رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کریمی
@rahimkarimi80
883

عنوان بلاگ : قانون 80/20 پارتو و کاربرد آن در زندگی
دسته : آموزشی


خلاصه تقریباً هیچ‌چیز بی‌فایده نیست، ولی اگر همواره انتظار دست‌یابی به کارایی خارق‌العاده را داشته باشید، اصلاً نباید کاری را انجام دهیم. "پیتر دراکر"

طبق اصل ۸۰:۲۰، صرف نظر از ماهیت کسب وکار شما، قانون پارتو بیان می کند که ۸۰% از نتایج هر عملی از ۲۰% علل آن به وجود می آید.

درواقع این اصل در هر کاری صادق است. این یک اصل قدرتمند و زیر بنایی در زندگی و کسب وکار هوشمندانه است.

مشاهدات اصلی قانون ۸۰:۲۰ برگرفته از نتایج به دست آمده از تحقیقات یک اقتصاددان ایتالیایی در سال ۱۹۰۶ است که بیان کرد ۸۰% از زمین های ایتالیا متعلق به ۲۰% از مردم آنجا است. سپس او تحقیقات خود را در کشورهای گوناگون تعمیم داد و در کمال تعجب به این نتیجه رسید که این اصل قابل تعمیم در سایر کشورها نیز است. او و دیگر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این قانون در حوزه های دیگر هم قابل اثبات است.

 • 80% نتایج، از 20% تلاش شما حاصل می شود.
 • 20% مشتریان شما، 80% از سودتان را رقم می زنند.

اگر این قانون را در مورد اطلاعاتی جمع آوری شده در سازمان به کار ببرید، درخواهید یافت که تنها ۲۰% از این اطلاعات مفید هستند و ۸۰% آن ها مورداستفاده قرار نمی گیرند.

کلید طلایی این اصل در این است که ۲۰% را شناسایی کرده و روی آن تمرکز کنیم و از ۸۰% باقیمانده صرف نظر و یا کاملاً پاک نماییم.

80200-740x262

مشابه این موضوع درباره زمان مصرف شده، در جهت تحصیل نتایج به دست آمده نیز صدق می نماید. به منفعت به کارگیری اصل پارتو در مدیریت زمان، کسب وکار وزندگی شخصی خود فکر بی اندیشید.

کدام یک از این موارد در کسب وکار شما اتفاق افتاده است؟

 • 80% کسب وکار شمارا 20% از مشتریانتان تشکیل می دهند.
 • 20% از محصولات یا خدمات شما، 80% از سود شمارا رقم می زنند.
 • 80% از شکایات مشتریان شما ناشی از 20% علل عمده شکایات، نشأت میگید.
 • 20% از تلاش و زمان شما، 80% نتایج مورد انتظار شمارا ایجاد می نماید.
 • 80% علت نزول بهره وری کسب وکار شما، ناشی از 20% دلایل ایجاد آن است.
 • 20% کارکنان سازمان شما مسئول 80% از خروجی ها و نتایج کار سازمان شما هستند.
 • 80% ارزش کسب وکار شما حاصل 20% از مراحل کار شما است.

رویکرد رایج نسبت به کسب وکار، استفاده حداکثری از هر فرصت به دست آمده است تا بتوان ۱۰۰% استفاده را از آن ببریم ( بدون در نظر گرفتن تأثیر زمان، بهره وری و ضایعات آن).

به همین سادگی، کسب وکارهایی که در زمان صرفه جوی می نمایند، به این نتیجه رسیده اند که زمانی که می توان با حداقل تلاش به حداکثر سود رسید، چرا کل زمانی که در اختیارداریم را به آن اختصاص دهیم.

با دانستن اصل ۸۰:۲۰ می توانید بر آنچه باعث کسب موفقیت در ارتباط با مشتریان می گردد، تمرکز نمایید.

به کسب وکار خود نگاه بی اندازید و روی ۲۰% از محصولاتی که ۸۰% سود شمارا به وجود می آورند، تمرکز نمایید.

این اصل تنها در مورد کار کردن هوشمندانه نیست بلکه در مورد انجام هوشمندانه کارهای درستی است که به شما بهترین نتیجه را خواهند داد.

به این اصل با دقت فکر کنید که چگونه و به چند روش می توانید آن را بکار گیرید. مطمئناً نتایج شگفت انگیزی به دست خواهید آورد.

چرا باید ۱۰۰% از پول و زمان خود را برای کاری هزینه کنید، درصورتی که می توانید سرمایه خود را آزاد کنید و در مقیاس کوچک تری کارکنید.

تنها ۲۰% از منابع خود را بر روی کاری که ۸۰% به شما سود می دهد سرمایه گذاری کنید و بقیه را در معاملات دیگر استفاده کنید.

چرا تمام وقت کار می کنید درحالی که می توانید تنها ۲۰% از زمان خود را به کار اختصاص داده و به ۸۰% سود دست یابید و سپس باقیمانده زمان خود را به تفریح در کنار ساحل و تماشای غروب آفتاب بگذرانید.

آیا فکر کرده اید که چطور می توانید با استفاده از این اصل، کسب وکار وزندگی خود را منقلب کنید؟

منابع:
 • تیم مشاوران مدیریت ایران, www.iranmct.com
 • The World Changing Blog by Marc Winn

خلاصه تقریباً هیچ‌چیز بی‌فایده نیست، ولی اگر همواره انتظار دست‌یابی به کارایی خارق‌العاده را داشته باشید، اصلاً نباید کاری را انجام دهیم. "پیتر دراکر"

طبق اصل ۸۰:۲۰، صرف نظر از ماهیت کسب وکار شما، قانون پارتو بیان می کند که ۸۰% از نتایج هر عملی از ۲۰% علل آن به وجود می آید.

درواقع این اصل در هر کاری صادق است. این یک اصل قدرتمند و زیر بنایی در زندگی و کسب وکار هوشمندانه است.

مشاهدات اصلی قانون ۸۰:۲۰ برگرفته از نتایج به دست آمده از تحقیقات یک اقتصاددان ایتالیایی در سال ۱۹۰۶ است که بیان کرد ۸۰% از زمین های ایتالیا متعلق به ۲۰% از مردم آنجا است. سپس او تحقیقات خود را در کشورهای گوناگون تعمیم داد و در کمال تعجب به این نتیجه رسید که این اصل قابل تعمیم در سایر کشورها نیز است. او و دیگر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این قانون در حوزه های دیگر هم قابل اثبات است.

 • 80% نتایج، از 20% تلاش شما حاصل می شود.
 • 20% مشتریان شما، 80% از سودتان را رقم می زنند.

اگر این قانون را در مورد اطلاعاتی جمع آوری شده در سازمان به کار ببرید، درخواهید یافت که تنها ۲۰% از این اطلاعات مفید هستند و ۸۰% آن ها مورداستفاده قرار نمی گیرند.

کلید طلایی این اصل در این است که ۲۰% را شناسایی کرده و روی آن تمرکز کنیم و از ۸۰% باقیمانده صرف نظر و یا کاملاً پاک نماییم.

80200-740x262

مشابه این موضوع درباره زمان مصرف شده، در جهت تحصیل نتایج به دست آمده نیز صدق می نماید. به منفعت به کارگیری اصل پارتو در مدیریت زمان، کسب وکار وزندگی شخصی خود فکر بی اندیشید.

کدام یک از این موارد در کسب وکار شما اتفاق افتاده است؟

 • 80% کسب وکار شمارا 20% از مشتریانتان تشکیل می دهند.
 • 20% از محصولات یا خدمات شما، 80% از سود شمارا رقم می زنند.
 • 80% از شکایات مشتریان شما ناشی از 20% علل عمده شکایات، نشأت میگید.
 • 20% از تلاش و زمان شما، 80% نتایج مورد انتظار شمارا ایجاد می نماید.
 • 80% علت نزول بهره وری کسب وکار شما، ناشی از 20% دلایل ایجاد آن است.
 • 20% کارکنان سازمان شما مسئول 80% از خروجی ها و نتایج کار سازمان شما هستند.
 • 80% ارزش کسب وکار شما حاصل 20% از مراحل کار شما است.

رویکرد رایج نسبت به کسب وکار، استفاده حداکثری از هر فرصت به دست آمده است تا بتوان ۱۰۰% استفاده را از آن ببریم ( بدون در نظر گرفتن تأثیر زمان، بهره وری و ضایعات آن).

به همین سادگی، کسب وکارهایی که در زمان صرفه جوی می نمایند، به این نتیجه رسیده اند که زمانی که می توان با حداقل تلاش به حداکثر سود رسید، چرا کل زمانی که در اختیارداریم را به آن اختصاص دهیم.

با دانستن اصل ۸۰:۲۰ می توانید بر آنچه باعث کسب موفقیت در ارتباط با مشتریان می گردد، تمرکز نمایید.

به کسب وکار خود نگاه بی اندازید و روی ۲۰% از محصولاتی که ۸۰% سود شمارا به وجود می آورند، تمرکز نمایید.

این اصل تنها در مورد کار کردن هوشمندانه نیست بلکه در مورد انجام هوشمندانه کارهای درستی است که به شما بهترین نتیجه را خواهند داد.

به این اصل با دقت فکر کنید که چگونه و به چند روش می توانید آن را بکار گیرید. مطمئناً نتایج شگفت انگیزی به دست خواهید آورد.

چرا باید ۱۰۰% از پول و زمان خود را برای کاری هزینه کنید، درصورتی که می توانید سرمایه خود را آزاد کنید و در مقیاس کوچک تری کارکنید.

تنها ۲۰% از منابع خود را بر روی کاری که ۸۰% به شما سود می دهد سرمایه گذاری کنید و بقیه را در معاملات دیگر استفاده کنید.

چرا تمام وقت کار می کنید درحالی که می توانید تنها ۲۰% از زمان خود را به کار اختصاص داده و به ۸۰% سود دست یابید و سپس باقیمانده زمان خود را به تفریح در کنار ساحل و تماشای غروب آفتاب بگذرانید.

آیا فکر کرده اید که چطور می توانید با استفاده از این اصل، کسب وکار وزندگی خود را منقلب کنید؟

منابع:
 • تیم مشاوران مدیریت ایران, www.iranmct.com
 • The World Changing Blog by Marc Winn
1394/05/25 از البرز
0
/
50
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333