رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
نیر شاهین
@shahinnayer
560

عنوان بلاگ : پیش شرط استخدام در بورس: گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه
دسته : آموزشی


خلاصه با توجه به این که براساس قانون ، کلیه کارکنان نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات می بایست گواهی نامه حرفه ای مربوطه را اخذ نموده باشد. لذا شرح جزئیات این دوره ها، حسب پرسشهای فراوان علاقمندان معرفی می شود.
گواهینامه اصول بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: ۱- دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتضرایبحدنصاب نمره قبولی
فهم و تحلیل صورت های مالی۲۵۴تقریبا ۵۰%جزییات در سایت بورس
بازارها، ابزارها و نهادهای مالی۲۵۴
مقدمات امور مالی شرکتی۲۵۴
مقدماتی بر اقتصاد۲۵۳
روش های کمی مقدماتی۲۵۳
اصول بازار سرمایه اسلامی۲۰۴
مقررات اصول بازار سرمایه۲۵۴
جمع تعداد سؤالات ۱۷۰ و زمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه

گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری در شرکت های کارگزاری دارای مجوز در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات اوراق تأمین مالی۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مقدمات ارزش گذاری اوراق تأمین مالی۲۵اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی۳5اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه معامله گری بورس کالا
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری در شرکت های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس کالای ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات بورس کالا۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی۲۵اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری بورس کالا۳5اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری قراردادهای آتی در شرکت های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات ابزار مشتقه۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مفاهیم ابزار مشتقه۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری ابزار مشتقه۳0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصول راهبری شرکتی۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه۴0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
کاربرد گواهینامه: سمت کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت­های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مقررات عرضه و پذیرش۴0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۴0 زمان پاسخگویی 50 دقیقه

گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت تحلیلگری در شرکت­های کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و ۳ مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۳- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتضریبحدنصاب نمره قبولی
متون مالی- اقتصادی زبان انگلیسی۲۰۲تقریبا ۵۰%جزییات در سایت بورس
فهم و تحلیل صورت های مالی پیشرفته۲۰۴
مالی شرکتی پیشرفته۲۵۴
سرمایه گذاری پیشرفته۳5۴
اقتصاد پیشرفته۲۵۳
روش های کمی پیشرفته۳0۳
مقررات تحلیل گری بازار سرمایه۲۵۴
جمع تعداد سؤالات 180 زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار
کاربرد گواهینامه: سمت ارزش گذاری اوراق بهادار
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA ، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام۳0اخذ نمره ۴0 از 100
ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت(پیشرفته)۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها۴0اخذ نمره ۴0 از 100
جمع تعداد سؤالات 100 زمان پاسخگویی 1۲۵ دقیقه

گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار
کاربرد گواهینامه: سمت مدیریت سبد در شرکت های دارای مجوز سبدگردانی
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامة تحلیل گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامة تحلیل گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مدیریت سبد اوراق بهادار۴0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات مدیریت سبد اواق بهادار۳0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

ر
منابع:
  • منبع : وب سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادا

خلاصه با توجه به این که براساس قانون ، کلیه کارکنان نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات می بایست گواهی نامه حرفه ای مربوطه را اخذ نموده باشد. لذا شرح جزئیات این دوره ها، حسب پرسشهای فراوان علاقمندان معرفی می شود.
گواهینامه اصول بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: ۱- دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتضرایبحدنصاب نمره قبولی
فهم و تحلیل صورت های مالی۲۵۴تقریبا ۵۰%جزییات در سایت بورس
بازارها، ابزارها و نهادهای مالی۲۵۴
مقدمات امور مالی شرکتی۲۵۴
مقدماتی بر اقتصاد۲۵۳
روش های کمی مقدماتی۲۵۳
اصول بازار سرمایه اسلامی۲۰۴
مقررات اصول بازار سرمایه۲۵۴
جمع تعداد سؤالات ۱۷۰ و زمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه

گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری در شرکت های کارگزاری دارای مجوز در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری اوراق تأمین مالی را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات اوراق تأمین مالی۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مقدمات ارزش گذاری اوراق تأمین مالی۲۵اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری اوراق تأمین مالی۳5اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه معامله گری بورس کالا
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری در شرکت های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس کالای ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات بورس کالا۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی۲۵اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری بورس کالا۳5اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه
کاربرد گواهینامه: سمت معامله­ گری قراردادهای آتی در شرکت های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالای ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات معامله گری ابزار مشتقه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه معامله گری ابزارمشتقه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصطلاحات ویژه معاملات ابزار مشتقه۲۰اخذ نمره ۴0 از 100
مفاهیم ابزار مشتقه۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات معامله گری ابزار مشتقه۳0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۸۰ زمان پاسخگویی ۱۰۵ دقیقه

گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
اصول راهبری شرکتی۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه۴0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
کاربرد گواهینامه: سمت کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت­های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مقررات عرضه و پذیرش۴0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۴0 زمان پاسخگویی 50 دقیقه

گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
کاربرد گواهینامه: سمت تحلیلگری در شرکت­های کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و ۳ مقاله علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده باشند، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.۳- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتضریبحدنصاب نمره قبولی
متون مالی- اقتصادی زبان انگلیسی۲۰۲تقریبا ۵۰%جزییات در سایت بورس
فهم و تحلیل صورت های مالی پیشرفته۲۰۴
مالی شرکتی پیشرفته۲۵۴
سرمایه گذاری پیشرفته۳5۴
اقتصاد پیشرفته۲۵۳
روش های کمی پیشرفته۳0۳
مقررات تحلیل گری بازار سرمایه۲۵۴
جمع تعداد سؤالات 180 زمان پاسخگویی ۲۲۵ دقیقه

گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار
کاربرد گواهینامه: سمت ارزش گذاری اوراق بهادار
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA ، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام۳0اخذ نمره ۴0 از 100
ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت(پیشرفته)۳0اخذ نمره ۴0 از 100
مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها۴0اخذ نمره ۴0 از 100
جمع تعداد سؤالات 100 زمان پاسخگویی 1۲۵ دقیقه

گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار
کاربرد گواهینامه: سمت مدیریت سبد در شرکت های دارای مجوز سبدگردانی
پیش نیاز اخذ گواهینامه:دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم
معافیت ها: 1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی نامة تحلیل گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.۲- دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی نامة تحلیل گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
مفاد آزمونسؤالاتحدنصاب نمره قبولی
مدیریت سبد اوراق بهادار۴0اخذ نمره ۴0 از 100
مقررات مدیریت سبد اواق بهادار۳0اخذ نمره ۵۰ از ۱۰۰
جمع تعداد سؤالات ۷۰ زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه

ر
منابع:
  • منبع : وب سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادا
1394/07/07 از نهایت‌نگر
1
/
22
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333