنی غول‌های معدنی عنوان شده است.

(بلومبرگ) "مؤسسه بین المللی گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز قیمت سنگ آهن برای سه سال آتی را تحت تأثیر از وضعیت نامساعد اقتصاد چین زیر 40 دلار به ازاء هر تن پیش بینی نمود."

در این گزارش قیمت هر تن سنگ آهن برای سال میلادی جدید ۳۸ دلار به ازاء هر تن و همچنین برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ۳۵ دلار/تن برآورد شده است که در مقایسه با پیش بینی گذشتۀ این مؤسسه شاهد کاهش حدود ۱۳ سنتی می باشد.

افزایش استخراج سنگ آهن توسط غول های معدنی جهان از جمله گروه ریو تینتو و بی اچ پی بیلیتون در استرالیا و همچنین وِیل برزیل همراه با افول تقاضای مصرفی در چین سبب ایجاد مازاد عرضه 250 میلیون تنی شده است. به اعتقاد گلدمن ساکس در سال آینده انتظار می رود رویه ی تعطیل نمودن معادن با توجه به وخامت اوضاع صنعت فولاد چین شدت یابد. این بانک چشم انداز ناامید کننده ای تا سال 2040 با کاهش 50 درصدی مصرف فولاد در چین و روی آوردن به تکنولوژی های نوین بازیافت آهن قراضه را متصور است. روند کاهشی در سمت تقاضای سنگ آهن تا جایگزین شدن مصرف کنندگان جدید پیش بینی می شود روندی ادامه دار باشد. در مقطع کنونی چین تولیدکنندۀ حدود نیمی از فولاد جهان می باشد.

طبق گزارش Metal Bulletin Ltd. در طی معاملات روز پنج شنبه گذشته، سنگ آهن با درجه خلوص 62 درصد برای تحویل به بندر چینگ دائو با رشد 0.6 درصدی به 39.43 دلار/تن مورد معامله قرار گرفت. پائین ترین سطح قیمت برای سنگ آهن، 38.30 دلار/تن از ماه می 2009 هفته ی گذشته به ثبت رسید.

سام والش، مدیر اجرایی ریوتینتو اعتقاد دارد نیازی به نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی چین وجود ندارد و تقاضای فولاد در چین افزایش خواهد یافت. همچنین تقاضای جهانی به جزء چین نیز در طی ۱۵ سال آینده رشدی ۶۵ درصدی به باور این کارشناس حوزۀ معدن تجربه خواهد نمود. به عقیده ی اندرو مکنزی، مدیر BHP "تولید فولاد چین به سطح بسیار بالاتر از ۶۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید."

طبق داده های اداره آمار چین، تولید فولاد این کشور در ۱۱ ماه نخست سال جاری با ۲.۲ درصد کاهش به ۷۳۸.۳۸ میلیون تن رسیده است. طبق اظهار نظر ماه نوآمبر لی ژین چوانگ، معاون مدیرکل انجمن آهن و فولاد چین کاهش تولید بیشتری در آینده انتظار می رود. در آخرین گزارش منتشر شده توسط این انجمن، سطح تولید فولاد چین در سال آتی به ۷۸۳ میلیون تن خاوهد رسید. این مقدار در سال جاری ۸۰۶ میلیون تن بوده است.

در گزارش مؤسسه گلدمن ساکس برآورد شده است مصرف فولاد برترین اقتصاد آسیا احتمال دارد در سطح 600 میلیون تن، حدود 17 درصد کمتر از میزان مصرف سال جاری به تعادل برسد. کاهش 50 درصدی تقاضای سنگ آهن چین تا سال 2040 سبب کاهش 30 درصدی مصرف جهانی این سنگ معدنی خواهد شد. چشم انداز کوتاه مدت سنگ آهن متأثر از وضعیت صنعت فولاد چین روندی نزولی خواهد داشت.

منابع:
  • http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-17/goldman-takes-ax-to-iron-ore-forecasts-as-industry-to-hibernate

خلاصه در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مؤسسه بین المللی گلدمن ساکس قیمت سنگ آهن برای 3 سال آینده زیر 40 دلار بر تن پیش بینی شده باقی بماند. براین اساس قیمت سال 2016 حدود 38 دلار و قیمت سال 2017 و 2018حدود 35 دلار خواهد بود. پیش‌بینی درازمدت قیمت سنگ آهن 34 دلار بر تن برآورد شده است . مصرف سنگ آهن چین به دلیل افت تولید فولاد و جایگزینی قراضه به جای سنگ آهن، 50% رقم فعلی در سال 2040 خواهد بود. دلیل کاهش رقم پیشنهادی قیمت سنگ آهن در سال‌های آینده، تداوم مازاد عرضه 250 میلیون تنی غول‌های معدنی عنوان شده است.

(بلومبرگ) "مؤسسه بین المللی گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز قیمت سنگ آهن برای سه سال آتی را تحت تأثیر از وضعیت نامساعد اقتصاد چین زیر 40 دلار به ازاء هر تن پیش بینی نمود."

در این گزارش قیمت هر تن سنگ آهن برای سال میلادی جدید ۳۸ دلار به ازاء هر تن و همچنین برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ۳۵ دلار/تن برآورد شده است که در مقایسه با پیش بینی گذشتۀ این مؤسسه شاهد کاهش حدود ۱۳ سنتی می باشد.

افزایش استخراج سنگ آهن توسط غول های معدنی جهان از جمله گروه ریو تینتو و بی اچ پی بیلیتون در استرالیا و همچنین وِیل برزیل همراه با افول تقاضای مصرفی در چین سبب ایجاد مازاد عرضه 250 میلیون تنی شده است. به اعتقاد گلدمن ساکس در سال آینده انتظار می رود رویه ی تعطیل نمودن معادن با توجه به وخامت اوضاع صنعت فولاد چین شدت یابد. این بانک چشم انداز ناامید کننده ای تا سال 2040 با کاهش 50 درصدی مصرف فولاد در چین و روی آوردن به تکنولوژی های نوین بازیافت آهن قراضه را متصور است. روند کاهشی در سمت تقاضای سنگ آهن تا جایگزین شدن مصرف کنندگان جدید پیش بینی می شود روندی ادامه دار باشد. در مقطع کنونی چین تولیدکنندۀ حدود نیمی از فولاد جهان می باشد.

طبق گزارش Metal Bulletin Ltd. در طی معاملات روز پنج شنبه گذشته، سنگ آهن با درجه خلوص 62 درصد برای تحویل به بندر چینگ دائو با رشد 0.6 درصدی به 39.43 دلار/تن مورد معامله قرار گرفت. پائین ترین سطح قیمت برای سنگ آهن، 38.30 دلار/تن از ماه می 2009 هفته ی گذشته به ثبت رسید.

سام والش، مدیر اجرایی ریوتینتو اعتقاد دارد نیازی به نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی چین وجود ندارد و تقاضای فولاد در چین افزایش خواهد یافت. همچنین تقاضای جهانی به جزء چین نیز در طی ۱۵ سال آینده رشدی ۶۵ درصدی به باور این کارشناس حوزۀ معدن تجربه خواهد نمود. به عقیده ی اندرو مکنزی، مدیر BHP "تولید فولاد چین به سطح بسیار بالاتر از ۶۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید."

طبق داده های اداره آمار چین، تولید فولاد این کشور در ۱۱ ماه نخست سال جاری با ۲.۲ درصد کاهش به ۷۳۸.۳۸ میلیون تن رسیده است. طبق اظهار نظر ماه نوآمبر لی ژین چوانگ، معاون مدیرکل انجمن آهن و فولاد چین کاهش تولید بیشتری در آینده انتظار می رود. در آخرین گزارش منتشر شده توسط این انجمن، سطح تولید فولاد چین در سال آتی به ۷۸۳ میلیون تن خاوهد رسید. این مقدار در سال جاری ۸۰۶ میلیون تن بوده است.

در گزارش مؤسسه گلدمن ساکس برآورد شده است مصرف فولاد برترین اقتصاد آسیا احتمال دارد در سطح 600 میلیون تن، حدود 17 درصد کمتر از میزان مصرف سال جاری به تعادل برسد. کاهش 50 درصدی تقاضای سنگ آهن چین تا سال 2040 سبب کاهش 30 درصدی مصرف جهانی این سنگ معدنی خواهد شد. چشم انداز کوتاه مدت سنگ آهن متأثر از وضعیت صنعت فولاد چین روندی نزولی خواهد داشت.

منابع:
  • http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-17/goldman-takes-ax-to-iron-ore-forecasts-as-industry-to-hibernate
1394/09/29 از نهایت‌نگر
0
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333