رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب سید یاسر مهدی مهرآور
ارتباطات سید یاسر مهدی مهرآور
...

عنوان بلاگ : هنر موفق بودن(قسمت دوم)
دسته : آموزشی


خلاصه ارزشمندترین دارایی ما: ارزشمندترین دارایی ما ، خودمان هستیم (ذهن ما). اگر ما بتوانیم به گونه ای کارا بر روی حفظ ارزشمندترین دارایی خود ،یعنی خودمان تمرکز کنیم، به یقین زندگی ما امن تر، سالم تروشادتر خواهد بود. همچنین اگر بتوانیم از این دارایی خود با حداکثر ظرفیت استفاده کنیم ، تاثیر عظیمی بر زندگی ما خواهد داشت.

ارزشمند ترین دارایی شما:
اجازه دهید از شما بپرسم که ارزشمندترین دارایی خود را چه چیزی می دانید؟ شاید منزلتان، ماشین تان ، سهام ویا پول نقد خود. حقیقت اینست که هیچ کدام از این موارد واقعا ارزشمند نیستند.

ارزشمندترین دارایی ما:
ارزشمندترین دارایی ما ، خودمان هستیم (ذهن ما). اگر ما بتوانیم به گونه ای کارا بر روی حفظ ارزشمندترین دارایی خود ،یعنی خودمان تمرکز کنیم، به یقین زندگی ما امن تر، سالم تروشادتر خواهد بود. همچنین اگر بتوانیم از این دارایی خود با حداکثر ظرفیت استفاده کنیم ، تاثیر عظیمی بر زندگی ما خواهد داشت.

برای اولین حرکت باید دارایی ها وبدهی های شخصی خود را حسابرسی نماییم
هر شرکت سالی 1 بار حسابرسان خودرا دعوت می کند تا حسابهای شرکت را بررسی کنند،بطوریکه در این حسابها دارایی ها وبدهی ها به طور روشن فهرست شده اند. ما هم باید به حسابرسی شخصی خود بپردازیم.

درابتدا دارایی ها و بدهی های مادی خود را مشخص نمایید

سپس داراییها و بدهی های غیر ملموس خود را مشخص نمایید

اکنون این تمرین را تکرار کرده وروز به روز باید به سمت راست ترازنامه شما افزوده گشته و از سمت چپ ترازنامه شما کاسته شود.

همانند بسیاری از مردم ،شما نیز ممکن است ارزشمندترین دارایی خود را دست کم گرفته باشید(منظور ذهن شماست).تقریبا غیر ممکن است که ارزش این دارایی را بتوان با عدد و رقم نشان داد.

سوال اصلی اینجاست که شما حاضر هستید مغز خود را به چه قیمتی بفروشید؟ 4میلیون،40میلیون ویاحتی 400 میلیون تومان ؟ البته که نه. اکثر ما به طورکامل با ارزشمندترین دستگاهی را که با آن متولد می شویم را فراموش می کنیم. ثروت ، امنیت، شادی و موفقیت ما بستگی بسیار به استفاده از چیزی دارد که از ابتدای تولد داشته ایم.

آماده شدن برای چالش جدید:
بسیاری از انسانها خودرا برای چالش ها و فرصتهای جدید رسیدن به ثروت و شادمانی آماده نمی کنند. اما کسانیکه به این موفقیت می رسند همواره در حال یادگیری ، تغییر وپیشرفت ، تربیت و جستجوی ایده های جدید هستند.

آنچه را دارید هر شب ارزیابی کنید:
نگاهی به بدهی های ناملموس خود بیندازید. این اقلام لازم نیست که همیشه آنجا بماند. این امر کاملا به خودمان ربط دارد زیرا باورنکردنی ترین تجهیزات بین دو گوش ما کار گذاشته شده است. مغز ما نیرومندتر از هر رایانه ای است که بشر تاکنون ساخته است.

چگونه از دارایی خود محافظت کنیم؟
اگر مغز چنین ارزشمند است چگونه باید از آن محافظت کنیم؟ هرچند که مغز انسان یک عضله نیست اما از پاره ای از جهات شبیه عضله است .اولا مغز با جریان خون سالمتر ، بهتر کار می کند وبا توجه به اینکه مغز نیازمند اکسیژن است ،مقدار اکسیژن از طریق ورزش افزوده می گردد.

دوما هر چقدر از مغز بیشتر در راستای اهداف استفاده گردد نیرومند تر می شود و افکار مثبت سبب تحول و موفقیت بیشتر می گردد.

تمرین دادن و ورزیده کردن مغز:
بهترین ورزش برای مغز شرکت کردن در جلسات بارش افکار است.در این جلسات عده معدودی در کنار هم می نشینند و به گونه ای مثبت یک مسئله را مورد بارش افکار قرار می دهندوهیچ کس نباید سخن منفی بگوید.افراد تا زمانیکه شروع به کاووش عمیق در ذهن خود برای یافتن ایده های خلاقانه می کنند نتایج حیرت انگیز برای تقویت مغز دارد.

سرمایه گذاری روی خودتان:
وظیفه اصلی بدن، حمل ونقل مغز است. ما مقدارزیادی از پول خود را صرف مراقبت از این سیستم حمل ونقل می کنیم ولی اکثر افراد نسبت به مغز خودشان که کارگاه تولید فکر است کم اهمیت هستند.یکی از بهترین سرمایه گذاریها روی خودتان است.

 • به سخنرانی ویا سمینارهای کاربردی بروید و مغز خود را با افکار جدید و بنیادی ودانش جدید در راستای کارتان آشنا کنید.
 • به مغز خود فرصت دهید تا مطالعه کند
 • اجازه دهید مغزتان از فیلمها و کتابهای مفید تغذیه کند
 • اتاق فکر خودتان را تشکیل دهید وهر روز حداقل 1ساعت در سکوت کلیه کارها را حسابرسی نمایید.

این هزینه اندک است ، لیکن اثرات بسیار قابل توجهی در موفقیت دارد. در پایان این بخش دوباره این نکته را تکرار خواهیم کرد که مغز شما ارزشمندترین دارایی و کارگاه تولید فکر شماست و این تفکرات دستاوردهای مارا بوجود می آورد.پس ما دارای تجهیزات لازم برای موفقیت وشادکامی هستیم ، فقط ارزش این دارایی عظیم را بدانیم و از آن به نحو احسن بهره ببریم.

تمرین دوم:

 1. ارزشمندترین دارایی خودمان یعنی خودمان(ذهن مان) را دریابیم
 2. دارایی ها وبدهی های ملموس خود را حسابرسی نماییم
 3. دارایی ها و بدهیهای ناملموس خود را حسابرسی نماییم
 4. آماده چالش جدید باشیم
 5. مغز خود را دروضعیت مطلوب نگه داریم وورزش منظم انجام دهیم
 6. بر روی خودمان وپرورش مغزمان به عنوان کارگاه تولید فکر سرمایه گذاری کنیم
منابع:
 • کتاب هنر موفق بودن (ریچارد دنی)

خلاصه ارزشمندترین دارایی ما: ارزشمندترین دارایی ما ، خودمان هستیم (ذهن ما). اگر ما بتوانیم به گونه ای کارا بر روی حفظ ارزشمندترین دارایی خود ،یعنی خودمان تمرکز کنیم، به یقین زندگی ما امن تر، سالم تروشادتر خواهد بود. همچنین اگر بتوانیم از این دارایی خود با حداکثر ظرفیت استفاده کنیم ، تاثیر عظیمی بر زندگی ما خواهد داشت.

ارزشمند ترین دارایی شما:
اجازه دهید از شما بپرسم که ارزشمندترین دارایی خود را چه چیزی می دانید؟ شاید منزلتان، ماشین تان ، سهام ویا پول نقد خود. حقیقت اینست که هیچ کدام از این موارد واقعا ارزشمند نیستند.

ارزشمندترین دارایی ما:
ارزشمندترین دارایی ما ، خودمان هستیم (ذهن ما). اگر ما بتوانیم به گونه ای کارا بر روی حفظ ارزشمندترین دارایی خود ،یعنی خودمان تمرکز کنیم، به یقین زندگی ما امن تر، سالم تروشادتر خواهد بود. همچنین اگر بتوانیم از این دارایی خود با حداکثر ظرفیت استفاده کنیم ، تاثیر عظیمی بر زندگی ما خواهد داشت.

برای اولین حرکت باید دارایی ها وبدهی های شخصی خود را حسابرسی نماییم
هر شرکت سالی 1 بار حسابرسان خودرا دعوت می کند تا حسابهای شرکت را بررسی کنند،بطوریکه در این حسابها دارایی ها وبدهی ها به طور روشن فهرست شده اند. ما هم باید به حسابرسی شخصی خود بپردازیم.

درابتدا دارایی ها و بدهی های مادی خود را مشخص نمایید

سپس داراییها و بدهی های غیر ملموس خود را مشخص نمایید

اکنون این تمرین را تکرار کرده وروز به روز باید به سمت راست ترازنامه شما افزوده گشته و از سمت چپ ترازنامه شما کاسته شود.

همانند بسیاری از مردم ،شما نیز ممکن است ارزشمندترین دارایی خود را دست کم گرفته باشید(منظور ذهن شماست).تقریبا غیر ممکن است که ارزش این دارایی را بتوان با عدد و رقم نشان داد.

سوال اصلی اینجاست که شما حاضر هستید مغز خود را به چه قیمتی بفروشید؟ 4میلیون،40میلیون ویاحتی 400 میلیون تومان ؟ البته که نه. اکثر ما به طورکامل با ارزشمندترین دستگاهی را که با آن متولد می شویم را فراموش می کنیم. ثروت ، امنیت، شادی و موفقیت ما بستگی بسیار به استفاده از چیزی دارد که از ابتدای تولد داشته ایم.

آماده شدن برای چالش جدید:
بسیاری از انسانها خودرا برای چالش ها و فرصتهای جدید رسیدن به ثروت و شادمانی آماده نمی کنند. اما کسانیکه به این موفقیت می رسند همواره در حال یادگیری ، تغییر وپیشرفت ، تربیت و جستجوی ایده های جدید هستند.

آنچه را دارید هر شب ارزیابی کنید:
نگاهی به بدهی های ناملموس خود بیندازید. این اقلام لازم نیست که همیشه آنجا بماند. این امر کاملا به خودمان ربط دارد زیرا باورنکردنی ترین تجهیزات بین دو گوش ما کار گذاشته شده است. مغز ما نیرومندتر از هر رایانه ای است که بشر تاکنون ساخته است.

چگونه از دارایی خود محافظت کنیم؟
اگر مغز چنین ارزشمند است چگونه باید از آن محافظت کنیم؟ هرچند که مغز انسان یک عضله نیست اما از پاره ای از جهات شبیه عضله است .اولا مغز با جریان خون سالمتر ، بهتر کار می کند وبا توجه به اینکه مغز نیازمند اکسیژن است ،مقدار اکسیژن از طریق ورزش افزوده می گردد.

دوما هر چقدر از مغز بیشتر در راستای اهداف استفاده گردد نیرومند تر می شود و افکار مثبت سبب تحول و موفقیت بیشتر می گردد.

تمرین دادن و ورزیده کردن مغز:
بهترین ورزش برای مغز شرکت کردن در جلسات بارش افکار است.در این جلسات عده معدودی در کنار هم می نشینند و به گونه ای مثبت یک مسئله را مورد بارش افکار قرار می دهندوهیچ کس نباید سخن منفی بگوید.افراد تا زمانیکه شروع به کاووش عمیق در ذهن خود برای یافتن ایده های خلاقانه می کنند نتایج حیرت انگیز برای تقویت مغز دارد.

سرمایه گذاری روی خودتان:
وظیفه اصلی بدن، حمل ونقل مغز است. ما مقدارزیادی از پول خود را صرف مراقبت از این سیستم حمل ونقل می کنیم ولی اکثر افراد نسبت به مغز خودشان که کارگاه تولید فکر است کم اهمیت هستند.یکی از بهترین سرمایه گذاریها روی خودتان است.

 • به سخنرانی ویا سمینارهای کاربردی بروید و مغز خود را با افکار جدید و بنیادی ودانش جدید در راستای کارتان آشنا کنید.
 • به مغز خود فرصت دهید تا مطالعه کند
 • اجازه دهید مغزتان از فیلمها و کتابهای مفید تغذیه کند
 • اتاق فکر خودتان را تشکیل دهید وهر روز حداقل 1ساعت در سکوت کلیه کارها را حسابرسی نمایید.

این هزینه اندک است ، لیکن اثرات بسیار قابل توجهی در موفقیت دارد. در پایان این بخش دوباره این نکته را تکرار خواهیم کرد که مغز شما ارزشمندترین دارایی و کارگاه تولید فکر شماست و این تفکرات دستاوردهای مارا بوجود می آورد.پس ما دارای تجهیزات لازم برای موفقیت وشادکامی هستیم ، فقط ارزش این دارایی عظیم را بدانیم و از آن به نحو احسن بهره ببریم.

تمرین دوم:

 1. ارزشمندترین دارایی خودمان یعنی خودمان(ذهن مان) را دریابیم
 2. دارایی ها وبدهی های ملموس خود را حسابرسی نماییم
 3. دارایی ها و بدهیهای ناملموس خود را حسابرسی نماییم
 4. آماده چالش جدید باشیم
 5. مغز خود را دروضعیت مطلوب نگه داریم وورزش منظم انجام دهیم
 6. بر روی خودمان وپرورش مغزمان به عنوان کارگاه تولید فکر سرمایه گذاری کنیم
منابع:
 • کتاب هنر موفق بودن (ریچارد دنی)
1394/05/26 از نهایت‌نگر
0
/
32
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333