رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
رباب وفائی
@r.vafaei1395
192

عنوان بلاگ : شاخص احساس فساد(Corruptions Perception Index)


خلاصه رتبه ایران در شاخص احساس فساد با 8 پله بهبود از 144 در سال گذشته، به 136 در میان 175 کشور ارتقا یافته است. در گزارش امسال، ایران توانسته است در شفافیت اداری و اقتصادی نمره 27 را به خود اختصاص دهد. نمره ایران در شفافیت اداری و اقتصادی در گزارش سال 2014 برابر با 27، در گزارش 2013 برابر با 25 و در گزارش سال 2012 برابر با 28 بوده است. کشور دانمارک با نمره 92 از 100 شفاف‌ترین کشور جهان معرفی شده است و پس از آن کشورهای نیوزیلند با نمره 91 و فنلاند با نمره 89رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

سازمان بین المللی شفاف سازی، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد ( (Corruptions Perception Index(CPI)، کشورها را بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان، رتبه بندی می کند. به عبارت دیگر این معیار، شاخصی است که رتبهٔ فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می دهد.

گزارش های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت فعالیت بخش خصوصی تهیه می کندمدیراجرایی سازمان بین المللی شفاف سازی اعتقاد دارد:
این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است. زمانی که رهبران و مقامات بلندپایه یک کشور از قدرت خود در به کارگیری بودجه های دولتی برای منافع شخصی سوءاستفاده می کنند، رشد اقتصادی و همه تلاش ها برای توقف فساد کمرنگ می شوند.
فساد عظیم در شرکت های بزرگ نه تنها حقوق بشر را برای فقیرترین افراد با بن بست مواجه می کند، بلکه برای حکومت ها هم مشکلات و بی ثباتی ایجاد می کند. اقتصادهای دارای رشد سریعی که دولت هایشان از شفافیت سرباز می زنند و فساد را تحمل می کنند، موجب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات می شوند و در چنین فضایی فساد رشد می کند.
شفافیت بین الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء استفاده از قدرت را در رده های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
در پیمایش هایی که از آنها برای محاسبه این شاخص استفاده می شود، سؤالاتی درباره رشوه گیری مقام های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست های ضد فساد (فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) در کشورها پرسیده می شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد (CPI) براساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایش ها و با استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه میانگین، تعیین می شود.
در حالی که در هر کشوری اولویت خاصی برای مفهوم فساد وجود دارد. ممکن است کشوری میزان دریافت و پرداخت رشوه بالایی داشته باشد و در رتبه بندی، رتبه پایین تری کسب کند، اما از جهات دیگر وضعیت بهتری داشته باشد و کشور دیگر از نظر میزان دریافت و پرداخت رشوه در وضعیت بهتری باشد، اما از نظر سایر موارد (مثلاً پولشویی و غیره) در وضعیت بدتری قرار گرفته باشد و برعکس. با این حال، این ویژگی ها اقتضا می کند تا شاخص جامع و کاملی از فساد سنجیده شود، به طوری که نمای کاملی از فساد را در کشورها نشان دهد.

منابع:
  • دانشنامه اقتصاد ومدیریت.ابتهاج عبیدی.1393/09/12
  • معاونت پژوهشهای اقتصادی،گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی .اردیبهشت 1387
  • روزنامه ی دنیای اقتصاد.شماره3362.تاریخ 1393/09/13

خلاصه رتبه ایران در شاخص احساس فساد با 8 پله بهبود از 144 در سال گذشته، به 136 در میان 175 کشور ارتقا یافته است. در گزارش امسال، ایران توانسته است در شفافیت اداری و اقتصادی نمره 27 را به خود اختصاص دهد. نمره ایران در شفافیت اداری و اقتصادی در گزارش سال 2014 برابر با 27، در گزارش 2013 برابر با 25 و در گزارش سال 2012 برابر با 28 بوده است. کشور دانمارک با نمره 92 از 100 شفاف‌ترین کشور جهان معرفی شده است و پس از آن کشورهای نیوزیلند با نمره 91 و فنلاند با نمره 89رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

سازمان بین المللی شفاف سازی، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد ( (Corruptions Perception Index(CPI)، کشورها را بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان، رتبه بندی می کند. به عبارت دیگر این معیار، شاخصی است که رتبهٔ فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می دهد.

گزارش های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت فعالیت بخش خصوصی تهیه می کندمدیراجرایی سازمان بین المللی شفاف سازی اعتقاد دارد:
این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است. زمانی که رهبران و مقامات بلندپایه یک کشور از قدرت خود در به کارگیری بودجه های دولتی برای منافع شخصی سوءاستفاده می کنند، رشد اقتصادی و همه تلاش ها برای توقف فساد کمرنگ می شوند.
فساد عظیم در شرکت های بزرگ نه تنها حقوق بشر را برای فقیرترین افراد با بن بست مواجه می کند، بلکه برای حکومت ها هم مشکلات و بی ثباتی ایجاد می کند. اقتصادهای دارای رشد سریعی که دولت هایشان از شفافیت سرباز می زنند و فساد را تحمل می کنند، موجب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات می شوند و در چنین فضایی فساد رشد می کند.
شفافیت بین الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء استفاده از قدرت را در رده های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد.
در پیمایش هایی که از آنها برای محاسبه این شاخص استفاده می شود، سؤالاتی درباره رشوه گیری مقام های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست های ضد فساد (فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) در کشورها پرسیده می شود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد (CPI) براساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایش ها و با استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه میانگین، تعیین می شود.
در حالی که در هر کشوری اولویت خاصی برای مفهوم فساد وجود دارد. ممکن است کشوری میزان دریافت و پرداخت رشوه بالایی داشته باشد و در رتبه بندی، رتبه پایین تری کسب کند، اما از جهات دیگر وضعیت بهتری داشته باشد و کشور دیگر از نظر میزان دریافت و پرداخت رشوه در وضعیت بهتری باشد، اما از نظر سایر موارد (مثلاً پولشویی و غیره) در وضعیت بدتری قرار گرفته باشد و برعکس. با این حال، این ویژگی ها اقتضا می کند تا شاخص جامع و کاملی از فساد سنجیده شود، به طوری که نمای کاملی از فساد را در کشورها نشان دهد.

منابع:
  • دانشنامه اقتصاد ومدیریت.ابتهاج عبیدی.1393/09/12
  • معاونت پژوهشهای اقتصادی،گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی .اردیبهشت 1387
  • روزنامه ی دنیای اقتصاد.شماره3362.تاریخ 1393/09/13
1393/10/03 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333