رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
347

عنوان بلاگ : پنجمین میزگرد تحلیل وضعیت اقتصادی در کارگزاری نهایت نگر


خلاصه دیشب در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با جمعی از اساتید رشته اقتصاد و مالی و برخی از مدیران و فعالین بورسی برگزار شد، پس از بررسی کلی چشم انداز پیش روی بازار، موضوعاتی تحت 4 محور اساسی زیر مورد بحث قرار گرفت. 1. دلار: تغییر ارزش جهانی و تاثیر آن بر قیمت نفت و اقتصاد ایران 2. سهام خزانه: تعریف کلی، تاثیر روی بورس و تاثیر بر روی صورتهای مالی شرکتها 3. شاخص قیمت: مقایسه روشهای مختلف برآورد و محاسبه تقریبی آن 4. شرکت ساختمان اصفهان: بحث افزایش سرمایه و نحوه پوشش زیان انباشته

دیشب در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با جمعی از اساتید رشته اقتصاد و مالی و برخی از مدیران و فعالین بورسی برگزار شد، پس از بررسی کلی چشم انداز پیش روی بازار، موضوعاتی تحت ۴ محور اساسی زیر مورد بحث قرار گرفت.

۱. دلار: تغییر ارزش جهانی و تاثیر آن بر قیمت نفت و اقتصاد ایران

۲. سهام خزانه: تعریف کلی، تاثیر روی بورس و تاثیر بر روی صورتهای مالی شرکتها

۳. شاخص قیمت: مقایسه روشهای مختلف برآورد و محاسبه تقریبی آن

۴. شرکت ساختمان اصفهان: بحث افزایش سرمایه و نحوه پوشش زیان انباشته

در ذیل خلاصه­ ای از نتایج هر بحث، خدمتتان ارائه می گردد.

۱) با نگاهی به ارزش برابری یورو دلار متوجه می شویم که طی چند ماه اخیر حدود ۱۷ درصد ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر مانند یورو تقویت شده است. به همین جهت ۱۷ درصد از کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت را می توان به این علت دانست. یعنی می توان گفت نفت با قیمتهای امروز حدود ۳۰-۳۵ درصد کاهش ارزش داشته است. در ایران نیز درست است که درآمد دلاری دولت حدودا ۵۰ درصد کاهش داشته است ولی قدرت خرید دولت تنها حدود ۳۰ درصد کمتر شده است.

۲) سهام خزانه طبق استاندارد حسابداری یک دارایی محسوب نمی شود بلکه از اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام است. به همین دلیل، سود و زیان حاصل از بازخرید در صورت سود و زیان گزارش نمی¬شود و اثر مالیات نیز ندارد همچنین دارای حق رای نبوده و سود سهام دریافت نمی کند.

رفع ممنوعیت بازخرید سهام را می توان در ۲ قسمت تاثیر بر بازار و صورت هاای مالی مطرح کرد:

در خصوص تاثیر بر بازار میتوان به علامت دهی مثیت به سرمایه گذاران و سهامداران و کاهش گپ ایجاد شده میان ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی توسط مدیران شرکت اشاره کرد. در مورد اثرات بازخرید سهام در صورت های مالی به موارد زیر می­توان اشاره کرد: افزایش سود هر سهم، استفاده از وجوه مازاد و تجدید در ساختار عملیاتی شرکت، بهینه سازی ساختار سرمایه و همچنین افزایش قدرت مدیران، جهت اعمال کنترل شرکت.

۳) برای محاسبه شاخص قیمت، سهم سود نقدی در شاخص قیمت و بازده نقدی برای سال ۹۲ به طور تقریبی محاسبه گردید و با تسری این نسبت به سالهای گذشته اثر سود نقدی از سال ۸۷ تا کنون از شاخص قیمت و بازده نقدی خارج گردید و عدد شاخص قیمت ۳۰۱۸۶ واحد به دست آمد.

۴) شرکت ساختمان اصفهان که با زیان انباشته ۱۲ میلیارد تومانی روبه روست تنها راه فرار از ورشستگی را افزایش سرمایه و تزریق خون جدید به کالبد بی جان شرکت می داند. البته شرکت دو قلم دارایی بزرگ دارد که حدود ۴۰ میلیارد تومان ارزشگذاری می شود که البته فعلا در وثیقه قرار دارد.


خلاصه دیشب در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با جمعی از اساتید رشته اقتصاد و مالی و برخی از مدیران و فعالین بورسی برگزار شد، پس از بررسی کلی چشم انداز پیش روی بازار، موضوعاتی تحت 4 محور اساسی زیر مورد بحث قرار گرفت. 1. دلار: تغییر ارزش جهانی و تاثیر آن بر قیمت نفت و اقتصاد ایران 2. سهام خزانه: تعریف کلی، تاثیر روی بورس و تاثیر بر روی صورتهای مالی شرکتها 3. شاخص قیمت: مقایسه روشهای مختلف برآورد و محاسبه تقریبی آن 4. شرکت ساختمان اصفهان: بحث افزایش سرمایه و نحوه پوشش زیان انباشته

دیشب در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با جمعی از اساتید رشته اقتصاد و مالی و برخی از مدیران و فعالین بورسی برگزار شد، پس از بررسی کلی چشم انداز پیش روی بازار، موضوعاتی تحت ۴ محور اساسی زیر مورد بحث قرار گرفت.

۱. دلار: تغییر ارزش جهانی و تاثیر آن بر قیمت نفت و اقتصاد ایران

۲. سهام خزانه: تعریف کلی، تاثیر روی بورس و تاثیر بر روی صورتهای مالی شرکتها

۳. شاخص قیمت: مقایسه روشهای مختلف برآورد و محاسبه تقریبی آن

۴. شرکت ساختمان اصفهان: بحث افزایش سرمایه و نحوه پوشش زیان انباشته

در ذیل خلاصه­ ای از نتایج هر بحث، خدمتتان ارائه می گردد.

۱) با نگاهی به ارزش برابری یورو دلار متوجه می شویم که طی چند ماه اخیر حدود ۱۷ درصد ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر مانند یورو تقویت شده است. به همین جهت ۱۷ درصد از کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت را می توان به این علت دانست. یعنی می توان گفت نفت با قیمتهای امروز حدود ۳۰-۳۵ درصد کاهش ارزش داشته است. در ایران نیز درست است که درآمد دلاری دولت حدودا ۵۰ درصد کاهش داشته است ولی قدرت خرید دولت تنها حدود ۳۰ درصد کمتر شده است.

۲) سهام خزانه طبق استاندارد حسابداری یک دارایی محسوب نمی شود بلکه از اقلام کاهنده حقوق صاحبان سهام است. به همین دلیل، سود و زیان حاصل از بازخرید در صورت سود و زیان گزارش نمی¬شود و اثر مالیات نیز ندارد همچنین دارای حق رای نبوده و سود سهام دریافت نمی کند.

رفع ممنوعیت بازخرید سهام را می توان در ۲ قسمت تاثیر بر بازار و صورت هاای مالی مطرح کرد:

در خصوص تاثیر بر بازار میتوان به علامت دهی مثیت به سرمایه گذاران و سهامداران و کاهش گپ ایجاد شده میان ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی توسط مدیران شرکت اشاره کرد. در مورد اثرات بازخرید سهام در صورت های مالی به موارد زیر می­توان اشاره کرد: افزایش سود هر سهم، استفاده از وجوه مازاد و تجدید در ساختار عملیاتی شرکت، بهینه سازی ساختار سرمایه و همچنین افزایش قدرت مدیران، جهت اعمال کنترل شرکت.

۳) برای محاسبه شاخص قیمت، سهم سود نقدی در شاخص قیمت و بازده نقدی برای سال ۹۲ به طور تقریبی محاسبه گردید و با تسری این نسبت به سالهای گذشته اثر سود نقدی از سال ۸۷ تا کنون از شاخص قیمت و بازده نقدی خارج گردید و عدد شاخص قیمت ۳۰۱۸۶ واحد به دست آمد.

۴) شرکت ساختمان اصفهان که با زیان انباشته ۱۲ میلیارد تومانی روبه روست تنها راه فرار از ورشستگی را افزایش سرمایه و تزریق خون جدید به کالبد بی جان شرکت می داند. البته شرکت دو قلم دارایی بزرگ دارد که حدود ۴۰ میلیارد تومان ارزشگذاری می شود که البته فعلا در وثیقه قرار دارد.

1393/11/15 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333