رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : چقدر ریسک‌پذیر هستید؟
دسته : آموزشی


خلاصه ما بیشتر به چیزی که می‌بازیم فکر می‌کنیم تا به چیزی که به دست می‌آوریم. می‌خواهیم توجه شما را به این شرط‌بندی جلب کنیم. این ده دلار است و می‌تواند مال شما بشود اگر سکه‌ای را به هوا پرتاب کنیم و اگر شما بتوانید درست حدس بزنید ده دلار را برنده می‌شوید ولی اگر اشتباه گفتید...

می خواهیم توجه شما را به این شرط بندی جلب کنیم. این ده دلار است و می تواند مال شما بشود اگر سکه ای را به هوا پرتاب کنیم و اگر شما بتوانید درست حدس بزنید ده دلار را برنده می شوید ولی اگر اشتباه گفتید، ده دلار باید پرداخت کنید.

شاید شما این پیشنهاد را پشنهادی مناسب و به صرفه ندانید یا بگویید اصولا من با شرط بندی موافق نیستم. ولی اگر بخواهیم از این قضیه به عنوان مثالی برای زندگی استفاده کنیم چطور؟

مثال شرط بندی فقط درباره پول و شرط بندی روی سکه نیست. بیشتر درباره دیدگاه ما به ریسک است. ولی چرا شرط نمی بندید؟

شاید چون در حال حاضر ۱۰ دلار را دارید، اما بعد از شرط بندی شاید از دستش بدهید. پس از فرصت برنده شدن ده دلار می گذرید. این تا حدی منطقی است، چون باید ده دلار از پول خودتان را هم ریسک کنید و این یک شانس پنجاه پنجاه است. پس واقعا ارزش این شرط بندی صفر است.

اگر شرط را شیرین تر کنیم چطور؟ یعنی اگر ببازید همان ۱۰ دلار را پرداخت می کنید و اگر ببرید ۱۲ دلار برنده می شوید.

احتمالا دوباره بگویید باز هم شرط نمی بندم.

ما بیشتر به چیزی که می بازیم فکر می کنیم تا به چیزی که به دست می آوریم. یک عدم تقارن در دیدگاه مردم بین برنده شدن و باختن وجود دارد و باختن با شدت بسیار بیشتری حس می شود. در حقیقت از نظر روانی، بیشتر مردم به باختن دو برابر بیشتر از بردن بها می دهند ولی این در انسان های مختلف متفاوت است.

احتمالا پیشنهادی که شما را وسوسه به شرط بندی کند پیشنهاد ۱۰ به ۵۰ دلار باشد و یا حتی بیشتر. ولی دلیل آن عدم ریسک کردن چیست؟

به این می گویند «بیزاری از باخت». برای دوری از احتمال یک باخت مردم حتی از یک شرط بسیار مطلوب صرف نظر می کنند. اما آیا راهی هست که به این احساس بیش از حدمان نسبت به باختن غلبه کنیم؟

بگذارید این پیشنهاد را مطرح کنیم. اگر ده بار پشت سر هم این کار را تکرار کنیم چطور؟ همان شرایط قبل، ۲۰ دلار از ما، ۱۰ دلار از شما.

شما هر بار ده دلار ریسک می کنید ولی همین طور که می دانید احتمالش پنجاه، پنجاه هست و ما ده بار به شما این شانس را می دهیم. آیا این پیشنهاد بهتر نیست که چندین بار تکرار کنیم؟ صد بار چطور است؟

احتمال زیاد جواب شما مثبت باشد. اما چرا تکرار این شرط شرایط رو تغییر می دهد؟

چون احتمال سکه پنجاه به پنجاه است، در صد بار شیر یا خط، نتیجه تقریبا به این شکل می شود. چیزی بین ۴۵ تا ۵۵ بار شما برنده می شوی و حدود ۴۵ تا ۵۵ بار ما برنده می شویم. نکته این است که وقتی شما برنده می شوید دو برابر بیشتر از آن چیزی که می بازید پول دریافت می کنید. بنابراین صد بار تکرار اصولا برنده شدن شما را تضمین می کند.

این تکرار فقط شانس برنده شدن شما را بیشتر نمی کند. این کار برنده شدن شما را تضمین می کند. در حقیقت مقدار مورد انتظار در صد بار تکرار این شرط برنده شدن ۵۰۰ دلار است و فقط احتمال یک به ۲۳۰۰ وجود دارد که شما پولی از دست بدهید. پس اگر حتی شما ارزش باختن را دو برابر برنده شدن در نظر می گیرید، صد بار تکرار مسلما مطلوب به حساب می آید. موضوع این است که شما چطور صد بار تکرار این شرط بندی را قبول می کنید در حالی که یک بارش را هم قبول نمی کنید؟

این آزمایش درباره قمار بازی نیست و همچنین شما را به قمارخانه رفتن یعنی جایی که احتمالات قطعا علیه شما ردیف شده اند تشویق نمی کند. این آزمایش استعاره است از ریسک های کوچک و فرصت هایی است که در زندگی به سراغ ما می آیند. منظور این است که، اگر شما به هر کدام از این موقعیت ها به عنوان یک اتفاق مجزا نگاه کنید، اغلب حتی به ریسک های خوب هم نه می گویید چون از باختن می ترسید. پس اگر هر ریسک کوچک را به عنوان یک حلقه از زنجیره ای از ریسک ها ببینید آن وقت متوجه می شوید که هر باری که ریسک می کنید، ممکن است برنده شوید یا ببازید، اما روی هم رفته شما پیشرفت کرده اید.

منابع:
  • گروه نشر دانش گمانه

خلاصه ما بیشتر به چیزی که می‌بازیم فکر می‌کنیم تا به چیزی که به دست می‌آوریم. می‌خواهیم توجه شما را به این شرط‌بندی جلب کنیم. این ده دلار است و می‌تواند مال شما بشود اگر سکه‌ای را به هوا پرتاب کنیم و اگر شما بتوانید درست حدس بزنید ده دلار را برنده می‌شوید ولی اگر اشتباه گفتید...

می خواهیم توجه شما را به این شرط بندی جلب کنیم. این ده دلار است و می تواند مال شما بشود اگر سکه ای را به هوا پرتاب کنیم و اگر شما بتوانید درست حدس بزنید ده دلار را برنده می شوید ولی اگر اشتباه گفتید، ده دلار باید پرداخت کنید.

شاید شما این پیشنهاد را پشنهادی مناسب و به صرفه ندانید یا بگویید اصولا من با شرط بندی موافق نیستم. ولی اگر بخواهیم از این قضیه به عنوان مثالی برای زندگی استفاده کنیم چطور؟

مثال شرط بندی فقط درباره پول و شرط بندی روی سکه نیست. بیشتر درباره دیدگاه ما به ریسک است. ولی چرا شرط نمی بندید؟

شاید چون در حال حاضر ۱۰ دلار را دارید، اما بعد از شرط بندی شاید از دستش بدهید. پس از فرصت برنده شدن ده دلار می گذرید. این تا حدی منطقی است، چون باید ده دلار از پول خودتان را هم ریسک کنید و این یک شانس پنجاه پنجاه است. پس واقعا ارزش این شرط بندی صفر است.

اگر شرط را شیرین تر کنیم چطور؟ یعنی اگر ببازید همان ۱۰ دلار را پرداخت می کنید و اگر ببرید ۱۲ دلار برنده می شوید.

احتمالا دوباره بگویید باز هم شرط نمی بندم.

ما بیشتر به چیزی که می بازیم فکر می کنیم تا به چیزی که به دست می آوریم. یک عدم تقارن در دیدگاه مردم بین برنده شدن و باختن وجود دارد و باختن با شدت بسیار بیشتری حس می شود. در حقیقت از نظر روانی، بیشتر مردم به باختن دو برابر بیشتر از بردن بها می دهند ولی این در انسان های مختلف متفاوت است.

احتمالا پیشنهادی که شما را وسوسه به شرط بندی کند پیشنهاد ۱۰ به ۵۰ دلار باشد و یا حتی بیشتر. ولی دلیل آن عدم ریسک کردن چیست؟

به این می گویند «بیزاری از باخت». برای دوری از احتمال یک باخت مردم حتی از یک شرط بسیار مطلوب صرف نظر می کنند. اما آیا راهی هست که به این احساس بیش از حدمان نسبت به باختن غلبه کنیم؟

بگذارید این پیشنهاد را مطرح کنیم. اگر ده بار پشت سر هم این کار را تکرار کنیم چطور؟ همان شرایط قبل، ۲۰ دلار از ما، ۱۰ دلار از شما.

شما هر بار ده دلار ریسک می کنید ولی همین طور که می دانید احتمالش پنجاه، پنجاه هست و ما ده بار به شما این شانس را می دهیم. آیا این پیشنهاد بهتر نیست که چندین بار تکرار کنیم؟ صد بار چطور است؟

احتمال زیاد جواب شما مثبت باشد. اما چرا تکرار این شرط شرایط رو تغییر می دهد؟

چون احتمال سکه پنجاه به پنجاه است، در صد بار شیر یا خط، نتیجه تقریبا به این شکل می شود. چیزی بین ۴۵ تا ۵۵ بار شما برنده می شوی و حدود ۴۵ تا ۵۵ بار ما برنده می شویم. نکته این است که وقتی شما برنده می شوید دو برابر بیشتر از آن چیزی که می بازید پول دریافت می کنید. بنابراین صد بار تکرار اصولا برنده شدن شما را تضمین می کند.

این تکرار فقط شانس برنده شدن شما را بیشتر نمی کند. این کار برنده شدن شما را تضمین می کند. در حقیقت مقدار مورد انتظار در صد بار تکرار این شرط برنده شدن ۵۰۰ دلار است و فقط احتمال یک به ۲۳۰۰ وجود دارد که شما پولی از دست بدهید. پس اگر حتی شما ارزش باختن را دو برابر برنده شدن در نظر می گیرید، صد بار تکرار مسلما مطلوب به حساب می آید. موضوع این است که شما چطور صد بار تکرار این شرط بندی را قبول می کنید در حالی که یک بارش را هم قبول نمی کنید؟

این آزمایش درباره قمار بازی نیست و همچنین شما را به قمارخانه رفتن یعنی جایی که احتمالات قطعا علیه شما ردیف شده اند تشویق نمی کند. این آزمایش استعاره است از ریسک های کوچک و فرصت هایی است که در زندگی به سراغ ما می آیند. منظور این است که، اگر شما به هر کدام از این موقعیت ها به عنوان یک اتفاق مجزا نگاه کنید، اغلب حتی به ریسک های خوب هم نه می گویید چون از باختن می ترسید. پس اگر هر ریسک کوچک را به عنوان یک حلقه از زنجیره ای از ریسک ها ببینید آن وقت متوجه می شوید که هر باری که ریسک می کنید، ممکن است برنده شوید یا ببازید، اما روی هم رفته شما پیشرفت کرده اید.

منابع:
  • گروه نشر دانش گمانه
1393/12/04 از نهایت‌نگر
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333