رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : معرفی روش تحلیل نقطه و شکل (point &figure analysis)
دسته : آموزشی


خلاصه نمودارهای نقطه و شکل در مبحث تحلیل تکنیکال منحصر به فرد هستند . کمتر اتفاق می افتد که یک روش سیستماتیک تمام تکنیک هایش مخصوص به خود باشد. تحلیل نقطه و شکل ریشه در بازارهای سهام و کالا دارد و تحلیلگران تکنیکال حرفه ای را بیش از یکصد سال است که مجذوب خود نموده است.هیچ فردی به درستی و دقیقا نمی داند که این نمودارها از کجا آمده اند و چگونه اختراع شده اند . این روش در گذشته تحت نام نقطه و شکل نبود . برخی صاحب نظران آن را به چارلز داونسبت می دهند زیرا با حیات او همخوانی دارد.

مروری بر تاریخچه نقطه و شکل

تکنیک رسم نمودارهای نقطه و شکل پیش از آغاز قرن بیستم توسط تحلیلگران بازار سرمایه در غرب مورد استفاده قرار گرفته است. نام این نمودار منسوب به ویکتور دویلیزر می باشد درکتابی که او در سال ۱۹۳۳ نوشته است.در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ این نمودار به نام «روش کتاب »معروف بوده است و این همان نامی است که چارلز داو در سال ۱۹۰۱ به آن اشاره داشته است.

بنابر آنچه داو در کتاب خود نوشته است زمان آغاز روش کتابی از سال ۱۸۸۶ می باشد و نام نقطه و رقم نیز از سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ به کار رفته و از این زمان به بعد این نام برای این تکنیک مورد قبول واقع شده است.

با توجه به اینکه مجله وال استریت از سال ۱۸۹۶ اقدام به انتشار قیمت های بالا – پایین و پایانی سهام ها نمود و این اولین مرجع اطلاعات برای نمودار میله ای بوده است٬ پس به نظر می رسد که نمودار میله ای حداقل ۱۰ سال بعد از روش نقطه و رقم ظهور کرده است.


معرفی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

تحلیل نقطه و شکل در پیش بینی حرکت سهام تنها روشی است که از اصول مکانیکی و علمی و منطقی مثل اهرم ها و فلاخن ها بهره می گیرد و نمودارهایش عرضه و تقاضا را به تصویر می کشند.

یکی از خواص منحصر به فرد تحلیل نقطه و شکل آن است که نمودارهایش به تنهایی سینگال خرید و فروش می دهند و نیاز به اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص حرکت ها ندارند. این روش تمرکزش بر عرضه و تقاضا برای سهم است و در پی آن است که زمان مناسب خرید و یا فروش سهم را از طریق نبرد عرضه و تقاضا کشف کند.

نمودار نقطه و شکل در مقابل نمودار میله ای و یا شمعی

در نمودار نقطه و شکل زمان لحاظ نمی شود در حالی که نمودار میله ای ترکیبی از قیمت و زمان است. در روش رسم نمودارمیله ای محور عمودی مقیاس قیمت و محور افقی مقیاس زمان است. اگر نگاهی به نمودار روزانه میله ای بیاندازیم متوجه می شویم که هر روز یک میله در سمت راست نمودار رسم می شود حتی اگر قمیت تغییر نکند. اما در نمودار نقطه و شکل تنها تغییرات قیمت ثبت می شود و اگر قیمت تغییر نکند نمودار دست نخورده باقی می ماند.

یکی دیگر از تفاوت های این دو تکنیک در مورد حجم معامله می باشد که در نمودار نقطه و شکل حجم معاملات نادیده گرفته می شود و باید به صورت مستقل رسم شود.

هر چند حجم معاملات در نمودار نقطه و شکل ثبت نمی شود ولی نباید فکر کرد که حجم بطور کلی مفقود شده است. از آنجایی که حجم معاملات یکی از عناصر مهم برای مشخص کردن توانایی سطوح حمایت و مقاومت است٬نمودار نقطه و شکل برای تعیین اینکه در چه سطحی از قیمت حجم معاملات تاثیر بیشتری به جا گذاشته است مفید است.زیرا که می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم را پیدا کرد.

در این روش توجهی به گروه های درگیر در معاملات و افرادی که دارای اطلاعات پنهان هستند ٬نمی شود. اینکه چه کسی در حال خرید و چه موسسه ای در حال فروش است برای استفاده کنندگان این روش اهمیت ندارد . زیرا توافق جمعی فعالان بازار سرمایه خواه و ناخواه در قیمت ها با اندکی تاخیر تاثیر می گذارند.

در بلاگ بعدی به صورت اجمالی در مورد نحوه ترسیم و انواع الگوها می پردازیم.

منابع:
  • سایت دانشکده نقطه و شکل pnfcollege.com
  • کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه - جان مورفی

خلاصه نمودارهای نقطه و شکل در مبحث تحلیل تکنیکال منحصر به فرد هستند . کمتر اتفاق می افتد که یک روش سیستماتیک تمام تکنیک هایش مخصوص به خود باشد. تحلیل نقطه و شکل ریشه در بازارهای سهام و کالا دارد و تحلیلگران تکنیکال حرفه ای را بیش از یکصد سال است که مجذوب خود نموده است.هیچ فردی به درستی و دقیقا نمی داند که این نمودارها از کجا آمده اند و چگونه اختراع شده اند . این روش در گذشته تحت نام نقطه و شکل نبود . برخی صاحب نظران آن را به چارلز داونسبت می دهند زیرا با حیات او همخوانی دارد.

مروری بر تاریخچه نقطه و شکل

تکنیک رسم نمودارهای نقطه و شکل پیش از آغاز قرن بیستم توسط تحلیلگران بازار سرمایه در غرب مورد استفاده قرار گرفته است. نام این نمودار منسوب به ویکتور دویلیزر می باشد درکتابی که او در سال ۱۹۳۳ نوشته است.در دهه های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ این نمودار به نام «روش کتاب »معروف بوده است و این همان نامی است که چارلز داو در سال ۱۹۰۱ به آن اشاره داشته است.

بنابر آنچه داو در کتاب خود نوشته است زمان آغاز روش کتابی از سال ۱۸۸۶ می باشد و نام نقطه و رقم نیز از سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ به کار رفته و از این زمان به بعد این نام برای این تکنیک مورد قبول واقع شده است.

با توجه به اینکه مجله وال استریت از سال ۱۸۹۶ اقدام به انتشار قیمت های بالا – پایین و پایانی سهام ها نمود و این اولین مرجع اطلاعات برای نمودار میله ای بوده است٬ پس به نظر می رسد که نمودار میله ای حداقل ۱۰ سال بعد از روش نقطه و رقم ظهور کرده است.


معرفی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل

تحلیل نقطه و شکل در پیش بینی حرکت سهام تنها روشی است که از اصول مکانیکی و علمی و منطقی مثل اهرم ها و فلاخن ها بهره می گیرد و نمودارهایش عرضه و تقاضا را به تصویر می کشند.

یکی از خواص منحصر به فرد تحلیل نقطه و شکل آن است که نمودارهایش به تنهایی سینگال خرید و فروش می دهند و نیاز به اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص حرکت ها ندارند. این روش تمرکزش بر عرضه و تقاضا برای سهم است و در پی آن است که زمان مناسب خرید و یا فروش سهم را از طریق نبرد عرضه و تقاضا کشف کند.

نمودار نقطه و شکل در مقابل نمودار میله ای و یا شمعی

در نمودار نقطه و شکل زمان لحاظ نمی شود در حالی که نمودار میله ای ترکیبی از قیمت و زمان است. در روش رسم نمودارمیله ای محور عمودی مقیاس قیمت و محور افقی مقیاس زمان است. اگر نگاهی به نمودار روزانه میله ای بیاندازیم متوجه می شویم که هر روز یک میله در سمت راست نمودار رسم می شود حتی اگر قمیت تغییر نکند. اما در نمودار نقطه و شکل تنها تغییرات قیمت ثبت می شود و اگر قیمت تغییر نکند نمودار دست نخورده باقی می ماند.

یکی دیگر از تفاوت های این دو تکنیک در مورد حجم معامله می باشد که در نمودار نقطه و شکل حجم معاملات نادیده گرفته می شود و باید به صورت مستقل رسم شود.

هر چند حجم معاملات در نمودار نقطه و شکل ثبت نمی شود ولی نباید فکر کرد که حجم بطور کلی مفقود شده است. از آنجایی که حجم معاملات یکی از عناصر مهم برای مشخص کردن توانایی سطوح حمایت و مقاومت است٬نمودار نقطه و شکل برای تعیین اینکه در چه سطحی از قیمت حجم معاملات تاثیر بیشتری به جا گذاشته است مفید است.زیرا که می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم را پیدا کرد.

در این روش توجهی به گروه های درگیر در معاملات و افرادی که دارای اطلاعات پنهان هستند ٬نمی شود. اینکه چه کسی در حال خرید و چه موسسه ای در حال فروش است برای استفاده کنندگان این روش اهمیت ندارد . زیرا توافق جمعی فعالان بازار سرمایه خواه و ناخواه در قیمت ها با اندکی تاخیر تاثیر می گذارند.

در بلاگ بعدی به صورت اجمالی در مورد نحوه ترسیم و انواع الگوها می پردازیم.

منابع:
  • سایت دانشکده نقطه و شکل pnfcollege.com
  • کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه - جان مورفی
1394/08/16 از نهایت‌نگر
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333