رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : صندوق های سرمایه گذاری
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه یکی از راه های پوشش ریسک و سرمایه گذاری امن٬ صندوق های سرمایه گذاری هستند. به نظر نگارنده وقتی که بازار از آذر ۹۲ تحت تاثیر اخبار مذاکرات هسته ای شروع به ریزش نمود٬ یکی از بهترین استراتژی ها کم کردن وزن سهام در سبد خود و بیشتر نمودن وزن صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت بود. به طور حتم کسانی که این استراتژی را دنبال نمودن از ضرر در امان بودن. بنابراین یه سری به صندوق ها می زنیم.

در این بررسی از تعاریف و دسته بندی انواع صندوق گذر می کنیم و صرفا صندوق ها را به سه دسته بادرآمد ثابت٬ مختلط و سهام دسته بندی می کنیم. اطلاعات زیر هم بر اساس آخرین روز معاملاتی هفته پیش می باشد.

بررسی میانگین بازده صندوق ها به تفکیک نوع صندوق نشان می دهد که میانگین بازدهی از آغاز فعالیت٬ صندوق هایی که در سهام سرمایه گذاری کرده اند٬ بیشتر بوده است. این در حالی است که شاخص های بازدهی این صندوق در دوره های زمانی یکسال٬ شش ماه٬ سه ماه و یک ماه اخیر همگی عددی منفی را ثبت نموده اند.صندوق مختلط و با درآمد ثابت در ردیف دوم و سوم بازدهی از آغاز فعالیت قراردارند.

در سهام = ۱۳۷٫۷۲٪

مختلط= ۶۵٫۵۶٪

با درآمد ثابت= ۵۹٫۹۳٪

اما در یکسال اخیر صندوق های با درآمد ثابت بیشترین بازدهی را داشته اند. این صندوق ها تمامی شاخص های بازدهی در دوره های زمانی ذکر شده در بالا را مثبت ثبت نموده اند.

با درآمد ثابت=۱۷٫۸۶٪

مختلط= ۱٫۹۸٪

در سهام= ۱۲٫۰۱٪−

در بررسی دیگر صندوق های با در آمد ثابت بیشترین درصد میانگین دارایی های نقدی و خالص ارزش دارایی صندوق را دارا می باشد..

صرفا جهت اطلاع← گفته می شود که درصد دارایی های نقدی٬ جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد. این شاخص معیاری است برای بررسی ریسکی بودن دیدگاه مدیر صندوق در استفاده از منابع؛ انتخاب دارایی های بدون ریسک با بازدهی کمتر و یا دارایی ریسکی با بازدهی بیشتر. هر چه صندوق از دارایی نقد کمتری برخوردار باشد و میانگین بازدهی آن بالاتر باشد٬ مدیر صندوق از عملکرد حرفه ای تری برخوردار می باشد.

آخرین بررسی هم از لحاظ نسبت دوره برتر است. که به صورت زیر می باشد:

با درآمد ثابت=۴۰٫۳۴٪

مختلط=۳۶٫۹۵٪

در سهام=۲۹٫۸۸٪

صرفا جهت اطلاع← دوره برتر این موضوع را مشخص می کند که آیا برتر بودن عملکرد یک صندوق به مهارت های مدیرانن مرتبط است یا صرفا تحت تاثیر رویدادهای تصادفی بازار ایجاد شده است. این نسبت نشان دهنده درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل بیشتر بوده است.

اکنون که صندوق های با درآمد ثابت بهترین عملکرد را در این دوران داشته اند٬ کمی ریز تر می شویم و لیست صندوق های برتر را در می آوریم. البته برای انتخاب صندوق ها علاوه بر موارد بالا باید به تعداد روزهای فعالیت صندوق٬ نرخ سود تضمینی و نرخ سود پیش بینی شده و همچنین دوره پرداخت سود توجه نمود. البته برخی از صندوق ها سود را به صورت دوره ای پرداخت نمی کنند و صرفا از محل تفاوت قیمت خرید و فروش صندوق٬ بازده ای کسب می شود.

صندوق هایی که در ادامه می آید٬ سودی را پرداخت نمی کنند: افق کارگزاری بانک خاومیانه٬ حامی٬ صندوق اعتماد آفرین پارسیان(EFT)٬ کاریزما٬ صندوق گنجینه آینده روشن (EFT)

با اجازه دوستان من سراغ صندوق های با پرداخت های یک ماهه رفتم و با در نظر گرفتن سایر موارد٬ آن ها را در جدول زیر لیست کرده ام. البته بد نیست که دوستان به صندوق های قابل معامله نیز توجهی ویژه داشته باشند.

منابع:
  • http://www.fipiran.com/

خلاصه یکی از راه های پوشش ریسک و سرمایه گذاری امن٬ صندوق های سرمایه گذاری هستند. به نظر نگارنده وقتی که بازار از آذر ۹۲ تحت تاثیر اخبار مذاکرات هسته ای شروع به ریزش نمود٬ یکی از بهترین استراتژی ها کم کردن وزن سهام در سبد خود و بیشتر نمودن وزن صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت بود. به طور حتم کسانی که این استراتژی را دنبال نمودن از ضرر در امان بودن. بنابراین یه سری به صندوق ها می زنیم.

در این بررسی از تعاریف و دسته بندی انواع صندوق گذر می کنیم و صرفا صندوق ها را به سه دسته بادرآمد ثابت٬ مختلط و سهام دسته بندی می کنیم. اطلاعات زیر هم بر اساس آخرین روز معاملاتی هفته پیش می باشد.

بررسی میانگین بازده صندوق ها به تفکیک نوع صندوق نشان می دهد که میانگین بازدهی از آغاز فعالیت٬ صندوق هایی که در سهام سرمایه گذاری کرده اند٬ بیشتر بوده است. این در حالی است که شاخص های بازدهی این صندوق در دوره های زمانی یکسال٬ شش ماه٬ سه ماه و یک ماه اخیر همگی عددی منفی را ثبت نموده اند.صندوق مختلط و با درآمد ثابت در ردیف دوم و سوم بازدهی از آغاز فعالیت قراردارند.

در سهام = ۱۳۷٫۷۲٪

مختلط= ۶۵٫۵۶٪

با درآمد ثابت= ۵۹٫۹۳٪

اما در یکسال اخیر صندوق های با درآمد ثابت بیشترین بازدهی را داشته اند. این صندوق ها تمامی شاخص های بازدهی در دوره های زمانی ذکر شده در بالا را مثبت ثبت نموده اند.

با درآمد ثابت=۱۷٫۸۶٪

مختلط= ۱٫۹۸٪

در سهام= ۱۲٫۰۱٪−

در بررسی دیگر صندوق های با در آمد ثابت بیشترین درصد میانگین دارایی های نقدی و خالص ارزش دارایی صندوق را دارا می باشد..

صرفا جهت اطلاع← گفته می شود که درصد دارایی های نقدی٬ جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد. این شاخص معیاری است برای بررسی ریسکی بودن دیدگاه مدیر صندوق در استفاده از منابع؛ انتخاب دارایی های بدون ریسک با بازدهی کمتر و یا دارایی ریسکی با بازدهی بیشتر. هر چه صندوق از دارایی نقد کمتری برخوردار باشد و میانگین بازدهی آن بالاتر باشد٬ مدیر صندوق از عملکرد حرفه ای تری برخوردار می باشد.

آخرین بررسی هم از لحاظ نسبت دوره برتر است. که به صورت زیر می باشد:

با درآمد ثابت=۴۰٫۳۴٪

مختلط=۳۶٫۹۵٪

در سهام=۲۹٫۸۸٪

صرفا جهت اطلاع← دوره برتر این موضوع را مشخص می کند که آیا برتر بودن عملکرد یک صندوق به مهارت های مدیرانن مرتبط است یا صرفا تحت تاثیر رویدادهای تصادفی بازار ایجاد شده است. این نسبت نشان دهنده درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل بیشتر بوده است.

اکنون که صندوق های با درآمد ثابت بهترین عملکرد را در این دوران داشته اند٬ کمی ریز تر می شویم و لیست صندوق های برتر را در می آوریم. البته برای انتخاب صندوق ها علاوه بر موارد بالا باید به تعداد روزهای فعالیت صندوق٬ نرخ سود تضمینی و نرخ سود پیش بینی شده و همچنین دوره پرداخت سود توجه نمود. البته برخی از صندوق ها سود را به صورت دوره ای پرداخت نمی کنند و صرفا از محل تفاوت قیمت خرید و فروش صندوق٬ بازده ای کسب می شود.

صندوق هایی که در ادامه می آید٬ سودی را پرداخت نمی کنند: افق کارگزاری بانک خاومیانه٬ حامی٬ صندوق اعتماد آفرین پارسیان(EFT)٬ کاریزما٬ صندوق گنجینه آینده روشن (EFT)

با اجازه دوستان من سراغ صندوق های با پرداخت های یک ماهه رفتم و با در نظر گرفتن سایر موارد٬ آن ها را در جدول زیر لیست کرده ام. البته بد نیست که دوستان به صندوق های قابل معامله نیز توجهی ویژه داشته باشند.

منابع:
  • http://www.fipiran.com/
1394/09/15 از نهایت‌نگر
0
/
23
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333