رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
238

عنوان بلاگ : حد ضرر( Stop Loss)!!!
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دھید، اگر اين شیوه را پیش گیريد و مديريت سرمایه را ھمراه آن كنید حتي اگر معاملات شما تصادفي باشند باز ھم برايند شما مثبت خواھد بود...

ھیچ کس نمی تواند بازار را پیش بینی کند و نتایج گذشته ممکن است در آینده دقیقا صدق نکنند، تنھا راھی که می ماند محافظت از سود می باشد.

نوسانات قیمت سهام مختلف در بازار و اهمیت تصمیم گیری درست و به موقع در خصوص خروج یا ادامه حضور در بورس یکی از دغدغه های اصلی سهام داران است. تشخیص زمان فروش سهام نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد.

سرمایه گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعیین مقدار سرمایه ای که قصد ورود به آن بازار را دارد، عملا برای خود اهدافی را به صورت کلان و خرد تعیین می کند. این اهداف دامنه وسیعی را پوشش می دهد که می توان به قیمت خرید / فروش و سپس به مقدار سود / زیان اشاره کرد.
باید بدانیم زمان ورود به یک سهم در چه محدوده قیمتی خرید یا فروش کنیم و همزمان انتظارات خویش را تعریف کنیم.
به عبارت دیگر باید بدانیم سهم را که قصد خرید یا فروش داریم در چه قیمتی معامله می کنیم، چه سودی مورد انتظار ما است و چه ضرری بابت این مقدار سود حاضریم متحمل شویم.
زمانی که ما از پیش برای خود مقدار ضرری را معین نموده ایم و در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده بی درنگ و بدون کلنجار رفتن با خود و یا جستجوی دلیلی برای عمل نکردن به آن (به هر طریق ) حد ضرر را اجرا می نماییم در واقع از قانون طلایی حد ضرر استفاده نموده ایم.
البته اکثر سهامداران و فعالان بازار مفهوم فوق را می دانند اما در بازار سرمایه دانستن کافی نیست در واقع اصول سهامداری موفق آنقدر ساده و سهل می نماید که حتی دانش آموزان دبستانی قادر به یادگیری آن هستند اما آنچه فعالیت در بازارهای مالی را طافت فرسا و بسیار سخت و حتی برای بعضی اشخاص غیر ممکن می سازد بکارگیری دانسته هاست.
تعیین حد ضرر در وهله اول برمی گردد به وضعیت شخص سرمایه گذار و مقدار سرمایه وی، قصد وی از سرمایه گذاری (بلند، میان یا کوتاه مدت)، انتظارات وی از سهم ، تاریخچه نوسانات آن سهم و خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم . البته همه اینها باید در کنار رند انجام شود.
در این میان هستند کسانی که معتقدند چون "روند تکرار شدنی است"، بنابراین نیازی به تعیین حد ضرر نیست و قیمت سهم مورد نظر حتی با فرض منفی شدن اما باز هم به قیمت خود برمی گردد. اما باید پرسید آیا بهتر نیست جلوی ضرر را زودتر بگیریم و متعاقبا پس از مدتی که سهم مورد نظر افت خود را کرد دوباره وارد آن شویم؟یا وارد موقعیت معاملاتی بهتری شویم؟
البته موارد زیادی پیش می آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار کند. این قسمت - که البته واقعیت هم دارد - همان بخش گول زننده ای است که بسیاری از سهام داران را دچار مشکل حاد می کند.اگر حد ضرر شکست و نماد نزولی شد و شما فروخته بودید، حداقل یک پاسخ برای آرامش روح خود دارید و آن هم اینکه بنده به استراتژی معاملاتی خودم پایبند بوده ام. اما اگر با شکست حد ضرر خارج نشدید و قیمت هر روز 4 درصد نزول کرد، چه پاسخی برای خود دارید.؟!
مطمئنا دوباره فرصت ورود مناسب مهیا خواهد شد. بزرگترین مشکل در عملیاتی نمودن حد ضرر عدم پذیرش اشتباه و قبول ضرر می باشد.
حد ضرر جایی خواهد بود که ما به این نتیجه میرسیم که یا الگوی ورودی رو اشتباه درک کردیم و یا خیر این الگودرست درک شده ولی خود الگو نقض شده است .

به زبان ساده مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست میدهید همان ضرر شماست و اینجاست که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حدضرر را تعریف میکنیم و مقدار درصدی که از قیمت خرید شما کم میشود تا بیشتر از آن ضرر نکنیم همان درصد حدضرر است.
بنابراین تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم پیش می رود.

اینکه حدضرر کجا باید باشد؟ چند درصد باید باشد؟ چگونه حدضرر را جابجا کنید؟چگونه با رعایت حدضرر و خروج از سهم سود هم کنید؟در بلاگ بعدی بررسی میشود...

منابع:
  • گردآوری شده توسط نویسنده ی بلاگ

خلاصه معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دھید، اگر اين شیوه را پیش گیريد و مديريت سرمایه را ھمراه آن كنید حتي اگر معاملات شما تصادفي باشند باز ھم برايند شما مثبت خواھد بود...

ھیچ کس نمی تواند بازار را پیش بینی کند و نتایج گذشته ممکن است در آینده دقیقا صدق نکنند، تنھا راھی که می ماند محافظت از سود می باشد.

نوسانات قیمت سهام مختلف در بازار و اهمیت تصمیم گیری درست و به موقع در خصوص خروج یا ادامه حضور در بورس یکی از دغدغه های اصلی سهام داران است. تشخیص زمان فروش سهام نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد.

سرمایه گذار با مطالعه و شناخت بازار مورد نظر و تعیین مقدار سرمایه ای که قصد ورود به آن بازار را دارد، عملا برای خود اهدافی را به صورت کلان و خرد تعیین می کند. این اهداف دامنه وسیعی را پوشش می دهد که می توان به قیمت خرید / فروش و سپس به مقدار سود / زیان اشاره کرد.
باید بدانیم زمان ورود به یک سهم در چه محدوده قیمتی خرید یا فروش کنیم و همزمان انتظارات خویش را تعریف کنیم.
به عبارت دیگر باید بدانیم سهم را که قصد خرید یا فروش داریم در چه قیمتی معامله می کنیم، چه سودی مورد انتظار ما است و چه ضرری بابت این مقدار سود حاضریم متحمل شویم.
زمانی که ما از پیش برای خود مقدار ضرری را معین نموده ایم و در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده بی درنگ و بدون کلنجار رفتن با خود و یا جستجوی دلیلی برای عمل نکردن به آن (به هر طریق ) حد ضرر را اجرا می نماییم در واقع از قانون طلایی حد ضرر استفاده نموده ایم.
البته اکثر سهامداران و فعالان بازار مفهوم فوق را می دانند اما در بازار سرمایه دانستن کافی نیست در واقع اصول سهامداری موفق آنقدر ساده و سهل می نماید که حتی دانش آموزان دبستانی قادر به یادگیری آن هستند اما آنچه فعالیت در بازارهای مالی را طافت فرسا و بسیار سخت و حتی برای بعضی اشخاص غیر ممکن می سازد بکارگیری دانسته هاست.
تعیین حد ضرر در وهله اول برمی گردد به وضعیت شخص سرمایه گذار و مقدار سرمایه وی، قصد وی از سرمایه گذاری (بلند، میان یا کوتاه مدت)، انتظارات وی از سهم ، تاریخچه نوسانات آن سهم و خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم . البته همه اینها باید در کنار رند انجام شود.
در این میان هستند کسانی که معتقدند چون "روند تکرار شدنی است"، بنابراین نیازی به تعیین حد ضرر نیست و قیمت سهم مورد نظر حتی با فرض منفی شدن اما باز هم به قیمت خود برمی گردد. اما باید پرسید آیا بهتر نیست جلوی ضرر را زودتر بگیریم و متعاقبا پس از مدتی که سهم مورد نظر افت خود را کرد دوباره وارد آن شویم؟یا وارد موقعیت معاملاتی بهتری شویم؟
البته موارد زیادی پیش می آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ دار کند. این قسمت - که البته واقعیت هم دارد - همان بخش گول زننده ای است که بسیاری از سهام داران را دچار مشکل حاد می کند.اگر حد ضرر شکست و نماد نزولی شد و شما فروخته بودید، حداقل یک پاسخ برای آرامش روح خود دارید و آن هم اینکه بنده به استراتژی معاملاتی خودم پایبند بوده ام. اما اگر با شکست حد ضرر خارج نشدید و قیمت هر روز 4 درصد نزول کرد، چه پاسخی برای خود دارید.؟!
مطمئنا دوباره فرصت ورود مناسب مهیا خواهد شد. بزرگترین مشکل در عملیاتی نمودن حد ضرر عدم پذیرش اشتباه و قبول ضرر می باشد.
حد ضرر جایی خواهد بود که ما به این نتیجه میرسیم که یا الگوی ورودی رو اشتباه درک کردیم و یا خیر این الگودرست درک شده ولی خود الگو نقض شده است .

به زبان ساده مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست میدهید همان ضرر شماست و اینجاست که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حدضرر را تعریف میکنیم و مقدار درصدی که از قیمت خرید شما کم میشود تا بیشتر از آن ضرر نکنیم همان درصد حدضرر است.
بنابراین تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم پیش می رود.

اینکه حدضرر کجا باید باشد؟ چند درصد باید باشد؟ چگونه حدضرر را جابجا کنید؟چگونه با رعایت حدضرر و خروج از سهم سود هم کنید؟در بلاگ بعدی بررسی میشود...

منابع:
  • گردآوری شده توسط نویسنده ی بلاگ
1393/11/25 از نهایت‌نگر
0
/
18
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333