رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : چگونه بدون مشغولیت زیاد بهره وری داشته باشیم ؟
دسته : آموزشی


خلاصه صرف نظر از آنچه برخی از مردم فکر می‌کنند، مشغول بودن و بهره‌ور بودن یکسان نیست. برخی از افراد می‌توانند بدون بهره‌ور بودن مشغول باشند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند بدون مشغول شدن بسیار سازنده باشند.قانون ۸۰/۲۰ پاسخی دارد. این قانون بیان می کند که تقریبا ۸۰٪ از اثرات از ۲۰٪ از علل می‌آیند. همین اصل در بهره وری شخصی به کار برده می‌شود: ۸۰٪ از نتایج مورد نظرتان فقط از ۲۰ درصد فعالیت‌های ممکن‌تان ناشی می‌شود.

قانون ۲۰ – ۸۰ توضیح می دهد که چرا برخی از مردم مشغول هستند اما بهره ور نیستند: آنها ۸۰ درصد وقت خود را صرف فعالیت هایی می کنند که تنها ۲۰ درصد از نتایج مورد نظرشان را به وجود می آورد. همچنین توضیح می دهد که چرا برخی دیگر بدون مشغول بودن بهره ور هستند:آنها ۲۰ درصد وقت خود را صرف فعالیت هایی می کنند که ۸۰٪ از نتایج مورد نظرشان را برآورده می سازد.

 • بهره ور بودن بدون مشغول بودن فواید زیادی دارد:
 • شما مقدار زیادی از زمان خود را برای عزیزان تان صرف می کنید.
 • شما زمان کافی برای بروز کردن خودتان دارید (مثلا با خواندن کتاب).
 • شما زمان کافی برای سرگرمی هایتان دارید.
 • شما زمان کافی برای لذت بردن از زندگی دارید.

بنابراین، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ چگونه می توانیم بهره ور باشیم بدون مشغول بودن؟ در ادامه چند نکته آورده شده است:

۱ – با وضوح در زمان سرمایه گذاری کنید

برای تمرکز بر روی ۲۰٪ از فعالیت ها، در ابتدا شما باید شناسایی کنید آن فعالیت ها چه هستند. این کار را با وضوح انجام دهید. شما در مورد هدف زندگی و اولویت هایتان به وضوح نیاز دارید. تنها پس از آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا یک فعالیت برای شما مناسب است یا نه.

بنابراین با وضوح در زمان سرمایه گذاری کنید. هر روز زمانی برای تنظیم خودتان با هدف ها و اولویت های تان بگذارید.

۲ – به رها کردن بعضی از فرصت ها مایل باشید

یکی از دلایلی که چرا بسیاری از مردم مشغول هستند این است که آنها مایل نیستند بعضی از فرصت ها را رها کنند. آنها به هر چیزی که به نظر می رسد خوب است می گویند “بله”. در نتیجه، آنها زندگی خود را با چیزهای بسیار زیادی پر می کنند.

اما همان طور که یک بار ریک وارن گفت، شما باید به فرصت خوب بگویید “نه” تا بتوانید به آنهایی که عالی هستند بگویید “بله”. اگر شما اجازه ندهید فرصت های خوب بروند، قادر نخواهید بود فرصت های بسیار عالی ایجاد کنید.


۳ – تنها بر روی چند چیز تمرکز کنید

شما باید تنها چند چیز که برای شما مناسب است را انجام دهید. نکته مهم در مورد تمرکز بر روی تلاش هایتان این است که این کار حرکت می سازد. شما سریعا تجربه خواهید کرد که تلاش کمتر نتایج بیشتری به همراه دارد.

اما باز هم: کلید انتخاب این چند چیز وضوح (شماره ۱) است.

۴ – مراقب حواس پرتی ها باشید

در طول راه حواس پرتی هایی وجود خواهد داشت. اگر شما مراقب نباشید، آنها می توانند تمرکز شما را از بین ببرند. شما در نهایت متوجه می شوید که خیلی کم رشد کرده اید.

بنابراین از حواس پرتی ها آگاه باشید. بله، فرصت های مناسب می تواند گاهاً به وجود آیند، اما شانس خوبی وجود دارد که فرصت های اشتباه به موقع حاضر شوند. به آنها نه بگویید.

۵ – محدودیت ها را تنظیم کنید

یکی از راه هایی که خودتان را مجبور به اولویت بندی کنید این است که مجموعه ای از محدودیت ها را تنظیم کنید. برای مثال کلیتون کریستنسن، تصمیم گرفت تا ساعت ۰۶:۰۰ بعد از ظهر به خانه برود. او می توانست روز خود را با فعالیت های مربوط بیشتری پر کند، اما او تصمیم گرفت به جای آن با خانواده اش وقت بگذراند.

یکی از مزایای این روش این است که او عاقلانه انتخاب کرد چگونه از وقت خود در محل کار استفاده کند زیرا که وقت او محدود بود.به طور مشابه، شما باید محدودیت های زندگی خود را تنظیم کنید. با تنظیم محدودیت، شما خودتان را مجبور به اولویت بندی می کنید.

منابع:
 • http://magly.ir

خلاصه صرف نظر از آنچه برخی از مردم فکر می‌کنند، مشغول بودن و بهره‌ور بودن یکسان نیست. برخی از افراد می‌توانند بدون بهره‌ور بودن مشغول باشند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند بدون مشغول شدن بسیار سازنده باشند.قانون ۸۰/۲۰ پاسخی دارد. این قانون بیان می کند که تقریبا ۸۰٪ از اثرات از ۲۰٪ از علل می‌آیند. همین اصل در بهره وری شخصی به کار برده می‌شود: ۸۰٪ از نتایج مورد نظرتان فقط از ۲۰ درصد فعالیت‌های ممکن‌تان ناشی می‌شود.

قانون ۲۰ – ۸۰ توضیح می دهد که چرا برخی از مردم مشغول هستند اما بهره ور نیستند: آنها ۸۰ درصد وقت خود را صرف فعالیت هایی می کنند که تنها ۲۰ درصد از نتایج مورد نظرشان را به وجود می آورد. همچنین توضیح می دهد که چرا برخی دیگر بدون مشغول بودن بهره ور هستند:آنها ۲۰ درصد وقت خود را صرف فعالیت هایی می کنند که ۸۰٪ از نتایج مورد نظرشان را برآورده می سازد.

 • بهره ور بودن بدون مشغول بودن فواید زیادی دارد:
 • شما مقدار زیادی از زمان خود را برای عزیزان تان صرف می کنید.
 • شما زمان کافی برای بروز کردن خودتان دارید (مثلا با خواندن کتاب).
 • شما زمان کافی برای سرگرمی هایتان دارید.
 • شما زمان کافی برای لذت بردن از زندگی دارید.

بنابراین، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ چگونه می توانیم بهره ور باشیم بدون مشغول بودن؟ در ادامه چند نکته آورده شده است:

۱ – با وضوح در زمان سرمایه گذاری کنید

برای تمرکز بر روی ۲۰٪ از فعالیت ها، در ابتدا شما باید شناسایی کنید آن فعالیت ها چه هستند. این کار را با وضوح انجام دهید. شما در مورد هدف زندگی و اولویت هایتان به وضوح نیاز دارید. تنها پس از آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا یک فعالیت برای شما مناسب است یا نه.

بنابراین با وضوح در زمان سرمایه گذاری کنید. هر روز زمانی برای تنظیم خودتان با هدف ها و اولویت های تان بگذارید.

۲ – به رها کردن بعضی از فرصت ها مایل باشید

یکی از دلایلی که چرا بسیاری از مردم مشغول هستند این است که آنها مایل نیستند بعضی از فرصت ها را رها کنند. آنها به هر چیزی که به نظر می رسد خوب است می گویند “بله”. در نتیجه، آنها زندگی خود را با چیزهای بسیار زیادی پر می کنند.

اما همان طور که یک بار ریک وارن گفت، شما باید به فرصت خوب بگویید “نه” تا بتوانید به آنهایی که عالی هستند بگویید “بله”. اگر شما اجازه ندهید فرصت های خوب بروند، قادر نخواهید بود فرصت های بسیار عالی ایجاد کنید.


۳ – تنها بر روی چند چیز تمرکز کنید

شما باید تنها چند چیز که برای شما مناسب است را انجام دهید. نکته مهم در مورد تمرکز بر روی تلاش هایتان این است که این کار حرکت می سازد. شما سریعا تجربه خواهید کرد که تلاش کمتر نتایج بیشتری به همراه دارد.

اما باز هم: کلید انتخاب این چند چیز وضوح (شماره ۱) است.

۴ – مراقب حواس پرتی ها باشید

در طول راه حواس پرتی هایی وجود خواهد داشت. اگر شما مراقب نباشید، آنها می توانند تمرکز شما را از بین ببرند. شما در نهایت متوجه می شوید که خیلی کم رشد کرده اید.

بنابراین از حواس پرتی ها آگاه باشید. بله، فرصت های مناسب می تواند گاهاً به وجود آیند، اما شانس خوبی وجود دارد که فرصت های اشتباه به موقع حاضر شوند. به آنها نه بگویید.

۵ – محدودیت ها را تنظیم کنید

یکی از راه هایی که خودتان را مجبور به اولویت بندی کنید این است که مجموعه ای از محدودیت ها را تنظیم کنید. برای مثال کلیتون کریستنسن، تصمیم گرفت تا ساعت ۰۶:۰۰ بعد از ظهر به خانه برود. او می توانست روز خود را با فعالیت های مربوط بیشتری پر کند، اما او تصمیم گرفت به جای آن با خانواده اش وقت بگذراند.

یکی از مزایای این روش این است که او عاقلانه انتخاب کرد چگونه از وقت خود در محل کار استفاده کند زیرا که وقت او محدود بود.به طور مشابه، شما باید محدودیت های زندگی خود را تنظیم کنید. با تنظیم محدودیت، شما خودتان را مجبور به اولویت بندی می کنید.

منابع:
 • http://magly.ir
1394/08/17 از نهایت‌نگر
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333