رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
خزر آراسته
@arastehkhazar
121

عنوان بلاگ : پتک موفقیت بر میخ شکست
دسته : آموزشی


خلاصه اگر در کاری شکست خوردید، به معنی این است که برای موفقیت تلاش کردید. واگرنه شما میتوانستید یک عمر بنشینید و دست روی دستتان بگذارید تا شکست نخورید… اما آیا احتمال هم داشت موفق هم شوید؟ مسلما خیر… اما اگر یک عمر سعی کنید اما شکست بخورید، احتمال موفقیت وجود دارد.

تا به حال پس از یک تلاش سخت، یک شکست بزرگ تجربه کردید؟

وقتی انگار تمام دنیا بر سرتان خراب شده ،تمام امیدها و آرزوهایتان نقش بر آب شده و به شدت احساس تنهایی میکنید…تجربه ای که هیچوقت دوست ندارید تکرار شود و در هر چالشی از تجربه مجدد آن هراس دارید! میدانید چرا؟این یک واقعیت استکه در حالی که شاید این بار موفق شوید اما دردِ شکست به مراتب بیشتر از لذت موفقیت است.
اگر در زندگی شکست های زیادی خورده اید و احساس ناامیدی میکنید، دلیل آن فقط یک چیز است :شما نمیدانید چطور از شکست هایتان نهایت استفاده را به نفع خودتان ببرید.

آماده ساختن یک پل عظیم به سمت موفقیت با پایه های شکست هایتان هستید؟

اگر در کاری شکست خوردید، به معنی این است که برای موفقیتتلاشکردید. واگرنه شما میتوانستید یک عمر بنشینید و دست روی دستتان بگذارید تا شکست نخورید… اما آیا احتمال هم داشت موفق هم شوید؟ مسلما خیر… اما اگر یک عمر سعی کنید اما شکست بخورید، احتمال موفقیت وجود دارد.

پس، می توانیم همین ابتدا دو نتیجه گیری مهم داشته باشیم :

  • شکست یک رویداد است
  • شکست مفید است و میتواند باعث موفقیت مان شود

اماچطور میتوانیم از شکست هایمان استفاده کنیم تا موفق شویم؟

اگر میخواهید از شکست رها شوید و از آن به عنوان یک میخ برای ساختن پل موفقیت تان استفاده کنید، کافیست تک تک این روش ها را استفاده کنید تا به صورت کامل شکست تان خنثی شود و تبدیل به ابزاری جهت رسیدن به موفقیت شود.

۱-سیگنال های اضافی را مسدود کنید

منظور از سیگنال های اضافی تمام اطلاعاتی است که از طریق حواسپنج گانه تانوارد ذهن تان میشودو از شما انرژی برای پردازش میگیرد.پس، ابتدا باید سیگنال های اضافی را مسدود کنید و اجازه ندهید وارد ذهن تان شود.سیگنال های اضافی میتواند ، تبلیغات، صحبت های افراد شکست خورده ، نصیحت های افرادی که هیچ سررشته ای از کار شما ندارند و … باشد.

این سیگنال ها هیچ کمکی به شما نمیکنند و فقط روند تلاش و بازیابی از شکست تان را کند میکنند.
شما پس از شکست، باید ذهن تان را کاملا خالی و آماده تلاش و حرکات بعدی کنید. اطلاعات اضافه دیگر باعث کندی روند بازیابی شما از شکست میشوند.

۲-تلقینات کارساز ، کارساز هستند

در دنیای روانشناسی تلقین، واقعیتی جالب و کمتر شناخته شده وجود دارد :شما اگر دروغی را بر روی کاغذ بنویسید و هر روز آنرا بخوانید، در آینده نه چندان دور آنرا باور خواهید کرد. به زبان خیلی ساده، مغز شما قابلیت مسدود کردن اطلاعات ورودی به ذهن تان را بیش از یک حد مشخص ندارد… پس چرا آن را با اطلاعاتی که خودتان دوست دارید پر نکنید ؟

پس از شکست، بهترین کار پس از مسدود کردن سیگنال های اضافی، پر کردن ذهن تان با اطلاعات مفیدی است که خودتان مسئول آن هستید :تلقینات مثبت !

هر لحظه به صورت اگاهانه به خودتان تلقین کنید چقدر شگفت انگیز هستید، چقدر بزرگ هستید، چقدر کارتان درست است، چقدر خوب هستید، چقدر سرشار از انرژی مثبت هستید و …

۳-احساس اضطرار را فعال کنید

مشکلی که اکثر افراد با شکست دارند، افکار پس از شکست است.برای مثال، فردی پس از سرمایه گذاری در بازار بورس، یک خرید اشتباه میکند و تمام سرمایه اش را از دست میدهد. در نگاه عوام پسندانه این فرد شکست خورده است و خود فرد نیز ممکن است خودش را شکست خورده بپندارد.

اما مشکل اینجا تمام نمیشود…
اکثر اوقات این افراد پس از شکست، تجربه شکست شان را تا سالیان سال با خودشان حمل میکنند ! هر روز به فکر شکست چند سال پیش شان می افتند و افسوس میخورند.

با یک چشم بر هم زدن متوجه میشوند که دیر شده است و دیگر هیچ کاری برای جبران شکست نمیشود انجام داد، اما شما نباید مرتکب این اشتباه باشید !پس از شکست، مسدود کردن سیگنال های اضافی و تلقینات مثبت باید بدانید چطور احساس اضطرارتان را فعال کنید تا از یک زندگی یکنواخت احساس راحتی نکنید و احساس کنید باید کاری مهم انجام دهید تا از روزهایتان نهایت استفاده را ببرید.

4-طوفان فکری مثبت باید در ذهن تان ایجاد شود

نه تنها پس از یک رویداد شکست، بلکه در کل زندگی تان باید اینکار را انجام دهید.ذهن تان را سرشار از افکار مثبت کنید. تصویر چیزهایی را ببینید که دوست دارید، خودتان را در شرایطی تصور کنید که دوست دارید داشته باشید، موفقیت هایتان را ببینید.

هدف از اینکار چیست؟

۱-سد افکار منفی (دیگر فضایی برای افکار منفی باقی نمی ماند.)

۲- کاشت بذر امید ( ذهن شما باور می کند هنوز می توان ادامه داد)

تنها پس از مدت کوتاهی این روش تبدیل به عادت زندگیتان می گردد.


این افکار سوخت شمارا برای گذر از دوران شکست فراهم میکنند، آنها را دست کم نگیرید.

منابع:
  • http://12ceo.ir/

خلاصه اگر در کاری شکست خوردید، به معنی این است که برای موفقیت تلاش کردید. واگرنه شما میتوانستید یک عمر بنشینید و دست روی دستتان بگذارید تا شکست نخورید… اما آیا احتمال هم داشت موفق هم شوید؟ مسلما خیر… اما اگر یک عمر سعی کنید اما شکست بخورید، احتمال موفقیت وجود دارد.

تا به حال پس از یک تلاش سخت، یک شکست بزرگ تجربه کردید؟

وقتی انگار تمام دنیا بر سرتان خراب شده ،تمام امیدها و آرزوهایتان نقش بر آب شده و به شدت احساس تنهایی میکنید…تجربه ای که هیچوقت دوست ندارید تکرار شود و در هر چالشی از تجربه مجدد آن هراس دارید! میدانید چرا؟این یک واقعیت استکه در حالی که شاید این بار موفق شوید اما دردِ شکست به مراتب بیشتر از لذت موفقیت است.
اگر در زندگی شکست های زیادی خورده اید و احساس ناامیدی میکنید، دلیل آن فقط یک چیز است :شما نمیدانید چطور از شکست هایتان نهایت استفاده را به نفع خودتان ببرید.

آماده ساختن یک پل عظیم به سمت موفقیت با پایه های شکست هایتان هستید؟

اگر در کاری شکست خوردید، به معنی این است که برای موفقیتتلاشکردید. واگرنه شما میتوانستید یک عمر بنشینید و دست روی دستتان بگذارید تا شکست نخورید… اما آیا احتمال هم داشت موفق هم شوید؟ مسلما خیر… اما اگر یک عمر سعی کنید اما شکست بخورید، احتمال موفقیت وجود دارد.

پس، می توانیم همین ابتدا دو نتیجه گیری مهم داشته باشیم :

  • شکست یک رویداد است
  • شکست مفید است و میتواند باعث موفقیت مان شود

اماچطور میتوانیم از شکست هایمان استفاده کنیم تا موفق شویم؟

اگر میخواهید از شکست رها شوید و از آن به عنوان یک میخ برای ساختن پل موفقیت تان استفاده کنید، کافیست تک تک این روش ها را استفاده کنید تا به صورت کامل شکست تان خنثی شود و تبدیل به ابزاری جهت رسیدن به موفقیت شود.

۱-سیگنال های اضافی را مسدود کنید

منظور از سیگنال های اضافی تمام اطلاعاتی است که از طریق حواسپنج گانه تانوارد ذهن تان میشودو از شما انرژی برای پردازش میگیرد.پس، ابتدا باید سیگنال های اضافی را مسدود کنید و اجازه ندهید وارد ذهن تان شود.سیگنال های اضافی میتواند ، تبلیغات، صحبت های افراد شکست خورده ، نصیحت های افرادی که هیچ سررشته ای از کار شما ندارند و … باشد.

این سیگنال ها هیچ کمکی به شما نمیکنند و فقط روند تلاش و بازیابی از شکست تان را کند میکنند.
شما پس از شکست، باید ذهن تان را کاملا خالی و آماده تلاش و حرکات بعدی کنید. اطلاعات اضافه دیگر باعث کندی روند بازیابی شما از شکست میشوند.

۲-تلقینات کارساز ، کارساز هستند

در دنیای روانشناسی تلقین، واقعیتی جالب و کمتر شناخته شده وجود دارد :شما اگر دروغی را بر روی کاغذ بنویسید و هر روز آنرا بخوانید، در آینده نه چندان دور آنرا باور خواهید کرد. به زبان خیلی ساده، مغز شما قابلیت مسدود کردن اطلاعات ورودی به ذهن تان را بیش از یک حد مشخص ندارد… پس چرا آن را با اطلاعاتی که خودتان دوست دارید پر نکنید ؟

پس از شکست، بهترین کار پس از مسدود کردن سیگنال های اضافی، پر کردن ذهن تان با اطلاعات مفیدی است که خودتان مسئول آن هستید :تلقینات مثبت !

هر لحظه به صورت اگاهانه به خودتان تلقین کنید چقدر شگفت انگیز هستید، چقدر بزرگ هستید، چقدر کارتان درست است، چقدر خوب هستید، چقدر سرشار از انرژی مثبت هستید و …

۳-احساس اضطرار را فعال کنید

مشکلی که اکثر افراد با شکست دارند، افکار پس از شکست است.برای مثال، فردی پس از سرمایه گذاری در بازار بورس، یک خرید اشتباه میکند و تمام سرمایه اش را از دست میدهد. در نگاه عوام پسندانه این فرد شکست خورده است و خود فرد نیز ممکن است خودش را شکست خورده بپندارد.

اما مشکل اینجا تمام نمیشود…
اکثر اوقات این افراد پس از شکست، تجربه شکست شان را تا سالیان سال با خودشان حمل میکنند ! هر روز به فکر شکست چند سال پیش شان می افتند و افسوس میخورند.

با یک چشم بر هم زدن متوجه میشوند که دیر شده است و دیگر هیچ کاری برای جبران شکست نمیشود انجام داد، اما شما نباید مرتکب این اشتباه باشید !پس از شکست، مسدود کردن سیگنال های اضافی و تلقینات مثبت باید بدانید چطور احساس اضطرارتان را فعال کنید تا از یک زندگی یکنواخت احساس راحتی نکنید و احساس کنید باید کاری مهم انجام دهید تا از روزهایتان نهایت استفاده را ببرید.

4-طوفان فکری مثبت باید در ذهن تان ایجاد شود

نه تنها پس از یک رویداد شکست، بلکه در کل زندگی تان باید اینکار را انجام دهید.ذهن تان را سرشار از افکار مثبت کنید. تصویر چیزهایی را ببینید که دوست دارید، خودتان را در شرایطی تصور کنید که دوست دارید داشته باشید، موفقیت هایتان را ببینید.

هدف از اینکار چیست؟

۱-سد افکار منفی (دیگر فضایی برای افکار منفی باقی نمی ماند.)

۲- کاشت بذر امید ( ذهن شما باور می کند هنوز می توان ادامه داد)

تنها پس از مدت کوتاهی این روش تبدیل به عادت زندگیتان می گردد.


این افکار سوخت شمارا برای گذر از دوران شکست فراهم میکنند، آنها را دست کم نگیرید.

منابع:
  • http://12ceo.ir/

برچسب ها:
1394/06/09 از نهایت‌نگر
0
/
15
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333