رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب محمد مهدی رفیعی
ارتباطات محمد مهدی رفیعی
...

عنوان بلاگ : مافاسدیم یا آنها


خلاصه غرب با ابزار اندازه گیری خود ما را فاسد میداند اما فساد دو طرف دارد و یک طرفش غرب است

سازمان شفافیت بین الملل همه ساله درجه فساد اداری و اقتصادی کشورها را ارزیابی و نتیجه را منتشر مینماید مطابق نظر سازمان مزبور ایران از نظر فساد اداری و اقتصادی داری رتبه ۱۳۶ از ۱۷۵ در کنار کشورهایی چون کامرون قرقیزستان لبنان نیجریه و روسیه قرار دارد ایران دارای فساد اداری و اقتصادی بسیار بالایی است کشورهای سومالی کره شمالی سودان افغانستان ترکمنستان عراق و ....در ته جدول مستقر شده اند و کشورهای چون دانمارک نیوزلند فنلاند و سوئد جزو پاکترین کشورهای دنیا از نظر فساد هستند . خب این رتبه بندی یعنی چه ؟ آیا فساد در کشور های فاسد منجمله ایران بد است ؟ فساد چه آثار و تبعاتی برای ما به ارمغان میاورد ؟

قبل از هر چیز باید بپرسم فسادی که ذاتا میل به پنهان شدن دارد چگونه کشف و از نظر درجه اهمیت ارزیابی و با سایر کشورها مقایسه میشود و در نهایت عمل رتبه بندی چگونه صورت میگیرد ؟ به نکته میل به پنهان ماندن فساد دقت داشته باشید اگر فساد امری ست ناپیدا با چه ابزاری آنرا آشکار میکنند . واقعیت این است که تا کنون سازمان شفافیت بین الملل گفته این کشورها فاسدند و این کشورها پاک و معیاری برای اندازه گیری این امر منتشر نکرده است اما آقای دکتر فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و از چهره های ماندگار کتابی نگاشته تحت عنوان سرطان اجتماعی فساد کتاب تحقیقی است درباره بررسی فساد در ایران در این کتاب تمامی جنبه های مربوط به اندازه گیری فساد ذکر شده و همه آنچه ذکر شده توسط محققین کشور ها ی به اصطلاح پاک و پاکدامن انجام شده است . معترضه عرض کنم برای اندازه گیر ی طول باید از واحد اندازه گیری ای مثل متر استفاده کرد نه کیلوگرم و اشتباه زمانی رخ میدهد که ما یک متر را بخواهیم معادل یک کیلو قرار دهیم . برای اندازه گیری وزن یک خروار معادل سیصد کیلوگرم است اما عدد سیصد بیشتر از عدد یک است منظورم این است که وقتی متر و معیار دست اندازه گیر باشد او مطابق معیار خودش ترا اندازه گیری میکند و برای اندازه گیری آنچه ناپیداست معیار در میاورد و آن چیزی نیست جز ادراک فساد .همان امری که آقای رفیع پور در کتاب خود برای اندازه گیری فساد در ایران انجام داد سنجشگر غربی از معیار ادراک فساد استفاده میکند و به آن استناد میکند و نامش را میگذارد روش علمی اما آیا آنچه عامه مردم ادراک میکنند همانیست که در واقعیت رخ میدهد ؟ پاسخ قطعا منفی است آن معیار و روش اندازه گیری ای که استاد جامعه شناس ایرانی به آن استناد میکند به همان نتایجی میرسد که وضع کننده معیار برای آن طراحی نموده است نه چیزی دیگر لذا اگر با ابزار و روش او خودت را بسنجی قطعا من ایرانی فاسدم و او فاسد نیست . منظور من دفاع از پاک بودن مسئولین فاسد ایرانی نیست در اینکه فساد در ایران بیداد میکند شکی نیست اما این فساد از کجاست ؟ مثالی بزنم . اگر دزد مال شما را ببرد آیا شما مجرم و فاسد هستید ؟ قطعا خیر این یک جرم یک طرفه است . در مورد رشوه چطور ؟ برای انجام فعل مجرمانه دزدی فقط یک دزد لازم است اما برای انجام فعل مجرمانه رشوه بیشتر از یک طرف لازم است . طرفین ممکن است به چندین نفر برسند و یا حتی ما با یک سیستم مجرمانه طرف گردیم . در مورد زنا چطور ؟ آیا فقط یک نفر است که فعل مجرمانه را انجام میدهد؟ خیر برای انجام این عمل حتما به دو نفر نیاز است . پس چگونه میشود که در یک عصبیت صنفی و جنسی خطا ها را متوجه یک نفر میدانیم . این همان کار کرد ادراک است . ادراکی که ابزار مناسبی برای سنجش در اختیار سنجشگر قرار داده است و این همان ادراکی است که سازمان شفافیت بین الملل به آن استناد جسته است . خب این چه ربطی به کشورهای پاک دارد ؟ همه نکته همینجاست فساد در کشورهای عقب مانده جهان سوم یک سر در کشورهای به اصطلاح پاک پیشرفته دارد . فرانسه که خود را مهد مدنیت میداند توتال را برای انجام پروژه های نفتی به جهان سوم گسیل میدارد و توتال نیز برای انجام امور خود براحتی رشوه میدهد استات اویل همین رویه را در پیش دارد جریان دادگاه شرکت کیش اورینتال که مدیر عامل وقتش آقای سیروس ناصری با آقای دیک چنی معاون وقت رئیس جمهور آمریکا و مدیر عامل شرکت نفتی هالیبرتون در سال ۱۳۷۳ به رسانه ها کشید را یادتان هست ؟ اینها فقط چند مثال بودند . صدها هزار شرکت خارجی در جهان اول یعنی جایی که شکمها سیر است به جهان سوم همان جایی که شکمها گرسنه است براحتی رشوه میدهد و آنوقت آنها پاک اند و رشوه گیرنده میشود ناپاک ! این رشوه نه برای این است که کار خود را پیش برند ! خیر ! برای این است که هیچگاه رقیب قدرتمندی سر از این عرصه بر ندارد انسانهای فاسد خوب زبان یکدیگر را بلدند و با مهارت وصف ناپذیری همدیگر را در همه جای دنیا پیدا میکنند و از هم نیز حمایت هم میکنند . این رخداد مربوط به قرون وسطایی نیست که بربریت بر اروپا حاکم بود مربوط به عصر اطلاعات و ریا کاری های خیر خواهانه و پاک دستان است . لذا از این باب هر آنچه رخ میدهد یک سر در طرف خارجی به اصطلاح پاک دست دارد اگر فساد برای ما امری پنهان است او میداند کجا فساد کرده و بطور دقیق اطلاعات و ارقام مربوطه را دارد چرا که خود یکی از طرفین این فساد است . حال چگونه میشود که یکی از طرفین را فاسد بخوانیم و طرف دیگر پاک باشد ؟ این نکته یک جنبه از فساد ابرازی سازمان شفافیت در مورد ایران و همه جهان سوم است .

اما آیا فساد بد است ؟ اگر نظری به اروپای قرون وسطی بیاندازیم اروپا غرق در جهل و فساد بود . همین امر در مورد آمریکا نیز صادق است . با مطالعه تاریخ پیشرفت اروپا یا غرب در میابیم که این پیشرفت از محل پاک دستی نبوده است آمریکایی ها نیز با پاک دستی به این نقطه نرسیده اند هر آنچه انجام داده اند سراسر فساد بوده این فساد در غالب چپاول جهان سوم و نیز حتی چپاول و غارت اموال یک دیگر بوده وبه مرور زمان نظام مند شده است . درمورد چپاول جهان سوم توسط غرب بعید میدانم کسی مخالفت داشته باشد استعمار گر پیر همه ثروت خود را از خاورمیانه حاصل نموده حالا شده یک دولت خیر خواه پاک دست . چگونه میشود که چپاولگر پاک باشد و چپاول شده فاسد . این کدام معیار سنجش است که ثروت حاصل شده از محل فساد را نمی بیند اما فساد جاری جهان سوم را میبیند ؟ شاید دوستی بگوید آنچه ارزیابی میشود مربوط به جریانهای ناسالم در میان نظام اداری و اقتصادی کشورها در زمان حال است و هم اکنون در جهان اول از این بابت ما شاهد پاکی و پاک دستی هستیم . در پاسخ باید عرض کرد وقتی دزدان اقدام به ثروت مالی مینمایند آنرا بر مبانی عدالت و یک نظام درست تقسیم میکنند . آیا عدالت در تقسیم اموال دزدی عدالت است ؟ جریان سالم در تقسیم اموال دزدی حکایت از سلامت دارد ؟ آیا مهارت در کلاه گذاشتن بر سر دیگران درستکاریست ؟ آیا تمامی قراردادهایی که غرب در تمامی جنبه ها با جهان سوم میبندد سراسر درستی و خیر و صلاح و خوبیست ؟ میخواهم پای اخلاق را به میان بکشم . آیا این اخلاقی که غرب دم از آن میزند ابزاری برای دفاع از خود در جهت پرده پوشی از ریا کاریهایش نیست ؟ و یا حتی در دفاع و ترس از مقابله به مثل توسط جهان سوم ؟ اساسا آیا رشد اقتصادی با امراخلاقی صورت میگیرد یا با محاسبات مربوط به گرد آوری ثروت ؟ اگر من روشهای به چنگ آوری یک مال یا ثروت مثل کارخانه و بازار فروش و ... را در نظر نگیرم این مهم نخواهد بود که کارخانه ای که هم اکنون من صاحب اش شدم از کجا بدست من رسیده بلکه مهم این است که این کارخانه یا مجموعه اقتصادی بنحو مطلوب اداره میشود یا نه . انسان درستکاری که زایل کننده ثروت است در ارجحیت قرار دارد یا انسان فاسدی که ثروت افزا است ؟ وقتی در باره فساد صحبت میکنیم قطعا امر اخلاقی را به میان میکشیم نه امر اقتصادی را . سازمان شفایت به این امر توجه ندارد که چگونه فقر و بدبختی دامن جهان سوم را میگیرد به انسانهای فاسد تربیت شده در غرب توجهی ندارد به فساد تاریخی غرب نگاه نمی کند به فساد سیستماتیک که در پس پرده های اخلاق غرب پنهان شده توجهی ندارد به معاملات سراسر فاسد خود با کشورهای دیگر توجهی ندارد فقط جهان سوم را فاسد خطاب میکند و چون نمی تواند آمار درستی برای اثبات فساد بدهد چرا که آنگاه خود در رده متهم قرار خواهد گرفت اقدام به موضوعی احساسی بنام ادراک فساد میکند . احساسات مانند ویروس عمل میکنند . بشدت و سرعت پراکنده میشوند و چند مورد فساد بزرگ مثل امثال بابک زنجانی شاهدی بر این مدعا خواهند بود و ابزار های جدید و شبکه های اجتماعی بسرعت تا دور ترین مناطق کره زمین اطلاع رسانی خواهد کرد . لذا وقتی از ادراک فساد صحبت میشود ما واقعیات را نادیده میگیریم چون عامه مردم همه شئون پیرامون خود را توام با فساد میدانند واقعیات کنار زده میشود چون برنامه این است که کنار زده شود . ایرانیان فاسدند را میبینند اما کسی نمی بیند که اگر تحریمی وجود نداشت پدیده بابک زنجانی ای هم بوجود نمی آمد و مواردی که مربوط به نهادینه شده جریانهای فساد انگیز که ریشه در غرب دارد را نمی بینند و ....اما پاسخ به این سئوال که آیا فساد تبعات زیانباری دارد به زعم من این است که تا زمانیکه ثروت از کشور خارج نشود و در داخل به نحو احسن اداره شود یک امر است و قضاوت در باره اینکه همین ثروت در داخل در دستان چه کسانی و چگونه در دستان اینان باشد امر دیگریست . فسادی که غرب هیچگاه به آن گله ای ندارد چیزیست که منجر به خروج ثروت از کشور میشود همان چیزی که کانادایی ها هیچ وقت از خود نمی پرسند ثروت بیکران منتقل شده از ایران به کانادا از کجا آمده اینان با دزدان یک کشور کاری نداند دزدانی که در مهد اخلاق و پاکی با آرامش تمام زندگی میکنند


خلاصه غرب با ابزار اندازه گیری خود ما را فاسد میداند اما فساد دو طرف دارد و یک طرفش غرب است

سازمان شفافیت بین الملل همه ساله درجه فساد اداری و اقتصادی کشورها را ارزیابی و نتیجه را منتشر مینماید مطابق نظر سازمان مزبور ایران از نظر فساد اداری و اقتصادی داری رتبه ۱۳۶ از ۱۷۵ در کنار کشورهایی چون کامرون قرقیزستان لبنان نیجریه و روسیه قرار دارد ایران دارای فساد اداری و اقتصادی بسیار بالایی است کشورهای سومالی کره شمالی سودان افغانستان ترکمنستان عراق و ....در ته جدول مستقر شده اند و کشورهای چون دانمارک نیوزلند فنلاند و سوئد جزو پاکترین کشورهای دنیا از نظر فساد هستند . خب این رتبه بندی یعنی چه ؟ آیا فساد در کشور های فاسد منجمله ایران بد است ؟ فساد چه آثار و تبعاتی برای ما به ارمغان میاورد ؟

قبل از هر چیز باید بپرسم فسادی که ذاتا میل به پنهان شدن دارد چگونه کشف و از نظر درجه اهمیت ارزیابی و با سایر کشورها مقایسه میشود و در نهایت عمل رتبه بندی چگونه صورت میگیرد ؟ به نکته میل به پنهان ماندن فساد دقت داشته باشید اگر فساد امری ست ناپیدا با چه ابزاری آنرا آشکار میکنند . واقعیت این است که تا کنون سازمان شفافیت بین الملل گفته این کشورها فاسدند و این کشورها پاک و معیاری برای اندازه گیری این امر منتشر نکرده است اما آقای دکتر فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و از چهره های ماندگار کتابی نگاشته تحت عنوان سرطان اجتماعی فساد کتاب تحقیقی است درباره بررسی فساد در ایران در این کتاب تمامی جنبه های مربوط به اندازه گیری فساد ذکر شده و همه آنچه ذکر شده توسط محققین کشور ها ی به اصطلاح پاک و پاکدامن انجام شده است . معترضه عرض کنم برای اندازه گیر ی طول باید از واحد اندازه گیری ای مثل متر استفاده کرد نه کیلوگرم و اشتباه زمانی رخ میدهد که ما یک متر را بخواهیم معادل یک کیلو قرار دهیم . برای اندازه گیری وزن یک خروار معادل سیصد کیلوگرم است اما عدد سیصد بیشتر از عدد یک است منظورم این است که وقتی متر و معیار دست اندازه گیر باشد او مطابق معیار خودش ترا اندازه گیری میکند و برای اندازه گیری آنچه ناپیداست معیار در میاورد و آن چیزی نیست جز ادراک فساد .همان امری که آقای رفیع پور در کتاب خود برای اندازه گیری فساد در ایران انجام داد سنجشگر غربی از معیار ادراک فساد استفاده میکند و به آن استناد میکند و نامش را میگذارد روش علمی اما آیا آنچه عامه مردم ادراک میکنند همانیست که در واقعیت رخ میدهد ؟ پاسخ قطعا منفی است آن معیار و روش اندازه گیری ای که استاد جامعه شناس ایرانی به آن استناد میکند به همان نتایجی میرسد که وضع کننده معیار برای آن طراحی نموده است نه چیزی دیگر لذا اگر با ابزار و روش او خودت را بسنجی قطعا من ایرانی فاسدم و او فاسد نیست . منظور من دفاع از پاک بودن مسئولین فاسد ایرانی نیست در اینکه فساد در ایران بیداد میکند شکی نیست اما این فساد از کجاست ؟ مثالی بزنم . اگر دزد مال شما را ببرد آیا شما مجرم و فاسد هستید ؟ قطعا خیر این یک جرم یک طرفه است . در مورد رشوه چطور ؟ برای انجام فعل مجرمانه دزدی فقط یک دزد لازم است اما برای انجام فعل مجرمانه رشوه بیشتر از یک طرف لازم است . طرفین ممکن است به چندین نفر برسند و یا حتی ما با یک سیستم مجرمانه طرف گردیم . در مورد زنا چطور ؟ آیا فقط یک نفر است که فعل مجرمانه را انجام میدهد؟ خیر برای انجام این عمل حتما به دو نفر نیاز است . پس چگونه میشود که در یک عصبیت صنفی و جنسی خطا ها را متوجه یک نفر میدانیم . این همان کار کرد ادراک است . ادراکی که ابزار مناسبی برای سنجش در اختیار سنجشگر قرار داده است و این همان ادراکی است که سازمان شفافیت بین الملل به آن استناد جسته است . خب این چه ربطی به کشورهای پاک دارد ؟ همه نکته همینجاست فساد در کشورهای عقب مانده جهان سوم یک سر در کشورهای به اصطلاح پاک پیشرفته دارد . فرانسه که خود را مهد مدنیت میداند توتال را برای انجام پروژه های نفتی به جهان سوم گسیل میدارد و توتال نیز برای انجام امور خود براحتی رشوه میدهد استات اویل همین رویه را در پیش دارد جریان دادگاه شرکت کیش اورینتال که مدیر عامل وقتش آقای سیروس ناصری با آقای دیک چنی معاون وقت رئیس جمهور آمریکا و مدیر عامل شرکت نفتی هالیبرتون در سال ۱۳۷۳ به رسانه ها کشید را یادتان هست ؟ اینها فقط چند مثال بودند . صدها هزار شرکت خارجی در جهان اول یعنی جایی که شکمها سیر است به جهان سوم همان جایی که شکمها گرسنه است براحتی رشوه میدهد و آنوقت آنها پاک اند و رشوه گیرنده میشود ناپاک ! این رشوه نه برای این است که کار خود را پیش برند ! خیر ! برای این است که هیچگاه رقیب قدرتمندی سر از این عرصه بر ندارد انسانهای فاسد خوب زبان یکدیگر را بلدند و با مهارت وصف ناپذیری همدیگر را در همه جای دنیا پیدا میکنند و از هم نیز حمایت هم میکنند . این رخداد مربوط به قرون وسطایی نیست که بربریت بر اروپا حاکم بود مربوط به عصر اطلاعات و ریا کاری های خیر خواهانه و پاک دستان است . لذا از این باب هر آنچه رخ میدهد یک سر در طرف خارجی به اصطلاح پاک دست دارد اگر فساد برای ما امری پنهان است او میداند کجا فساد کرده و بطور دقیق اطلاعات و ارقام مربوطه را دارد چرا که خود یکی از طرفین این فساد است . حال چگونه میشود که یکی از طرفین را فاسد بخوانیم و طرف دیگر پاک باشد ؟ این نکته یک جنبه از فساد ابرازی سازمان شفافیت در مورد ایران و همه جهان سوم است .

اما آیا فساد بد است ؟ اگر نظری به اروپای قرون وسطی بیاندازیم اروپا غرق در جهل و فساد بود . همین امر در مورد آمریکا نیز صادق است . با مطالعه تاریخ پیشرفت اروپا یا غرب در میابیم که این پیشرفت از محل پاک دستی نبوده است آمریکایی ها نیز با پاک دستی به این نقطه نرسیده اند هر آنچه انجام داده اند سراسر فساد بوده این فساد در غالب چپاول جهان سوم و نیز حتی چپاول و غارت اموال یک دیگر بوده وبه مرور زمان نظام مند شده است . درمورد چپاول جهان سوم توسط غرب بعید میدانم کسی مخالفت داشته باشد استعمار گر پیر همه ثروت خود را از خاورمیانه حاصل نموده حالا شده یک دولت خیر خواه پاک دست . چگونه میشود که چپاولگر پاک باشد و چپاول شده فاسد . این کدام معیار سنجش است که ثروت حاصل شده از محل فساد را نمی بیند اما فساد جاری جهان سوم را میبیند ؟ شاید دوستی بگوید آنچه ارزیابی میشود مربوط به جریانهای ناسالم در میان نظام اداری و اقتصادی کشورها در زمان حال است و هم اکنون در جهان اول از این بابت ما شاهد پاکی و پاک دستی هستیم . در پاسخ باید عرض کرد وقتی دزدان اقدام به ثروت مالی مینمایند آنرا بر مبانی عدالت و یک نظام درست تقسیم میکنند . آیا عدالت در تقسیم اموال دزدی عدالت است ؟ جریان سالم در تقسیم اموال دزدی حکایت از سلامت دارد ؟ آیا مهارت در کلاه گذاشتن بر سر دیگران درستکاریست ؟ آیا تمامی قراردادهایی که غرب در تمامی جنبه ها با جهان سوم میبندد سراسر درستی و خیر و صلاح و خوبیست ؟ میخواهم پای اخلاق را به میان بکشم . آیا این اخلاقی که غرب دم از آن میزند ابزاری برای دفاع از خود در جهت پرده پوشی از ریا کاریهایش نیست ؟ و یا حتی در دفاع و ترس از مقابله به مثل توسط جهان سوم ؟ اساسا آیا رشد اقتصادی با امراخلاقی صورت میگیرد یا با محاسبات مربوط به گرد آوری ثروت ؟ اگر من روشهای به چنگ آوری یک مال یا ثروت مثل کارخانه و بازار فروش و ... را در نظر نگیرم این مهم نخواهد بود که کارخانه ای که هم اکنون من صاحب اش شدم از کجا بدست من رسیده بلکه مهم این است که این کارخانه یا مجموعه اقتصادی بنحو مطلوب اداره میشود یا نه . انسان درستکاری که زایل کننده ثروت است در ارجحیت قرار دارد یا انسان فاسدی که ثروت افزا است ؟ وقتی در باره فساد صحبت میکنیم قطعا امر اخلاقی را به میان میکشیم نه امر اقتصادی را . سازمان شفایت به این امر توجه ندارد که چگونه فقر و بدبختی دامن جهان سوم را میگیرد به انسانهای فاسد تربیت شده در غرب توجهی ندارد به فساد تاریخی غرب نگاه نمی کند به فساد سیستماتیک که در پس پرده های اخلاق غرب پنهان شده توجهی ندارد به معاملات سراسر فاسد خود با کشورهای دیگر توجهی ندارد فقط جهان سوم را فاسد خطاب میکند و چون نمی تواند آمار درستی برای اثبات فساد بدهد چرا که آنگاه خود در رده متهم قرار خواهد گرفت اقدام به موضوعی احساسی بنام ادراک فساد میکند . احساسات مانند ویروس عمل میکنند . بشدت و سرعت پراکنده میشوند و چند مورد فساد بزرگ مثل امثال بابک زنجانی شاهدی بر این مدعا خواهند بود و ابزار های جدید و شبکه های اجتماعی بسرعت تا دور ترین مناطق کره زمین اطلاع رسانی خواهد کرد . لذا وقتی از ادراک فساد صحبت میشود ما واقعیات را نادیده میگیریم چون عامه مردم همه شئون پیرامون خود را توام با فساد میدانند واقعیات کنار زده میشود چون برنامه این است که کنار زده شود . ایرانیان فاسدند را میبینند اما کسی نمی بیند که اگر تحریمی وجود نداشت پدیده بابک زنجانی ای هم بوجود نمی آمد و مواردی که مربوط به نهادینه شده جریانهای فساد انگیز که ریشه در غرب دارد را نمی بینند و ....اما پاسخ به این سئوال که آیا فساد تبعات زیانباری دارد به زعم من این است که تا زمانیکه ثروت از کشور خارج نشود و در داخل به نحو احسن اداره شود یک امر است و قضاوت در باره اینکه همین ثروت در داخل در دستان چه کسانی و چگونه در دستان اینان باشد امر دیگریست . فسادی که غرب هیچگاه به آن گله ای ندارد چیزیست که منجر به خروج ثروت از کشور میشود همان چیزی که کانادایی ها هیچ وقت از خود نمی پرسند ثروت بیکران منتقل شده از ایران به کانادا از کجا آمده اینان با دزدان یک کشور کاری نداند دزدانی که در مهد اخلاق و پاکی با آرامش تمام زندگی میکنند

1393/10/10 از نهایت‌نگر
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333