رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب محمد مهدی رفیعی
ارتباطات محمد مهدی رفیعی
...

عنوان بلاگ : آیا فطانت با صالح آبادی فرق دارد ؟


خلاصه قبل از بیان اینکه آیا این دو فرد با هم فرق دارند یا نه صغری و کبری میکنم

فیلسوف بزرگی بنام پروتاگوراس از فلاسفه سوفسطایی سده ۴۵۰ قبل از میلاد مسیح جمله معروفی دارد که افلاطون در رسائل خود زیاد بدان پرداخته است جمله این است

انسان معیار همه چیز است

این جمله ۲۵۰۰ سال است که بر تارک اندیشه آدمی خود نمایی میکند او میگوید انسان معیار هر آنچه که وجود دارد و هر آنچه که وجود ندارد میباشد . بیشتر توضیح بدهم . این انسان است که میگوید چه چیز غلط است و چه چیز صحیح ، در این بیان این انسان است که متر و معیار خوبی و بدی سعادت و شقاوت خوشبختی و بد بختی قرار میگیرد . چندیست در شبکه های اجتماعی ،در رسانه ها ، در پیام های کوتاه این اندیشه در قالب قانون جذب خود نمایی میکند و خوش باوران آنرا باور دارند اگر بد بخت هستی این اندیشه توست که بد بختی ات را رقم زده ! من عاملی در بدبختی تو نداشتم تحت این اندیشه همه آنان که دیگران را بدبخت میکنند و همه عواملی که سبب بدبختی دیگران میشوند تبرئه میگردد . پس خوب قانونی است قانون جذب ظریف و لطیف تو را سر جای خود مینشاند . پول میخواهی ؟ طبق این قانون به پول فکر کن و اگر فکر کردی و حاصل نکردی این تقصر توست جذبت خوب کار نکرده . الخ اگر انسنان معیار باشد به تعداد انسانها معیار خواهیم داشت و اگر انسان به عنوان یک کلی یعنی انسانیت بطور عام معیار باشد ما هر امری خارج از انسان را رد کردیم انسان بخشی از دنیاست نه همه آن اگر انسان ملاک همه چیز باشد پس ملاک خدا هم خواهد بود خدا در این حالت صرفا متکی به انسان ست همانگونه که پروتاگوراس گفته خدایی وجود ندارد چرا که مبنا را انسان قرار داده این سخن فقط مدخل من برای بیان استدلام است نه بحث خدا شناسی یا ... پس اگر هر انسانی یک معیار باشد فطانت و صالح آبادی با هم فرقی ندارند چرا که این دو برآیند یک حاکمیت فکری اند که به هر کدام اجازه جلوس در این مکان را داده است . اگر انسانیت بطور عام ملاک باشد باز این دو فرقی ندارند چون عامیت انسانیت تحت حاکمیت فکری جمهوری اسلامی همین است که میبینیم این حاکمیت فکری دانشگاه امام صادق تاسیس مینماید که برای مملکت مدیر تربیت نماید آنوقت من و شما و همه ذیگران که در دانشگاه خوب این مرز و بوم درس خواندیم و خوب هم درس خواندیم باید عمله اکره این مدیران باشیم چرا که اینان ملاک اند . این تفکر که انسانها در یک سیستم فکری سوای از هم و بگونه ای متفاوت بیاندیشند یا عمل نمایند تفکری عبث است اساسا سیستم فکری و حاکمیت اندیشه حزبی همه را یک شکل بار میاورد انسانهای دگر اندیش موجودات هضم نشدنی تلقی و از جریان خارج میشوند پروتاگورا س ضد خداست و در اندیشه های الهی جایی ندارد اما وقتی پای اداره سازمان یا تشکیلات یا ... بمیان آید مبنا همان انسانها خواهند بود و ما پیرو پروتاگوراس خواهیم گردید بورس همانگونه که بوده اداره خواهد شد و درهمان راستا که حرکت میکرده حرکت خواهد کرد و به همان نتایجی که قبلا رسیده خواهد رسید منتهی ذائقه من یا شما ممکن است در باره فطانت شیرین تر از صالح آبادی باشد یا برعکس


خلاصه قبل از بیان اینکه آیا این دو فرد با هم فرق دارند یا نه صغری و کبری میکنم

فیلسوف بزرگی بنام پروتاگوراس از فلاسفه سوفسطایی سده ۴۵۰ قبل از میلاد مسیح جمله معروفی دارد که افلاطون در رسائل خود زیاد بدان پرداخته است جمله این است

انسان معیار همه چیز است

این جمله ۲۵۰۰ سال است که بر تارک اندیشه آدمی خود نمایی میکند او میگوید انسان معیار هر آنچه که وجود دارد و هر آنچه که وجود ندارد میباشد . بیشتر توضیح بدهم . این انسان است که میگوید چه چیز غلط است و چه چیز صحیح ، در این بیان این انسان است که متر و معیار خوبی و بدی سعادت و شقاوت خوشبختی و بد بختی قرار میگیرد . چندیست در شبکه های اجتماعی ،در رسانه ها ، در پیام های کوتاه این اندیشه در قالب قانون جذب خود نمایی میکند و خوش باوران آنرا باور دارند اگر بد بخت هستی این اندیشه توست که بد بختی ات را رقم زده ! من عاملی در بدبختی تو نداشتم تحت این اندیشه همه آنان که دیگران را بدبخت میکنند و همه عواملی که سبب بدبختی دیگران میشوند تبرئه میگردد . پس خوب قانونی است قانون جذب ظریف و لطیف تو را سر جای خود مینشاند . پول میخواهی ؟ طبق این قانون به پول فکر کن و اگر فکر کردی و حاصل نکردی این تقصر توست جذبت خوب کار نکرده . الخ اگر انسنان معیار باشد به تعداد انسانها معیار خواهیم داشت و اگر انسان به عنوان یک کلی یعنی انسانیت بطور عام معیار باشد ما هر امری خارج از انسان را رد کردیم انسان بخشی از دنیاست نه همه آن اگر انسان ملاک همه چیز باشد پس ملاک خدا هم خواهد بود خدا در این حالت صرفا متکی به انسان ست همانگونه که پروتاگوراس گفته خدایی وجود ندارد چرا که مبنا را انسان قرار داده این سخن فقط مدخل من برای بیان استدلام است نه بحث خدا شناسی یا ... پس اگر هر انسانی یک معیار باشد فطانت و صالح آبادی با هم فرقی ندارند چرا که این دو برآیند یک حاکمیت فکری اند که به هر کدام اجازه جلوس در این مکان را داده است . اگر انسانیت بطور عام ملاک باشد باز این دو فرقی ندارند چون عامیت انسانیت تحت حاکمیت فکری جمهوری اسلامی همین است که میبینیم این حاکمیت فکری دانشگاه امام صادق تاسیس مینماید که برای مملکت مدیر تربیت نماید آنوقت من و شما و همه ذیگران که در دانشگاه خوب این مرز و بوم درس خواندیم و خوب هم درس خواندیم باید عمله اکره این مدیران باشیم چرا که اینان ملاک اند . این تفکر که انسانها در یک سیستم فکری سوای از هم و بگونه ای متفاوت بیاندیشند یا عمل نمایند تفکری عبث است اساسا سیستم فکری و حاکمیت اندیشه حزبی همه را یک شکل بار میاورد انسانهای دگر اندیش موجودات هضم نشدنی تلقی و از جریان خارج میشوند پروتاگورا س ضد خداست و در اندیشه های الهی جایی ندارد اما وقتی پای اداره سازمان یا تشکیلات یا ... بمیان آید مبنا همان انسانها خواهند بود و ما پیرو پروتاگوراس خواهیم گردید بورس همانگونه که بوده اداره خواهد شد و درهمان راستا که حرکت میکرده حرکت خواهد کرد و به همان نتایجی که قبلا رسیده خواهد رسید منتهی ذائقه من یا شما ممکن است در باره فطانت شیرین تر از صالح آبادی باشد یا برعکس

1393/10/03 از نهایت‌نگر
2
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333