رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب الهام کاظمی
...
الهام کاظمی
@e.kazemi2011
35

عنوان بلاگ : فرصت امروز، قیمت پایین نفت است
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، بر یک اقتصاد وابسته مانند اقتصاد کشور ما، تأثیرات منفی بسیاری دارد. اما اگر بتوان از این فرصت به درستی بهره برد میتوان این وابستگی را کاهش داد و از این محل نه تنها آسیب ندید بلکه آینده خوبی را نیز تضمین کرد.
  • نفت جز درآمدهای سرمایه ای به شمار می رود بهتر است عواید ناشی از صادرات آن صرف بودجه جاری نشود. اگر افت قیمت نفت به کاهش وابستگی منتهی شود، نه تنها آسیب ندیده ایم، بلکه سود هم کرده ایم.
  • به گزارش خبرنگار شانا، دولت برای اجرای مأموریتهایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید نخست منابع لازم را از اقتصاد به شیوه ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند و سپس این منابع را به طور مسئولانه، کارا و اثربخش به اولویتهای عمومی تخصیص دهد، این فرایند که در یک سال مالی در جریان است، بودجه ریزی نامیده می شود.

یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را از منابع عمومی نیز تشکیل می دهد، زیرا منابع حاصل از صادرات نفت به ارز دریافت می شود، از این رو حجم آن در بودجه عمومی میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است.

بنابراین به دلیل این که نفت جز درآمدهای سرمایه ای به شمار می رود بهتر است عواید ناشی از صادرات آن صرف بودجه جاری نشود؛ برخی معتقدند عواید آن صرف هزینه های عمرانی و با این سازوکار نفت از بودجه جدا شود و گروهی دیگر بر این اعتقاد هستند که ١٠٠ درصد عواید نفت از کل بودجه (جاری و عمرانی) جدا و به صندوق ارزی واریز شود و دولت به تناسب نیاز با سازوکار مشخص برداشت کند. تکلیف این موضوع تا چند روز دیگر در کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس در قالب بودجه ٩٤ نهایی می شود.

اما امسال و همزمان با تنظیم بودجه، قیمت نفت بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی دچار نوسان شدید شد، به گونه ای که قیمت آن به نصف قیمت حدود ٦ ماه پیش رسیده است. البته سناتور جان مک کین آمریکایی، بر لزوم قدردانی از عربستان به دلیل پایین آمدن قیمت جهانی نفت تأکید کرده است.

با این وصف کاهش قیمت نفت سبب شد تا نمایندگان مجلس از طیفهای مختلف سیاسی بر جدایی بودجه از نفت بیشتر از گذشته تأکید کنند، شدت کاهش قیمت نفت به گونه ای بود که وکلای مردم در خانه ملت با جمع آوری امضا به حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه اندیشیده اند؛ هرچند که پس از آن، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی گفت: به نظر می رسد جدایی درآمدهای نفتی از بودجه در یک فرایند دو تا سه سال اجرایی شود.

به هر تقدیر صدای جدایی بودجه از نفت که پیش از این از صحن مجلس شنیده می شد، امروز مورد تأکید اعضا کمیسیون تلفیق بودجه ٩٤ است بااین حال روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت: اداره کشور با درآمدهای نفتی هنر نیست.

حالا نمایندگان مجلس، این مسئله، یعنی کاهش قیمت جهانی نفت را " توفیق اجباری " می دانند.

خوب و بد کاهش قیمت نفت

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اظهارنظری در زمینه بحث گفته است: افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، بر یک اقتصاد وابسته مانند اقتصاد کشور ما، تأثیرات منفی بسیاری دارد.

جعفر قادری افزود: اما اگر این افت قیمت به کاهش وابستگی منتهی شود، نه تنها آسیب ندیده ایم، بلکه سود هم کرده ایم.

وی گفت: درآمدهای نفتی باید در بخشهایی نظیر توسعه زیرساختها، توانمند کردن بخشهای غیردولتی و حمایت از فعالیتهای نوآورانه و مبتکرانه استفاده می شود و در صورت حذف یکباره این درآمدها، در زمینه توسعه با مشکلاتی روبرو خواهیم بود.

البته در ابعاد سیاسی نیز مجلس به این پدیده واکنش نشان داد و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای این قوه گفت: نوسان قیمت نفت تأثیری بنیادی بر مذاکرات نخواهد داشت. بااین حال این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی احتمال توافق هسته ای را بالا دانست.

تکلیف قیمت نفت و میزان صادرات آن در کمیسیون تلفیق بودجه طی چند روز آینده در کمیسیون تلفیق تعیین می شود اما نحوه ورود منابع ناشی از نفت به بودجه برای میزان وابستگی بودجه به نفت، اهمیت دارد.

منابع:
  • http://epsnews.blogfa.com/post/36105

خلاصه افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، بر یک اقتصاد وابسته مانند اقتصاد کشور ما، تأثیرات منفی بسیاری دارد. اما اگر بتوان از این فرصت به درستی بهره برد میتوان این وابستگی را کاهش داد و از این محل نه تنها آسیب ندید بلکه آینده خوبی را نیز تضمین کرد.
  • نفت جز درآمدهای سرمایه ای به شمار می رود بهتر است عواید ناشی از صادرات آن صرف بودجه جاری نشود. اگر افت قیمت نفت به کاهش وابستگی منتهی شود، نه تنها آسیب ندیده ایم، بلکه سود هم کرده ایم.
  • به گزارش خبرنگار شانا، دولت برای اجرای مأموریتهایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید نخست منابع لازم را از اقتصاد به شیوه ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند و سپس این منابع را به طور مسئولانه، کارا و اثربخش به اولویتهای عمومی تخصیص دهد، این فرایند که در یک سال مالی در جریان است، بودجه ریزی نامیده می شود.

یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را از منابع عمومی نیز تشکیل می دهد، زیرا منابع حاصل از صادرات نفت به ارز دریافت می شود، از این رو حجم آن در بودجه عمومی میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است.

بنابراین به دلیل این که نفت جز درآمدهای سرمایه ای به شمار می رود بهتر است عواید ناشی از صادرات آن صرف بودجه جاری نشود؛ برخی معتقدند عواید آن صرف هزینه های عمرانی و با این سازوکار نفت از بودجه جدا شود و گروهی دیگر بر این اعتقاد هستند که ١٠٠ درصد عواید نفت از کل بودجه (جاری و عمرانی) جدا و به صندوق ارزی واریز شود و دولت به تناسب نیاز با سازوکار مشخص برداشت کند. تکلیف این موضوع تا چند روز دیگر در کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس در قالب بودجه ٩٤ نهایی می شود.

اما امسال و همزمان با تنظیم بودجه، قیمت نفت بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی دچار نوسان شدید شد، به گونه ای که قیمت آن به نصف قیمت حدود ٦ ماه پیش رسیده است. البته سناتور جان مک کین آمریکایی، بر لزوم قدردانی از عربستان به دلیل پایین آمدن قیمت جهانی نفت تأکید کرده است.

با این وصف کاهش قیمت نفت سبب شد تا نمایندگان مجلس از طیفهای مختلف سیاسی بر جدایی بودجه از نفت بیشتر از گذشته تأکید کنند، شدت کاهش قیمت نفت به گونه ای بود که وکلای مردم در خانه ملت با جمع آوری امضا به حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه اندیشیده اند؛ هرچند که پس از آن، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی گفت: به نظر می رسد جدایی درآمدهای نفتی از بودجه در یک فرایند دو تا سه سال اجرایی شود.

به هر تقدیر صدای جدایی بودجه از نفت که پیش از این از صحن مجلس شنیده می شد، امروز مورد تأکید اعضا کمیسیون تلفیق بودجه ٩٤ است بااین حال روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت: اداره کشور با درآمدهای نفتی هنر نیست.

حالا نمایندگان مجلس، این مسئله، یعنی کاهش قیمت جهانی نفت را " توفیق اجباری " می دانند.

خوب و بد کاهش قیمت نفت

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اظهارنظری در زمینه بحث گفته است: افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، بر یک اقتصاد وابسته مانند اقتصاد کشور ما، تأثیرات منفی بسیاری دارد.

جعفر قادری افزود: اما اگر این افت قیمت به کاهش وابستگی منتهی شود، نه تنها آسیب ندیده ایم، بلکه سود هم کرده ایم.

وی گفت: درآمدهای نفتی باید در بخشهایی نظیر توسعه زیرساختها، توانمند کردن بخشهای غیردولتی و حمایت از فعالیتهای نوآورانه و مبتکرانه استفاده می شود و در صورت حذف یکباره این درآمدها، در زمینه توسعه با مشکلاتی روبرو خواهیم بود.

البته در ابعاد سیاسی نیز مجلس به این پدیده واکنش نشان داد و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای این قوه گفت: نوسان قیمت نفت تأثیری بنیادی بر مذاکرات نخواهد داشت. بااین حال این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی احتمال توافق هسته ای را بالا دانست.

تکلیف قیمت نفت و میزان صادرات آن در کمیسیون تلفیق بودجه طی چند روز آینده در کمیسیون تلفیق تعیین می شود اما نحوه ورود منابع ناشی از نفت به بودجه برای میزان وابستگی بودجه به نفت، اهمیت دارد.

منابع:
  • http://epsnews.blogfa.com/post/36105

برچسب ها:
1393/11/01 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333