رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
224

عنوان بلاگ : دستکاری قیمت(Price Manipulation)
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه دستکاری عبارت است از یک رفتار آگاهانه و از قبل طراحی شده به منظور فریب سرمایه گذاران برای کنترل یا تاثیرگذاری مصنوعی بر بازار یک نوع اوراق بهادار با هدف فریب سرمایه گذار..

دستکاری عبارت است از یک رفتار آگاهانه و از قبل طراحی شده به منظور فریب سرمایه گذاران برای کنترل یا تاثیرگذاری مصنوعی بر بازار یک نوع اوراق بهادار با هدف فریب سرمایه گذار.
توسل به یکسری اقدامات مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع آوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را می توان ازجمله مصادیق بارز افعال مادی جرم اعلام کرد.
وجود دستکاری دربازار می تواند باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران به بازار سرمایه شده و مانع از تعمق بازار گردد .
یکی از مهم ترین روش های انجام چنین جرایمی، دستکاری بر مبنای اطلاعات معروف است. در این روش دستکاری کننده به وسیله انتشار اطلاعات گمراه کننده یا شایعات بی پایه و اساس قیمت سهم را تغییر می دهد. در این شیوه عده ای از سرمایه گذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مدنظر قرار داده و آن را خریداری می کنند پس از خرید، سعی بر آن دارد تا سهم بازار را مورد اقبال قرار داده و تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری بالا ببرد و در پی این اقدام قیمت سهم بالا رفته و سود سرشاری عاید خود کند
البته در این روش برخی شرکت ها هم مقصرند چون وفق تکلیف قانونی ماده45 قانون، شرکت های بورسی موظفند اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند. به طور کلی این اطلاعات مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای معاملات اوراق بهادار خواهد بود اما متأسفانه برخی از شرکت های بورس از شفافیت اطلاعاتی برخوردار نبوده و ضوابط را رعایت نمی کنند. این قبیل شرکت ها هدف خوبی برای دستکاری قیمت قرار می گیرند.
یک راه دستکاری قیمت قرار دادن صد ها سفارش کوچک در قیمتهای قابل توجهی پایین تر از قیمت مورد معامله است که که سرمایه گذار را در مورد وجود خبری بد در شرکت به اشتباه می اندازد و موج فروش رو افزایش میدهد. یا با انتشار اخبار منفی، تمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می کنند و زمانی که اخبار و اطلاعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می رسند.
پایین بودن شفافیت اطلاعات موثرترین عاملی است که باعث می گردد تا دستکاری کنندگان بازار اقدام به دستکاری قیمت سهام یک شرکت در بورس اوراق بهادار تهران نمایند. که این مطلب بیانگر این موضوع می باشد که بعلت خلع قانونی دستکاری کنندگان بدون بکارگیری پارامترهای علمی به سادگی تنها با استفاده از عدم شفافیت اطلاعات شرکتها اقدام به دستکاری نموده اند.
وجود مشکلات ساختاری در بورس تهران از قبیل: عدم تنوّع ابزارهای مالی، کوچک بودن اندازه ی شرکت های بورسی ، فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ، کم عمق بودن بازار سرمایه ضعف سیستم های اطلاع رسانی و نظارتی موجب شده است که تمایل به دست کاری قیمتها در بازار افزایش یابد.

منابع:
  • مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران) تابستان 1390، صفحه 123-146 ، فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی
  • بررسی دستکاری قیمت سهام و پیامدهای آن، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت شیراز- ایران ،بهرام مورنی ،فریده اسدالهی ،شهریور 92
  • http://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp1.

خلاصه دستکاری عبارت است از یک رفتار آگاهانه و از قبل طراحی شده به منظور فریب سرمایه گذاران برای کنترل یا تاثیرگذاری مصنوعی بر بازار یک نوع اوراق بهادار با هدف فریب سرمایه گذار..

دستکاری عبارت است از یک رفتار آگاهانه و از قبل طراحی شده به منظور فریب سرمایه گذاران برای کنترل یا تاثیرگذاری مصنوعی بر بازار یک نوع اوراق بهادار با هدف فریب سرمایه گذار.
توسل به یکسری اقدامات مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع آوری سهام در قیمت پایین برای به دست آوردن سود را می توان ازجمله مصادیق بارز افعال مادی جرم اعلام کرد.
وجود دستکاری دربازار می تواند باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران به بازار سرمایه شده و مانع از تعمق بازار گردد .
یکی از مهم ترین روش های انجام چنین جرایمی، دستکاری بر مبنای اطلاعات معروف است. در این روش دستکاری کننده به وسیله انتشار اطلاعات گمراه کننده یا شایعات بی پایه و اساس قیمت سهم را تغییر می دهد. در این شیوه عده ای از سرمایه گذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مدنظر قرار داده و آن را خریداری می کنند پس از خرید، سعی بر آن دارد تا سهم بازار را مورد اقبال قرار داده و تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری بالا ببرد و در پی این اقدام قیمت سهم بالا رفته و سود سرشاری عاید خود کند
البته در این روش برخی شرکت ها هم مقصرند چون وفق تکلیف قانونی ماده45 قانون، شرکت های بورسی موظفند اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند. به طور کلی این اطلاعات مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای معاملات اوراق بهادار خواهد بود اما متأسفانه برخی از شرکت های بورس از شفافیت اطلاعاتی برخوردار نبوده و ضوابط را رعایت نمی کنند. این قبیل شرکت ها هدف خوبی برای دستکاری قیمت قرار می گیرند.
یک راه دستکاری قیمت قرار دادن صد ها سفارش کوچک در قیمتهای قابل توجهی پایین تر از قیمت مورد معامله است که که سرمایه گذار را در مورد وجود خبری بد در شرکت به اشتباه می اندازد و موج فروش رو افزایش میدهد. یا با انتشار اخبار منفی، تمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می کنند و زمانی که اخبار و اطلاعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می رسند.
پایین بودن شفافیت اطلاعات موثرترین عاملی است که باعث می گردد تا دستکاری کنندگان بازار اقدام به دستکاری قیمت سهام یک شرکت در بورس اوراق بهادار تهران نمایند. که این مطلب بیانگر این موضوع می باشد که بعلت خلع قانونی دستکاری کنندگان بدون بکارگیری پارامترهای علمی به سادگی تنها با استفاده از عدم شفافیت اطلاعات شرکتها اقدام به دستکاری نموده اند.
وجود مشکلات ساختاری در بورس تهران از قبیل: عدم تنوّع ابزارهای مالی، کوچک بودن اندازه ی شرکت های بورسی ، فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ، کم عمق بودن بازار سرمایه ضعف سیستم های اطلاع رسانی و نظارتی موجب شده است که تمایل به دست کاری قیمتها در بازار افزایش یابد.

منابع:
  • مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه: در بورس اوراق بهادار تهران) تابستان 1390، صفحه 123-146 ، فصلنامه ی پژوهش های اقتصادی
  • بررسی دستکاری قیمت سهام و پیامدهای آن، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت شیراز- ایران ،بهرام مورنی ،فریده اسدالهی ،شهریور 92
  • http://www.investopedia.com/terms/m/manipulation.asp1.
1393/10/16 از نهایت‌نگر
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333