رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
56

عنوان بلاگ : ۵ روش برای تحمل و کنار آمدن با آدم‌های ریاست‌طلب!
دسته : آموزشی


خلاصه نقش این افراد در زندگی شما هرچه که باشد، رفتار و منش آنها موجب آزردگی خاطر شما شده و احساس ناراحتی، حقارت و خشم را در شما شعله‌ور می‌سازد. افراد ریاست‌طلب لزوماً نیت بدی ندارند فقط می‌خواهند خواسته و نیت‌شان را به دیگران تحمیل کنند و در نتیجه به فضا و آزادی شخصی آنها تجاوز می‌کنند.

۱. به راهنمای درونی تان گوش دهید.
وقتی تحت تاثیر افراد ریاست طلب هستید، آنها می توانند خیلی راحت شما را مجبور به انجام کارهایی کنند که اصلاً حس خوبی به آن ندارید. برای این افراد خیلی عادی است که از ابزارهایی مثل تهدید، عصبانیت، مجادله و فشار احساسی برای مجبور کردن شما به اطاعت از خودشان استفاده کنند.
هرچقدر هم که یک نفر سعی به تجاوز به آزادی اراده شما داشته باشد، اگر از راهنمای درونی تان استفاده کنید باز هم می توانید موضع خودتان را حفظ کنید.

۲. با ترس از افراد ریاست طلب زندگی نکنید.
سلاحی که بیشتر افراد ریاست طلب برای مجبور کردن دیگران به اطاعت از خود از آن استفاده می کنند، ترس است. آنها از نفوذ خود برای ایجاد ترس در شما بهره می برند.اگر واقعاً می خواهید فارغ از تاثیر و نفوذ این افراد زندگی کنید، باید هوشیارانه از ترسی که می خواهند در شما ایجاد کنند دوری کنید. می توانید با گوش به زنگ و آگاه ماندن در این مواقع بر این ترس ها غلبه کنید. اگر از این ترس نهراسید، هیچ قدرتی روی شما نخواهد داشت.

۳. آزادی خودتان را بر هر چیزی ارجح بدانید.
وقتی احساس می کنید قربانی افراد ریاست طلب اطراف تان شده اید، این واکنشی ساده از احساس کمبود آزادی است که در زندگیتان می کنید. فقط خودتان قدرت خواستن و طلب کردن آزادی تان را دارید و هیچکس نمی تواند برای به دست آوردن آن کمک تان کنند. اگر آزادی تان را بر همه چیز ارجح بدانید، همیشه آزادید نفوذ و ریاست طلبی دیگران را قربانی آن کنید.آزادی تان را باید فراتر از پول، روابط و سایر انواع امنیت های کاذب بدانید که ذهنتان ممکن است به دنبال آن باشد. وقتی از درون احساس آزادی کنید، واقعیت بیرونی تان به طور خودکار عوامل مثبت را به سمت خود جذب می کند.

bossman2.jpg

۴. موضع تان را مشخص کنید.
خیلی مهم است که موضع خودتان را با قطعیت بیان کنید و وقتی کسی سعی دارد بر شما ریاست کند، نظرات تان را ابراز کنید. تنها راه و روش کنار آمدن با افراد ریاست طلبی که سعی می کنند به شما دستور بدهند این است که به آنها نشان دهید چنین رفتارهایی را تحمل نخواهید کرد.احساسی رفتار نکرده و حالت دفاعی به خود نگیرید، فقط با آرامش حرفتان را بزنید. سعی نکنید طرف مقابل را تحقیر کنید، فقط موضع تان را مشخص کرده و به آنها بگویید چه می خواهید یا چه نمی خواهید. از واکنش آنها نترسید، آرامش خود را حفظ کنید و بر موضعتان محکم بایستید.

۵. یادتان باشد که لازم هیچ اجباری در کار نیست.
زندگی "یا انجامش بده یا می میری" نیست. هیچ باید و اجباری وجود ندارد مگراینکه خودتان برای خودتان تعیین کرده باشید. شما می توانید آزاد زندگی کنید و هیچ محدودیتی برای این آزادی وجود ندارد.محدودیت های زندگی شما از ذهن خودتان ریشه می گیرد. دلیل اینکه مغلوب افراد ریاست طلب می شوید این است که تصور می کنید برای اینکه زندگی امنی داشته باشید باید از دستورات آنها اطاعت کنید. در واقعیت هیچ امنیتی در اسارت وجود ندارد و بااینکه آزادی به نظر قطعی نمی رسد اما در واقعیت خلاف آن است، وقتی آزادی را به امنیت ترجیح دهید، امنیت خودبه خود از انتخاب شما پدیدار می شود.

منابع:
  • http://www.bazdeh.org

خلاصه نقش این افراد در زندگی شما هرچه که باشد، رفتار و منش آنها موجب آزردگی خاطر شما شده و احساس ناراحتی، حقارت و خشم را در شما شعله‌ور می‌سازد. افراد ریاست‌طلب لزوماً نیت بدی ندارند فقط می‌خواهند خواسته و نیت‌شان را به دیگران تحمیل کنند و در نتیجه به فضا و آزادی شخصی آنها تجاوز می‌کنند.

۱. به راهنمای درونی تان گوش دهید.
وقتی تحت تاثیر افراد ریاست طلب هستید، آنها می توانند خیلی راحت شما را مجبور به انجام کارهایی کنند که اصلاً حس خوبی به آن ندارید. برای این افراد خیلی عادی است که از ابزارهایی مثل تهدید، عصبانیت، مجادله و فشار احساسی برای مجبور کردن شما به اطاعت از خودشان استفاده کنند.
هرچقدر هم که یک نفر سعی به تجاوز به آزادی اراده شما داشته باشد، اگر از راهنمای درونی تان استفاده کنید باز هم می توانید موضع خودتان را حفظ کنید.

۲. با ترس از افراد ریاست طلب زندگی نکنید.
سلاحی که بیشتر افراد ریاست طلب برای مجبور کردن دیگران به اطاعت از خود از آن استفاده می کنند، ترس است. آنها از نفوذ خود برای ایجاد ترس در شما بهره می برند.اگر واقعاً می خواهید فارغ از تاثیر و نفوذ این افراد زندگی کنید، باید هوشیارانه از ترسی که می خواهند در شما ایجاد کنند دوری کنید. می توانید با گوش به زنگ و آگاه ماندن در این مواقع بر این ترس ها غلبه کنید. اگر از این ترس نهراسید، هیچ قدرتی روی شما نخواهد داشت.

۳. آزادی خودتان را بر هر چیزی ارجح بدانید.
وقتی احساس می کنید قربانی افراد ریاست طلب اطراف تان شده اید، این واکنشی ساده از احساس کمبود آزادی است که در زندگیتان می کنید. فقط خودتان قدرت خواستن و طلب کردن آزادی تان را دارید و هیچکس نمی تواند برای به دست آوردن آن کمک تان کنند. اگر آزادی تان را بر همه چیز ارجح بدانید، همیشه آزادید نفوذ و ریاست طلبی دیگران را قربانی آن کنید.آزادی تان را باید فراتر از پول، روابط و سایر انواع امنیت های کاذب بدانید که ذهنتان ممکن است به دنبال آن باشد. وقتی از درون احساس آزادی کنید، واقعیت بیرونی تان به طور خودکار عوامل مثبت را به سمت خود جذب می کند.

bossman2.jpg

۴. موضع تان را مشخص کنید.
خیلی مهم است که موضع خودتان را با قطعیت بیان کنید و وقتی کسی سعی دارد بر شما ریاست کند، نظرات تان را ابراز کنید. تنها راه و روش کنار آمدن با افراد ریاست طلبی که سعی می کنند به شما دستور بدهند این است که به آنها نشان دهید چنین رفتارهایی را تحمل نخواهید کرد.احساسی رفتار نکرده و حالت دفاعی به خود نگیرید، فقط با آرامش حرفتان را بزنید. سعی نکنید طرف مقابل را تحقیر کنید، فقط موضع تان را مشخص کرده و به آنها بگویید چه می خواهید یا چه نمی خواهید. از واکنش آنها نترسید، آرامش خود را حفظ کنید و بر موضعتان محکم بایستید.

۵. یادتان باشد که لازم هیچ اجباری در کار نیست.
زندگی "یا انجامش بده یا می میری" نیست. هیچ باید و اجباری وجود ندارد مگراینکه خودتان برای خودتان تعیین کرده باشید. شما می توانید آزاد زندگی کنید و هیچ محدودیتی برای این آزادی وجود ندارد.محدودیت های زندگی شما از ذهن خودتان ریشه می گیرد. دلیل اینکه مغلوب افراد ریاست طلب می شوید این است که تصور می کنید برای اینکه زندگی امنی داشته باشید باید از دستورات آنها اطاعت کنید. در واقعیت هیچ امنیتی در اسارت وجود ندارد و بااینکه آزادی به نظر قطعی نمی رسد اما در واقعیت خلاف آن است، وقتی آزادی را به امنیت ترجیح دهید، امنیت خودبه خود از انتخاب شما پدیدار می شود.

منابع:
  • http://www.bazdeh.org
1394/05/12 از نهایت‌نگر
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333