رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب معصومه عیدانی
ارتباطات معصومه عیدانی
...

عنوان بلاگ : فنرها و پرتابه ها
دسته : آموزشی


خلاصه بسیاری از اوقات بازار بر اساس روند خاصی حرکت نمی کند و در اصطلاح رونددار نیست٬ بلکه در حالت خنثی یا روند جانبی در حرکت است .در این حالت حرکت بازار نه در اختیار فروشندگان است نه خریداران.تخمین زده شده ۷۰٪ مواقع بازار در روند جانبی و خنثی در حرکت است.بنابراین استفاده از ابزاری که بتواند درچنین شرایطی نقطه ورود مناسبی را تشخیص بدهتد خیلی ضرورت می یابد.دو تا از ابزارهایی که در چنین مواقع کاربرد فراوان دارد پرتابه و فنر نام دارد .

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار دارد ٬ روند حرکت قیمت ثابت و در دو باند افقی صورت می گیرد. در این مواقع گاه فروشندگان و گاه خریداران به سقف ها و کف های قبلی حمله می کنند.

فنر ها و پرتابه ها دو ابزاری هستند که هنگامی که با الگوهای شمعی ترکیب می شوند ٬ ابزار قدرتمندی را می سازند.این دو ابزار برای نخستین بار توسط ریچارد ویکف ( Richard Wyckef ) در اوایل قرن بیستم معرفی شده است. وی متولد دوم نوامبر ۱۸۷۳ میلادی می باشد و یکی از بزرگان بازار بورس و از سردبیران بخش تکنیکی روزنامه وال استریت ژورنال بوده است.

پرتابه

هنگامی که خریداران و یا فروشندگان به سقف ها یا کف های قبلی یورش می برند٬ فرصت های معاملاتی پدید می آید. بخصوص شکست ناموفق خط حمایت یا مقاومت می تواند فرصت جذابی برای ورود به معامله باشد. در هر صورت احتمال بازگشت قیمت به باند دیگر زیاد است.

عدم توفیق در شکست مقاومت پرتابه نام دارد. اگر وقوع یک پرتابه با شمع های کاهشی همزمان باشد فرصت جذابی برای ورود به وضعیت فروش پدید می آید. ستاره ثاقب یکی از شمع های کاهشی با اخطار فروش است ٬ که در نیم از مواقع همراه با پرتابه ظاهر می شود.

فنر

فنر برعکس پرتابه است و زمانی به وجود می آید که حرکات قیمتی در حمایت نفوذ می کند و سپس به بالای خط حمایت بازگردد.در واقع حرکات قیمت قادر نیست که کف جدیدی بوجود آورد بنابراین فرصت خرید مهیا شده است.پس حرکت بعدی قیمت به سمت باند بالایی می باشد.

هدف قیمتی در فنر و پرتابه باند مخالف می باشد و حد ضرر می تواند سقف یا کف جدید باشد که بطور ناقص شکسته است.

بررسی عملکرد فنر و پرتابه

بازار صحنه نبرد بین دو گروه فروشندگان و خریداران است . بنابراین هنگامی که بازار در در روند خنثی حرکت می کند قلمرو هر یک از این دو گروه کاملا مشخص است.

خط بالایی همان خط مقاومت است که فروشندگان از آن دفاع می کنند و خط پایینی همان حمایت است که مسئولیت دفاع از آن برعهده خریداران است.

اکنون حالتی را در نطر بگیرید که خریداران حمله کوچکی به ناحیه مقاومت به جهت بالا بردن قیمت ٬انجام بدهند . اگر فروشندگان که مسئول دفاع از خط مقاومت هستند ٬ موفق نشوند و قیمت موفق به نفوذ در این خط بشود و نیز بالای آن بسته شود ٬ پس خریداران موفق به ورود به ناحیه مقاومتی شدند و پایگاه مستحکمی بنا کردن که با ورود خریداران تازه ٬ روند صعودی آغاز می گردد.

پس تا وقتی مقاومت شکسته شده همانند یک حمایت عمل کند کنترل در دست خریداران است. توجه شود که اگر خریداران موفق به شکستن باند بالایی نشوند حرکت قیمت به سمت باند پایینی است...معامله ای جذاب .این طور نیست؟

همین سناریو را می توان به صورت برعکس برای شکست یا عدم شکست حمایت تنظیم نمود.در ادامه دو نمونه واقعی را در بازار سهام ایران مشاهده می کنیم.

پیکان های سبز رنگ اشاره به پرتابه ها و قرمز رنگ اشاره به فنر دارد. همانطور که مشاهده می شود قیمت بعد از رخ دادن دو پرتابه سمت راستی موفق به رسیدن به باند پایینی نشده هر چند هدف باند پایینی بوده است.این می تواند نشانه چه باشد؟

نمودار بالا نمونه واقعی سناریوی حمله به سطح مقاومت است. دو پیکان قرمز رنگ سمت راست نشان دهنده پرتابه های ناموفق هستند که زروشان به خریداران نرسیده است.

منابع:
  • کتاب تمودارهای شمعی ژاپنی - نویسنده استیو نیسون

خلاصه بسیاری از اوقات بازار بر اساس روند خاصی حرکت نمی کند و در اصطلاح رونددار نیست٬ بلکه در حالت خنثی یا روند جانبی در حرکت است .در این حالت حرکت بازار نه در اختیار فروشندگان است نه خریداران.تخمین زده شده ۷۰٪ مواقع بازار در روند جانبی و خنثی در حرکت است.بنابراین استفاده از ابزاری که بتواند درچنین شرایطی نقطه ورود مناسبی را تشخیص بدهتد خیلی ضرورت می یابد.دو تا از ابزارهایی که در چنین مواقع کاربرد فراوان دارد پرتابه و فنر نام دارد .

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار دارد ٬ روند حرکت قیمت ثابت و در دو باند افقی صورت می گیرد. در این مواقع گاه فروشندگان و گاه خریداران به سقف ها و کف های قبلی حمله می کنند.

فنر ها و پرتابه ها دو ابزاری هستند که هنگامی که با الگوهای شمعی ترکیب می شوند ٬ ابزار قدرتمندی را می سازند.این دو ابزار برای نخستین بار توسط ریچارد ویکف ( Richard Wyckef ) در اوایل قرن بیستم معرفی شده است. وی متولد دوم نوامبر ۱۸۷۳ میلادی می باشد و یکی از بزرگان بازار بورس و از سردبیران بخش تکنیکی روزنامه وال استریت ژورنال بوده است.

پرتابه

هنگامی که خریداران و یا فروشندگان به سقف ها یا کف های قبلی یورش می برند٬ فرصت های معاملاتی پدید می آید. بخصوص شکست ناموفق خط حمایت یا مقاومت می تواند فرصت جذابی برای ورود به معامله باشد. در هر صورت احتمال بازگشت قیمت به باند دیگر زیاد است.

عدم توفیق در شکست مقاومت پرتابه نام دارد. اگر وقوع یک پرتابه با شمع های کاهشی همزمان باشد فرصت جذابی برای ورود به وضعیت فروش پدید می آید. ستاره ثاقب یکی از شمع های کاهشی با اخطار فروش است ٬ که در نیم از مواقع همراه با پرتابه ظاهر می شود.

فنر

فنر برعکس پرتابه است و زمانی به وجود می آید که حرکات قیمتی در حمایت نفوذ می کند و سپس به بالای خط حمایت بازگردد.در واقع حرکات قیمت قادر نیست که کف جدیدی بوجود آورد بنابراین فرصت خرید مهیا شده است.پس حرکت بعدی قیمت به سمت باند بالایی می باشد.

هدف قیمتی در فنر و پرتابه باند مخالف می باشد و حد ضرر می تواند سقف یا کف جدید باشد که بطور ناقص شکسته است.

بررسی عملکرد فنر و پرتابه

بازار صحنه نبرد بین دو گروه فروشندگان و خریداران است . بنابراین هنگامی که بازار در در روند خنثی حرکت می کند قلمرو هر یک از این دو گروه کاملا مشخص است.

خط بالایی همان خط مقاومت است که فروشندگان از آن دفاع می کنند و خط پایینی همان حمایت است که مسئولیت دفاع از آن برعهده خریداران است.

اکنون حالتی را در نطر بگیرید که خریداران حمله کوچکی به ناحیه مقاومت به جهت بالا بردن قیمت ٬انجام بدهند . اگر فروشندگان که مسئول دفاع از خط مقاومت هستند ٬ موفق نشوند و قیمت موفق به نفوذ در این خط بشود و نیز بالای آن بسته شود ٬ پس خریداران موفق به ورود به ناحیه مقاومتی شدند و پایگاه مستحکمی بنا کردن که با ورود خریداران تازه ٬ روند صعودی آغاز می گردد.

پس تا وقتی مقاومت شکسته شده همانند یک حمایت عمل کند کنترل در دست خریداران است. توجه شود که اگر خریداران موفق به شکستن باند بالایی نشوند حرکت قیمت به سمت باند پایینی است...معامله ای جذاب .این طور نیست؟

همین سناریو را می توان به صورت برعکس برای شکست یا عدم شکست حمایت تنظیم نمود.در ادامه دو نمونه واقعی را در بازار سهام ایران مشاهده می کنیم.

پیکان های سبز رنگ اشاره به پرتابه ها و قرمز رنگ اشاره به فنر دارد. همانطور که مشاهده می شود قیمت بعد از رخ دادن دو پرتابه سمت راستی موفق به رسیدن به باند پایینی نشده هر چند هدف باند پایینی بوده است.این می تواند نشانه چه باشد؟

نمودار بالا نمونه واقعی سناریوی حمله به سطح مقاومت است. دو پیکان قرمز رنگ سمت راست نشان دهنده پرتابه های ناموفق هستند که زروشان به خریداران نرسیده است.

منابع:
  • کتاب تمودارهای شمعی ژاپنی - نویسنده استیو نیسون
1394/08/06 از نهایت‌نگر
1
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333