رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
161

عنوان بلاگ : هژمونی ایران


خلاصه اين روزها همگان به هژمونی ایران در خاورمیانه ایمان دارند، ایران هژمون می شود چون بین 4 رقیب اصلی منطقه (ترکیه ، اسرائیل، عربستان و ایران) تنها کشوری است که اسباب لازم رادراختيار دارد : زیرساختهای مناسب همچون آب, برق, جاده,راه آهن، شبكه گازرسانى، بالاترین نرخ جوانان تحصیلکرده, کمترین میزان درگیریهای قومی, بیشترین ذخایر انرژی و... در این بلاگ شرح حال ایران در سال های 1391 و همچنین وضعیت فعلی ایران در منظقه عنوان شده تا شاید بتوان چشم اندازی از آینده ایران متصور شد .

برویم به سه سال قبل دسامبر ۲۰۱۲ : اوضاع اقتصادی در ایران کاملا نابسامان است ، سقوط شدید ارزش پول ، رسیدن شاخص تورم به ۴۵% ، تورم مواد غذایی به بیش از ۸۵% و کشوری که در آستانه یک اَبَرتورم قراردارد ، صادرات نفت به ۴۰% دو سال قبل آنهم بدون امکان دریافت پول نفت رسیده است. یک کشور منزوی شده با دولتی درگیراختلافات درونى و سرمایه اجتماعی آسیب دیده و مذاکرات هسته ای به بن بست رسیده که در مواجهه با تحریمهای بیشتر و سایر گزینه های روی میز کاملا نا امید به نظر می رسد. سوریه متحد اصلی ایران در معرض جنگ براندازى داخلی است و به تازگی وزیر دفاع و چند تن از سران نظامیش را در یک بمب گذاری از دست داده است. همچنین تحت فشار خارجی شدیدی از جانب ترکیه (به اتکای اعتماد به نفس بالا ناشی از وضعیت اقتصادیش) ، مصر (با اخوان المسلمین سرمست از غرور قدرت و در رویایی به قدرت رساندن اخوان سوریه) ، عربستان و قطر (بعنوان اسپانسرهای پروژه تغییر حکومت سوریه به قصد تضعیف ایران) است. قذافی به تازگی سقوط کرده است و اپوزیسیون سوریه و متحدین منطقه ای اش به امید بمب افکنهای ناتو و متحدین عرب راه را بر هر گونه مصالحی بسته اند تا پروژه لیبی ۲ را رقم بزنند ، برهان غلیون خود را در جبل قاسمیون می بیند و سعود الفیصل امیدوار است که دومینوی فتح رژیمهاى نامطلوبش کشورهاى سوریه ، لبنان و عراق را نیز دربرگیرد تا نوبت به خود ایران برسد....


حالارسیده ایم به شرایطى کاملا جدید درسال ٢٠١٥ :

ایران همچنان با مشکلات اقتصادی درگیر است اما وضعیت با ثبات تر شده است. تورم کنترل شده ، رشد اقتصادی مثبت شده و شاخصها در حال رشد هستند. ثبات و عقلانیت در تصمیم گیری به عرصه حکمرانی برگشته است ، سرمایه اجتماعی ترمیم شده و ایران توانسته بر انزوای سیاست خارجی خود غلبه کند، وضعیت خودش در افکار عمومی جهان را بهبود بخشد و از همه مهمتر ضمن حفظ چرخه سوخت هسته ای با ۵+۱ به تفاهم رسیده و بخش عمده تحریمهایش در شرف برطرف شدن است. از طرف دیگر متحد اصلی خودش (سوریه) را حفظ کرده ، نفوذش در عراق گسترش یافته و تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران دربحران یمن شده است. در مقابل رقباى ایران همگى افول کرده اند ، در مصر اخوان طی کودتایی ساقط شده است و جامعه در وضعیت پسا کودتایی و به شدت دوقطبی است و از طرف دیگر با خطررشد داعش روبرو است. ترکیه همچنان با ثبات است اما با کاهش رشد اقتصادی ، افزایش تورم و سقوط ۴۰% ارزش پول روبرو است. تنشهای سیاسی در این کشوربه اوج خودش رسیده و اعتبار جهانی ترکیه به واسطه اعمالی نظیر ایجاد تعاونی مسافربری/باربری پاریس –استانبول –الرقه به شدت افول کرده است. اپوزیسیون سوریه کاملاضعیف شده و به حاشیه رفته است و حکومت نزدیک به عربستان در یمن ساقط شده است ، اوضاع برای اسرائیل هم مناسب نیست چون وجهه این کشور بعد جنگ غزه به شدت نزول کرده ، و بزرگترین شکاف سیاسی تاریخ آمریکا- اسرائیل بوجود آمده است ...

امادراین میان هر چه که اوضاع ایران رو به بهبود بود ، هجمه رقبای منطقه ای به ایران و متحدانش بیشتر می شد. مواردی نظیر :

۱- دست زدن اسرائیل و عربستان به هر عملی تا جلوی تفاهم ایران با غرب را بگیرند

۲- تبدیل شدن رسمی ترکیه به نیروی پشتیبانی –اطلاعاتی تمام مخالفین بنیادگرای دولت سوریه

۳- کاهش قیمت نفت توسط عربستان به بهانه مقابله با نفت شیل و در حقیقت تضعیف دو کشور ایران و عراق (بخصوص عراقی که بواسطه جنگ با داعش و ترمیم زیرساختهای کشور به شدت به پول نفت وابسته است)

۴- فروش محموله های LNG با تخفیف ۵۰% از سوی قطر به پاکستان برای جلوگیری از طرح مجدد خط لوله صلح ایران و ....

این روزهاهمگان به هژمونی ایران در خاورمیانه ایمان دارند، ایران هژمون می شود چون بین ۴ رقیب اصلی منطقه (ترکیه ، اسرائیل، عربستان و ایران) تنها کشوری است که اسباب لازم رادراختیار دارد : زیرساختهای مناسب همچون آب, برق, جاده,راه آهن، شبکه گازرسانى، بالاترین نرخ جوانان تحصیلکرده, کمترین میزان درگیریهای قومی, بیشترین ذخایر انرژی و...

منابع:
  • برگرفته از مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز

خلاصه اين روزها همگان به هژمونی ایران در خاورمیانه ایمان دارند، ایران هژمون می شود چون بین 4 رقیب اصلی منطقه (ترکیه ، اسرائیل، عربستان و ایران) تنها کشوری است که اسباب لازم رادراختيار دارد : زیرساختهای مناسب همچون آب, برق, جاده,راه آهن، شبكه گازرسانى، بالاترین نرخ جوانان تحصیلکرده, کمترین میزان درگیریهای قومی, بیشترین ذخایر انرژی و... در این بلاگ شرح حال ایران در سال های 1391 و همچنین وضعیت فعلی ایران در منظقه عنوان شده تا شاید بتوان چشم اندازی از آینده ایران متصور شد .

برویم به سه سال قبل دسامبر ۲۰۱۲ : اوضاع اقتصادی در ایران کاملا نابسامان است ، سقوط شدید ارزش پول ، رسیدن شاخص تورم به ۴۵% ، تورم مواد غذایی به بیش از ۸۵% و کشوری که در آستانه یک اَبَرتورم قراردارد ، صادرات نفت به ۴۰% دو سال قبل آنهم بدون امکان دریافت پول نفت رسیده است. یک کشور منزوی شده با دولتی درگیراختلافات درونى و سرمایه اجتماعی آسیب دیده و مذاکرات هسته ای به بن بست رسیده که در مواجهه با تحریمهای بیشتر و سایر گزینه های روی میز کاملا نا امید به نظر می رسد. سوریه متحد اصلی ایران در معرض جنگ براندازى داخلی است و به تازگی وزیر دفاع و چند تن از سران نظامیش را در یک بمب گذاری از دست داده است. همچنین تحت فشار خارجی شدیدی از جانب ترکیه (به اتکای اعتماد به نفس بالا ناشی از وضعیت اقتصادیش) ، مصر (با اخوان المسلمین سرمست از غرور قدرت و در رویایی به قدرت رساندن اخوان سوریه) ، عربستان و قطر (بعنوان اسپانسرهای پروژه تغییر حکومت سوریه به قصد تضعیف ایران) است. قذافی به تازگی سقوط کرده است و اپوزیسیون سوریه و متحدین منطقه ای اش به امید بمب افکنهای ناتو و متحدین عرب راه را بر هر گونه مصالحی بسته اند تا پروژه لیبی ۲ را رقم بزنند ، برهان غلیون خود را در جبل قاسمیون می بیند و سعود الفیصل امیدوار است که دومینوی فتح رژیمهاى نامطلوبش کشورهاى سوریه ، لبنان و عراق را نیز دربرگیرد تا نوبت به خود ایران برسد....


حالارسیده ایم به شرایطى کاملا جدید درسال ٢٠١٥ :

ایران همچنان با مشکلات اقتصادی درگیر است اما وضعیت با ثبات تر شده است. تورم کنترل شده ، رشد اقتصادی مثبت شده و شاخصها در حال رشد هستند. ثبات و عقلانیت در تصمیم گیری به عرصه حکمرانی برگشته است ، سرمایه اجتماعی ترمیم شده و ایران توانسته بر انزوای سیاست خارجی خود غلبه کند، وضعیت خودش در افکار عمومی جهان را بهبود بخشد و از همه مهمتر ضمن حفظ چرخه سوخت هسته ای با ۵+۱ به تفاهم رسیده و بخش عمده تحریمهایش در شرف برطرف شدن است. از طرف دیگر متحد اصلی خودش (سوریه) را حفظ کرده ، نفوذش در عراق گسترش یافته و تبدیل به یکی از مهمترین بازیگران دربحران یمن شده است. در مقابل رقباى ایران همگى افول کرده اند ، در مصر اخوان طی کودتایی ساقط شده است و جامعه در وضعیت پسا کودتایی و به شدت دوقطبی است و از طرف دیگر با خطررشد داعش روبرو است. ترکیه همچنان با ثبات است اما با کاهش رشد اقتصادی ، افزایش تورم و سقوط ۴۰% ارزش پول روبرو است. تنشهای سیاسی در این کشوربه اوج خودش رسیده و اعتبار جهانی ترکیه به واسطه اعمالی نظیر ایجاد تعاونی مسافربری/باربری پاریس –استانبول –الرقه به شدت افول کرده است. اپوزیسیون سوریه کاملاضعیف شده و به حاشیه رفته است و حکومت نزدیک به عربستان در یمن ساقط شده است ، اوضاع برای اسرائیل هم مناسب نیست چون وجهه این کشور بعد جنگ غزه به شدت نزول کرده ، و بزرگترین شکاف سیاسی تاریخ آمریکا- اسرائیل بوجود آمده است ...

امادراین میان هر چه که اوضاع ایران رو به بهبود بود ، هجمه رقبای منطقه ای به ایران و متحدانش بیشتر می شد. مواردی نظیر :

۱- دست زدن اسرائیل و عربستان به هر عملی تا جلوی تفاهم ایران با غرب را بگیرند

۲- تبدیل شدن رسمی ترکیه به نیروی پشتیبانی –اطلاعاتی تمام مخالفین بنیادگرای دولت سوریه

۳- کاهش قیمت نفت توسط عربستان به بهانه مقابله با نفت شیل و در حقیقت تضعیف دو کشور ایران و عراق (بخصوص عراقی که بواسطه جنگ با داعش و ترمیم زیرساختهای کشور به شدت به پول نفت وابسته است)

۴- فروش محموله های LNG با تخفیف ۵۰% از سوی قطر به پاکستان برای جلوگیری از طرح مجدد خط لوله صلح ایران و ....

این روزهاهمگان به هژمونی ایران در خاورمیانه ایمان دارند، ایران هژمون می شود چون بین ۴ رقیب اصلی منطقه (ترکیه ، اسرائیل، عربستان و ایران) تنها کشوری است که اسباب لازم رادراختیار دارد : زیرساختهای مناسب همچون آب, برق, جاده,راه آهن، شبکه گازرسانى، بالاترین نرخ جوانان تحصیلکرده, کمترین میزان درگیریهای قومی, بیشترین ذخایر انرژی و...

منابع:
  • برگرفته از مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز
1394/04/29 از نهایت‌نگر
0
/
12
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333