رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : ارتباط بین قیمت نفت و قیمت ها در بورس


خلاصه بین قیمت نفت و سایر کامودیتی ها ارتباط مستقیم وجود دارد. اگر افت قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا در اثر ضعف اقتصادی باشد طبیعی است که این کاهش تقاضا در فلزات اساسی نیز دیده شده و موجب افت آن ها نیز می شود.

در یک سال و نیم گذشته قیمت نفت و فلزات اساسی ریزش شدیدی داشته اند، نفت از محدوده ۱۱۰ دلار در ۱۸ ماه پیش اکنون به محدوده ۳۸ دلار سقوط کرده است و طبیعی است که این موضوع از چند منظر در اقتصاد کشور قابل تحلیل و بررسی است.

بین قیمت نفت و سایر کامودیتی­ها ارتباط مستقیم وجود دارد. اگر افت قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا در اثر ضعف اقتصادی باشد طبیعی است که این کاهش تقاضا در فلزات اساسی نیز دیده شده و موجب افت آن­ها نیز می شود. همان گونه که از نمودار زیر نیز قابل برداشت است افت قیمت نفت همراه با افت فلزات اساسی دیگر نیز شده است که همگی سقوط شدیدی را تجربه کرده اند.

در حال حاضر حدودا ۳۰ درصد کل بورس کشور را شرکت های پتروشیمی و شیمیایی تشکیل می دهند، ۸ درصد آن را محصولات نفتی ، ۱۰درصد آن را محصولات فلزی ، ۵درصد معدنی ها و حدودا ۹درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگهایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند.

در چنین شرایطی حدودا ۶۰درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت های جهانی دارد که هرچند اتفاقات داخلی در فراز فرود آن بی تاثیر نیست اما افت قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اساسی به شدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است.

در نمودار زیر ارتباط بین قیمت نفت و ارزش ریالی بازار بورس از سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرارگرفته است، همان گونه که از جدول فوق نیز مشخص است بین این دو موضوع عملا ارتباطی وجود ندارد. چرا که با رشد قیمت نفت، قیمت دلار نیز زیاد شده است و طبیعی است در برخی از مواردی که نفت کاهش پیدا کرده و انتظار بر این بود که ارزش بورس کم شود، با رشد ارزش دلار عملا این دو متغیر خنثی و بی ارتباط شدند.

ما در نمودار زیر قیمت دلار خنثی شده و ارزش دلاری روزانه مجموع شرکت­های پذیرفته شده در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با قیمت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. همان­گونه که از این نمودار بر می ­آید بین این دو متغیر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

در واقع ارزش بورس کشور اگر به دلار محاسبه می­شد ارتباط تنگاتنگی با قیمت نفت داشت. البته در برهه­ ای از سال ۹۰ الی ۹۲ بورس کشور آن­گونه که نفت رشد داشت رشد نکرد که طبیعی نیز بود.

کشور با تحریم­ هایی مواجه بود و رقم فروش قیمت نفت دقیقا در اختیار کشور قرار نمی ­گرفت. در شرایط غیر تحریمی با قیمت­های نفت در آن سال­ها قطعا شاخص رشد بسیار بیشتری را ثبت می­کرد و حتی شاید نیز از محدوده ۱۰۰ هزار نیز می­ گذشت.

در حال حاضر اما با افت قیمت نفت، بازار سرمایه مقداری مقاومت نشان داده که انتظار می­رود در صورتی که نفت در همین قیمت­ها تثبیت شود مقداری افت در شاخص بورس را شاهد باشیم، روندی که در روزهای گذشته شروع شده است.

کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت مواد اولیه و قیمت فروش در صنایع پتروشیمی و شیمیایی و پالایشگاهی می­شود. با توجه به این­که این شرکت ها دارای حاشیه سود است در نتیجه کاهش سود آوری آن­ها را در پی دارد. این موضوع برای صنایع فلزی، معدنی و ... نیز صادق است. علاوه بر این با کاهش قیمت نفت و مشتقات نفتی، فلزات اساسی و معدنی­ ها، کسری بودجه دولت زیاد شده و دست دولت برای بودجه های عمرانی نیز بسته می­شود.

در واقع درآمد دولت از نفت صرفا متوجه به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان خواهد شد. این موضوع می تواند موجب رکود در صنایع ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک و ... شود. هم­چنین با کسری بودجه دولت شرکت های پیمانکاری نیز به جای دریافت پول تنها از دولت طلبکار می شوند که این موضوع نیز موجب کاهش افت ارزش بورس و شاخص می شود. در نهایت این سیکل معیوب تا پایین بردن عدد شاخص بورس پیش می­ رود.

منابع:
  • http://www.sena.ir/

خلاصه بین قیمت نفت و سایر کامودیتی ها ارتباط مستقیم وجود دارد. اگر افت قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا در اثر ضعف اقتصادی باشد طبیعی است که این کاهش تقاضا در فلزات اساسی نیز دیده شده و موجب افت آن ها نیز می شود.

در یک سال و نیم گذشته قیمت نفت و فلزات اساسی ریزش شدیدی داشته اند، نفت از محدوده ۱۱۰ دلار در ۱۸ ماه پیش اکنون به محدوده ۳۸ دلار سقوط کرده است و طبیعی است که این موضوع از چند منظر در اقتصاد کشور قابل تحلیل و بررسی است.

بین قیمت نفت و سایر کامودیتی­ها ارتباط مستقیم وجود دارد. اگر افت قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا در اثر ضعف اقتصادی باشد طبیعی است که این کاهش تقاضا در فلزات اساسی نیز دیده شده و موجب افت آن­ها نیز می شود. همان گونه که از نمودار زیر نیز قابل برداشت است افت قیمت نفت همراه با افت فلزات اساسی دیگر نیز شده است که همگی سقوط شدیدی را تجربه کرده اند.

در حال حاضر حدودا ۳۰ درصد کل بورس کشور را شرکت های پتروشیمی و شیمیایی تشکیل می دهند، ۸ درصد آن را محصولات نفتی ، ۱۰درصد آن را محصولات فلزی ، ۵درصد معدنی ها و حدودا ۹درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگهایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند.

در چنین شرایطی حدودا ۶۰درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت های جهانی دارد که هرچند اتفاقات داخلی در فراز فرود آن بی تاثیر نیست اما افت قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اساسی به شدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است.

در نمودار زیر ارتباط بین قیمت نفت و ارزش ریالی بازار بورس از سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرارگرفته است، همان گونه که از جدول فوق نیز مشخص است بین این دو موضوع عملا ارتباطی وجود ندارد. چرا که با رشد قیمت نفت، قیمت دلار نیز زیاد شده است و طبیعی است در برخی از مواردی که نفت کاهش پیدا کرده و انتظار بر این بود که ارزش بورس کم شود، با رشد ارزش دلار عملا این دو متغیر خنثی و بی ارتباط شدند.

ما در نمودار زیر قیمت دلار خنثی شده و ارزش دلاری روزانه مجموع شرکت­های پذیرفته شده در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با قیمت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. همان­گونه که از این نمودار بر می ­آید بین این دو متغیر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

در واقع ارزش بورس کشور اگر به دلار محاسبه می­شد ارتباط تنگاتنگی با قیمت نفت داشت. البته در برهه­ ای از سال ۹۰ الی ۹۲ بورس کشور آن­گونه که نفت رشد داشت رشد نکرد که طبیعی نیز بود.

کشور با تحریم­ هایی مواجه بود و رقم فروش قیمت نفت دقیقا در اختیار کشور قرار نمی ­گرفت. در شرایط غیر تحریمی با قیمت­های نفت در آن سال­ها قطعا شاخص رشد بسیار بیشتری را ثبت می­کرد و حتی شاید نیز از محدوده ۱۰۰ هزار نیز می­ گذشت.

در حال حاضر اما با افت قیمت نفت، بازار سرمایه مقداری مقاومت نشان داده که انتظار می­رود در صورتی که نفت در همین قیمت­ها تثبیت شود مقداری افت در شاخص بورس را شاهد باشیم، روندی که در روزهای گذشته شروع شده است.

کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت مواد اولیه و قیمت فروش در صنایع پتروشیمی و شیمیایی و پالایشگاهی می­شود. با توجه به این­که این شرکت ها دارای حاشیه سود است در نتیجه کاهش سود آوری آن­ها را در پی دارد. این موضوع برای صنایع فلزی، معدنی و ... نیز صادق است. علاوه بر این با کاهش قیمت نفت و مشتقات نفتی، فلزات اساسی و معدنی­ ها، کسری بودجه دولت زیاد شده و دست دولت برای بودجه های عمرانی نیز بسته می­شود.

در واقع درآمد دولت از نفت صرفا متوجه به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان خواهد شد. این موضوع می تواند موجب رکود در صنایع ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک و ... شود. هم­چنین با کسری بودجه دولت شرکت های پیمانکاری نیز به جای دریافت پول تنها از دولت طلبکار می شوند که این موضوع نیز موجب کاهش افت ارزش بورس و شاخص می شود. در نهایت این سیکل معیوب تا پایین بردن عدد شاخص بورس پیش می­ رود.

منابع:
  • http://www.sena.ir/
1394/09/28 از نهایت‌نگر
0
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333