رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
خزر آراسته
@arastehkhazar
41

عنوان بلاگ : دغدغه بورس ها از سرمایه گذاران بیش فعال
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه اطلاعات بیشتری که کسب می کنید، آیا به معنی آن است که شما را در گلچین کردن سهام بورس بیشتر و بهتر یاری می دهد؟

در بورس ها وسوسه خرید و فروش های سریع همراه با هیجانات محیط بورس و جوگیر شدن سرمایه گذاران پدیده ای قوی و غالب است. تمام تصمیم گیری های حساس معاملات بورسی به اینجا منتهی می شود که فلان سهم را بفروشیم یا نگه داریم؟ یک تحقیق علمی در آمریکا نشان می دهد که به طور متوسط بیش فعالی سهامداران باعث شده که آنها سهم های خوب را بفروشند و سهم های ضعیف را بخرند. یادتان باشد تفاوت قیمت درخواستی و پیشنهادی «هزینه معامله» هم محسوب می شود. سهامداران هیجانی وقتی به هزینه های معاملاتی بورس توجه می کنند، فقط هزینه کارگزاران را می بینند؛ در صورتی که خریدهای ناجور و فروش های نامناسب خود را باید هزینه به حساب آورند و مدیریت هزینه را در کم و کیف سوددهی خود لحاظ کنند.

● توهم دانایی

موضوع اطلاعات در بورس ها از نظر کارآیی، هزینه بری، شفافیت، رسالت افشاگری آن و غیره هزاران نکته دارد. توهم دانایی به آن معنی که مردم به این امر کنش دارند و بر این باورند که دقت پیش بینی های آنها با اطلاعات بیشتر افزایش می یابد. هر اطلاعات بیشتری که کسب می کنید، آیا به معنی آن است که شما را در گلچین کردن سهام بورس بیشتر و بهتر یاری می دهد؟

با یک مثال ساده می خواهیم نشان دهیم که تحقیقات می گویند دسترسی بیشتر به اطلاعات لزوما ما را به دانش و توجیه عقلایی انتخاب ها رهنمون نمی سازد. وقتی تاسی را پرتاب می کنید، فکر می کنید کدام عدد بیاید؟ چقدر مطمئن هستید عددی را که مد نظر دارید، ببینید؟ شانس شما برای عدد دلخواه یک ششم است؛ چون اعداد تاس بین ۱ تا ۶ هستند؛ حال فرض کنید در انداختن ۳ بار متوالی تاس عدد ۳ آمده است. فکر می کنید عددی که از انداختن یک بار دیگر آن تاس به دست می آید، چند است؟ شانس شما یا احتمال یک رخداد به نفع شما چقدر است؟ اعداد بین ۱ و ۶ هنوز همان شانس یا احتمال یک ششم را برای همه دارند. اطلاعات اضافه شده چیزی بر توانایی پیش بینی انداختن تاس نمی افزاید. با وجود اینها شاید بسیاری از مردم این طور فکر می کنند که در انداختن مجدد تاس عدد ۳ برای آنها از شانس بیشتری برخوردار است (بیشتر از یک ششم)؛ در حالی که ممکن است سایر مردم بر این باور باشند که انداختن مجدد تاس شانس کمتری برای آنها در بر دارد. اطلاعات جدید هیچ دانشی به ما اضافه نمی کند؛ اما مشکل مردم در تصمیمات خرید و فروش در بورس ها آن است که آنها به موازات توهم و تصوری که از دانش افزایی خود پیدا می کنند، به تصمیمات خود اعتماد بیشتری هم پیدا می کنند؛ هرچند شانس و احتمال واقعی همان بوده که هست، بنابراین سرخوردگی از تلاش های غیرعلمی خود را به ریسکی بودن بورس احاله می دهند که البته نشان از ضرورت آموزش فراگیر مهارت مدیریت ریسک دارد. سرمایه گذاران امروزه به لطف انقلاب ارتباطات و اطلاعات دسترسی چشمگیری به حجم عظیم اطلاعات دارند. این اطلاعات شامل اطلاعات جاری مثل اخبار، قیمت ها و حجم معاملات یا اطلاعات تاریخی مثل نوسانات قیمت ها و بازده ها در گذشته و عملکردهای مالی شرکت ها است. بحث آن است که وجود اطلاعات به معنی منجر شدن آن به دانایی یعنی تسلط علمی بر آنچه دارد می گذرد و چگونگی کسب سود نیست. بنابراین وجود اطلاعات پالایش نشده نمی تواند بر دانش سرمایه گذاران بیافزاید، لااقل به آن اندازه ای که امیدوارند و برای دسترسی به آن هزینه می کنند، چرا؟ زیرا سرمایه گذاران برای تفسیر درست آن اطلاعات آموزش ندیده اند. اطلاعات مفید سرمایه گذاری بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری عنصری حیاتی است. آموزش و تجربه برای آماده سازی این اطلاعات جهت تصمیم سازی های سرمایه گذاران از اولین گام های فرهنگ سازی متولیان بورس هر کشور و بسیج رسانه ها به خصوص صدا و سیما است. از این رو لزوم حمایت از برپایی موسسات تحقیق و مشاوره سرمایه گذاری به عنوان حق مسلم تازه واردان به بورس ها بیش از پیش آشکار می شود.

منابع:
  • http://jahadeeghtesadi.rasekhoonblog.com/

خلاصه اطلاعات بیشتری که کسب می کنید، آیا به معنی آن است که شما را در گلچین کردن سهام بورس بیشتر و بهتر یاری می دهد؟

در بورس ها وسوسه خرید و فروش های سریع همراه با هیجانات محیط بورس و جوگیر شدن سرمایه گذاران پدیده ای قوی و غالب است. تمام تصمیم گیری های حساس معاملات بورسی به اینجا منتهی می شود که فلان سهم را بفروشیم یا نگه داریم؟ یک تحقیق علمی در آمریکا نشان می دهد که به طور متوسط بیش فعالی سهامداران باعث شده که آنها سهم های خوب را بفروشند و سهم های ضعیف را بخرند. یادتان باشد تفاوت قیمت درخواستی و پیشنهادی «هزینه معامله» هم محسوب می شود. سهامداران هیجانی وقتی به هزینه های معاملاتی بورس توجه می کنند، فقط هزینه کارگزاران را می بینند؛ در صورتی که خریدهای ناجور و فروش های نامناسب خود را باید هزینه به حساب آورند و مدیریت هزینه را در کم و کیف سوددهی خود لحاظ کنند.

● توهم دانایی

موضوع اطلاعات در بورس ها از نظر کارآیی، هزینه بری، شفافیت، رسالت افشاگری آن و غیره هزاران نکته دارد. توهم دانایی به آن معنی که مردم به این امر کنش دارند و بر این باورند که دقت پیش بینی های آنها با اطلاعات بیشتر افزایش می یابد. هر اطلاعات بیشتری که کسب می کنید، آیا به معنی آن است که شما را در گلچین کردن سهام بورس بیشتر و بهتر یاری می دهد؟

با یک مثال ساده می خواهیم نشان دهیم که تحقیقات می گویند دسترسی بیشتر به اطلاعات لزوما ما را به دانش و توجیه عقلایی انتخاب ها رهنمون نمی سازد. وقتی تاسی را پرتاب می کنید، فکر می کنید کدام عدد بیاید؟ چقدر مطمئن هستید عددی را که مد نظر دارید، ببینید؟ شانس شما برای عدد دلخواه یک ششم است؛ چون اعداد تاس بین ۱ تا ۶ هستند؛ حال فرض کنید در انداختن ۳ بار متوالی تاس عدد ۳ آمده است. فکر می کنید عددی که از انداختن یک بار دیگر آن تاس به دست می آید، چند است؟ شانس شما یا احتمال یک رخداد به نفع شما چقدر است؟ اعداد بین ۱ و ۶ هنوز همان شانس یا احتمال یک ششم را برای همه دارند. اطلاعات اضافه شده چیزی بر توانایی پیش بینی انداختن تاس نمی افزاید. با وجود اینها شاید بسیاری از مردم این طور فکر می کنند که در انداختن مجدد تاس عدد ۳ برای آنها از شانس بیشتری برخوردار است (بیشتر از یک ششم)؛ در حالی که ممکن است سایر مردم بر این باور باشند که انداختن مجدد تاس شانس کمتری برای آنها در بر دارد. اطلاعات جدید هیچ دانشی به ما اضافه نمی کند؛ اما مشکل مردم در تصمیمات خرید و فروش در بورس ها آن است که آنها به موازات توهم و تصوری که از دانش افزایی خود پیدا می کنند، به تصمیمات خود اعتماد بیشتری هم پیدا می کنند؛ هرچند شانس و احتمال واقعی همان بوده که هست، بنابراین سرخوردگی از تلاش های غیرعلمی خود را به ریسکی بودن بورس احاله می دهند که البته نشان از ضرورت آموزش فراگیر مهارت مدیریت ریسک دارد. سرمایه گذاران امروزه به لطف انقلاب ارتباطات و اطلاعات دسترسی چشمگیری به حجم عظیم اطلاعات دارند. این اطلاعات شامل اطلاعات جاری مثل اخبار، قیمت ها و حجم معاملات یا اطلاعات تاریخی مثل نوسانات قیمت ها و بازده ها در گذشته و عملکردهای مالی شرکت ها است. بحث آن است که وجود اطلاعات به معنی منجر شدن آن به دانایی یعنی تسلط علمی بر آنچه دارد می گذرد و چگونگی کسب سود نیست. بنابراین وجود اطلاعات پالایش نشده نمی تواند بر دانش سرمایه گذاران بیافزاید، لااقل به آن اندازه ای که امیدوارند و برای دسترسی به آن هزینه می کنند، چرا؟ زیرا سرمایه گذاران برای تفسیر درست آن اطلاعات آموزش ندیده اند. اطلاعات مفید سرمایه گذاری بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری عنصری حیاتی است. آموزش و تجربه برای آماده سازی این اطلاعات جهت تصمیم سازی های سرمایه گذاران از اولین گام های فرهنگ سازی متولیان بورس هر کشور و بسیج رسانه ها به خصوص صدا و سیما است. از این رو لزوم حمایت از برپایی موسسات تحقیق و مشاوره سرمایه گذاری به عنوان حق مسلم تازه واردان به بورس ها بیش از پیش آشکار می شود.

منابع:
  • http://jahadeeghtesadi.rasekhoonblog.com/
1393/11/01 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333