رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب احسان حاجی
...
احسان حاجی
@haji.bourse
413

عنوان بلاگ : مدیریت ریسک 3
دسته : آموزشی


خلاصه اصولا مهمترین موضوع در بحث مدیریت ریسک معاملات، تشخیص اندازه ماکزیمم ریسک فردی و تعیین میزان تحمل شخصی افراد در پذیرش زیان بازار هست. این فرآیند بستگی زیادی به آگاهی و شناخت افراد به خویشتن و تسلط به احساسات فردی دارد. مدیریت روان مهمترین ابزارها در معاملات مالی است.

مدیریت سرمایه زمانی است که تحلیلگر از طریق تحلیل نمودار و یا بررسی اخبار به نتیجه مشخصی دست یافته و حالا عملاً می خواهد بر اساس تحلیل انجام شده وارد بازار شده و معامله کند. حالا

- ۱ با چه حجمی ( با چند سهم) باید وارد بازار شد؟

- ۲ در صورتی که حرکت بازار در جهت معامله ما بود با چه میزان سود از بازار خارج شویم؟

- ۳ آیا باید صبر کنیم تا شاید به میزان سود ما افزوده شود؟

- ۴ در صورت اشتباه بودن تحلیل و حرکت بازار خلاف جهت معامله ما حداکثر تا چه میزان ضرر را قبول کنیم و چه زمانی از بازار با ضرر خارج شویم؟

- ۵ آیا باید افزایش ضرر خود را تماشا کنیم تا شاید روند به سمت معامله ما برگردد ؟

دقت داشته باشید که یک تحلیل جامع و کامل سه عدد خروجی دارد: قیمت ورود به بازار ، حد ضرر و خروج از بازار ، حد سود و خروج از بازار ( . Stop loss , take profit , open price)

پس هر تحلیلگر بدون توجه به میزان سرمایه خود اعم از یک میلیون یا یک میلیارد تومان بایستی به بررسی فنی و یا بنیادی بازار بپردازد .این بررسی ممکن است منجر به تشخیص یک موقعیت خوب معاملاتی شود و ممکن است تا ساعتها و روزها هیچ موقعیت سوددهی را جهت ورود به بازار نشان ندهد . پس هیچگاه با قصد و نیت انجام یک معامله کامپیوتر خود را روشن و به بازار متصل نشوید . هنگام باز کردن نرم افزار معاملاتی و شروع به بررسی و تحلیل بازار فقط قصد تحلیل بازار را داشته باشید . ممکن است بارها و بارها طی یک روز و یا حتی چند روز پس از بررسی کافی موقعیت مناسبی را جهت انجام معامله تشخیص ندهید. یک تریدر زمانی موفق است که در این حالت اجباری جهت ورود بازار و انجام معامله نداشته باشد . پس یک تحلیل جامع و کامل و یا استراتژی معاملاتی بایستی سه نقطه ورود، حد سود و حد ضرر را به ما نشان دهد. یعنی اگر یک استراژی در نقطه ای از بازار صرفا علامت خرید را به ما گوشزد کند کافی نیست . هر خریدی یک فروش را در پی خواهد داشت ویک معامله موفق حتماً پس از یک نقطه خرید مناسب ، یک نقطه فروش مناسب تر دارد.

ابتدا به عنوان یک معامله گر حد اکثر ریسک خود را مشخص کنید . یعنی در نظر بگیرید با میزان سرمایه فعلی خود در حسابتان ، در صورت انجام یک معامله و خطا بودن آن حد اکثر چه میزان پول را می توانید از دست بدهید. این حد اکثر میزان پول از دو جنبه مشخص می گردد . اول اینکه اگر فرضا میزان سرمایه شما یک میلیون تومان است از نظر عرفی و عقلی از دست دادن چه میزان از این سرمایه منطقی به نظر میرسد. در هر صورت هر معامله ریسک خاص خود را دارد و به هیچ عنوان تصمیم شما و تحلیل شما ضمانتی برای صحت آن معامله ندارد. پس در هر معامله ای امکان ضرر وجود دارد. حال از دست دادن چند تومان در یک معامله از حساب یک میلیون تومانی منطقی است . دوم اینکه فارغ از هر گونه بحث عقلی یا منطقی شما به عنوان یک تریدر و صاحب این میزان سرمایه ، از لحاظ احساسی و روانی با پذیرفتن چند تومان به عنوان ضرر و ریسک معامله خود موافق هستید. آیا می پذیرید که در هر معامله امکان خطا و در نتیجه ضرر وجود دارد ؟ آیا اگر پس از انجام معامله، سرمایه یک میلیون تومانی خود را ۹۵۰ هزار تومان ببینید عصبی نمی شوید ؟ افسرده نمی شوید ؟ احساس انتقام از بازار را نخواهید داشت ؟ اگر بله پس ریسک ۵۰ هزار تومانی برای شما زیاد است و مناسب سرمایه شما و شخصیت شما نیست .

به جای ۵۰ هزار تومان عدد دیگری را انتخاب کنید . آیا اگر در یک معامله شما ۲۵ هزار تومان از دست بدهید حس انتقام جوئی و تصمیم گیریهای عجولانه برای جبران ضرر را نخواهید داشت ؟ با ۳۰۰ هزار تومان ضرر یا بیشتر چه می کنید ؟

بله به همین سادگی باید ریسک خود را مشخص کنید. از نظر منطقی و مهم تر از آن احساسی و روانی ، خود را بسنجید و یک عدد را به عنوان حد اکثر توان ریسک خود در یک معامله در نظر بگیرید. این عدد لزوما حداکثر پولی است که از نظر عرفی و مهم تر از آن روانی، تحمل و آمادگی از دست دادن آن را دارید.

بلاگ قبلی: مدیریت ریسک 2
منابع:
  • تالیف از نگارنده متن "احسان حاجی"

خلاصه اصولا مهمترین موضوع در بحث مدیریت ریسک معاملات، تشخیص اندازه ماکزیمم ریسک فردی و تعیین میزان تحمل شخصی افراد در پذیرش زیان بازار هست. این فرآیند بستگی زیادی به آگاهی و شناخت افراد به خویشتن و تسلط به احساسات فردی دارد. مدیریت روان مهمترین ابزارها در معاملات مالی است.

مدیریت سرمایه زمانی است که تحلیلگر از طریق تحلیل نمودار و یا بررسی اخبار به نتیجه مشخصی دست یافته و حالا عملاً می خواهد بر اساس تحلیل انجام شده وارد بازار شده و معامله کند. حالا

- ۱ با چه حجمی ( با چند سهم) باید وارد بازار شد؟

- ۲ در صورتی که حرکت بازار در جهت معامله ما بود با چه میزان سود از بازار خارج شویم؟

- ۳ آیا باید صبر کنیم تا شاید به میزان سود ما افزوده شود؟

- ۴ در صورت اشتباه بودن تحلیل و حرکت بازار خلاف جهت معامله ما حداکثر تا چه میزان ضرر را قبول کنیم و چه زمانی از بازار با ضرر خارج شویم؟

- ۵ آیا باید افزایش ضرر خود را تماشا کنیم تا شاید روند به سمت معامله ما برگردد ؟

دقت داشته باشید که یک تحلیل جامع و کامل سه عدد خروجی دارد: قیمت ورود به بازار ، حد ضرر و خروج از بازار ، حد سود و خروج از بازار ( . Stop loss , take profit , open price)

پس هر تحلیلگر بدون توجه به میزان سرمایه خود اعم از یک میلیون یا یک میلیارد تومان بایستی به بررسی فنی و یا بنیادی بازار بپردازد .این بررسی ممکن است منجر به تشخیص یک موقعیت خوب معاملاتی شود و ممکن است تا ساعتها و روزها هیچ موقعیت سوددهی را جهت ورود به بازار نشان ندهد . پس هیچگاه با قصد و نیت انجام یک معامله کامپیوتر خود را روشن و به بازار متصل نشوید . هنگام باز کردن نرم افزار معاملاتی و شروع به بررسی و تحلیل بازار فقط قصد تحلیل بازار را داشته باشید . ممکن است بارها و بارها طی یک روز و یا حتی چند روز پس از بررسی کافی موقعیت مناسبی را جهت انجام معامله تشخیص ندهید. یک تریدر زمانی موفق است که در این حالت اجباری جهت ورود بازار و انجام معامله نداشته باشد . پس یک تحلیل جامع و کامل و یا استراتژی معاملاتی بایستی سه نقطه ورود، حد سود و حد ضرر را به ما نشان دهد. یعنی اگر یک استراژی در نقطه ای از بازار صرفا علامت خرید را به ما گوشزد کند کافی نیست . هر خریدی یک فروش را در پی خواهد داشت ویک معامله موفق حتماً پس از یک نقطه خرید مناسب ، یک نقطه فروش مناسب تر دارد.

ابتدا به عنوان یک معامله گر حد اکثر ریسک خود را مشخص کنید . یعنی در نظر بگیرید با میزان سرمایه فعلی خود در حسابتان ، در صورت انجام یک معامله و خطا بودن آن حد اکثر چه میزان پول را می توانید از دست بدهید. این حد اکثر میزان پول از دو جنبه مشخص می گردد . اول اینکه اگر فرضا میزان سرمایه شما یک میلیون تومان است از نظر عرفی و عقلی از دست دادن چه میزان از این سرمایه منطقی به نظر میرسد. در هر صورت هر معامله ریسک خاص خود را دارد و به هیچ عنوان تصمیم شما و تحلیل شما ضمانتی برای صحت آن معامله ندارد. پس در هر معامله ای امکان ضرر وجود دارد. حال از دست دادن چند تومان در یک معامله از حساب یک میلیون تومانی منطقی است . دوم اینکه فارغ از هر گونه بحث عقلی یا منطقی شما به عنوان یک تریدر و صاحب این میزان سرمایه ، از لحاظ احساسی و روانی با پذیرفتن چند تومان به عنوان ضرر و ریسک معامله خود موافق هستید. آیا می پذیرید که در هر معامله امکان خطا و در نتیجه ضرر وجود دارد ؟ آیا اگر پس از انجام معامله، سرمایه یک میلیون تومانی خود را ۹۵۰ هزار تومان ببینید عصبی نمی شوید ؟ افسرده نمی شوید ؟ احساس انتقام از بازار را نخواهید داشت ؟ اگر بله پس ریسک ۵۰ هزار تومانی برای شما زیاد است و مناسب سرمایه شما و شخصیت شما نیست .

به جای ۵۰ هزار تومان عدد دیگری را انتخاب کنید . آیا اگر در یک معامله شما ۲۵ هزار تومان از دست بدهید حس انتقام جوئی و تصمیم گیریهای عجولانه برای جبران ضرر را نخواهید داشت ؟ با ۳۰۰ هزار تومان ضرر یا بیشتر چه می کنید ؟

بله به همین سادگی باید ریسک خود را مشخص کنید. از نظر منطقی و مهم تر از آن احساسی و روانی ، خود را بسنجید و یک عدد را به عنوان حد اکثر توان ریسک خود در یک معامله در نظر بگیرید. این عدد لزوما حداکثر پولی است که از نظر عرفی و مهم تر از آن روانی، تحمل و آمادگی از دست دادن آن را دارید.

بلاگ قبلی: مدیریت ریسک 2
منابع:
  • تالیف از نگارنده متن "احسان حاجی"
1394/05/31 از تهران
0
/
10
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333