رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
46

عنوان بلاگ : زنان برجسته دنیای مالی 2: نبردی سهمگین با مردان وال استریت
دسته : آموزشی


خلاصه اولین زنی است که توانست صندلی کارگزاری در وال استریت را بدست آورد. اولین کارگزاری تخفیفی را راه انداخت و اولین زنی بود که به جمع هیئت مدیره چندین بانک و نهاد مالی معتبر امریکا راه یافت.البته اینها را آسان بدست نیاورد و نبردی طاقت فرسا با مردان متعصب وال استریت داشت. نام او میورل سایبرت بود. با یک ماشین قراضه به نیویورک آمد و موقع وفاتش میلیاردها دلار ثروت داشت. او کارهای زیادی انجام داد تا موقعیت زنان در بخش های مالی ارتقا یابد.

آغاز سفر با استادبیکر

وقتی ۲۲ سال داشت با مرگ پدرش همه انگیزه های خود برای اتمام تحصیلات دانشگاهی اش در رشته حسابداری را از دست داد چرا که این رشته را برای اداره کسب و کار خانوادگی پدرش انتخاب کرده بود. ناگزیر ترک تحصیل کرد و با خودروی استادبیکر خود، یک نوع خودروی ارزان قیمت مثل پیکان ما، و در جستجوی کار به نیویورک رفت. در نیویورک به دلیل عدم تحصیلات دانشگاهی و تجربه کافی به او کار ندادند تا اینکه توانست با عنوان شغلی دستیار تحلیلگر سهام، پایین ترین رده شغلی این حوزه، شغلی برای خود دست و پا کند.

در این سمت کار او مراجعه به شرکتهای بورسی برای اخذ صورتهای مالی بود ولی خیلی زود پرسشنامه ای تهیه کرد و با سماجت اطلاعات زیادی را از مدیران شرکت و پرسنل جمع آوری و به کارگزاری می آورد، این اطلاعات راز برتری تحلیل های او نسبت به رقبا بود و کم کم خودش نیز از این اطلاعات درونی بهره می جست. به این ترتیب او توانست خیلی سریع عنوان تحلیل گر عالی شرکت را به خود اختصاص دهد.

بار دیگر تبعیض جنسیتی

سایبرت خیلی زود طعم حسادت کاری را چشید و با انواع دسیسه های رقیب مردش مواجه شد. به او اتهام زدند که در حال مذاکره با یک شرکت رقیب دیده شده است و به همین اتهام اخراج شد.به دلیل رزومه خوبش شغل دیگری پیدا کرد و خیلی زود توانست عنوان ارایه خدمات مشاوره ای به مشتریان حقوقی نهادی را از آن خود کند. او پیشنهاد دستمزد ثابت شرکت را رد کرد و قراردادهایش را به صورت درصدی از سود ناشی ازمنافع مشاوره تعریف کرد. این ایده عایدات سالیانه بیش از نیم میلیون دلار، که رقم قابل توجهی بود، نصیب او کرد. سایبرت دیگر گزارش هایش را با حرف اول اسم کوچکش نمی نوشت و خانم بودنش را پنهان نمی کرد بلکه با حروف بولد شده زن بودنش را علنی می کرد.

یورش به حصارها

سایبرت جسورانه سنت شکنی کرد و اخذ امتیاز میز کارگزاری بورس نیویورک را هدف قرار داد. تقاضایش چندین بار به اتهام زن بودنش، علنی و غیر علنی، رد شد و دست آخر اورا ملزم کردند علاوه بر ۵۰۰۰۰۰ دلار حق عضویت نقدی، تضمین بانکی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار ارایه دهد. جرمش این بود که زن بود و احتمالا بزودی زیان هنگفت ناشی از عدم اعتماد عموم در کار مالی را تجربه خواهد کرد. بانکها درخواست او را منوط به ارایه تضمین متقابل از بورس کردند! سایبرت مایوس نشد و یکسال دیگر صبر کرد و چک نقدی ۳۰۰۰۰۰ دلاری را روی میز هیئت بورس قرار داد!

بالاخره در دسامبر ۱۹۶۷ مجوز کارگزاری اش را گرفت و بسیاری از مشتریان خدمات مشاوره خود را به کارگزاری اش منتقل کرد. با اینحال هیچوقت از آتش تبعیض جنسیتی در امان نبود تا اینکه ایده کارگزاری تخفیفی را پروراند و به تصویب رساند و اولین کارگزار از این دست شد. ایده ای که برایش خطرات زیادی از ناحیه رقبای مردش به همراه داشت.

جهش خیره کننده

موفقیت های او مرزهای وال استریت را در نوردید و توسط فرماندار نیویورک به عضویت هیئت حاکمه بانکهای بزرگ منطقه انتخاب شد. این فرصت باعث شد کارگزاری او به عنوان عامل معاملاتی دهها بانک ثروتمند منطقه انتخاب شود و خیلی زود گردش مالی کارگزاری از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفت.

دهه ۷۰ با رکود سنگین ناشی از افزایش قیمت نفت همراه بود، ولی او با نوآوری های خاص خود موجب شد هزینه های مشتریانش به شدت کاهش یابد و این اقدامات نیز بر شهرت و اندازه کسب و کار او آثار فراوان گذاشت. البته کوشش او برای احراز کرسی سناتوری ناکام بود و به همین دلیل بسیاری از سمت های مهم خود را کنار گذاشت و خود را بازنشسته کرد.

میلیاردر اینترنتی

هر چند خود را بازنشسته کرد ولی ایده های خود را از شرکتش دریغ نکرد. او اولین کارگزاری بود که قدر و ارزش اینترنت در کارش را درک کرد و معاملات آنلاین را پیشنهاد داد، ایده ای که شرکتش را به یکی از مهمترین شرکت های کارگزاری حال حاضر تبدیل کرد.

سایبرت در اواخر عمرش خود را وقف ارتقا حال و روز زنان در دنیای مالی کرد و حمایت مالی از تحصیلات دختران در کالج های برتر مالی امریکا و دیگر کشورها را بر عهده گرفت و سرانجام در سال ۲۰۱۳ دیده از جهان فرو بست.

منابع:
  • http://www.investopedia.com/articles/financialcareers/09/muriel-siebert-first-woman.asp?rp=i

خلاصه اولین زنی است که توانست صندلی کارگزاری در وال استریت را بدست آورد. اولین کارگزاری تخفیفی را راه انداخت و اولین زنی بود که به جمع هیئت مدیره چندین بانک و نهاد مالی معتبر امریکا راه یافت.البته اینها را آسان بدست نیاورد و نبردی طاقت فرسا با مردان متعصب وال استریت داشت. نام او میورل سایبرت بود. با یک ماشین قراضه به نیویورک آمد و موقع وفاتش میلیاردها دلار ثروت داشت. او کارهای زیادی انجام داد تا موقعیت زنان در بخش های مالی ارتقا یابد.

آغاز سفر با استادبیکر

وقتی ۲۲ سال داشت با مرگ پدرش همه انگیزه های خود برای اتمام تحصیلات دانشگاهی اش در رشته حسابداری را از دست داد چرا که این رشته را برای اداره کسب و کار خانوادگی پدرش انتخاب کرده بود. ناگزیر ترک تحصیل کرد و با خودروی استادبیکر خود، یک نوع خودروی ارزان قیمت مثل پیکان ما، و در جستجوی کار به نیویورک رفت. در نیویورک به دلیل عدم تحصیلات دانشگاهی و تجربه کافی به او کار ندادند تا اینکه توانست با عنوان شغلی دستیار تحلیلگر سهام، پایین ترین رده شغلی این حوزه، شغلی برای خود دست و پا کند.

در این سمت کار او مراجعه به شرکتهای بورسی برای اخذ صورتهای مالی بود ولی خیلی زود پرسشنامه ای تهیه کرد و با سماجت اطلاعات زیادی را از مدیران شرکت و پرسنل جمع آوری و به کارگزاری می آورد، این اطلاعات راز برتری تحلیل های او نسبت به رقبا بود و کم کم خودش نیز از این اطلاعات درونی بهره می جست. به این ترتیب او توانست خیلی سریع عنوان تحلیل گر عالی شرکت را به خود اختصاص دهد.

بار دیگر تبعیض جنسیتی

سایبرت خیلی زود طعم حسادت کاری را چشید و با انواع دسیسه های رقیب مردش مواجه شد. به او اتهام زدند که در حال مذاکره با یک شرکت رقیب دیده شده است و به همین اتهام اخراج شد.به دلیل رزومه خوبش شغل دیگری پیدا کرد و خیلی زود توانست عنوان ارایه خدمات مشاوره ای به مشتریان حقوقی نهادی را از آن خود کند. او پیشنهاد دستمزد ثابت شرکت را رد کرد و قراردادهایش را به صورت درصدی از سود ناشی ازمنافع مشاوره تعریف کرد. این ایده عایدات سالیانه بیش از نیم میلیون دلار، که رقم قابل توجهی بود، نصیب او کرد. سایبرت دیگر گزارش هایش را با حرف اول اسم کوچکش نمی نوشت و خانم بودنش را پنهان نمی کرد بلکه با حروف بولد شده زن بودنش را علنی می کرد.

یورش به حصارها

سایبرت جسورانه سنت شکنی کرد و اخذ امتیاز میز کارگزاری بورس نیویورک را هدف قرار داد. تقاضایش چندین بار به اتهام زن بودنش، علنی و غیر علنی، رد شد و دست آخر اورا ملزم کردند علاوه بر ۵۰۰۰۰۰ دلار حق عضویت نقدی، تضمین بانکی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار ارایه دهد. جرمش این بود که زن بود و احتمالا بزودی زیان هنگفت ناشی از عدم اعتماد عموم در کار مالی را تجربه خواهد کرد. بانکها درخواست او را منوط به ارایه تضمین متقابل از بورس کردند! سایبرت مایوس نشد و یکسال دیگر صبر کرد و چک نقدی ۳۰۰۰۰۰ دلاری را روی میز هیئت بورس قرار داد!

بالاخره در دسامبر ۱۹۶۷ مجوز کارگزاری اش را گرفت و بسیاری از مشتریان خدمات مشاوره خود را به کارگزاری اش منتقل کرد. با اینحال هیچوقت از آتش تبعیض جنسیتی در امان نبود تا اینکه ایده کارگزاری تخفیفی را پروراند و به تصویب رساند و اولین کارگزار از این دست شد. ایده ای که برایش خطرات زیادی از ناحیه رقبای مردش به همراه داشت.

جهش خیره کننده

موفقیت های او مرزهای وال استریت را در نوردید و توسط فرماندار نیویورک به عضویت هیئت حاکمه بانکهای بزرگ منطقه انتخاب شد. این فرصت باعث شد کارگزاری او به عنوان عامل معاملاتی دهها بانک ثروتمند منطقه انتخاب شود و خیلی زود گردش مالی کارگزاری از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفت.

دهه ۷۰ با رکود سنگین ناشی از افزایش قیمت نفت همراه بود، ولی او با نوآوری های خاص خود موجب شد هزینه های مشتریانش به شدت کاهش یابد و این اقدامات نیز بر شهرت و اندازه کسب و کار او آثار فراوان گذاشت. البته کوشش او برای احراز کرسی سناتوری ناکام بود و به همین دلیل بسیاری از سمت های مهم خود را کنار گذاشت و خود را بازنشسته کرد.

میلیاردر اینترنتی

هر چند خود را بازنشسته کرد ولی ایده های خود را از شرکتش دریغ نکرد. او اولین کارگزاری بود که قدر و ارزش اینترنت در کارش را درک کرد و معاملات آنلاین را پیشنهاد داد، ایده ای که شرکتش را به یکی از مهمترین شرکت های کارگزاری حال حاضر تبدیل کرد.

سایبرت در اواخر عمرش خود را وقف ارتقا حال و روز زنان در دنیای مالی کرد و حمایت مالی از تحصیلات دختران در کالج های برتر مالی امریکا و دیگر کشورها را بر عهده گرفت و سرانجام در سال ۲۰۱۳ دیده از جهان فرو بست.

منابع:
  • http://www.investopedia.com/articles/financialcareers/09/muriel-siebert-first-woman.asp?rp=i
1394/07/25 از نهایت‌نگر
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333