رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...

عنوان بلاگ : 6 باور غلط در تحلیل بازار نفت


خلاصه جناب آقای بهنام بهزادفر در یادداشتی در سایت سنا به 6 باور غلط در تحلیل بازار نفت پرداخته اند که جالب توجه می باشد.

1: زمستان پرمصرف ترین فصل مصرف نفت است.
به دلیل سرد بودن هوا در نیم کره شمالی عموم تحلیلگران اینگونه فرض می کنند که مصرف نفت در فصل زمستان بسیار افزایش می یابد و طبق آن نتیجه گیری می شود که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت نفت در این فصل خواهد شد. داده های آماری نشان می دهند که این فرض نادرست است و اوج مصرف نفت فصل تابستان است. درصد عمده مصرف نفت به خاطر سوخت بنزین و گازوئیل ماشین ها است، عمده مسافرت ها نیز در فصل تابستان صورت می گیرد. پس طبیعی است که عمده تقاضای نفت نیز در فصل تابستان باشد. البته فصل زمستان در رتبه دوم قرار دارد. در جدول زیر داده های آماری از سال 1986 تاکنون گردآوری شده اند که این موضوع را تایید می کنند.

2: قیمت گاز و نفت بسیار شبیه به هم است و ازهم پیروی می کند.
قاعدتا باید بین قیمت نفت و گاز همبستگی بسیار زیادی وجود داشته باشد، اما نوع عرضه و تقاضای آنها با یکدیگر تفاوت دارد ، ضمن اینکه نوع حمل و نقل آنها نیز متفاوت است ،در نتیجه نمی توان گفت ریزش نفت قطعا باعث ریزش قیمت گاز نیز می شود. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، بین قیمت نفت و گاز ممکن است گپ قیمتی وجود داشته باشد که طبیعی نیز هست. داده های 14 سال گذشته نیز آن را تایید کرده اند.

3: عرضه نفت دنیا و اوپک به یک اندازه افزایش می یابد و جایگاه اوپک همیشه محفوظ است.
این موضوع هم درست است و هم غلط. عرضه نفت بیشتر از قبل شده است و پتانسیل بیشتری هم برای رشد دارد. اما مشکل این است که سهم اوپک در ماه های گذشته رشد چندانی نداشته است، همانگونه که در جدول زیر مشاهده می کنید عرضه نفت اوپک در دو سال گذشته به نوعی ثابت و با نوسان کمی همراه بوده اما عرضه نفت دنیا به شدت در حال رشد است که سهم اوپک را تهدید می کند.

اما در بلندمدت به نظر می رسد اوپک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. تکنولوژی های پیشرفته استخراج نفت بالاخره در اختیار اوپک نیز قرار خواهد گرفت و نهایتا جایگاه تقلیل یافته آن برگردانده می شود. در چارت زیر همانگونه که مشاهده می شود نفت اوپک در سال ۱۹۷۳ حدودا نیمی از نفت دنیا بوده است و در سال ۲۰۱۳ به یک سوم تقلیل پیدا کرده است. پیش بینی می شود عرضه نفت اوپک در ۳۰ سال آینده سه درصد دیگر رشد کند و در نهایت ۳۶ درصد تولیدات دنیا در اختیار اوپک باشد.

۴: با همه گیر شدن سوخت جایگزین بنزین در ماشین ها طی ۳۰ سال آینده تقاضای نفت به شدت کاهش می یابد. این فرضیه نیز نادرست است. کماکان در ۳۰ سال آینده بنزین حرف اول را در سوخت ماشین ها می زند و حتی در یک تحلیل که از اوپک ارائه شده در سال ۲۰۴۰ میزان تقاضای نفت در صنعت حمل و نقل ۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۳ خواهد شد. البته سهم نفت در سال های آتی از بخش صنایع و تامین برق کم خواهد شد.

همانگونه که در تصویر زیر نیز مشاهده می شود تا سال 2040 میزان مصرف سایر سوخت ها به نوعی رشدی خواهند بود اما جایگاه اصلی کماکان برای بنزین و گازوییل خواهد بود. به خصوص اگر قیمت نفت در محدوده های فعلی تثبیت شود برای سوخت های جایگزین وضعیت به مراتب سخت تری پیش خواهد آمد .

۵: آمریکا بیشترین نفت و گاز شیل دنیا را دارد. عمده تحلیلگران عرضه زیاد نفت را به دلیل توسعه تکنولوژی استخراج نفت های شیل می دانند که این موضوع به نوعی درست نیز هست. اما در اکثر تحلیل ها عنوان می شود بیشترین ذخایر این نوع نفت و گاز در اختیار آمریکا است. واقعیت این است که آمریکا چه در حوزه ذخیره نفت و چه در حوزه ذخیره گاز شیل ، رتبه اول را ندارد. اگر تکنولوژی استخراج گاز شیل به چین و آرژانتین و الجزیره برسد، تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آمریکا خواهند داشت. در حوزه نفت نیز روسیه ذخایر بیشتری از این نوع نفت را نسبت به آمریکا دارد. در واقع آمریکا فقط در بهره برداری نفت و گاز شیل اول است .

6: افت نفت باعث ریزش فلزات اساسی می شود. به طور معمول اگر افت نفت به دلیل کاهش تقاضا صورت گیرد، قاعدتا این کاهش تقاضا برای فلزات اساسی نیز هست و طبیعی نیز هست که باعث افت آنها شود ؛ ولی اگر افت نفت به دلیل افزایش عرضه باشد، بر دیگر فلزات اساسی به صورت مقطعی ممکن است تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت تاثیر خاصی نخواهد داشت. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، ارتباط بسیار عمیقی بین قیمت نفت و فلز مس وجود دارد اما بین فلز آلومینیوم و روی و قیمت نفت وابستگی قیمتی به صورت شدید وجود ندارد و به نظر می رسد در نهایت این دو فلز مسیر خود را از نفت جدا کنند.

منابع:
  • sena.ir

خلاصه جناب آقای بهنام بهزادفر در یادداشتی در سایت سنا به 6 باور غلط در تحلیل بازار نفت پرداخته اند که جالب توجه می باشد.

1: زمستان پرمصرف ترین فصل مصرف نفت است.
به دلیل سرد بودن هوا در نیم کره شمالی عموم تحلیلگران اینگونه فرض می کنند که مصرف نفت در فصل زمستان بسیار افزایش می یابد و طبق آن نتیجه گیری می شود که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت نفت در این فصل خواهد شد. داده های آماری نشان می دهند که این فرض نادرست است و اوج مصرف نفت فصل تابستان است. درصد عمده مصرف نفت به خاطر سوخت بنزین و گازوئیل ماشین ها است، عمده مسافرت ها نیز در فصل تابستان صورت می گیرد. پس طبیعی است که عمده تقاضای نفت نیز در فصل تابستان باشد. البته فصل زمستان در رتبه دوم قرار دارد. در جدول زیر داده های آماری از سال 1986 تاکنون گردآوری شده اند که این موضوع را تایید می کنند.

2: قیمت گاز و نفت بسیار شبیه به هم است و ازهم پیروی می کند.
قاعدتا باید بین قیمت نفت و گاز همبستگی بسیار زیادی وجود داشته باشد، اما نوع عرضه و تقاضای آنها با یکدیگر تفاوت دارد ، ضمن اینکه نوع حمل و نقل آنها نیز متفاوت است ،در نتیجه نمی توان گفت ریزش نفت قطعا باعث ریزش قیمت گاز نیز می شود. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می شود، بین قیمت نفت و گاز ممکن است گپ قیمتی وجود داشته باشد که طبیعی نیز هست. داده های 14 سال گذشته نیز آن را تایید کرده اند.

3: عرضه نفت دنیا و اوپک به یک اندازه افزایش می یابد و جایگاه اوپک همیشه محفوظ است.
این موضوع هم درست است و هم غلط. عرضه نفت بیشتر از قبل شده است و پتانسیل بیشتری هم برای رشد دارد. اما مشکل این است که سهم اوپک در ماه های گذشته رشد چندانی نداشته است، همانگونه که در جدول زیر مشاهده می کنید عرضه نفت اوپک در دو سال گذشته به نوعی ثابت و با نوسان کمی همراه بوده اما عرضه نفت دنیا به شدت در حال رشد است که سهم اوپک را تهدید می کند.

اما در بلندمدت به نظر می رسد اوپک جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. تکنولوژی های پیشرفته استخراج نفت بالاخره در اختیار اوپک نیز قرار خواهد گرفت و نهایتا جایگاه تقلیل یافته آن برگردانده می شود. در چارت زیر همانگونه که مشاهده می شود نفت اوپک در سال ۱۹۷۳ حدودا نیمی از نفت دنیا بوده است و در سال ۲۰۱۳ به یک سوم تقلیل پیدا کرده است. پیش بینی می شود عرضه نفت اوپک در ۳۰ سال آینده سه درصد دیگر رشد کند و در نهایت ۳۶ درصد تولیدات دنیا در اختیار اوپک باشد.

۴: با همه گیر شدن سوخت جایگزین بنزین در ماشین ها طی ۳۰ سال آینده تقاضای نفت به شدت کاهش می یابد. این فرضیه نیز نادرست است. کماکان در ۳۰ سال آینده بنزین حرف اول را در سوخت ماشین ها می زند و حتی در یک تحلیل که از اوپک ارائه شده در سال ۲۰۴۰ میزان تقاضای نفت در صنعت حمل و نقل ۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۳ خواهد شد. البته سهم نفت در سال های آتی از بخش صنایع و تامین برق کم خواهد شد.

همانگونه که در تصویر زیر نیز مشاهده می شود تا سال 2040 میزان مصرف سایر سوخت ها به نوعی رشدی خواهند بود اما جایگاه اصلی کماکان برای بنزین و گازوییل خواهد بود. به خصوص اگر قیمت نفت در محدوده های فعلی تثبیت شود برای سوخت های جایگزین وضعیت به مراتب سخت تری پیش خواهد آمد .

۵: آمریکا بیشترین نفت و گاز شیل دنیا را دارد. عمده تحلیلگران عرضه زیاد نفت را به دلیل توسعه تکنولوژی استخراج نفت های شیل می دانند که این موضوع به نوعی درست نیز هست. اما در اکثر تحلیل ها عنوان می شود بیشترین ذخایر این نوع نفت و گاز در اختیار آمریکا است. واقعیت این است که آمریکا چه در حوزه ذخیره نفت و چه در حوزه ذخیره گاز شیل ، رتبه اول را ندارد. اگر تکنولوژی استخراج گاز شیل به چین و آرژانتین و الجزیره برسد، تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آمریکا خواهند داشت. در حوزه نفت نیز روسیه ذخایر بیشتری از این نوع نفت را نسبت به آمریکا دارد. در واقع آمریکا فقط در بهره برداری نفت و گاز شیل اول است .

6: افت نفت باعث ریزش فلزات اساسی می شود. به طور معمول اگر افت نفت به دلیل کاهش تقاضا صورت گیرد، قاعدتا این کاهش تقاضا برای فلزات اساسی نیز هست و طبیعی نیز هست که باعث افت آنها شود ؛ ولی اگر افت نفت به دلیل افزایش عرضه باشد، بر دیگر فلزات اساسی به صورت مقطعی ممکن است تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت تاثیر خاصی نخواهد داشت. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، ارتباط بسیار عمیقی بین قیمت نفت و فلز مس وجود دارد اما بین فلز آلومینیوم و روی و قیمت نفت وابستگی قیمتی به صورت شدید وجود ندارد و به نظر می رسد در نهایت این دو فلز مسیر خود را از نفت جدا کنند.

منابع:
  • sena.ir
1393/10/27 از نهایت‌نگر
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333