رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب واحد آموزش نهایت‌نگر
ارتباطات واحد آموزش نهایت‌نگر
...

عنوان بلاگ : معرفی کتاب
دسته : آموزشی


خلاصه جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان­های وارده بر بازار سرمایه ناشی از آن خواهد شد. انتشار اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد بر اساس بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 5 (شناخت و اندازه­گیری در صورت­های مالی واحد تجاری) تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یاد شده است. این بیانیه بین شناخت و افشا تمایز قائل شده است؛ و بر اساس بندهای 6 و 9 آن، شرکت­ها اطلاعات مالی خود را از دو طریق افشا و شناخت به استفاده­کنندگان صورت­های مالی ارائه می­کنند.

با سلام و احترام

جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان­های وارده بر بازار سرمایه ناشی از آن خواهد شد. انتشار اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد بر اساس بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 5 (شناخت و اندازه­گیری در صورت­های مالی واحد تجاری) تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یاد شده است. این بیانیه بین شناخت و افشا تمایز قائل شده است؛ و بر اساس بندهای 6 و 9 آن، شرکت­ها اطلاعات مالی خود را از دو طریق افشا و شناخت به استفاده ­کنندگان صورت­های مالی ارائه می­کنند. افشا به فرآیند ارائه اطلاعات اقلام صورت­­های مالی از طریق یادداشت­ها، جداول تکمیلی یا سایر ابزارها گفته می­شود؛ در حالی که شناخت، فرآیند رسمی گنجاندن اقلام (در قالب اعداد و ارقام) در متن صورت­های مالی است. در واقع اصطلاح شناخت به فرایند انعکاس یک عنصر در صورت­های مالی یک واحد گزارشگر اشاره دارد. شناخت، متضمن مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت­های مالی است. معیارهای اصلی شناخت، به ویژگی­هایی اطلاق می شود که هر قلم باید دارا باشد تا در صورت­های مالی منعکس گردد. این بیانیه، دو معیار را به عنوان معیارهای اصلی شناخت معرفی می کند.

۱) یک قلم باید منطبق با تعریف یکی از عناصر صورت­های مالی باشد.

۲) قابل اندازه گیری باشد. اصطلاح قابل اندازه گیری، به معنای تعیین مبلغ پولی یک عنصر با اطمینان معقول است.

04

هرچند احراز هر دو معیار اصلی شناخت ویژگی­های لازم برای شناخت هستند، اما کافی نبوده و قبل از تصمیم گیری در مورد شناخت، موارد دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد. از جمله می توان به اندازه گیری یک خاصه مناسب، ارزیابی اهمیت و تحلیل هزینه -منفعت جهت شناسایی یک قلم اشاره نمود. بنابراین یک قلم ممکن است دارای معیارهای اصلی شناخت باشد اما به دلیل ملاحظات یاد شده، شناسایی نشود. هر قلم که با تعریف یک عنصر منطبق باشد، حتی اگر در صورت­های مالی نیز شناسایی نشود یک عنصر تلقی می گردد. برای مثال ممکن است آن قلم قابل اندازه گیری نباشد، یا مبلغ آن با اهمیت نباشد.

در این میان افشای کامل نه به معنای افشای همه اطلاعات، بلکه به معنای افشای کلیه اطلاعاتی است که بر تصمیم­ گیری استفاده­ کنندگان صورت­های مالی تاثیر می­گذارد. در واقع مهم­ترین ابزار افشا صورت­های مالی بوده و میزان اطلاعاتی که بایستی افشا گردد، بر اساس مربوط بودن و قابلیت اتکا تعیین خواهد شد. یادداشت­های توضیحی صورت­های مالی دربرگیرنده اطلاعات مهمی در مورد عناصر شناسایی شده و نیز عناصر شناسایی نشده می باشد. با این وجود، افشا در یادداشت­ها نمی تواند جایگزین مناسبی برای خودداری از شناخت عناصری باشد که معیارهای شناخت در مورد آن­ها صدق می کند.

06


در این نوشتار با تاکید بر اصل افشای کامل، صورت­های مالی از دیدگاه­ های تجدید ارائه، ارائه سود هر سهم، حسابرسی صورت­های مالی و موارد با اهمیت افشا بررسی شده است. علت اصلی نگارش این کتاب، به روزرسانی صورت­های مالی نمونه با توجه به تغییرات استانداردهای حسابداری طی چند سال اخیر، مطرح ساختن موضوعات تجدید ارائه صورت­های مالی، محاسبه سود هر سهم و آشنایی با حسابرسی صورت­های مالی بوده است. تلاش حاضر شعاعی است کوچک اما ادامه ­دار... امید است مورد استفاده همه علاقه­ مندان واقع شود. اگرچه تمام سعی خود را نموده ­ایم تا نوشتاری عاری از نقص پیش روی شما باشد، اما انتقادات و پیشنهادات سازنده شما کمک شایانی به بهبود آن خواهد کرد.

Mahdi_۱۱۶۱۰@yahoo.com Fatemehmahdi@gmail.com -

فایل کتاب را می توانید از این بخش دریافت نمایید: دریافت فایل کتاب


خلاصه جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان­های وارده بر بازار سرمایه ناشی از آن خواهد شد. انتشار اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد بر اساس بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 5 (شناخت و اندازه­گیری در صورت­های مالی واحد تجاری) تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یاد شده است. این بیانیه بین شناخت و افشا تمایز قائل شده است؛ و بر اساس بندهای 6 و 9 آن، شرکت­ها اطلاعات مالی خود را از دو طریق افشا و شناخت به استفاده­کنندگان صورت­های مالی ارائه می­کنند.

با سلام و احترام

جریان شفاف و با کیفیت اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان­های وارده بر بازار سرمایه ناشی از آن خواهد شد. انتشار اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد بر اساس بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 5 (شناخت و اندازه­گیری در صورت­های مالی واحد تجاری) تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یاد شده است. این بیانیه بین شناخت و افشا تمایز قائل شده است؛ و بر اساس بندهای 6 و 9 آن، شرکت­ها اطلاعات مالی خود را از دو طریق افشا و شناخت به استفاده ­کنندگان صورت­های مالی ارائه می­کنند. افشا به فرآیند ارائه اطلاعات اقلام صورت­­های مالی از طریق یادداشت­ها، جداول تکمیلی یا سایر ابزارها گفته می­شود؛ در حالی که شناخت، فرآیند رسمی گنجاندن اقلام (در قالب اعداد و ارقام) در متن صورت­های مالی است. در واقع اصطلاح شناخت به فرایند انعکاس یک عنصر در صورت­های مالی یک واحد گزارشگر اشاره دارد. شناخت، متضمن مشخص کردن عنوان و مبلغ پولی یک عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت­های مالی است. معیارهای اصلی شناخت، به ویژگی­هایی اطلاق می شود که هر قلم باید دارا باشد تا در صورت­های مالی منعکس گردد. این بیانیه، دو معیار را به عنوان معیارهای اصلی شناخت معرفی می کند.

۱) یک قلم باید منطبق با تعریف یکی از عناصر صورت­های مالی باشد.

۲) قابل اندازه گیری باشد. اصطلاح قابل اندازه گیری، به معنای تعیین مبلغ پولی یک عنصر با اطمینان معقول است.

04

هرچند احراز هر دو معیار اصلی شناخت ویژگی­های لازم برای شناخت هستند، اما کافی نبوده و قبل از تصمیم گیری در مورد شناخت، موارد دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد. از جمله می توان به اندازه گیری یک خاصه مناسب، ارزیابی اهمیت و تحلیل هزینه -منفعت جهت شناسایی یک قلم اشاره نمود. بنابراین یک قلم ممکن است دارای معیارهای اصلی شناخت باشد اما به دلیل ملاحظات یاد شده، شناسایی نشود. هر قلم که با تعریف یک عنصر منطبق باشد، حتی اگر در صورت­های مالی نیز شناسایی نشود یک عنصر تلقی می گردد. برای مثال ممکن است آن قلم قابل اندازه گیری نباشد، یا مبلغ آن با اهمیت نباشد.

در این میان افشای کامل نه به معنای افشای همه اطلاعات، بلکه به معنای افشای کلیه اطلاعاتی است که بر تصمیم­ گیری استفاده­ کنندگان صورت­های مالی تاثیر می­گذارد. در واقع مهم­ترین ابزار افشا صورت­های مالی بوده و میزان اطلاعاتی که بایستی افشا گردد، بر اساس مربوط بودن و قابلیت اتکا تعیین خواهد شد. یادداشت­های توضیحی صورت­های مالی دربرگیرنده اطلاعات مهمی در مورد عناصر شناسایی شده و نیز عناصر شناسایی نشده می باشد. با این وجود، افشا در یادداشت­ها نمی تواند جایگزین مناسبی برای خودداری از شناخت عناصری باشد که معیارهای شناخت در مورد آن­ها صدق می کند.

06


در این نوشتار با تاکید بر اصل افشای کامل، صورت­های مالی از دیدگاه­ های تجدید ارائه، ارائه سود هر سهم، حسابرسی صورت­های مالی و موارد با اهمیت افشا بررسی شده است. علت اصلی نگارش این کتاب، به روزرسانی صورت­های مالی نمونه با توجه به تغییرات استانداردهای حسابداری طی چند سال اخیر، مطرح ساختن موضوعات تجدید ارائه صورت­های مالی، محاسبه سود هر سهم و آشنایی با حسابرسی صورت­های مالی بوده است. تلاش حاضر شعاعی است کوچک اما ادامه ­دار... امید است مورد استفاده همه علاقه­ مندان واقع شود. اگرچه تمام سعی خود را نموده ­ایم تا نوشتاری عاری از نقص پیش روی شما باشد، اما انتقادات و پیشنهادات سازنده شما کمک شایانی به بهبود آن خواهد کرد.

Mahdi_۱۱۶۱۰@yahoo.com Fatemehmahdi@gmail.com -

فایل کتاب را می توانید از این بخش دریافت نمایید: دریافت فایل کتاب

1393/10/23 از نهایت‌نگر
0
/
18
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333