رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب فریبرز اسدیان
ارتباطات فریبرز اسدیان
...

عنوان بلاگ : تاثير فروش اموال مازاد بانك‌ها بر توان تسهيلات‌دهي آنها


خلاصه فروش اموال مازاد بانك‌ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور قرار گرفته است

فروش اموال مازاد بانک ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست گذاری و رسانه ای کشور قرار گرفته است. برخی از مدافعان این ایده، معتقدند از این طریق می توان توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داد. برای فروش آن دسته از شرکت ها و دارایی های ثابت بانک های تجاری که بی ارتباط با فعالیت بانکداری است فواید زیادی متصور است، اما اینکه بتوان از این طریق توان تسهیلات دهی نظام بانکی را به صورتی موثر افزایش داد قابل تامل است.
برای تبیین این موضوع کافی است به این سوال پاسخ داده شود که خریداران احتمالی اموال مازاد بانک ها، منابع لازم برای این کار را از کجا تامین می کنند؟ برای این منظور سه گزینه عمده وجود دارد: 1) دریافت تسهیلات از بانک ها ، 2)استفاده از سپرده های شخصی نزد بانک ها و 3) فروش اموال شخصی.
با اندکی دقت روشن می شود که این منابع، مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از منابع خود شبکه بانکی تامین خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در نهایت با کاهش توان تسهیلات دهی آنها از طریقی دیگر خنثی می شود. اگر اشخاص، از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها اقدام به خرید اموال مازاد بانک ها کنند طبعا تغییری در منابع و توان تسهیلات دهی کل بانک ها صورت نمی پذیرد. اگر خرید اموال بانک ها از محل سپرده های اشخاص انجام شود افزایش منابع هر بانک، با کاهش منابع سپرده ای آن بانک یا سایر بانک ها توأم می شود؛ بنابراین در مجموع تغییر عمده ای در توان تسهیلات دهی شبکه بانکی رخ نمی دهد. اگر متقاضیان خرید اموال مازاد بانک ها، منابع مورد نیاز را از محل فروش اموال شخصی تامین کنند آنگاه مکانیزم های فوق الذکر در ارتباط با خریداران اموال آنها فعال شده و باز هم مانع از افزایش موثر در توان تسهیلات دهی بانک ها می شود. البته درصورتی که منابع لازم برای خرید اموال مازاد بانک ها، از طریق سپرده های بانکی خریداران تامین شود افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به صورتی محدود قابل تصور است. در این حالت، منابع سپرده ای مورد استفاده برای خرید اموال مازاد بانک ها، به دارایی های نقدی شبکه بانکی تبدیل می شود؛ بنابراین سپرده قانونی مربوطه، آزاد و در اختیار بانک ها قرار می گیرد و آنها می توانند حدود چهار برابر سپرده قانونی آزاد شده (معادل ضریب فزاینده پول در ایران)، خلق پول کرده و نقدینگی را افزایش دهند.
اما به دو دلیل مشخص تاثیر این عامل بر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها بسیار ناچیز است:
1)به دلایل مختلف و به احتمال زیاد، اموال مازاد بانک ها از طریق و حتی به شرط دریافت تسهیلات از بانک ها به فروش می رود؛ بنابراین اثر سپرده قانونی بر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در عمل منتفی می شود.
2)با توجه به اینکه ارزش اموال مازاد بانک ها از سوی بانک مرکزی نزدیک 27 هزار میلیارد تومان عنوان شده، اگر منابع مورد استفاده برای خرید آن تماما از محل سپرده ها تامین شود در این صورت از محل آزاد شدن سپرده قانونی مورد اشاره، حدود 11 هزار میلیارد تومان افزایش در توان تسهیلات دهی بانک ها قابل تصور است. این رقم حدود 8/1 درصد نقدینگی کشور است. حتی اگر رقم عنوان شده برای اموال مازاد بانک ها بر اساس ارزش دفتری بوده باشد و برای جبران، این رقم با ضریب 5/1 در نظر گرفته شود نسبت فوق به حداکثر 7/2 درصد افزایش می یابد (معادل یک افزایش 7/2 درصدی در نقدینگی). بنابراین هزینه برای راهکاری که شاید سرابی بیش نباشد منطقی به نظر نمی رسد. حداقل مطلب این است که به هزینه اش نمی ارزد. صرف نظر از امکان یا عدم امکان افزایش توان تسهیلات دهی از طریق فروش اموال مازاد بانک ها، لازم است قبل از هرگونه سیاست گذاری در این زمینه، پاسخ سوال زیر به روشنی معلوم شود:
آیا مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی است یا کمبود تقاضا برای تولید در بخشی که خیلی ها آن را بخش مولد می نامند؟ به عبارت دیگر آیا تقاضا برای فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران بالا رفته ولی نقدینگی متناسب با آن عرضه نمی شود یا اینکه تقاضا برای تولید پایین است و هدف سیاست گذاری تحریک تولید با ابزار نقدینگی است؟
پاسخ تحقیقی و اثباتی به این پرسش، شاید خیلی از گزاره های به ظاهر موجه و مطلوبی را که این ایام مطرح می شود، منتفی ساخته و گزاره های دیگری را پیش روی سیاست گذاران کشور قرار دهد.
نکته پایانی اینکه، مشکلات نظام بانکی کشور زیاد است، اما مشکل اقتصاد ایران در بانک ها نیست؛ بلکه در محیط بیرون آن است. بانک ها غالبا ویترین مشکلات اقتصاد ایران هستند نه خود آن.

منابع:
  • فارس نیوز

خلاصه فروش اموال مازاد بانك‌ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه‌های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور قرار گرفته است

فروش اموال مازاد بانک ها، یکی از موضوعاتی است که طی ماه های اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاست گذاری و رسانه ای کشور قرار گرفته است. برخی از مدافعان این ایده، معتقدند از این طریق می توان توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داد. برای فروش آن دسته از شرکت ها و دارایی های ثابت بانک های تجاری که بی ارتباط با فعالیت بانکداری است فواید زیادی متصور است، اما اینکه بتوان از این طریق توان تسهیلات دهی نظام بانکی را به صورتی موثر افزایش داد قابل تامل است.
برای تبیین این موضوع کافی است به این سوال پاسخ داده شود که خریداران احتمالی اموال مازاد بانک ها، منابع لازم برای این کار را از کجا تامین می کنند؟ برای این منظور سه گزینه عمده وجود دارد: 1) دریافت تسهیلات از بانک ها ، 2)استفاده از سپرده های شخصی نزد بانک ها و 3) فروش اموال شخصی.
با اندکی دقت روشن می شود که این منابع، مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از منابع خود شبکه بانکی تامین خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در نهایت با کاهش توان تسهیلات دهی آنها از طریقی دیگر خنثی می شود. اگر اشخاص، از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها اقدام به خرید اموال مازاد بانک ها کنند طبعا تغییری در منابع و توان تسهیلات دهی کل بانک ها صورت نمی پذیرد. اگر خرید اموال بانک ها از محل سپرده های اشخاص انجام شود افزایش منابع هر بانک، با کاهش منابع سپرده ای آن بانک یا سایر بانک ها توأم می شود؛ بنابراین در مجموع تغییر عمده ای در توان تسهیلات دهی شبکه بانکی رخ نمی دهد. اگر متقاضیان خرید اموال مازاد بانک ها، منابع مورد نیاز را از محل فروش اموال شخصی تامین کنند آنگاه مکانیزم های فوق الذکر در ارتباط با خریداران اموال آنها فعال شده و باز هم مانع از افزایش موثر در توان تسهیلات دهی بانک ها می شود. البته درصورتی که منابع لازم برای خرید اموال مازاد بانک ها، از طریق سپرده های بانکی خریداران تامین شود افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به صورتی محدود قابل تصور است. در این حالت، منابع سپرده ای مورد استفاده برای خرید اموال مازاد بانک ها، به دارایی های نقدی شبکه بانکی تبدیل می شود؛ بنابراین سپرده قانونی مربوطه، آزاد و در اختیار بانک ها قرار می گیرد و آنها می توانند حدود چهار برابر سپرده قانونی آزاد شده (معادل ضریب فزاینده پول در ایران)، خلق پول کرده و نقدینگی را افزایش دهند.
اما به دو دلیل مشخص تاثیر این عامل بر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها بسیار ناچیز است:
1)به دلایل مختلف و به احتمال زیاد، اموال مازاد بانک ها از طریق و حتی به شرط دریافت تسهیلات از بانک ها به فروش می رود؛ بنابراین اثر سپرده قانونی بر افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها در عمل منتفی می شود.
2)با توجه به اینکه ارزش اموال مازاد بانک ها از سوی بانک مرکزی نزدیک 27 هزار میلیارد تومان عنوان شده، اگر منابع مورد استفاده برای خرید آن تماما از محل سپرده ها تامین شود در این صورت از محل آزاد شدن سپرده قانونی مورد اشاره، حدود 11 هزار میلیارد تومان افزایش در توان تسهیلات دهی بانک ها قابل تصور است. این رقم حدود 8/1 درصد نقدینگی کشور است. حتی اگر رقم عنوان شده برای اموال مازاد بانک ها بر اساس ارزش دفتری بوده باشد و برای جبران، این رقم با ضریب 5/1 در نظر گرفته شود نسبت فوق به حداکثر 7/2 درصد افزایش می یابد (معادل یک افزایش 7/2 درصدی در نقدینگی). بنابراین هزینه برای راهکاری که شاید سرابی بیش نباشد منطقی به نظر نمی رسد. حداقل مطلب این است که به هزینه اش نمی ارزد. صرف نظر از امکان یا عدم امکان افزایش توان تسهیلات دهی از طریق فروش اموال مازاد بانک ها، لازم است قبل از هرگونه سیاست گذاری در این زمینه، پاسخ سوال زیر به روشنی معلوم شود:
آیا مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی است یا کمبود تقاضا برای تولید در بخشی که خیلی ها آن را بخش مولد می نامند؟ به عبارت دیگر آیا تقاضا برای فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران بالا رفته ولی نقدینگی متناسب با آن عرضه نمی شود یا اینکه تقاضا برای تولید پایین است و هدف سیاست گذاری تحریک تولید با ابزار نقدینگی است؟
پاسخ تحقیقی و اثباتی به این پرسش، شاید خیلی از گزاره های به ظاهر موجه و مطلوبی را که این ایام مطرح می شود، منتفی ساخته و گزاره های دیگری را پیش روی سیاست گذاران کشور قرار دهد.
نکته پایانی اینکه، مشکلات نظام بانکی کشور زیاد است، اما مشکل اقتصاد ایران در بانک ها نیست؛ بلکه در محیط بیرون آن است. بانک ها غالبا ویترین مشکلات اقتصاد ایران هستند نه خود آن.

منابع:
  • فارس نیوز

برچسب ها:
1393/12/02 از تهران
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333