رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
101

عنوان بلاگ : چطور در بورس ضرر نکنیم؟2- بچه های بیش فعال!
دسته : آموزشی


خلاصه دومین خصلت مهم سهام میزان نوسان پذیری آنهاست. این مهم تا حدود زیادی جزو ویژگی هر سهم بوده و سهام مختلف خوی متفاوت دارند. باید از این حیث نیز ابتدا خلق و خوی خود را بشناسیم و سپس سهام متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنیم. برای این کار کافیست....

نوسان پذیری

برخی از سهام دارای شخصیت آرام و قابل پیش بینی هستند. برخی خشن و نا آرام و همچون بچه های بیش فعال آرام و قرار ندارند و رفتار آنها قابل پیش بینی نیست. حال اگر از نظر شخصیتی جزو آدمهایی هستیم که زودرنج بوده و اهل های و هوی و استرس زیاد نیستیم، گروه اول سهام توصیه می شود. اگر شخصیت پر انرژی و جاه طلب دارید گروه دوم را امتحان کنید چون گروه اول برای شما کسالت بار خواهد بود.

حال سوال این است که این ویژگی را چگونه می توانیم تشخیص دهیم. پاسخ در ضریت بتا نهفته است. بتا نماگر استاندارد نوسانپذیری سهام در مقایسه با تغییرات بازار است. بتای یک یعنی اینکه درصد نوسانات قیمت سهم همچون درصد نوسانات شاخص بازار است. بتای بیشتر از یک حاکی از نوسان پذیری زیاد و خلق ناآرام سهم است و بتای کم نیز نشاندهنده خوی آرام سهم است.

رفتار سهمی با بتای زیاد

معمولا برای معامله گران با افق کوتاه مدت سهام با بتای زیاد توصیه می شود و برای افراد با افق زمانی بلند مدت بتای کم مناسب است. جالب است بدانید بر اساس پژوهش ها ، بازدهی سهام با بتای کم در بلند مدت به مراتب بهتر از سهام با بتای زیاد بوده است. البته بتای کم به معنی نبود ریسک نیست چرا که ریسک عنصر جوهری در سهام است.

رفتار سهمی با بتای کم

سومین پارامتر در شناخت شخصیت سهام، نسبت مشهور P/E است. که حاصل تقسیم قیمت سهام بر سود هر سهم است. سهام از این حیث به سه دسته بالا، متوسط و کم تقسیم بندی می شوند. اگر سهام با شرایط غیر عادی را حذف کنیم در مورد بقیه سهام این نسبت نوعی شخصیت محسوب شده و خیلی عوض نمی شود. بطور کلی سهام با P/E زیاد برای نوسان گیران و ریسک طلب ها خوب است و برای افراد محافظه کار P/E متوسط و کم مناسب است. یافتن این نسبت بسیار آسان است و نیاز به تقلای زیاد ندارد.

چهارمین پارامتر پایه شخصیتی ، ارزش بازاری یا Market Cap شرکت است که حاصل ضرب تعداد سهام عادی بر قیمت بازاری است. از این نظر نیز شرکتها به سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک فابل طبقه بندی هستند. ارزش بازاری کم یعنی اینکه تعداد سهام شرکت کم است و در صورت تغییرات عرضه و تقاضا، قیمت آن نیز به سرعت تغییر می کند. ارزش بازار زیاد یعنی تعداد زیاد سهام و معمولا قیمت سهام این شرکتها کند تغییر می کند. لذا اگر شخصیت هیجانی دارید سهام شرکت های کوچک برای شما مناسب است و اگر تحمل ریسک زیاد ندارید شرکتهای بزرگ خوب است.

حال سوال مهم پایانی در این بخش این است که انتخاب سهام یک فرایند تصادفی است و یا می توان برای بررسی بیشتر ارزش قایل شد؟ . اغلب مردم فکر می کنند در نهایت موقع خرید سهام از شانس ۵۰-۵۰ برخوردارند و بازی را به پرتاب سکه ای که دورو دارد تشبیه می کنند. در حالیکه بازی سهام اصلا اینگونه نیست و یک وجه سوم هم دارد که همان عدم تغییر قیمت سهم در بازه مورد نظر است.

قیمت یک سهم ممکن است ماهها عوض نشود!

به بیان ساده ممکن است سهمی را بخرم و قیمت آن برای مدتها عوض نشود. از نظر آماری این واقعیت کفه باخت را افزایش می دهد. یادمان باشد اولا ضرر و زیان در بورس بیشتر ناشی از رفتار خرید و فروش خودمان است لذا باید سهم مناسب با شخصیت خودمان انتخاب کنیم. دوم اینکه انتخاب سهام خوب مثل پرتاب سکه نیست بلکه همچون پرتاب تیر به یک هدف متحرک است و از این رو است که احتیاط های خاص خود می طلبد.

خلاصه دو بلاگ اول اینکه باید در انتخاب سهام، سهام متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنیم. اگر شخصیت آرام داریم سهام با تغییرات بلندمدت، بتای کم،ارزش بازاری زیادو P/E کم در مجموع با خلق ما متناسب تر است و اگر تهاجمی هستیم دسته اول برایمان کسالت بار خواهد بود و بهتر است به معکوس نسبتهای فوق تمرکز کنیم.

در بلاگ بعدی از این مجموعه آموزه مهم دیگر برای کاهش احتمال زیان تقدیم خواهد شد.

منابع:
  • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.html

خلاصه دومین خصلت مهم سهام میزان نوسان پذیری آنهاست. این مهم تا حدود زیادی جزو ویژگی هر سهم بوده و سهام مختلف خوی متفاوت دارند. باید از این حیث نیز ابتدا خلق و خوی خود را بشناسیم و سپس سهام متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنیم. برای این کار کافیست....

نوسان پذیری

برخی از سهام دارای شخصیت آرام و قابل پیش بینی هستند. برخی خشن و نا آرام و همچون بچه های بیش فعال آرام و قرار ندارند و رفتار آنها قابل پیش بینی نیست. حال اگر از نظر شخصیتی جزو آدمهایی هستیم که زودرنج بوده و اهل های و هوی و استرس زیاد نیستیم، گروه اول سهام توصیه می شود. اگر شخصیت پر انرژی و جاه طلب دارید گروه دوم را امتحان کنید چون گروه اول برای شما کسالت بار خواهد بود.

حال سوال این است که این ویژگی را چگونه می توانیم تشخیص دهیم. پاسخ در ضریت بتا نهفته است. بتا نماگر استاندارد نوسانپذیری سهام در مقایسه با تغییرات بازار است. بتای یک یعنی اینکه درصد نوسانات قیمت سهم همچون درصد نوسانات شاخص بازار است. بتای بیشتر از یک حاکی از نوسان پذیری زیاد و خلق ناآرام سهم است و بتای کم نیز نشاندهنده خوی آرام سهم است.

رفتار سهمی با بتای زیاد

معمولا برای معامله گران با افق کوتاه مدت سهام با بتای زیاد توصیه می شود و برای افراد با افق زمانی بلند مدت بتای کم مناسب است. جالب است بدانید بر اساس پژوهش ها ، بازدهی سهام با بتای کم در بلند مدت به مراتب بهتر از سهام با بتای زیاد بوده است. البته بتای کم به معنی نبود ریسک نیست چرا که ریسک عنصر جوهری در سهام است.

رفتار سهمی با بتای کم

سومین پارامتر در شناخت شخصیت سهام، نسبت مشهور P/E است. که حاصل تقسیم قیمت سهام بر سود هر سهم است. سهام از این حیث به سه دسته بالا، متوسط و کم تقسیم بندی می شوند. اگر سهام با شرایط غیر عادی را حذف کنیم در مورد بقیه سهام این نسبت نوعی شخصیت محسوب شده و خیلی عوض نمی شود. بطور کلی سهام با P/E زیاد برای نوسان گیران و ریسک طلب ها خوب است و برای افراد محافظه کار P/E متوسط و کم مناسب است. یافتن این نسبت بسیار آسان است و نیاز به تقلای زیاد ندارد.

چهارمین پارامتر پایه شخصیتی ، ارزش بازاری یا Market Cap شرکت است که حاصل ضرب تعداد سهام عادی بر قیمت بازاری است. از این نظر نیز شرکتها به سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک فابل طبقه بندی هستند. ارزش بازاری کم یعنی اینکه تعداد سهام شرکت کم است و در صورت تغییرات عرضه و تقاضا، قیمت آن نیز به سرعت تغییر می کند. ارزش بازار زیاد یعنی تعداد زیاد سهام و معمولا قیمت سهام این شرکتها کند تغییر می کند. لذا اگر شخصیت هیجانی دارید سهام شرکت های کوچک برای شما مناسب است و اگر تحمل ریسک زیاد ندارید شرکتهای بزرگ خوب است.

حال سوال مهم پایانی در این بخش این است که انتخاب سهام یک فرایند تصادفی است و یا می توان برای بررسی بیشتر ارزش قایل شد؟ . اغلب مردم فکر می کنند در نهایت موقع خرید سهام از شانس ۵۰-۵۰ برخوردارند و بازی را به پرتاب سکه ای که دورو دارد تشبیه می کنند. در حالیکه بازی سهام اصلا اینگونه نیست و یک وجه سوم هم دارد که همان عدم تغییر قیمت سهم در بازه مورد نظر است.

قیمت یک سهم ممکن است ماهها عوض نشود!

به بیان ساده ممکن است سهمی را بخرم و قیمت آن برای مدتها عوض نشود. از نظر آماری این واقعیت کفه باخت را افزایش می دهد. یادمان باشد اولا ضرر و زیان در بورس بیشتر ناشی از رفتار خرید و فروش خودمان است لذا باید سهم مناسب با شخصیت خودمان انتخاب کنیم. دوم اینکه انتخاب سهام خوب مثل پرتاب سکه نیست بلکه همچون پرتاب تیر به یک هدف متحرک است و از این رو است که احتیاط های خاص خود می طلبد.

خلاصه دو بلاگ اول اینکه باید در انتخاب سهام، سهام متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنیم. اگر شخصیت آرام داریم سهام با تغییرات بلندمدت، بتای کم،ارزش بازاری زیادو P/E کم در مجموع با خلق ما متناسب تر است و اگر تهاجمی هستیم دسته اول برایمان کسالت بار خواهد بود و بهتر است به معکوس نسبتهای فوق تمرکز کنیم.

در بلاگ بعدی از این مجموعه آموزه مهم دیگر برای کاهش احتمال زیان تقدیم خواهد شد.

منابع:
  • http://www.daytradingcoach.com/7-secrets-to-successful-day-trading.html
1394/09/23 از نهایت‌نگر
0
/
14
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333