رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب محمد مهدی رفیعی
ارتباطات محمد مهدی رفیعی
...

عنوان بلاگ : بلای نفت
دسته : معاملات آتی


خلاصه مشکلات اقتصادی ای که نفت به ارمغان آورده بیش از مواهب آن است

امروز نفت وست تکزاس به ۵۳ دلار در هر بشکه رسید یعنی کمتر از نصف آنچه در خرداد ماه همین امسال معامله میشد . بهای جهانی نفت در حال کاهش است و دراین میان کشورهای ایران نیجریه روسیه و ونزوئلا بیشترین آسیب را از این امر میبینند . کاهش بهای نفت به این کشورها صدمه میزند چرا که اینان اصل تقسیم کار بین الملل را مبنی بر فروش آنچه مزیت نسبی داری را پذیرفتند . آدام اسمیت با این کار خدمت بزرگی به اقتصاد غرب نمود چرا که در جایی که علم و دانش و نیروی انسانی حرف اول را میزند چیزی بنام مزیت نسبی معنا نخواهد داشت . در هر صورت این امر برای ایران رخداده و هم اکنون ما وابستگی زیادی به درآمد حاصل از نفت داریم . این تنها مشکل ما نیست و بعبارتی این تنها هدف آدام اسمیت نبوده غرب چیز مهمتری را دنبال میکرد . آنها بدنبال آن بودند که آنچه میتواند باعث و زمینه رشد اقتصاد یک کشور گردد را از گردونه خارج کنند . حکایت همانکه برای فرار از دست گرگ در جنگل بار اضافه خود را بر زمین نهاد تا از رقیبش جلو بیافتد . بله آنچه اکنون از دست رفته ارزش عامل انسانی و زمینه رشد و تعالی آن است و این موهبت را از نفت داریم و نیز از پذیرش تفکرات افرادی چون آقای آدام اسمیت . کاهش ارزش نفت درامدهای ارزی را کاهش داده است . نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ به ازاء هر بشکه ۷۲ دلار بسته شده است اما همگی میدانیم این رقم مبنای درستی ندارد چرا که آمریکایی ای که نفت خود را ۵۳ دلار میفروشد هیچگاه از خاورمیانه و از دشمن خود نفت گران نخواهد خرید . دولت در پاسخ به نگرانی های ناشی از عدم تحقق بودجه سال آینده اعلام کرده است که با فروش محصولات پتروشیمی این کاهش را جبران مینماید . من در بورس کالا هستم و هر روز در گیر معاملات رینگ پتروشیمی و انرژی میباشم . آنچه هم اکنون مشاهده میشود اسف بار است با محاسبه ارزش دلار بسیار گران که در اواخر دولت گذشته رخ داد باز قیمت محصولات پتروشیمی در خارج از کشور ارزانتر از مشابه تولید داخلی آن میباشد و از طرفی صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی با محاسبه دلار چند برابری باز به صرفه نیست . به عبارتی سر نخ دست غربی صاحب تکنولوژی و صاحب بازار است . آری بازار دارایی گرانبهایی ست که در صورتهای مالی نمی نشیند اما سراسر صورتهای مالی حکایت از سهم شما از بازار یا این دارایی دارد با تاسف باید گفت حصه ما از این دارایی بسیار اندک است لذا این دلخوشی که کاهش درآمد نفت از محل صادرات پتروشیمی جبران شود بسیار دور از انتظار خواهد بود . با این شرایط فساد ناشی از فعالیت افرادی همچون بابک زنجانی را که هزینه فساد تحمیلی ایشان به سر شکن بر هر واحد فعالیت اقتصادی میشود و هزینه هر واحد از فعالیت های اقتصادی در حوزه نفت و پتروشیمی را افزایش خواهد داد را نباید از نظر دور داشت چیزی که به لحاظ فراوانی شایع و جاری است و نمی توان آنرا رد کرد با این حساب نگرنی بسیاری از درآمدهای نفتی وجود دارد دولت با درآمد اندک کسر بودجه خواهد داشت و کسر بودجه تورم و کاهش ارزش پول ملی را به ارمغان میاورد در این شرایط طبیعی ست که بهای دلار در بازار آزاد بالا رود چرا که منبع مطمئنی برای عرضه ارز در بازار وجود ندارد همانگونه که در اقتصاد پول بد پول خوب را از گردونه خارج میکند در سایر سطوح و فعالیتها نیز چنین خواهد بود . بد این قابلیت را دارد که خوب را از گردونه خارج کند . تخم آنرا آقای آدام اسمیت برای جهان سوم کاشت و هم اکنون ما آبیاری اش میکنیم درختی تنومند بار آمده که اصلاح آن غیر ممکن چرا که چاقو دسته خود را نی برد . چند روزیست قیمت معاملاتی دلار در بازار غیر رسمی اعلام نمی شود اما در حال عبور از مرز ۳۵۰۰ تومان و رسیدن به مرزهای جدید ی است امری که برای کشور بسیار نگران کننده خواهد بود این رفتار بازار حکایت از وضعیت اقتصادی کشور دارد و یکی از نشانه های آنرا در ارزش پول ملی مشاهده میکنیم


خلاصه مشکلات اقتصادی ای که نفت به ارمغان آورده بیش از مواهب آن است

امروز نفت وست تکزاس به ۵۳ دلار در هر بشکه رسید یعنی کمتر از نصف آنچه در خرداد ماه همین امسال معامله میشد . بهای جهانی نفت در حال کاهش است و دراین میان کشورهای ایران نیجریه روسیه و ونزوئلا بیشترین آسیب را از این امر میبینند . کاهش بهای نفت به این کشورها صدمه میزند چرا که اینان اصل تقسیم کار بین الملل را مبنی بر فروش آنچه مزیت نسبی داری را پذیرفتند . آدام اسمیت با این کار خدمت بزرگی به اقتصاد غرب نمود چرا که در جایی که علم و دانش و نیروی انسانی حرف اول را میزند چیزی بنام مزیت نسبی معنا نخواهد داشت . در هر صورت این امر برای ایران رخداده و هم اکنون ما وابستگی زیادی به درآمد حاصل از نفت داریم . این تنها مشکل ما نیست و بعبارتی این تنها هدف آدام اسمیت نبوده غرب چیز مهمتری را دنبال میکرد . آنها بدنبال آن بودند که آنچه میتواند باعث و زمینه رشد اقتصاد یک کشور گردد را از گردونه خارج کنند . حکایت همانکه برای فرار از دست گرگ در جنگل بار اضافه خود را بر زمین نهاد تا از رقیبش جلو بیافتد . بله آنچه اکنون از دست رفته ارزش عامل انسانی و زمینه رشد و تعالی آن است و این موهبت را از نفت داریم و نیز از پذیرش تفکرات افرادی چون آقای آدام اسمیت . کاهش ارزش نفت درامدهای ارزی را کاهش داده است . نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ به ازاء هر بشکه ۷۲ دلار بسته شده است اما همگی میدانیم این رقم مبنای درستی ندارد چرا که آمریکایی ای که نفت خود را ۵۳ دلار میفروشد هیچگاه از خاورمیانه و از دشمن خود نفت گران نخواهد خرید . دولت در پاسخ به نگرانی های ناشی از عدم تحقق بودجه سال آینده اعلام کرده است که با فروش محصولات پتروشیمی این کاهش را جبران مینماید . من در بورس کالا هستم و هر روز در گیر معاملات رینگ پتروشیمی و انرژی میباشم . آنچه هم اکنون مشاهده میشود اسف بار است با محاسبه ارزش دلار بسیار گران که در اواخر دولت گذشته رخ داد باز قیمت محصولات پتروشیمی در خارج از کشور ارزانتر از مشابه تولید داخلی آن میباشد و از طرفی صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی با محاسبه دلار چند برابری باز به صرفه نیست . به عبارتی سر نخ دست غربی صاحب تکنولوژی و صاحب بازار است . آری بازار دارایی گرانبهایی ست که در صورتهای مالی نمی نشیند اما سراسر صورتهای مالی حکایت از سهم شما از بازار یا این دارایی دارد با تاسف باید گفت حصه ما از این دارایی بسیار اندک است لذا این دلخوشی که کاهش درآمد نفت از محل صادرات پتروشیمی جبران شود بسیار دور از انتظار خواهد بود . با این شرایط فساد ناشی از فعالیت افرادی همچون بابک زنجانی را که هزینه فساد تحمیلی ایشان به سر شکن بر هر واحد فعالیت اقتصادی میشود و هزینه هر واحد از فعالیت های اقتصادی در حوزه نفت و پتروشیمی را افزایش خواهد داد را نباید از نظر دور داشت چیزی که به لحاظ فراوانی شایع و جاری است و نمی توان آنرا رد کرد با این حساب نگرنی بسیاری از درآمدهای نفتی وجود دارد دولت با درآمد اندک کسر بودجه خواهد داشت و کسر بودجه تورم و کاهش ارزش پول ملی را به ارمغان میاورد در این شرایط طبیعی ست که بهای دلار در بازار آزاد بالا رود چرا که منبع مطمئنی برای عرضه ارز در بازار وجود ندارد همانگونه که در اقتصاد پول بد پول خوب را از گردونه خارج میکند در سایر سطوح و فعالیتها نیز چنین خواهد بود . بد این قابلیت را دارد که خوب را از گردونه خارج کند . تخم آنرا آقای آدام اسمیت برای جهان سوم کاشت و هم اکنون ما آبیاری اش میکنیم درختی تنومند بار آمده که اصلاح آن غیر ممکن چرا که چاقو دسته خود را نی برد . چند روزیست قیمت معاملاتی دلار در بازار غیر رسمی اعلام نمی شود اما در حال عبور از مرز ۳۵۰۰ تومان و رسیدن به مرزهای جدید ی است امری که برای کشور بسیار نگران کننده خواهد بود این رفتار بازار حکایت از وضعیت اقتصادی کشور دارد و یکی از نشانه های آنرا در ارزش پول ملی مشاهده میکنیم

برچسب ها:
1393/09/26 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333