رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
366

عنوان بلاگ : ششمین میزگرد تحلیل وضعیت اقتصادی در کارگزاری نهایت نگر


خلاصه ششمین جلسه تحلیل وضعیت اقتصاد باحضور چندی از اساتید مالی و مدیران اقتصادی در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر پیرامون موضوعات زیر برگزار شد: 1- اوضاع سیاسی کشور و چشم انداز بازار سرمایه 2- بررسی پیش بینی بانک جهانی از قیمت کمودیتی ها در سال آینده 3- بررسی وضعیت قیمت جهانی طلا 4- گزارش فرابورس در مورد معرفی شاخص تورم لحظه ای در این بلاگ خلاصه ای از مباحث مطرح شده بیان می گردد.

در صحبتهایی که صورت گرفت شرکت کنندگان در جلسه نسبت به رسیدن به توافق هسته ای با توجه به اخبار منتشر شده و شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است خوش بین بوده و همچنین با توجه به مصوبات اقتصادی دولت و مجلس که مرتبط با بازار سرمایه می باشد (همانند تعویق کیفی سازی پالایشگاه ها، کاهش بهره مالکانه سنگ آهن و پلکانی کردن آن، احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و ... ) در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات هسته ای چشم انداز مناسبی را هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بنیادی برای بازار سرمایه متصور شدند.

در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۵ گزارشی از سوی بانک جهانی در مورد پیش بینی قیمت کالاهای اساسی تا سال ۲۰۲۵ منشر شد. این گزارش میانگین قیمتها را برای سال ۲۰۱۵ اینگونه پیش بینی کرده بود.

قیمت نفت: ۵۳.۲ ذلار

قیمت مس: ۶۵۰۰ دلار

قیمت روی: ۲۲۰۰ دلار

قیمت سنگ آهن: ۷۵ دلار

قیمت سرب: ۲۰۰۰ دلار

قیمت اوره: ۳۰۰ دلار

قیمت طلا: ۱۲۴۰ دلار

در مورد این پیش بینی ها می توان گفت که هر چند برای بلند مدت چندان قابل اعتماد نیستند ولی در میان دیگر پیش بینی های موجود از اعتبار خوبی برخوردارند. البته به اعتقاد جمع حاضر پیش بینی های موسسه Business Monitor قابل اتکاتر از پیش بینی های بانک جهانی به نظر می رسند.

در مورد پیشنهاد به کار گیری شاخص تورم لحظه ای برای برآورد نرخ تورم انتظاری و محاسبه نرخ سود مورد انتظار که توسط فرابورس پیشنهاد شده است، حاضرین در جلسه بر این باور بودند که با توجه به این که شاخص تورم لحظه ای دارای نوسانات بسیار زیادی است ( به عنوان مثال در فرورودین سال 68 نرخ تورح لحظه ای 81 درصد و در اردیبهشت سال 68 نرخ تورم لحظه ای منفی 7 درصد و در خرداد همان سال 28 درصد بوده است) معیار مناسبی برای تصمیم گیری جهت نرخ سود مورد انتظار نمی باشد. بلکه ممکن است به علت نوسانات شدید، در صورت انتشار عمومی خود منجر به ایجاد شوک در سطح جامعه گردد. لیکن گاهی اوقات می تواند مفید باشد برای نمونه تجربه نشان داده است که عدد شاخص تورم لحظه ای در اسفندماه هر سال می تواند در پیش بینی شاخص تورم انتظاری سال بعد مفید باشد.

در زمینه پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا باید به دو اتفاق پیش رو نگاه ویژه ای داشت. نخست بحث افزایش نرخ بهره آمریکا، که در صورت وقوع می تواند اثر منفی بزرگی بر قیمت طلا به جا گذارد. اینطور که از گزارشات اقتصادی ایالات متحده بر می آید با بهتر شدن شرایط بازار کار که منجر به رشد سطح دستمزدها و افزایش مصرف شده و نرخ تورم را به نرخ هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا یعنی 2 درصد نزدیک کرده است، وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا تقریبا برای افزایش نرخ های بهره آماده است لیکن ضعف اقتصاد اروپا و کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین سبب شده است که فعلا بانک مرکزی آمریکا برای این اقدام عجله ای نداشته باشد.

عامل مهم تاثیر گذار دوم بحث خروج یونان از اتحادیه اروپاست که هر چند طبق توافق اخیر تصمیم گیری راجع به آن 4 ماه به تعویق افتاده است اما در صورت وقوع می توان افزایش قابل توجهی را در قیمت اونس متصور شد.


خلاصه ششمین جلسه تحلیل وضعیت اقتصاد باحضور چندی از اساتید مالی و مدیران اقتصادی در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر پیرامون موضوعات زیر برگزار شد: 1- اوضاع سیاسی کشور و چشم انداز بازار سرمایه 2- بررسی پیش بینی بانک جهانی از قیمت کمودیتی ها در سال آینده 3- بررسی وضعیت قیمت جهانی طلا 4- گزارش فرابورس در مورد معرفی شاخص تورم لحظه ای در این بلاگ خلاصه ای از مباحث مطرح شده بیان می گردد.

در صحبتهایی که صورت گرفت شرکت کنندگان در جلسه نسبت به رسیدن به توافق هسته ای با توجه به اخبار منتشر شده و شرایطی که کشور در آن قرار گرفته است خوش بین بوده و همچنین با توجه به مصوبات اقتصادی دولت و مجلس که مرتبط با بازار سرمایه می باشد (همانند تعویق کیفی سازی پالایشگاه ها، کاهش بهره مالکانه سنگ آهن و پلکانی کردن آن، احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و ... ) در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات هسته ای چشم انداز مناسبی را هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ بنیادی برای بازار سرمایه متصور شدند.

در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۵ گزارشی از سوی بانک جهانی در مورد پیش بینی قیمت کالاهای اساسی تا سال ۲۰۲۵ منشر شد. این گزارش میانگین قیمتها را برای سال ۲۰۱۵ اینگونه پیش بینی کرده بود.

قیمت نفت: ۵۳.۲ ذلار

قیمت مس: ۶۵۰۰ دلار

قیمت روی: ۲۲۰۰ دلار

قیمت سنگ آهن: ۷۵ دلار

قیمت سرب: ۲۰۰۰ دلار

قیمت اوره: ۳۰۰ دلار

قیمت طلا: ۱۲۴۰ دلار

در مورد این پیش بینی ها می توان گفت که هر چند برای بلند مدت چندان قابل اعتماد نیستند ولی در میان دیگر پیش بینی های موجود از اعتبار خوبی برخوردارند. البته به اعتقاد جمع حاضر پیش بینی های موسسه Business Monitor قابل اتکاتر از پیش بینی های بانک جهانی به نظر می رسند.

در مورد پیشنهاد به کار گیری شاخص تورم لحظه ای برای برآورد نرخ تورم انتظاری و محاسبه نرخ سود مورد انتظار که توسط فرابورس پیشنهاد شده است، حاضرین در جلسه بر این باور بودند که با توجه به این که شاخص تورم لحظه ای دارای نوسانات بسیار زیادی است ( به عنوان مثال در فرورودین سال 68 نرخ تورح لحظه ای 81 درصد و در اردیبهشت سال 68 نرخ تورم لحظه ای منفی 7 درصد و در خرداد همان سال 28 درصد بوده است) معیار مناسبی برای تصمیم گیری جهت نرخ سود مورد انتظار نمی باشد. بلکه ممکن است به علت نوسانات شدید، در صورت انتشار عمومی خود منجر به ایجاد شوک در سطح جامعه گردد. لیکن گاهی اوقات می تواند مفید باشد برای نمونه تجربه نشان داده است که عدد شاخص تورم لحظه ای در اسفندماه هر سال می تواند در پیش بینی شاخص تورم انتظاری سال بعد مفید باشد.

در زمینه پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا باید به دو اتفاق پیش رو نگاه ویژه ای داشت. نخست بحث افزایش نرخ بهره آمریکا، که در صورت وقوع می تواند اثر منفی بزرگی بر قیمت طلا به جا گذارد. اینطور که از گزارشات اقتصادی ایالات متحده بر می آید با بهتر شدن شرایط بازار کار که منجر به رشد سطح دستمزدها و افزایش مصرف شده و نرخ تورم را به نرخ هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا یعنی 2 درصد نزدیک کرده است، وضعیت اقتصاد داخلی آمریکا تقریبا برای افزایش نرخ های بهره آماده است لیکن ضعف اقتصاد اروپا و کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین سبب شده است که فعلا بانک مرکزی آمریکا برای این اقدام عجله ای نداشته باشد.

عامل مهم تاثیر گذار دوم بحث خروج یونان از اتحادیه اروپاست که هر چند طبق توافق اخیر تصمیم گیری راجع به آن 4 ماه به تعویق افتاده است اما در صورت وقوع می توان افزایش قابل توجهی را در قیمت اونس متصور شد.

1393/12/06 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333