رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
495

عنوان بلاگ : نکاتی که به دخترانم یاد خواهم داد...
دسته : آموزشی


خلاصه در گشت و گذار اینترنتی این هفته بلاگ پر خواننده ای دیدم در یاهو به قلم آرین فوستر بازیکن مشهور تیم فوتبال امریکایی که اتفاقا دستی بر آتش بازار سهام نیز دارد و آنچه از ورزش به دست می آورد را در دنیای بورس سرمایه گذاری می کند. انگار دغدغه هایش رنگ و بوی جهانی دارد چرا که بلاگ او بیشترین کامنت از همه قاره ها را بخود اختصاص داده است. این مطلب را به همه ارشنی ها تقدیم می کنم...

همواره در تردید بودم که آیا ارزشهایی که آنها را دوست می دارم و قصد آموختن آنها به دخترانم را دارم، جهانی است؟ آیا باورهای اساسی که به آنها رسیده ام قابل قبول است. راهی بهتر از این ندیدم که با شماره مشورت کنم...

۱- شاد بودن: شاید این کلیشه ای ترین توصیه بنظر برسد. ولی چطور دستها را قبل از غذا شستن مهمترین توصیه پزشکی است هر چند ساده است، شاد بودن هم راز مهم ولی بسیار ساده موفقیت است. دخترانم باید یاد بگیرند که موفقیت یک نقطه در روی نقشه نیست بلکه همچون یک مسیر طولانی است که سرتاسر آن هدف است. این ایده که اول به جایی برسم و بعد شاد شوم سمی مهلک است. مطمئنم شادی همچون خونی است بر رگهای ذهن آنها. البته شادی قابل آموزش دادن نیست بلکه باید به آنها یاد بدهم که مقدرات و داشته هایشان ، مختص آنهاست و باید با آنها کنار بیاید و راهی برای پیشرفت خود پیدا کنند.

۲- ارزش پول: هم فقر را با تمام وجود تجربه کرده ام و هم ثروتمند بودن را. و از این رو است که هم از فقر و هم از ثروت زیاد بر دخترانم می ترسم. می بینم که مردمان چگونه از بی پولی در اذیت هستند و چقدر این معضل روح و جسم را آزار می دهد. در آن سو خانواده های مرفهی که بی حساب و کتاب پول پای خواسته های فرزندان خود می ریزند، را هم می بینم و می بینم که رفتار آنها مفید به حال جامعه نیست. مصمم هستم به آنها یاد بدهم که سلامت مالی شان ، خانواده شان و جامعه در گروه تلاش مجدانه همه ما برای فعالیت اقتصادی سازنده است. آنها باید ارزش پول را بدانند و مهمتر اینکه خودشان برای آن زحمت بکشند.

۳- ارزش چرا: من باید به دخترانم یاد بدهم قبل از قبول هر کاری بپرسند چرا؟ دیده ام 90 درصد از آدمهای موفق از چرا درست و بموقع استفاده می کنند و تا به پاسخ قانع کننده نرسند دست بردار نمی شوند و وقتی قانع شدند آن را واقعا دوست می دارند. چارلز هندی در کتاب مشهورش با نام مغز قلب و دست چه زیبا گفت: اگر مغز تایید کند قلب دوست می دارد و دست انجامش می دهد. آن وقت است که انسان از کار روزمره اش نه تنها اذیت نمی شود و به تدریج فرسوده نمی شود بلکه به آن عشق می ورزد.

۴- نوع دوستی: نفرت از مردمان انرژی همه را می کشد. دوست داشتن همنوع به فعالیت و افکار ما معنی می بخشد. این 180 درجه چرخش فقط به یک واژه بستگی دارد و آن هم نوع دوستی است. به آسانی می توان از دیگران متنفر شد و آنوقت انسان همچون مین جنگی است که هر لحظه هر جا باشد می تواند خرابی به بار بیاورد. نوع دوستی نه تنها برای دیگران سرمایه است بلکه از اسرار مهم طراوت کسب و کار خودمان است.

۵-رابطه با مرد: من باید به آنها یاد دهم که قدر و ارزش خود را بدانند و ضمن پایبندی به ارزشها، قوانین و هنجارها، مواظب باشند مردی را برای همراهی برگزینند که در قبال اعمالش پاسخگو باشد. قید پاسخگویی اهرم محکمی است و آنها را از گزند بسیاری از کژی ها و نامردی ها می رهاند. آنها همچنین باید یاد بگیرند که قربانی پول پدر و مادرش نشود و شریک زندگی آنها ، نه بخاطر پول بلکه بر اساس حسن احترام و ارزشهای والا در کنارش باشد.


۶-خدا و دین: هر جور نگاه می کنی ، نمی توانی ، نعوذبالله ، وجود خدا را انکار کنی مگر اینکه آگاهانه لج کنی. می دانم که والدین تاثیر زیادی در شکل گیری اعتقادات بچه ها دارند. من ملزم هستم کمک کنم دخترانم نسبت به خدا و دین درک درستی داشته باشند. من باید مبانی درک درست دینی را در اختیار آنها قرار دهم. ایمان راسخ دارم دین حامی آنهادر شکل دادن یک زندگی سالم خواهد بود هر چند همواره از تفسیرهای کوته بینانه دینی هراس دارم.

توضیح اینکه فوستر یکی از محبوبترین بازیکنان NFL است و در حال حاضر مدیر روابط عمومی کارگزاری تی دی امری ترید امریکا، کارگزاری شماره یک این کشور، است. از دهها کشورجهان بر این بلاگ او نظر گذاشته اند و جالب اینکه هیچکس مخالف این ارزشها نبوده و فقط مواردی را به آن افزوده اند. اینکه آیا اینها با ارزشهای جامعه ما تناسب دارد ؟ شما قضاوت کنید.

بلاگ بعدی: من و پسرم...
منابع:
  • https://ca.shine.yahoo.com/blogs/parenting/nfl-star-arian-foster--6-things-i-ll-try-to-teach-my-daughter--165016060.html

خلاصه در گشت و گذار اینترنتی این هفته بلاگ پر خواننده ای دیدم در یاهو به قلم آرین فوستر بازیکن مشهور تیم فوتبال امریکایی که اتفاقا دستی بر آتش بازار سهام نیز دارد و آنچه از ورزش به دست می آورد را در دنیای بورس سرمایه گذاری می کند. انگار دغدغه هایش رنگ و بوی جهانی دارد چرا که بلاگ او بیشترین کامنت از همه قاره ها را بخود اختصاص داده است. این مطلب را به همه ارشنی ها تقدیم می کنم...

همواره در تردید بودم که آیا ارزشهایی که آنها را دوست می دارم و قصد آموختن آنها به دخترانم را دارم، جهانی است؟ آیا باورهای اساسی که به آنها رسیده ام قابل قبول است. راهی بهتر از این ندیدم که با شماره مشورت کنم...

۱- شاد بودن: شاید این کلیشه ای ترین توصیه بنظر برسد. ولی چطور دستها را قبل از غذا شستن مهمترین توصیه پزشکی است هر چند ساده است، شاد بودن هم راز مهم ولی بسیار ساده موفقیت است. دخترانم باید یاد بگیرند که موفقیت یک نقطه در روی نقشه نیست بلکه همچون یک مسیر طولانی است که سرتاسر آن هدف است. این ایده که اول به جایی برسم و بعد شاد شوم سمی مهلک است. مطمئنم شادی همچون خونی است بر رگهای ذهن آنها. البته شادی قابل آموزش دادن نیست بلکه باید به آنها یاد بدهم که مقدرات و داشته هایشان ، مختص آنهاست و باید با آنها کنار بیاید و راهی برای پیشرفت خود پیدا کنند.

۲- ارزش پول: هم فقر را با تمام وجود تجربه کرده ام و هم ثروتمند بودن را. و از این رو است که هم از فقر و هم از ثروت زیاد بر دخترانم می ترسم. می بینم که مردمان چگونه از بی پولی در اذیت هستند و چقدر این معضل روح و جسم را آزار می دهد. در آن سو خانواده های مرفهی که بی حساب و کتاب پول پای خواسته های فرزندان خود می ریزند، را هم می بینم و می بینم که رفتار آنها مفید به حال جامعه نیست. مصمم هستم به آنها یاد بدهم که سلامت مالی شان ، خانواده شان و جامعه در گروه تلاش مجدانه همه ما برای فعالیت اقتصادی سازنده است. آنها باید ارزش پول را بدانند و مهمتر اینکه خودشان برای آن زحمت بکشند.

۳- ارزش چرا: من باید به دخترانم یاد بدهم قبل از قبول هر کاری بپرسند چرا؟ دیده ام 90 درصد از آدمهای موفق از چرا درست و بموقع استفاده می کنند و تا به پاسخ قانع کننده نرسند دست بردار نمی شوند و وقتی قانع شدند آن را واقعا دوست می دارند. چارلز هندی در کتاب مشهورش با نام مغز قلب و دست چه زیبا گفت: اگر مغز تایید کند قلب دوست می دارد و دست انجامش می دهد. آن وقت است که انسان از کار روزمره اش نه تنها اذیت نمی شود و به تدریج فرسوده نمی شود بلکه به آن عشق می ورزد.

۴- نوع دوستی: نفرت از مردمان انرژی همه را می کشد. دوست داشتن همنوع به فعالیت و افکار ما معنی می بخشد. این 180 درجه چرخش فقط به یک واژه بستگی دارد و آن هم نوع دوستی است. به آسانی می توان از دیگران متنفر شد و آنوقت انسان همچون مین جنگی است که هر لحظه هر جا باشد می تواند خرابی به بار بیاورد. نوع دوستی نه تنها برای دیگران سرمایه است بلکه از اسرار مهم طراوت کسب و کار خودمان است.

۵-رابطه با مرد: من باید به آنها یاد دهم که قدر و ارزش خود را بدانند و ضمن پایبندی به ارزشها، قوانین و هنجارها، مواظب باشند مردی را برای همراهی برگزینند که در قبال اعمالش پاسخگو باشد. قید پاسخگویی اهرم محکمی است و آنها را از گزند بسیاری از کژی ها و نامردی ها می رهاند. آنها همچنین باید یاد بگیرند که قربانی پول پدر و مادرش نشود و شریک زندگی آنها ، نه بخاطر پول بلکه بر اساس حسن احترام و ارزشهای والا در کنارش باشد.


۶-خدا و دین: هر جور نگاه می کنی ، نمی توانی ، نعوذبالله ، وجود خدا را انکار کنی مگر اینکه آگاهانه لج کنی. می دانم که والدین تاثیر زیادی در شکل گیری اعتقادات بچه ها دارند. من ملزم هستم کمک کنم دخترانم نسبت به خدا و دین درک درستی داشته باشند. من باید مبانی درک درست دینی را در اختیار آنها قرار دهم. ایمان راسخ دارم دین حامی آنهادر شکل دادن یک زندگی سالم خواهد بود هر چند همواره از تفسیرهای کوته بینانه دینی هراس دارم.

توضیح اینکه فوستر یکی از محبوبترین بازیکنان NFL است و در حال حاضر مدیر روابط عمومی کارگزاری تی دی امری ترید امریکا، کارگزاری شماره یک این کشور، است. از دهها کشورجهان بر این بلاگ او نظر گذاشته اند و جالب اینکه هیچکس مخالف این ارزشها نبوده و فقط مواردی را به آن افزوده اند. اینکه آیا اینها با ارزشهای جامعه ما تناسب دارد ؟ شما قضاوت کنید.

بلاگ بعدی: من و پسرم...
منابع:
  • https://ca.shine.yahoo.com/blogs/parenting/nfl-star-arian-foster--6-things-i-ll-try-to-teach-my-daughter--165016060.html

برچسب ها:
1394/06/03 از نهایت‌نگر
0
/
93
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333