رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
کیان طاهری
@taherime92
34

عنوان بلاگ : الزامات پساتوافق


خلاصه اولین موضع‌گیری دولت پس از اعلام امضای توافق با 1+5 و لغو تحریم‌ها باید حرکتی حاکی از پختگی، آینده‌نگری، مسلط بودن بر اوضاع، عدم بروز نشانه‌های هیجان‌زدگی و عجله در تصمیم‌گیری‌ها باشد. بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب‌های سرمایه‌گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به‌تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار یا دسترس دارند.

اولین موضع گیری دولت پس از اعلام امضای توافق با ۱+۵ و لغو تحریم ها باید حرکتی حاکی از پختگی، آینده نگری، مسلط بودن بر اوضاع، عدم بروز نشانه های هیجان زدگی و عجله در تصمیم گیری ها باشد. بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب های سرمایه گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار یا دسترس دارند.
در این صورت منابع ارزی خارج کشور می تواند به عنوان پشتوانه ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان سازی نرخ ارز لازم است عمل کند.

همچنین نباید کنترل انبساط مالی و پولی را از دست داد و مخارج دولت را به سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست های پولی را انبساطی کرد و اجازه داد دستاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دست برود. جو مثبت و خوش بینی که به دنبال لغو تحریم ها ایجاد می شود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری ها و ایجاد پول درونی کفایت می کند و در اینجا حتی ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اجازه دهد نرخ های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع سپرده گذاری ازداخل و خارج کشور (با توجه به لغو محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور) تخصیص منابع به سمت سرمایه گذاری های با سودآوری بالا باشد.

برای کنترل نقدینگی شاید لازم باشد دولت اجازه دهد دستگاه های دولتی اوراق مشارکت با نرخ های سود مثبت و تضمین شده ولیکن برای میان مدت مانند سر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و درآمد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل پروژه های پر بازده عمرانی کند.

در عین حال برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهترین کار تشویق صادرات خواهد بود که به تدریج زنجیره تولید را به حرکت درآورد. همچنین اگر دولت بتواند بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را در برنامه های میان مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا برای نیروی کار موثر خواهد بود.


در عین حال برای افزایش دسترسی بنگاه ها به نقدینگی و سرمایه در گردش می توان ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ سود بانکی نرخ سپرده قانونی بانک ها را کاهش داد تا نقدینگی در اختیار بنگاه ها قرار گیرد. به طور خلاصه از اقداماتی که نشانه های افزایش بی برنامه مخارج دولت و به هم ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم گیری های خلق الساعه و بدون برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشت و با تامل و کارشناسی برنامه پنج ساله ششم را برای رشدهای بالا تنظیم و اجرا کرد.

منابع:
  • دنیای اقتصاد ( دکتر مهدی عسلی - اقتصاددان )

خلاصه اولین موضع‌گیری دولت پس از اعلام امضای توافق با 1+5 و لغو تحریم‌ها باید حرکتی حاکی از پختگی، آینده‌نگری، مسلط بودن بر اوضاع، عدم بروز نشانه‌های هیجان‌زدگی و عجله در تصمیم‌گیری‌ها باشد. بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب‌های سرمایه‌گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به‌تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار یا دسترس دارند.

اولین موضع گیری دولت پس از اعلام امضای توافق با ۱+۵ و لغو تحریم ها باید حرکتی حاکی از پختگی، آینده نگری، مسلط بودن بر اوضاع، عدم بروز نشانه های هیجان زدگی و عجله در تصمیم گیری ها باشد. بهتر است منابع ارزی موجود در خارج از کشور در بهترین انتخاب های سرمایه گذاری در خارج نگهداری شود و افزایش واردات به تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشور و هم سرمایه گذاران خارجی میلیاردها دلار و یورو در اختیار یا دسترس دارند.
در این صورت منابع ارزی خارج کشور می تواند به عنوان پشتوانه ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان سازی نرخ ارز لازم است عمل کند.

همچنین نباید کنترل انبساط مالی و پولی را از دست داد و مخارج دولت را به سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست های پولی را انبساطی کرد و اجازه داد دستاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات اقتصادی از دست برود. جو مثبت و خوش بینی که به دنبال لغو تحریم ها ایجاد می شود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری ها و ایجاد پول درونی کفایت می کند و در اینجا حتی ممکن است لازم باشد بانک مرکزی اجازه دهد نرخ های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع سپرده گذاری ازداخل و خارج کشور (با توجه به لغو محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور) تخصیص منابع به سمت سرمایه گذاری های با سودآوری بالا باشد.

برای کنترل نقدینگی شاید لازم باشد دولت اجازه دهد دستگاه های دولتی اوراق مشارکت با نرخ های سود مثبت و تضمین شده ولیکن برای میان مدت مانند سر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و درآمد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل پروژه های پر بازده عمرانی کند.

در عین حال برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بهترین کار تشویق صادرات خواهد بود که به تدریج زنجیره تولید را به حرکت درآورد. همچنین اگر دولت بتواند بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را در برنامه های میان مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید و افزایش تقاضا برای نیروی کار موثر خواهد بود.


در عین حال برای افزایش دسترسی بنگاه ها به نقدینگی و سرمایه در گردش می توان ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ سود بانکی نرخ سپرده قانونی بانک ها را کاهش داد تا نقدینگی در اختیار بنگاه ها قرار گیرد. به طور خلاصه از اقداماتی که نشانه های افزایش بی برنامه مخارج دولت و به هم ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم گیری های خلق الساعه و بدون برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشت و با تامل و کارشناسی برنامه پنج ساله ششم را برای رشدهای بالا تنظیم و اجرا کرد.

منابع:
  • دنیای اقتصاد ( دکتر مهدی عسلی - اقتصاددان )
1394/04/29 از نهایت‌نگر
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333