رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام - بخش پنجم
دسته : آموزشی


خلاصه در این بلاگ، در ادامه مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، مواد قانونی مربوط به انواع «اعمال» تشریح می‌گردد.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش پنجم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش پنجم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

در این بخش، مسائلی که در ارتباط با «اعمال» وجود دارد تشریح می گردد.

تعریف اعمال

زمانی که خریدار اختیار (خرید یا فروش) در موقعیت سود قرار بگیرد، اختیار خود را اعمال می کند و طرف مقابل او که فروشنده اختیار (خرید یا فروش) است باید به تعهد خود عمل نماید.

ماده های قانونی در مورد اعمال

  • اعمال قرارداد اختیار معامله صرفاً در روزهای مجاز براساس سبک اعمال امکان پذیر است.

توضیح: اگر «سبک اعمال» امریکایی باشد، خریدار در هر روز معاملاتی می تواند اختیار خود را اعمال کند. اگر اروپایی باشد، تنها در سررسید می تواند این کار را انجام دهد. اگر برمودایی باشد، فقط در تاریخ های از پیش تعیین شده می تواند اختیار خود را اعمال کند.

recruitment-procedures_-_Copy

  • دارندۀ موقعیت باز خرید (خریدار) در صورت تمایل به اعمال، باید درخواست اعمال خود را حداکثر تا ۵ دقیقه پس از پایان معاملات روزانه به کارگزار ارائه کند.

روش ارائه درخواست در قرارداد میان مشتری و کارگزار تعیین شده است.

خریدار اختیار خرید باید «ارزش اعمال» را تامین نماید. یعنی اگر اندازه قرارداد ۱۴۰۰۰ سهم باشد و قیمت اعمال ۶۷۵۰ ریال، «ارزش اعمال» برابر است با ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال:

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ = ۶۷۵۰ × ۱۴۰۰۰

خریدار اختیار فروش نیز باید به اندازه قرارداد (۱۴۰۰۰ سهم) در کد مالکیت خود داشته باشد.

خریدار نمی تواند کسری از اندازه قرارداد (مثلاً ۸۰۰۰ سهم از ۱۴۰۰۰ سهم) را اعمال کند. اما اگر امکان اعمال همه ۱۴۰۰۰ سهم وجود نداشته باشد، همان تعداد ممکن اعمال می شود.

  • کارگزار باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از پایان معاملات روزانه، درخواست های اعمال را به اتاق پایاپای ارائه کند.

پس از آن اتاق پایاپای صحت درخواست ها را بررسی می کند، درخواست هایی که امکان اعمال آن ها وجود دارد را تعیین می کند، و سپس طرف دیگر معامله (فروشندگان اختیار) را معین می کند.

روش انتخاب فروشندگان بر اساس «روش تخصیص» است که در «مشخصات قرارداد» ذکر شده است.

در نهایت اتاق پایاپای فهرست آن دسته از موقعیت های باز فروش کارگزاران به تفکیک مشتری که باید به تعهدات خود عمل کنند و میزان تعهدات را، تا یک ساعت پس از پایان معاملات روزانه به اطلاع کارگزار می رساند.

اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط توضیح داده شده اجرا نشود، با این وجود کارگزار مکلف به پرداخت کارمزد های اعمال می باشد.

کارگزار باید حداکثر تا یک ساعت و نیم پس از پایان معاملات روزانه، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز فروش تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند.

time_0

دارندگان موقعیت باز فروش تخصیص یافته در مورد قرارداد اختیار معاملۀ فروش (یعنی فروشندگان اختیار فروش)، تا دو ساعت پس از پایان معاملات روزانه فرصت دارند وجهی معادل ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را نزد کارگزار تأمین کنند. توضیح این که همان طور که پیش تر توضیح داده شد، فروشندگان اختیار فروش در صورت درخواست اعمال خریدار، مکلف به خرید سهم به اندازه قرارداد و به قیمت اعمال هستند. در حالت مثال بالا ارزش اعمال برابر ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

کارگزار باید حداکثر تا دو ساعت و نیم پس از پایان معاملات روزانه، فهرست دارندگان موقعیت باز فروش را که ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را تأمین کرده اند، به اطلاع اتاق پایاپای برساند و وجوه لازم جهت اعمال قراردادهای اختیار معامله را در حساب اعمال خود تأمین کنند.

توضیح دوباره این که فروشندگان اختیار معامله دو دسته هستند. دسته نخست فروشندگان اختیار فروش (که مجبور به خرید هستند) که باید ارزش اعمال را نزد کارگزار تامین نمایند. دسته دوم فروشندگان اختیار خرید (که مجبور به فروش سهم هستند) و فقط لازم است سهم پایه را به اندازه قرارداد (۱۴۰۰۰ سهم) در کد مالکیت خود داشته باشند.

bigstock-Profit-And-Loss-Illustration-9343592_-_Copy

اتاق پایاپای تا پایان روز اعمال، قراردادهای اختیار معاملۀ تخصیص یافتۀ قابل اعمال را «تسویۀ فیزیکی» می کند. یعنی شرکت سپرده گذاری، سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را حسب نوع قرارداد اختیار معامله (خرید یا فروش) به کد مالکیت دارندۀ موقعیت باز خرید یا فروش منتقل و وجه آن را به حساب طرف مقابل منظور می کند.

قراردادهای اختیار معاملۀ تخصیص یافتۀ غیرقابل اعمال، «تسویۀ نقدی» می شود و کارگزار متناسب با موقعیت های باز فروش مشتریان خود که تسویۀ نقدی شده است، مشمول خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد می شود. توضیح این که تسویه نقدی زمانی است که فروشندگان به تعهد خود عمل نکنند. توضیحات بیشتر در فایل های قبلی ارائه شده است.

  • اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست.

اگر نماد سهم پایه در کل دوره معاملاتی (از اولین روز تا آخرین روز معاملاتی قرارداد اختیار معامله) بسته باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود. در این حالت قیمت اعمال برابر آخرین قیمت پایانی سهم در بازار نقدی خواهد بود.

handshake_seller_rep_-_Copy

خلاصه فرصت های زمانی

در جدول زیر فرصت های زمانی اشخاص به طور خلاصه درج شده است:

11_-_Copy

33_-_Copy

پایان بخش پنجم ■


خلاصه در این بلاگ، در ادامه مطالب مربوط به قراردادهای اختیار معامله، مواد قانونی مربوط به انواع «اعمال» تشریح می‌گردد.

قرارداد اختیار معامله سهام – بخش پنجم

فایل بخش نخست را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش دوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش سوم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش چهارم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

فایل بخش پنجم را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

در این بخش، مسائلی که در ارتباط با «اعمال» وجود دارد تشریح می گردد.

تعریف اعمال

زمانی که خریدار اختیار (خرید یا فروش) در موقعیت سود قرار بگیرد، اختیار خود را اعمال می کند و طرف مقابل او که فروشنده اختیار (خرید یا فروش) است باید به تعهد خود عمل نماید.

ماده های قانونی در مورد اعمال

  • اعمال قرارداد اختیار معامله صرفاً در روزهای مجاز براساس سبک اعمال امکان پذیر است.

توضیح: اگر «سبک اعمال» امریکایی باشد، خریدار در هر روز معاملاتی می تواند اختیار خود را اعمال کند. اگر اروپایی باشد، تنها در سررسید می تواند این کار را انجام دهد. اگر برمودایی باشد، فقط در تاریخ های از پیش تعیین شده می تواند اختیار خود را اعمال کند.

recruitment-procedures_-_Copy

  • دارندۀ موقعیت باز خرید (خریدار) در صورت تمایل به اعمال، باید درخواست اعمال خود را حداکثر تا ۵ دقیقه پس از پایان معاملات روزانه به کارگزار ارائه کند.

روش ارائه درخواست در قرارداد میان مشتری و کارگزار تعیین شده است.

خریدار اختیار خرید باید «ارزش اعمال» را تامین نماید. یعنی اگر اندازه قرارداد ۱۴۰۰۰ سهم باشد و قیمت اعمال ۶۷۵۰ ریال، «ارزش اعمال» برابر است با ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال:

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ = ۶۷۵۰ × ۱۴۰۰۰

خریدار اختیار فروش نیز باید به اندازه قرارداد (۱۴۰۰۰ سهم) در کد مالکیت خود داشته باشد.

خریدار نمی تواند کسری از اندازه قرارداد (مثلاً ۸۰۰۰ سهم از ۱۴۰۰۰ سهم) را اعمال کند. اما اگر امکان اعمال همه ۱۴۰۰۰ سهم وجود نداشته باشد، همان تعداد ممکن اعمال می شود.

  • کارگزار باید حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از پایان معاملات روزانه، درخواست های اعمال را به اتاق پایاپای ارائه کند.

پس از آن اتاق پایاپای صحت درخواست ها را بررسی می کند، درخواست هایی که امکان اعمال آن ها وجود دارد را تعیین می کند، و سپس طرف دیگر معامله (فروشندگان اختیار) را معین می کند.

روش انتخاب فروشندگان بر اساس «روش تخصیص» است که در «مشخصات قرارداد» ذکر شده است.

در نهایت اتاق پایاپای فهرست آن دسته از موقعیت های باز فروش کارگزاران به تفکیک مشتری که باید به تعهدات خود عمل کنند و میزان تعهدات را، تا یک ساعت پس از پایان معاملات روزانه به اطلاع کارگزار می رساند.

اگر درخواست اعمال ارائه شده توسط کارگزار به دلیل عدم وجود شرایط توضیح داده شده اجرا نشود، با این وجود کارگزار مکلف به پرداخت کارمزد های اعمال می باشد.

کارگزار باید حداکثر تا یک ساعت و نیم پس از پایان معاملات روزانه، تعهدات مربوط به اعمال دارندگان موقعیت باز فروش تخصیص یافته را به اطلاع ایشان برساند.

time_0

دارندگان موقعیت باز فروش تخصیص یافته در مورد قرارداد اختیار معاملۀ فروش (یعنی فروشندگان اختیار فروش)، تا دو ساعت پس از پایان معاملات روزانه فرصت دارند وجهی معادل ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را نزد کارگزار تأمین کنند. توضیح این که همان طور که پیش تر توضیح داده شد، فروشندگان اختیار فروش در صورت درخواست اعمال خریدار، مکلف به خرید سهم به اندازه قرارداد و به قیمت اعمال هستند. در حالت مثال بالا ارزش اعمال برابر ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

کارگزار باید حداکثر تا دو ساعت و نیم پس از پایان معاملات روزانه، فهرست دارندگان موقعیت باز فروش را که ارزش اعمال قرارداد اختیار معامله را تأمین کرده اند، به اطلاع اتاق پایاپای برساند و وجوه لازم جهت اعمال قراردادهای اختیار معامله را در حساب اعمال خود تأمین کنند.

توضیح دوباره این که فروشندگان اختیار معامله دو دسته هستند. دسته نخست فروشندگان اختیار فروش (که مجبور به خرید هستند) که باید ارزش اعمال را نزد کارگزار تامین نمایند. دسته دوم فروشندگان اختیار خرید (که مجبور به فروش سهم هستند) و فقط لازم است سهم پایه را به اندازه قرارداد (۱۴۰۰۰ سهم) در کد مالکیت خود داشته باشند.

bigstock-Profit-And-Loss-Illustration-9343592_-_Copy

اتاق پایاپای تا پایان روز اعمال، قراردادهای اختیار معاملۀ تخصیص یافتۀ قابل اعمال را «تسویۀ فیزیکی» می کند. یعنی شرکت سپرده گذاری، سهم پایه موضوع قرارداد اختیار معامله را حسب نوع قرارداد اختیار معامله (خرید یا فروش) به کد مالکیت دارندۀ موقعیت باز خرید یا فروش منتقل و وجه آن را به حساب طرف مقابل منظور می کند.

قراردادهای اختیار معاملۀ تخصیص یافتۀ غیرقابل اعمال، «تسویۀ نقدی» می شود و کارگزار متناسب با موقعیت های باز فروش مشتریان خود که تسویۀ نقدی شده است، مشمول خسارت های مقرر در مشخصات قرارداد می شود. توضیح این که تسویه نقدی زمانی است که فروشندگان به تعهد خود عمل نکنند. توضیحات بیشتر در فایل های قبلی ارائه شده است.

  • اعمال قرارداد اختیار معامله در زمان توقف نماد معاملاتی آن امکان پذیر نیست.

اگر نماد سهم پایه در کل دوره معاملاتی (از اولین روز تا آخرین روز معاملاتی قرارداد اختیار معامله) بسته باشد، در آخرین روز معاملاتی می تواند اعمال شود. در این حالت قیمت اعمال برابر آخرین قیمت پایانی سهم در بازار نقدی خواهد بود.

handshake_seller_rep_-_Copy

خلاصه فرصت های زمانی

در جدول زیر فرصت های زمانی اشخاص به طور خلاصه درج شده است:

11_-_Copy

33_-_Copy

پایان بخش پنجم ■

1393/11/08 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333