رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب الهام کاظمی
...
الهام کاظمی
@e.kazemi2011
205

عنوان بلاگ : خطاهای تصمیم گیری و تاثیر آنها بر رفتار سرمایه گذار
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه خطاها ( سوگيري ها ) ي رفتاري اشتباهات نظام مند و سيستماتيكي تعريف شده اند كه در فرآيند تصميم گيري و قضاوت روي مي دهند. در بحث سرمايه گذاري خطا و اشتباه موجب از دست رفتن سرمايه و يا حداقل كاهش بازدهي مي گردد و در صورتي كه ان خطاها تداوم پيدا كنند موجب انحراف كامل از تصميم گيري عقلاني مي شود. يكي از تقسيم بندي خطاها را مي توان با توجه به نظريه معماري شناخت به دو دسته خطاهاي شناختي و احساسي طبقه بندي نمود ، خطا هاي شناختي خطا هاي ناشي از تحليل و پردازش نا درست اطلاعات است که در این بلاگ به آن پرداخته شده است

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی ، ناشی از محدود یت های ادراکی ، پردازشی و تحلیل اطلاعات در مغز انسان می باشد. شمار این نوع خطاها زیاد هستند ، اما با توجه به موضوع به ۵ مورد از آنها اشاره می شود .

۱) خطای فرا اعتمادی

فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در یک بیان کلی می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی هایی شناختی ، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود . افراد هم در مورد توانایی های خود در پیش بینی و هم در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد ، برآورد ی بیش از اندازه دارند . همچنین در تخمین احتمالات ، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند ، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد است مردم اغلب خود را از آنچه واقعا هستند با هوش تر می پندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند .

در بحث سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران بیش از اندازه به توانایی های خود اعتماد دارند . آنها احتمالات باریک بینانه ای را در پیش بینی ها اعمال می کنند . ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می کنند . همچنین بیشتر سرمایه گذاران درمورد قضاوت های خود خیلی مطمئن هستند . اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت های خود داشته باشند .

پیامد های خطای فرا اعتمادی منجر به اشتباهاتی در عر صه سرمایه گذاری می شود از جمله :

۱- اطلاعات منفی در مورد سرمایه گذاریشان را مد نظر قرار نمی دهند و توانایی خود را در ارزیابی هایشان بیش از حد تخمین می زنند .

۲- آنها معاملات پرحجم و مکرر را انجام می دهند که متوسط بازده آنها از متوسط بازده بازار کمتر خواهد بود .

۳- پرتفو های غیر متنوعی را انتخاب می کنند . و ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر ارزیابی می نمایند .

۲) خطا ی خود اسنادی

این خطا گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد . در حالی که غالبا ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مانند شانس بد می دانند . این خطا یک پدیده شناختی است که موجب می شود افراد شکست های خود را به عوامل محیطی و موفقیت های خود را به عوامل ذاتی خود نسبت دهند .

در سرمایه گذاری ، فرد مستعد بروز خطا خود اسنادی اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا می رود ، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایه گذاری و تجارت می داند و در مقابل زمانی که همین سرمایه گذار با افت قیمت مواجه می شود . این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایه گذار نیست ، می گذارد .

نگرش غیر عقلانی به موفقیت ها و شکست ها ، از دو طریق به سرمایه گذاران آسیب می رساند . اول ، عدم شناسایی ضعف ها و درک اشتباهات خود و دوم اعتماد بیش از اندازه و غیر واقع بینانه به زیرکی و شم تجاری و سرمایه گذاری خود که موجب سرمایه گذار یها ی غیر بهینه می شود.

به طور خلاصه می توان پیامدهای این نوع خطا را در رفتار سرمایه گذاران به شکل زیر خلاصه نمود :

۱- سرمایه گذار در یک دوره سرمایه گذاری موفق موفقیت خود را ناشی از زیرکی و فراست دانسته و عوامل خارج از کنترل را کاملا نادیده می گیرند ، که می تواند همراه با ریسک زیادی باشد .

۲- سرمایه گذاران معاملات مکرر و پی در پی انجام می دهند که ادامه این رفتار زیان بار است .

۳- سرمایه گذاران مستعد به این خطا تمایل به (شنید ن آنچه دوست دارند بشنوند) ، دارند به این معنا که فقط اطلاعاتی را موید و تاکید کننده تصمیم فرد می باشد را مد نظر قرار می دهد و از سایر اطلاعات چشم پوشی می کنند .

۳)خطای توان پنداری

توان پنداری گرایشی را توصیف می کند که در آن افراد تصور می کنند که می توانند پیامد ها را کنترل کرده یا حداقل بر آنها تا ثیر بگذارند ، در حالی که واقعا اینگونه نیست .به عبارتی دیگر توان پنداری ، انتظار یک موفقیت شخصی که احتمال وقوع آن به طور نامناسبی بالاتر از احتمال عینی و موجه آن ا ست .

یک سرمایه گذار در معرض سو گیری توان پنداری احساس می کند که می تواند بیش از آنچه واقعیت دارد بر محیط سرمایه گذاری خویش کنترل دارد . این خطا با عث می شود که :

۱- سرمایه گذار بیش از آنچه لازم است معامله کنند .

۲- سرمایه گذار پرتفوی نا متنوعی داشته باشند .

۳- سرمایه گذار از سفارشات محدود و تکنیک های شبیه آن استفاده کنند . استفاده از این مکانیسم ها ، اغلب منجر به نادیده گرفتن فرصتها شده و یا بدتر از آن موجب می شود که یک خرید غیرضروری زیان بخش ، بر اساس یک قیمت سلیقه ای و بر پایه ترجیح فردی شکل گیرد .

4- این خطا در نهایت می تواند به سو گیری و خطای فرا اعتمادی منجر شود .

۴) خطای دیر پذیری

خطا دیر پذیری نوعی فرآیند ذهنی است که موجب می شود افراد به دیدگاه ها یا پیش بینی های قبلی خود متمسک شده و اطلاعات جدید را نادیده بگیرند و یا کمتر از حد لازم به آنها واکنش نشان دهند . به این معنا که با توجه به اطلاعات به روز شده ، تصورات و ذهنیت های قبلی خود را هنوز دارند .

دیر پذیری سبب می شود افراد برای تخمین های اولیه بیش از اندازه اهمیت قائل شوند و در نتیجه نمی توانند به عنوان یک فرد منطقی در مواجهه با مدارک و شواهد جدید از خود عکس العمل نشان دهند .

در سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران بیشتر از آنکه به داده های جدیدی که واقعا پیامدهای نوظهور را توصیف می کند توجه کنند ، به پیامدهای حاصل از پیش بینی توجه می کنند . رفتار های ناشی از این خطا را می توان درسه پیامد زیر خلاصه نمود :

۱- این خطا و سو گیری موجب می شود سرمایه گذاران به یک نظر یا پیش بینی چسبندگی پیدا کند و هنگام مواجهه با اطلاعات جدید ، غیر منعطفانه رفتار کنند .

۲- واکنش سرمایه گذاران مستعد خطا ی دیر پذیری به اطلاعات جدید بسیار آهسته خواهد بود .

۳- دیر پذیری می تواند با دشواری پردازش اطلاعات جدید در ارتباط باشد .

۵) خطای باور گرای

باور گرایی نوعی ادراک گزینشی است که بر ایده هایی تا کید می کند که موید باورهای ما باشد و در مقابل هر آنچه را که با نظرات ما در تضاد است ، بی اهمیت جلوه می دهد . این خطا اشاره ای است به توانایی ما در متقاعد کردن خودمان برای باور کردن هر آنچه را که دوست داریم . ما بر رویدادهای که نتایج دلخواه مارا تحکیم و تقویت می کند ، بیش از حد تمرکز کرده و به آنچه که با آن در تضاد است کم تر بها می دهیم .

این خطا را می توان گونه ای از خطای انتخاب در جمع آوری شواهد و مدارک ، به منظور تایید عقاید خاصی دانست که از آن طریق فرد تصمیم گیرنده به اطلاعاتی که ادعاهای وی را تایید می کند ، بیش از حد اهمیت داده و یا اینکه فعالانه در جستجوی آنها بر می آید . در حالی که به طور همزمان شواهدی را که ممکن است ادعاهای او را رد کند ، نادیده گرفته یا به آنها کمتر بها می دهد .

در محیط سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران اغلب نمی توانند یا نمی خواهند شواهد منفی در مورد سرمایه گذاری هایی را که انجام داده اند بپذیرند ، ولو مدارک قابل ملاحظه ای علیه سرمایه گذاری های آنها وجود داشته باشد . خلاصه ی از اشتباهات سرمایه گذاران مستعد این نوع خطا عبارتند از :

۱- سرمایه گذاران مستعد این نوع خطا فقط اطلاعاتی را که موید و تایید کننده نظرات آنها در مورد سرمایه گذاری های انجام شده است ، را جستجو کرده و به سایر اطلاعاتی که با عقیده و نظر آنها در تضاد است توجه نکنند .

۲- این خطا با عث می شود سرمایه گذاران شدیدا نتایج از قبل تعیین شده را باور کنند . اطلاعات تایید کننده را مد نظر قرار بدهند و بر سایر اطلاعات چشم پوشی کنند .

۳- این خطا موجب می شودکه کارکنان بیش از حد برسهام شرکت خود تمر کز کنند .

۴- این سو گیری می تواند سرمایه گذاران را وا دارد که به نگهداری پرتفوهای غیر متنوع ادامه دهند .

منابع:
  • http://raftarmali.blogfa.com/post/8

خلاصه خطاها ( سوگيري ها ) ي رفتاري اشتباهات نظام مند و سيستماتيكي تعريف شده اند كه در فرآيند تصميم گيري و قضاوت روي مي دهند. در بحث سرمايه گذاري خطا و اشتباه موجب از دست رفتن سرمايه و يا حداقل كاهش بازدهي مي گردد و در صورتي كه ان خطاها تداوم پيدا كنند موجب انحراف كامل از تصميم گيري عقلاني مي شود. يكي از تقسيم بندي خطاها را مي توان با توجه به نظريه معماري شناخت به دو دسته خطاهاي شناختي و احساسي طبقه بندي نمود ، خطا هاي شناختي خطا هاي ناشي از تحليل و پردازش نا درست اطلاعات است که در این بلاگ به آن پرداخته شده است

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی ، ناشی از محدود یت های ادراکی ، پردازشی و تحلیل اطلاعات در مغز انسان می باشد. شمار این نوع خطاها زیاد هستند ، اما با توجه به موضوع به ۵ مورد از آنها اشاره می شود .

۱) خطای فرا اعتمادی

فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در یک بیان کلی می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی هایی شناختی ، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود . افراد هم در مورد توانایی های خود در پیش بینی و هم در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد ، برآورد ی بیش از اندازه دارند . همچنین در تخمین احتمالات ، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی می دانند ، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد است مردم اغلب خود را از آنچه واقعا هستند با هوش تر می پندارند و بر این باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند .

در بحث سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران بیش از اندازه به توانایی های خود اعتماد دارند . آنها احتمالات باریک بینانه ای را در پیش بینی ها اعمال می کنند . ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می کنند . همچنین بیشتر سرمایه گذاران درمورد قضاوت های خود خیلی مطمئن هستند . اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوت های خود داشته باشند .

پیامد های خطای فرا اعتمادی منجر به اشتباهاتی در عر صه سرمایه گذاری می شود از جمله :

۱- اطلاعات منفی در مورد سرمایه گذاریشان را مد نظر قرار نمی دهند و توانایی خود را در ارزیابی هایشان بیش از حد تخمین می زنند .

۲- آنها معاملات پرحجم و مکرر را انجام می دهند که متوسط بازده آنها از متوسط بازده بازار کمتر خواهد بود .

۳- پرتفو های غیر متنوعی را انتخاب می کنند . و ریسک از دست دادن سرمایه را کمتر ارزیابی می نمایند .

۲) خطا ی خود اسنادی

این خطا گرایش افراد در نسبت دادن موفقیت هایشان به ویژگی های ذاتی خود مانند استعداد یا بصیرت دارد . در حالی که غالبا ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مانند شانس بد می دانند . این خطا یک پدیده شناختی است که موجب می شود افراد شکست های خود را به عوامل محیطی و موفقیت های خود را به عوامل ذاتی خود نسبت دهند .

در سرمایه گذاری ، فرد مستعد بروز خطا خود اسنادی اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا می رود ، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایه گذاری و تجارت می داند و در مقابل زمانی که همین سرمایه گذار با افت قیمت مواجه می شود . این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایه گذار نیست ، می گذارد .

نگرش غیر عقلانی به موفقیت ها و شکست ها ، از دو طریق به سرمایه گذاران آسیب می رساند . اول ، عدم شناسایی ضعف ها و درک اشتباهات خود و دوم اعتماد بیش از اندازه و غیر واقع بینانه به زیرکی و شم تجاری و سرمایه گذاری خود که موجب سرمایه گذار یها ی غیر بهینه می شود.

به طور خلاصه می توان پیامدهای این نوع خطا را در رفتار سرمایه گذاران به شکل زیر خلاصه نمود :

۱- سرمایه گذار در یک دوره سرمایه گذاری موفق موفقیت خود را ناشی از زیرکی و فراست دانسته و عوامل خارج از کنترل را کاملا نادیده می گیرند ، که می تواند همراه با ریسک زیادی باشد .

۲- سرمایه گذاران معاملات مکرر و پی در پی انجام می دهند که ادامه این رفتار زیان بار است .

۳- سرمایه گذاران مستعد به این خطا تمایل به (شنید ن آنچه دوست دارند بشنوند) ، دارند به این معنا که فقط اطلاعاتی را موید و تاکید کننده تصمیم فرد می باشد را مد نظر قرار می دهد و از سایر اطلاعات چشم پوشی می کنند .

۳)خطای توان پنداری

توان پنداری گرایشی را توصیف می کند که در آن افراد تصور می کنند که می توانند پیامد ها را کنترل کرده یا حداقل بر آنها تا ثیر بگذارند ، در حالی که واقعا اینگونه نیست .به عبارتی دیگر توان پنداری ، انتظار یک موفقیت شخصی که احتمال وقوع آن به طور نامناسبی بالاتر از احتمال عینی و موجه آن ا ست .

یک سرمایه گذار در معرض سو گیری توان پنداری احساس می کند که می تواند بیش از آنچه واقعیت دارد بر محیط سرمایه گذاری خویش کنترل دارد . این خطا با عث می شود که :

۱- سرمایه گذار بیش از آنچه لازم است معامله کنند .

۲- سرمایه گذار پرتفوی نا متنوعی داشته باشند .

۳- سرمایه گذار از سفارشات محدود و تکنیک های شبیه آن استفاده کنند . استفاده از این مکانیسم ها ، اغلب منجر به نادیده گرفتن فرصتها شده و یا بدتر از آن موجب می شود که یک خرید غیرضروری زیان بخش ، بر اساس یک قیمت سلیقه ای و بر پایه ترجیح فردی شکل گیرد .

4- این خطا در نهایت می تواند به سو گیری و خطای فرا اعتمادی منجر شود .

۴) خطای دیر پذیری

خطا دیر پذیری نوعی فرآیند ذهنی است که موجب می شود افراد به دیدگاه ها یا پیش بینی های قبلی خود متمسک شده و اطلاعات جدید را نادیده بگیرند و یا کمتر از حد لازم به آنها واکنش نشان دهند . به این معنا که با توجه به اطلاعات به روز شده ، تصورات و ذهنیت های قبلی خود را هنوز دارند .

دیر پذیری سبب می شود افراد برای تخمین های اولیه بیش از اندازه اهمیت قائل شوند و در نتیجه نمی توانند به عنوان یک فرد منطقی در مواجهه با مدارک و شواهد جدید از خود عکس العمل نشان دهند .

در سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران بیشتر از آنکه به داده های جدیدی که واقعا پیامدهای نوظهور را توصیف می کند توجه کنند ، به پیامدهای حاصل از پیش بینی توجه می کنند . رفتار های ناشی از این خطا را می توان درسه پیامد زیر خلاصه نمود :

۱- این خطا و سو گیری موجب می شود سرمایه گذاران به یک نظر یا پیش بینی چسبندگی پیدا کند و هنگام مواجهه با اطلاعات جدید ، غیر منعطفانه رفتار کنند .

۲- واکنش سرمایه گذاران مستعد خطا ی دیر پذیری به اطلاعات جدید بسیار آهسته خواهد بود .

۳- دیر پذیری می تواند با دشواری پردازش اطلاعات جدید در ارتباط باشد .

۵) خطای باور گرای

باور گرایی نوعی ادراک گزینشی است که بر ایده هایی تا کید می کند که موید باورهای ما باشد و در مقابل هر آنچه را که با نظرات ما در تضاد است ، بی اهمیت جلوه می دهد . این خطا اشاره ای است به توانایی ما در متقاعد کردن خودمان برای باور کردن هر آنچه را که دوست داریم . ما بر رویدادهای که نتایج دلخواه مارا تحکیم و تقویت می کند ، بیش از حد تمرکز کرده و به آنچه که با آن در تضاد است کم تر بها می دهیم .

این خطا را می توان گونه ای از خطای انتخاب در جمع آوری شواهد و مدارک ، به منظور تایید عقاید خاصی دانست که از آن طریق فرد تصمیم گیرنده به اطلاعاتی که ادعاهای وی را تایید می کند ، بیش از حد اهمیت داده و یا اینکه فعالانه در جستجوی آنها بر می آید . در حالی که به طور همزمان شواهدی را که ممکن است ادعاهای او را رد کند ، نادیده گرفته یا به آنها کمتر بها می دهد .

در محیط سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران اغلب نمی توانند یا نمی خواهند شواهد منفی در مورد سرمایه گذاری هایی را که انجام داده اند بپذیرند ، ولو مدارک قابل ملاحظه ای علیه سرمایه گذاری های آنها وجود داشته باشد . خلاصه ی از اشتباهات سرمایه گذاران مستعد این نوع خطا عبارتند از :

۱- سرمایه گذاران مستعد این نوع خطا فقط اطلاعاتی را که موید و تایید کننده نظرات آنها در مورد سرمایه گذاری های انجام شده است ، را جستجو کرده و به سایر اطلاعاتی که با عقیده و نظر آنها در تضاد است توجه نکنند .

۲- این خطا با عث می شود سرمایه گذاران شدیدا نتایج از قبل تعیین شده را باور کنند . اطلاعات تایید کننده را مد نظر قرار بدهند و بر سایر اطلاعات چشم پوشی کنند .

۳- این خطا موجب می شودکه کارکنان بیش از حد برسهام شرکت خود تمر کز کنند .

۴- این سو گیری می تواند سرمایه گذاران را وا دارد که به نگهداری پرتفوهای غیر متنوع ادامه دهند .

منابع:
  • http://raftarmali.blogfa.com/post/8
1393/12/04 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333