رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
خزر آراسته
@arastehkhazar
49

عنوان بلاگ : بترسم و فرار کنم یا بمانم و بجنگم؟
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه با افزودن بر تمرکز بر چگونگی و تکنیک معاملات به جای توجه به احساسی که در مورد یک معامله دارید، می توانید دور باطل و مضر عاطفی را بشکنید و بر آن فائق آئید. برنامه معاملاتی خود را مرور کنید و بر پیروی جدی و همه جانبه از آن متمرکز شوید. به جای این که بترسید که آیا یک معامله زیان آور دیگر در راه خواهید داشت یا نه، به چگونگی رفتار قیمت سهم توجه نمایید.

تنفس سخت، ضربان غیرمعمول قلب، ماهیچه های منقبض شده، لرزیدن دست ها، حساسیت به صدا، کاهش اشتها، عرق کردن کف دست ها و ...درست تا لحظه پیش از شروع معاملات بروز می دهد، اما همین که معاملات برای انجام بهترین خرید و فروش ها آغاز می شود، رفته رفته شدت این نشانه ها کم می شود. در واقع اغلب اوقات خارج از ساعات معاملات هستند که این نشانه ها خود را بروز می دهند.
میزان کم و قابل قبولی از استرس باعث می شود که افراد بتوانند توجه خود را بهتر و بیشتر به کاری که در حال انجام آن هستند معطوف کنند. این میزان لازم عملکرد را بهبود می بخشد و شما را هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ ذهنی برای یک روز چالش انگیز معاملاتی آماده می سازد. مقدار بهینه استرس می تواند انسان را از افتادن در دام موقعیت های خطرناک برهاند، انسان را از انجام معامله ای که عواقب بدی به دنبال خواهد داشت بازدارد، تمرکز را بهبود بخشد، کارکرد حافظه را ارتقا بخشد، و توانایی برای مقابله با موقعیت های معاملاتی دشوار یا محیط های معاملاتی پرخطر را افزایش دهد.
اما با افزایش استرس و اضطراب عملکرد مثبت کاهش می یابد. اشتباه ها بیشتر می شوند. ترس های خفته ای که از شکست خوردن وجود دارند می توانند بیدار شوند و شما را نابود نمایند و تمام این ها به معنای اشتباهات بیشتر، از دست دادن سیگنال ها و از دست رفتن موقعیت ها خواهد بود. آیا تا به حال قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده اید و تنها به پیش رفتن معامله ای که به زیان شما می افزاید، بدون انجام هیچ واکنشی نگاه کرده اید؟ آیا به خاطر می آورید هنگامی هم که اقدامی کرده اید خیلی دیر بوده و درست پیش از برگشت روند قیمتی سهم خاصی بوده است؟

از خود بپرسید آیا هنگامی که زیاد نگران چیزی هستید، بیشتر پول از دست می دهید یا نه. یک زیان بزرگ می تواند اعتماد به نفس شما را سلب نماید و همزمان بر اضطرابتان بیفزاید.
با افزودن بر تمرکز بر چگونگی و تکنیک معاملات به جای توجه به احساسی که در مورد یک معامله دارید، می توانید دور باطل و مضر عاطفی را بشکنید و بر آن فائق آئید. برنامه معاملاتی خود را مرور کنید و بر پیروی جدی و همه جانبه از آن متمرکز شوید. به جای این که بترسید که آیا یک معامله زیان آور دیگر در راه خواهید داشت یا نه، به چگونگی رفتار قیمت سهم توجه نمایید. با دانستن این موضوع که پیروی از برنامه معاملاتی صحیح موفقیت را برایتان به ارمغان خواهد آورد، به جای آن که به آخرین معاملات زیان آور خود فکر کنید، بر موقعیت هایی که هنوز باز هستند، تمرکز نمایید.

تمرین هایی که از نوع تصور و تجسم آینده مثبت هستند نیز می توانند مفید واقع شوند. به صفحه مانیتور نگاه کنید و قیمتی که دوست دارید سهم مورد نظر به آن برسد را تجسم نمایید. به یک معامله موفق در آینده نزدیک فکر کنید و نگران شکست های احتمالی آینده نباشید. بگذارید هیجان معاملات کمک کند بر روی هدف معاملاتی خود و پیروی از برنامه متمرکز تر بمانید. هنگامی که افکار منفی یا تصورات همراه با تردید وارد می شوند سعی کنید آن ها را با افکار مثبت و تجسم وقایع مثبت کنار بزنید.
-بر روی معامله فعلی خود و نه معاملات گذشته تمرکز نمایید.

-به جای اینکه بر احساسات متمرکز باشید، تمرکز خود را بر عوامل تاثیرگذاری چون نقاط توقف زیان، هدف قیمتی، محدوده ای حمایتی و مقاومتی و نظایر آن هدایت کنید.

-برای معاملات خود برنامه ریزی نمایید و به صورت جدی از برنامه خود تبعیت نمایید.

-سعی کنید نفس های عمیق بکشید و آن را عاملی برای آرامش بخشیدن به خود قرار دهید.

-اهداف قیمتی خود و چگونگی روند قیمت آینده سهم را برای خود تجسم نمایید.

-بپذیرید که تمام معاملات نمی توانند سودآور باشند و زیان بخش لاینفک و در واقع هزینه معاملات است.

منابع:
  • http://www.magiran.com

خلاصه با افزودن بر تمرکز بر چگونگی و تکنیک معاملات به جای توجه به احساسی که در مورد یک معامله دارید، می توانید دور باطل و مضر عاطفی را بشکنید و بر آن فائق آئید. برنامه معاملاتی خود را مرور کنید و بر پیروی جدی و همه جانبه از آن متمرکز شوید. به جای این که بترسید که آیا یک معامله زیان آور دیگر در راه خواهید داشت یا نه، به چگونگی رفتار قیمت سهم توجه نمایید.

تنفس سخت، ضربان غیرمعمول قلب، ماهیچه های منقبض شده، لرزیدن دست ها، حساسیت به صدا، کاهش اشتها، عرق کردن کف دست ها و ...درست تا لحظه پیش از شروع معاملات بروز می دهد، اما همین که معاملات برای انجام بهترین خرید و فروش ها آغاز می شود، رفته رفته شدت این نشانه ها کم می شود. در واقع اغلب اوقات خارج از ساعات معاملات هستند که این نشانه ها خود را بروز می دهند.
میزان کم و قابل قبولی از استرس باعث می شود که افراد بتوانند توجه خود را بهتر و بیشتر به کاری که در حال انجام آن هستند معطوف کنند. این میزان لازم عملکرد را بهبود می بخشد و شما را هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ ذهنی برای یک روز چالش انگیز معاملاتی آماده می سازد. مقدار بهینه استرس می تواند انسان را از افتادن در دام موقعیت های خطرناک برهاند، انسان را از انجام معامله ای که عواقب بدی به دنبال خواهد داشت بازدارد، تمرکز را بهبود بخشد، کارکرد حافظه را ارتقا بخشد، و توانایی برای مقابله با موقعیت های معاملاتی دشوار یا محیط های معاملاتی پرخطر را افزایش دهد.
اما با افزایش استرس و اضطراب عملکرد مثبت کاهش می یابد. اشتباه ها بیشتر می شوند. ترس های خفته ای که از شکست خوردن وجود دارند می توانند بیدار شوند و شما را نابود نمایند و تمام این ها به معنای اشتباهات بیشتر، از دست دادن سیگنال ها و از دست رفتن موقعیت ها خواهد بود. آیا تا به حال قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده اید و تنها به پیش رفتن معامله ای که به زیان شما می افزاید، بدون انجام هیچ واکنشی نگاه کرده اید؟ آیا به خاطر می آورید هنگامی هم که اقدامی کرده اید خیلی دیر بوده و درست پیش از برگشت روند قیمتی سهم خاصی بوده است؟

از خود بپرسید آیا هنگامی که زیاد نگران چیزی هستید، بیشتر پول از دست می دهید یا نه. یک زیان بزرگ می تواند اعتماد به نفس شما را سلب نماید و همزمان بر اضطرابتان بیفزاید.
با افزودن بر تمرکز بر چگونگی و تکنیک معاملات به جای توجه به احساسی که در مورد یک معامله دارید، می توانید دور باطل و مضر عاطفی را بشکنید و بر آن فائق آئید. برنامه معاملاتی خود را مرور کنید و بر پیروی جدی و همه جانبه از آن متمرکز شوید. به جای این که بترسید که آیا یک معامله زیان آور دیگر در راه خواهید داشت یا نه، به چگونگی رفتار قیمت سهم توجه نمایید. با دانستن این موضوع که پیروی از برنامه معاملاتی صحیح موفقیت را برایتان به ارمغان خواهد آورد، به جای آن که به آخرین معاملات زیان آور خود فکر کنید، بر موقعیت هایی که هنوز باز هستند، تمرکز نمایید.

تمرین هایی که از نوع تصور و تجسم آینده مثبت هستند نیز می توانند مفید واقع شوند. به صفحه مانیتور نگاه کنید و قیمتی که دوست دارید سهم مورد نظر به آن برسد را تجسم نمایید. به یک معامله موفق در آینده نزدیک فکر کنید و نگران شکست های احتمالی آینده نباشید. بگذارید هیجان معاملات کمک کند بر روی هدف معاملاتی خود و پیروی از برنامه متمرکز تر بمانید. هنگامی که افکار منفی یا تصورات همراه با تردید وارد می شوند سعی کنید آن ها را با افکار مثبت و تجسم وقایع مثبت کنار بزنید.
-بر روی معامله فعلی خود و نه معاملات گذشته تمرکز نمایید.

-به جای اینکه بر احساسات متمرکز باشید، تمرکز خود را بر عوامل تاثیرگذاری چون نقاط توقف زیان، هدف قیمتی، محدوده ای حمایتی و مقاومتی و نظایر آن هدایت کنید.

-برای معاملات خود برنامه ریزی نمایید و به صورت جدی از برنامه خود تبعیت نمایید.

-سعی کنید نفس های عمیق بکشید و آن را عاملی برای آرامش بخشیدن به خود قرار دهید.

-اهداف قیمتی خود و چگونگی روند قیمت آینده سهم را برای خود تجسم نمایید.

-بپذیرید که تمام معاملات نمی توانند سودآور باشند و زیان بخش لاینفک و در واقع هزینه معاملات است.

منابع:
  • http://www.magiran.com

برچسب ها:
1393/11/13 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333