رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب محمد مهدی رفیعی
ارتباطات محمد مهدی رفیعی
...

عنوان بلاگ : خیانت به کشور توسط متقین


خلاصه تراز تجاری بدتر شده برای اصلاح دنبال کاهش ارزش پول ملی اند چیزی که دردی بر دردها میافزاید

دیروز متولی حفظ ارزش پول ملی در خبر بیست و سی فرمودند کاهش ارزش پول ملی نگران کننده نیست و این طبیعیست . در این میان نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه تفاهم نامه ای که برای صادرات محصولات ایران به روسیه امضاء شده گفت افزایش نرخ ارز نگران کننده نیست و این سیگنالیست برای صادرات بیشتر . با اجازه عزیزان از زبان ریال پای شعر مولوی را از مثنوی بمیان میکشم تا نکته ای را بیان نمایم

بشنو این نی چون حکایت میکند

از جدایی ها شکایت میکند

........

هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

نمی خواهم قیاس مع الفارق نمایم یعنی شعری که در باب چیزیست را به مقدمه چیز دیگری خرجش نمایم . اما حکایت صادرات و ارزش ریال همین حکم را دارد یعنی هر مدیر برجسته اقتصادی ای از ظن خود سخن میگوید نه واقیت ارزش ریال را . بگذارید مثالی عرض کنم . در سال ۱۳۶۷ خورشیدی واردات ایران سالیانه ۱۲ میلیارد دلارو در آن زمان جمعیت در حدود ۳۷ میلیون نفر بود . در سال ۱۳۹۰ خورشیدی جمعیت دو برابر شد و واردات به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار رسید ار دوستان میپرسم آیا جمعیت دو برابری واردات ده برابری میخواهد ؟ نیازمان به چه چیز بیشتر شده ؟ آیا هیچ یک از مدیران عالی رتبه اقتصادی کشور هیچ پیمایشی در باب الگوی واردات داشته است ؟ آیا مجلس که نماینده همه مردم این سر زمین است هیچ پژوهش و واکنشی نسبت به این واردات داشته است ؟ آیا دولت با خود اندیشیده است که درآمد ناشی از فروش ثروت آیندگان صرف مصرف و عیش و نوش کدام گروه از مصرف کنندگان کنونی کشور شده است ؟ پاسخ همه اینها منفی است . خیانت شاخ و دم ندارد همین است که میبینید . براحتی و بدون دقت نظر من و شما هم در رده خیانتکاران به این سرزمین قرار میگیریم حال نماز جعفر طیار بخوانیم یا روزه ماههای سه گانه بجای آوریم یا معتکف در گاه الهی در ایام اعتکاف باشیم یا زیر علم حسین بر ضد ظلم اشک بریزیم و مویه سر دهیم . برای بزرگ شدن باید با بزرگان حشر و نشر داشت افغانستان ، عراق ، ونزوئلا ، آذربایجان شوروی ، بلاروس ، امارات ، ترکمنستان و .... کشورهای کوچک و بازار های کوچک وبا سطح سلیقه و ذائقه پایین مصرف کننده نمی تواند ما را بزرگ کند . در یک کلام باید گفت ما چیزی برای صادرات نداریم پس ارزش پول ملی نقشی درصادرات ندارد و آنچه مد نظر آقایان است چیزی نیست جز تاراج منابع ملی کاهش ارزش پول ملی صادرات ما را افزایش نمی دهد بلکه انگیزه بسیار زیادی برای قاچاق کالا ایجاد میکند آنهم نه کالای مصنوع بلکه چیزی که طبیعت به رایگان به ما ارزانی داشته مانند نفت سنگ معدن خاگ رسی که امارات برای ساخت جزیره توریستی و عیش عربها میخرد و آنچه از زمین حاصل میشود و خدا انحصارا در این مرز و بوم قرار داده مثل زعفران و یا زیره و ...ما فرشی را صادر میکنیم که میراث هخامنشیان برای این سرزمین است ما چیزی نساختیم تا صادرکنیم که آن میراثی برای فرزندانمان در قرنها بعد باشد زمانی میتوان ادعای صادرات داشت که ما سازنده محصول باشیم و هم اکنون تمامی مصنوعات مورد نیاز خود را وارد میکنیم یعنی ماده خام صادر و مصنوع وارد میکنیم این یک معادله ساده است آنقدر ساده که هرکس میفهمد دلار گران سبب واردات گران هم خواهد شد پس نباید به آن دل خوش کرد . آنانکه معادلات اقتصادی در باب تراز تجاری و نقش ارزش پول ملی را در توجیه نظرات خود بمیان میکشند هیچگاه نمی گویند که اگر همه شرایط بین دو کشور مساوی باشد کاهش ارزش پول ملی میتواند سبب افزایش صادرات گردد نه برای کشوری مثل ایران که کاهش ارزش دلار یعنی فقر بیشتر برای عامه مردم از طرفی اینان که پای تئوریهای اقتصادی را بمیان میکشند نمی گویند که صادرات بخودی خود مهم نیست بلکه کشوری که محصول بدانجا صادر میشود نیز مهم است .آیا ارزش یک دلاری که شما از بازار افغانستان بدست می آورید با ارزش یک دلاری که از بازار آمریکا بدست می آورید یکسان است ؟ هر دلار درآمد بدست آمده از بازار آمریکا حکایت از قابلیتهای بیشمار صادر کننده دارد . حال برویم سراغ روسیه ! طبیعیست روسیه برای نجات خود از دست تحریمهای آمریکا به بازار ایران روی بیاورد این هنر ما نیست این هنر روسیه است تا از کشورهای دیگر بعنوان پل استفاده نماید .پس این دلخوشی ندارد چرا که این ما نبودیم که انتخاب کردیم بلکه انتخاب شدیم بعنوان یک پل انتخاب شدیم . نکته دیگر اینکه کاهش ارزش پول ملی نه تنها به تراز تجاری ما کمک نکرده بلکه شرایط را به نفع واردات تغییر داده است . ظاهرا تراز تجاری را باید در جای دیگری که ربطی به اقتصاد ندارد اصلاح کرد و آن چیزی نیست جز الگوی توزیع ثروت الگویی که مستقیما در گیر با عدالت است .


خلاصه تراز تجاری بدتر شده برای اصلاح دنبال کاهش ارزش پول ملی اند چیزی که دردی بر دردها میافزاید

دیروز متولی حفظ ارزش پول ملی در خبر بیست و سی فرمودند کاهش ارزش پول ملی نگران کننده نیست و این طبیعیست . در این میان نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه تفاهم نامه ای که برای صادرات محصولات ایران به روسیه امضاء شده گفت افزایش نرخ ارز نگران کننده نیست و این سیگنالیست برای صادرات بیشتر . با اجازه عزیزان از زبان ریال پای شعر مولوی را از مثنوی بمیان میکشم تا نکته ای را بیان نمایم

بشنو این نی چون حکایت میکند

از جدایی ها شکایت میکند

........

هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

نمی خواهم قیاس مع الفارق نمایم یعنی شعری که در باب چیزیست را به مقدمه چیز دیگری خرجش نمایم . اما حکایت صادرات و ارزش ریال همین حکم را دارد یعنی هر مدیر برجسته اقتصادی ای از ظن خود سخن میگوید نه واقیت ارزش ریال را . بگذارید مثالی عرض کنم . در سال ۱۳۶۷ خورشیدی واردات ایران سالیانه ۱۲ میلیارد دلارو در آن زمان جمعیت در حدود ۳۷ میلیون نفر بود . در سال ۱۳۹۰ خورشیدی جمعیت دو برابر شد و واردات به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار رسید ار دوستان میپرسم آیا جمعیت دو برابری واردات ده برابری میخواهد ؟ نیازمان به چه چیز بیشتر شده ؟ آیا هیچ یک از مدیران عالی رتبه اقتصادی کشور هیچ پیمایشی در باب الگوی واردات داشته است ؟ آیا مجلس که نماینده همه مردم این سر زمین است هیچ پژوهش و واکنشی نسبت به این واردات داشته است ؟ آیا دولت با خود اندیشیده است که درآمد ناشی از فروش ثروت آیندگان صرف مصرف و عیش و نوش کدام گروه از مصرف کنندگان کنونی کشور شده است ؟ پاسخ همه اینها منفی است . خیانت شاخ و دم ندارد همین است که میبینید . براحتی و بدون دقت نظر من و شما هم در رده خیانتکاران به این سرزمین قرار میگیریم حال نماز جعفر طیار بخوانیم یا روزه ماههای سه گانه بجای آوریم یا معتکف در گاه الهی در ایام اعتکاف باشیم یا زیر علم حسین بر ضد ظلم اشک بریزیم و مویه سر دهیم . برای بزرگ شدن باید با بزرگان حشر و نشر داشت افغانستان ، عراق ، ونزوئلا ، آذربایجان شوروی ، بلاروس ، امارات ، ترکمنستان و .... کشورهای کوچک و بازار های کوچک وبا سطح سلیقه و ذائقه پایین مصرف کننده نمی تواند ما را بزرگ کند . در یک کلام باید گفت ما چیزی برای صادرات نداریم پس ارزش پول ملی نقشی درصادرات ندارد و آنچه مد نظر آقایان است چیزی نیست جز تاراج منابع ملی کاهش ارزش پول ملی صادرات ما را افزایش نمی دهد بلکه انگیزه بسیار زیادی برای قاچاق کالا ایجاد میکند آنهم نه کالای مصنوع بلکه چیزی که طبیعت به رایگان به ما ارزانی داشته مانند نفت سنگ معدن خاگ رسی که امارات برای ساخت جزیره توریستی و عیش عربها میخرد و آنچه از زمین حاصل میشود و خدا انحصارا در این مرز و بوم قرار داده مثل زعفران و یا زیره و ...ما فرشی را صادر میکنیم که میراث هخامنشیان برای این سرزمین است ما چیزی نساختیم تا صادرکنیم که آن میراثی برای فرزندانمان در قرنها بعد باشد زمانی میتوان ادعای صادرات داشت که ما سازنده محصول باشیم و هم اکنون تمامی مصنوعات مورد نیاز خود را وارد میکنیم یعنی ماده خام صادر و مصنوع وارد میکنیم این یک معادله ساده است آنقدر ساده که هرکس میفهمد دلار گران سبب واردات گران هم خواهد شد پس نباید به آن دل خوش کرد . آنانکه معادلات اقتصادی در باب تراز تجاری و نقش ارزش پول ملی را در توجیه نظرات خود بمیان میکشند هیچگاه نمی گویند که اگر همه شرایط بین دو کشور مساوی باشد کاهش ارزش پول ملی میتواند سبب افزایش صادرات گردد نه برای کشوری مثل ایران که کاهش ارزش دلار یعنی فقر بیشتر برای عامه مردم از طرفی اینان که پای تئوریهای اقتصادی را بمیان میکشند نمی گویند که صادرات بخودی خود مهم نیست بلکه کشوری که محصول بدانجا صادر میشود نیز مهم است .آیا ارزش یک دلاری که شما از بازار افغانستان بدست می آورید با ارزش یک دلاری که از بازار آمریکا بدست می آورید یکسان است ؟ هر دلار درآمد بدست آمده از بازار آمریکا حکایت از قابلیتهای بیشمار صادر کننده دارد . حال برویم سراغ روسیه ! طبیعیست روسیه برای نجات خود از دست تحریمهای آمریکا به بازار ایران روی بیاورد این هنر ما نیست این هنر روسیه است تا از کشورهای دیگر بعنوان پل استفاده نماید .پس این دلخوشی ندارد چرا که این ما نبودیم که انتخاب کردیم بلکه انتخاب شدیم بعنوان یک پل انتخاب شدیم . نکته دیگر اینکه کاهش ارزش پول ملی نه تنها به تراز تجاری ما کمک نکرده بلکه شرایط را به نفع واردات تغییر داده است . ظاهرا تراز تجاری را باید در جای دیگری که ربطی به اقتصاد ندارد اصلاح کرد و آن چیزی نیست جز الگوی توزیع ثروت الگویی که مستقیما در گیر با عدالت است .

1393/10/03 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333