رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
لاریسا
@larissa.1972
670

عنوان بلاگ : بهره مالکانه (رویالتی) چیست؟
دسته : آموزشی


خلاصه این روزها کم نیستند خبرهایی که با عنوان بهره مالکانه 30 درصدی معادن می‌خوانیم و از تاثیر سوء آن بر بازار سرمایه می‌شنویم. اساساً عبارت فوق به چه معناست؟
تولید عبارتست از ترکیب صحیح عوامل بنیادین و غیر بنیادین. عوامل بنیادین شامل، طبیعت (زمین، معدن و...)، نیروی انسانی، مواد اولیه، تکنولوژی ، سرمایه و مدیریت بوده و عوامل غیر بنیادین حوادث سیاسی، بازار، مشتری و ده ها متغیر دیگر حاشیه ای است که عملاً بر تولید مؤثر است.

نتیجه و محصول فعالیت های اقتصادی به همین ترتیب سهم عوامل تولید شده و بین آنان تقسیم می شود.

بدون آنکه بخواهیم وارد وادی تفاوت های میان مکاتب اقتصادی شویم در یک چیز همه مشترکند و آن قائل بودن به تقسیم محصول تولیدی بین عوامل تولید است.

در حقیقت سهم نیروی انسانی = دستمزد ، سهم صاحب سرمایه = نرخ بهره سرمایه ، سهم صاحب طبیعت = نرخ بهره مالکانه است.

به عبارتی دیگر بهره مالکانه سهم صاحب طبیعت از تولید است که معمولاً آنچه طبیعت و بهره مالکانه امروز در اقتصاد جهانی مطرح شده است معادن به طور عام و نفت و گاز به طور خاص هستند. در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می شود. خلاصه آنکه بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می شود. عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می شوند. می توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره بردار در صورت جدائی تعریف شده است. بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى بازمى گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى گیرد. بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى دانند که متعلق به دولت است. بهره بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى شود. از جمله بحث هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست هایى هم چون کاهش تصدى گرى دولت، خصوصى سازى و افزایش درآمد دولت است.

خلاصه این روزها کم نیستند خبرهایی که با عنوان بهره مالکانه 30 درصدی معادن می‌خوانیم و از تاثیر سوء آن بر بازار سرمایه می‌شنویم. اساساً عبارت فوق به چه معناست؟
تولید عبارتست از ترکیب صحیح عوامل بنیادین و غیر بنیادین. عوامل بنیادین شامل، طبیعت (زمین، معدن و...)، نیروی انسانی، مواد اولیه، تکنولوژی ، سرمایه و مدیریت بوده و عوامل غیر بنیادین حوادث سیاسی، بازار، مشتری و ده ها متغیر دیگر حاشیه ای است که عملاً بر تولید مؤثر است.

نتیجه و محصول فعالیت های اقتصادی به همین ترتیب سهم عوامل تولید شده و بین آنان تقسیم می شود.

بدون آنکه بخواهیم وارد وادی تفاوت های میان مکاتب اقتصادی شویم در یک چیز همه مشترکند و آن قائل بودن به تقسیم محصول تولیدی بین عوامل تولید است.

در حقیقت سهم نیروی انسانی = دستمزد ، سهم صاحب سرمایه = نرخ بهره سرمایه ، سهم صاحب طبیعت = نرخ بهره مالکانه است.

به عبارتی دیگر بهره مالکانه سهم صاحب طبیعت از تولید است که معمولاً آنچه طبیعت و بهره مالکانه امروز در اقتصاد جهانی مطرح شده است معادن به طور عام و نفت و گاز به طور خاص هستند. در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می شود. خلاصه آنکه بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می شود. عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می شوند. می توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره بردار در صورت جدائی تعریف شده است. بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى بازمى گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى گیرد. بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى دانند که متعلق به دولت است. بهره بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى شود. از جمله بحث هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست هایى هم چون کاهش تصدى گرى دولت، خصوصى سازى و افزایش درآمد دولت است.
1393/11/04 از تهران
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333