رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
حبیب صنوبر
@habib_531
27

عنوان بلاگ : چرخه معیوب بورس و ارز
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه افت بورس در تحلیل نوسان دلار از آن جهت اهمیت دارد که با وجود معرفی عوامل دیگر در تغییر درجه نوسان بازار، آنها نتوانسته بودند بر روند قیمت دلار تاثیر بگذارند. روند کاهشی دلارادامه داشت اما به محض اینکه بازار سهام با پایین‌ترین رکورد 14 ماهه به کار خود خاتمه داد، ضرب‌آهنگ نوسان در بازار ارز نیز تشدید شد.

علت نوسان در دو بازار
درجه نوسان در بازار ارز و سهام از 4 آذر (روز تمدید مذاکرات) شدت یافته است. شاخص بورس در مسیر ریزش قرار گرفته و قیمت دلار که شاخص بازار ارز به حساب می آید میل به افزایش یافته است. در بیان عوامل نوسان دو بازار سه عامل با هم مشترک هستند؛ تغییر انتظارات، کاهش قیمت نفت و بودجه سه عاملی هستند که منشأ نوسان در سه بازار معرفی می شوند. اما عامل چهارم در بازار ارز و بورس با یکدیگر متفاوت است. فعالان بازار ارز، ریزش بورس را عامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت معرفی می کنند و در مقابل بازیگران بازار سهام افت شاخص را متاثر از نوسان قیمت در بازار ارز توصیف می کنند. به این شکل فعالان هر دو بازار عامل مسلط نوسان در حوزه فعالیت خود را به بازار دیگر حواله می دهند. از همین رو هر دو بازار وارد چرخه معیوبی شده است که هر کدام در ریشه یابی علت نوسان به دیگری اشاره دارد.

نوسان در نگاه جریان گرا و سهام گرا
درباره رابطه پویای بین نرخ ارز و قیمت سهام هنوز توافق عمومی وجود ندارد اما براساس پژوهش های انجام شده می توان دو دیدگاه کلی را در این خصوص مطرح کرد.
مدل جریان گرا: برخی با طرح مدل های جریان گرا این فرض را مطرح می کنند که حساب جاری کشور و تراز جاری(تفاضل صادرات از واردات) دو عامل تعیین کننده نرخ ارز هستند. این اثر در یک فرآیند مشخص و نهایتا بازار سهام اثر می گذارد. فرض مدل بر این است که تغییرات در نرخ ارز آثار خود را بر رقابت بین المللی و تراز تجاری و به این ترتیب بر متغیرهای واقعی اقتصاد همچون تولید و درآمد واقعی منعکس می کند. این روند در ادامه جریان نقدینگی آتی و جاری شرکت ها و قیمت سهام آنها را متاثر می سازد. طبق این مدل کاهش ارزش پول داخلی(افزایش در نرخ ارز) شرکت های محلی را بیشتر رقابتی می کند و صادرات آنها را در یک مقایسه بین المللی ارزان تر می سازد. افزایش مزیت کالای تولید داخل و به تبع آن افزایش صادرات نیز به درآمد بالاتر منجر می شود که به نوبه خود قیمت سهام شرکت ها را افزایش می دهد. بنابراین در این مدل ها نرخ ارز بر قیمت سهام با رابطه ای مثبت اثر می گذارد.
مدل سهام گرا: دیدگاه دوم به دیدگاه مدل های سهام گرا معروف هستند. در این مدل ها فرض می شود که حساب سرمایه عامل تعیین کننده نرخ ارز است. این مدل چنین عنوان می کند که رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت سهام وجود دارد. طبق این مدل کاهش قیمت سهام باعث کاهش ثروت سرمایه گذاران داخلی می شود که این امر منجر به تقاضای کمتر برای پول به همراه نرخ بهره پایین تر می شود. کمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمایه به سمت بازارهای خارج از کشور، با فرض ثبات سایر شرایط و کاهش ارزش پول داخلی و گران تر شدن نرخ ارز می شود. براساس مدل های پولی برعکس دو مدل فوق، بین نرخ ارز و قیمت سهام رابطه ای وجود ندارد.
آنچه از این مدل های نظری بر می آید نشان می دهد که همزمان نمی تواند وضعیت دو بازار عامل تشدید نوسان در دیگر باشد. به بیان دیگر مطالعات نشان می دهد امکان دارد یک بازار علت باشد و بازار دیگر معلول. اما رابطه دو طرفه علیتی در دو بازار تاکنون مشاهده نشده است.
برخی پژوهش ها نشان داده اند در ایران نتایج حاکی از تاثیرپذیری مستقیم ارزش سهام شرکت های صادراتی وغیر صادراتی از نرخ ارز بوده البته این ارتباط به طور همزمان مشاهده نشده بلکه با یک وقفه زمانی برای دوره های 6 ماهه، تایید شده است. این اثرگذاری نیز به دو شکل متفاوت بوده است به گونه ای که سهام شرکت های صادراتی با رشد همراه بوده است و در مقابل سهام شرکت های غیرصادراتی تنزل یافته است. برخی پژوهش ها نیز اثبات کرده اند بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت های صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به صورت همزمان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین اثر ارز بر سهام شرکت ها در بورس یکسان نبوده است.
بررسی ها نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران قیمت سهام بعضی از صنایع مثل گروه خودرویی ها وپیمانکاری ها از افزایش نرخ ارز آسیب می بینند و عکس آن برخی صنایع دیگر همانند پتروشیمی ها و معدنی ها از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند، براین اساس انتظار می رود که افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیری متفاوت بر صنایع گوناگون بگذارند. اما در حال حاضر با وجود افزایش قیمت دلار سهام پتروشیمی ها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. عاملی که گفته می شود به دلیل کاهش قیمت نفت است اما هنوز مطالعه دقیقی انجام نشده که تغییرات قیمت نفت با توجه به تغییرات نرخ دلار یک سال گذشته و گشایش های صورت گرفته چه میزان بر سوددهی این شرکت ها اثر خواهد داشت.
درخصوص نرخ ارز نیز تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد در طول بحران مالی در آسیای شرقی، در هیچ کشوری رابطه معنی دار از قیمت سهام به نرخ ارز مشاهده نشده است، ولی رابطه از نرخ ارز به قیمت سهام برای همه کشورهای مورد بررسی به جز مالزی وجود دارد(بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران-فصلنامه تحقیقات مدل سازی)

پدیده جدید
به گزارش دنیای اقتصاد، روند بازار ارز و سهام در دوره های گذشته نشان می دهد معمولاحرکت این دو شاخص در هماهنگی با هم بوده و آنچه هم اکنون اتفاق افتاده پدیده جدیدی است که در دوره اخیر نمایان شده است. با توجه به آنکه نرخ سود بانکی نیز در حال مقایسه با نرخ تورم از بازدهی مناسب و کم ریسک برخوردار است نمی توان به صورت قطعی حکم داد که تمامی منابع خارج شده از بورس به بازار پر ریسک ارز منتقل شود. بنابراین دور باطل و معیوبی که دو بازار در حال رخ دادن است تحت تاثیر عوامل بنیادین نیست. کارشناسان بااشاره به این پدیده تاکید دارند: سیاست گذاران در رویارویی با آن به جای جزئی نگری به صورت کلان و جامع دست به اعمال سیاست بزنند تا بازار ها از این چرخه معیوب خارج شوند.


خلاصه افت بورس در تحلیل نوسان دلار از آن جهت اهمیت دارد که با وجود معرفی عوامل دیگر در تغییر درجه نوسان بازار، آنها نتوانسته بودند بر روند قیمت دلار تاثیر بگذارند. روند کاهشی دلارادامه داشت اما به محض اینکه بازار سهام با پایین‌ترین رکورد 14 ماهه به کار خود خاتمه داد، ضرب‌آهنگ نوسان در بازار ارز نیز تشدید شد.

علت نوسان در دو بازار
درجه نوسان در بازار ارز و سهام از 4 آذر (روز تمدید مذاکرات) شدت یافته است. شاخص بورس در مسیر ریزش قرار گرفته و قیمت دلار که شاخص بازار ارز به حساب می آید میل به افزایش یافته است. در بیان عوامل نوسان دو بازار سه عامل با هم مشترک هستند؛ تغییر انتظارات، کاهش قیمت نفت و بودجه سه عاملی هستند که منشأ نوسان در سه بازار معرفی می شوند. اما عامل چهارم در بازار ارز و بورس با یکدیگر متفاوت است. فعالان بازار ارز، ریزش بورس را عامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت معرفی می کنند و در مقابل بازیگران بازار سهام افت شاخص را متاثر از نوسان قیمت در بازار ارز توصیف می کنند. به این شکل فعالان هر دو بازار عامل مسلط نوسان در حوزه فعالیت خود را به بازار دیگر حواله می دهند. از همین رو هر دو بازار وارد چرخه معیوبی شده است که هر کدام در ریشه یابی علت نوسان به دیگری اشاره دارد.

نوسان در نگاه جریان گرا و سهام گرا
درباره رابطه پویای بین نرخ ارز و قیمت سهام هنوز توافق عمومی وجود ندارد اما براساس پژوهش های انجام شده می توان دو دیدگاه کلی را در این خصوص مطرح کرد.
مدل جریان گرا: برخی با طرح مدل های جریان گرا این فرض را مطرح می کنند که حساب جاری کشور و تراز جاری(تفاضل صادرات از واردات) دو عامل تعیین کننده نرخ ارز هستند. این اثر در یک فرآیند مشخص و نهایتا بازار سهام اثر می گذارد. فرض مدل بر این است که تغییرات در نرخ ارز آثار خود را بر رقابت بین المللی و تراز تجاری و به این ترتیب بر متغیرهای واقعی اقتصاد همچون تولید و درآمد واقعی منعکس می کند. این روند در ادامه جریان نقدینگی آتی و جاری شرکت ها و قیمت سهام آنها را متاثر می سازد. طبق این مدل کاهش ارزش پول داخلی(افزایش در نرخ ارز) شرکت های محلی را بیشتر رقابتی می کند و صادرات آنها را در یک مقایسه بین المللی ارزان تر می سازد. افزایش مزیت کالای تولید داخل و به تبع آن افزایش صادرات نیز به درآمد بالاتر منجر می شود که به نوبه خود قیمت سهام شرکت ها را افزایش می دهد. بنابراین در این مدل ها نرخ ارز بر قیمت سهام با رابطه ای مثبت اثر می گذارد.
مدل سهام گرا: دیدگاه دوم به دیدگاه مدل های سهام گرا معروف هستند. در این مدل ها فرض می شود که حساب سرمایه عامل تعیین کننده نرخ ارز است. این مدل چنین عنوان می کند که رابطه منفی بین نرخ ارز و قیمت سهام وجود دارد. طبق این مدل کاهش قیمت سهام باعث کاهش ثروت سرمایه گذاران داخلی می شود که این امر منجر به تقاضای کمتر برای پول به همراه نرخ بهره پایین تر می شود. کمتر شدن نرخ بهره موجب خروج سرمایه به سمت بازارهای خارج از کشور، با فرض ثبات سایر شرایط و کاهش ارزش پول داخلی و گران تر شدن نرخ ارز می شود. براساس مدل های پولی برعکس دو مدل فوق، بین نرخ ارز و قیمت سهام رابطه ای وجود ندارد.
آنچه از این مدل های نظری بر می آید نشان می دهد که همزمان نمی تواند وضعیت دو بازار عامل تشدید نوسان در دیگر باشد. به بیان دیگر مطالعات نشان می دهد امکان دارد یک بازار علت باشد و بازار دیگر معلول. اما رابطه دو طرفه علیتی در دو بازار تاکنون مشاهده نشده است.
برخی پژوهش ها نشان داده اند در ایران نتایج حاکی از تاثیرپذیری مستقیم ارزش سهام شرکت های صادراتی وغیر صادراتی از نرخ ارز بوده البته این ارتباط به طور همزمان مشاهده نشده بلکه با یک وقفه زمانی برای دوره های 6 ماهه، تایید شده است. این اثرگذاری نیز به دو شکل متفاوت بوده است به گونه ای که سهام شرکت های صادراتی با رشد همراه بوده است و در مقابل سهام شرکت های غیرصادراتی تنزل یافته است. برخی پژوهش ها نیز اثبات کرده اند بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت های صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به صورت همزمان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین اثر ارز بر سهام شرکت ها در بورس یکسان نبوده است.
بررسی ها نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران قیمت سهام بعضی از صنایع مثل گروه خودرویی ها وپیمانکاری ها از افزایش نرخ ارز آسیب می بینند و عکس آن برخی صنایع دیگر همانند پتروشیمی ها و معدنی ها از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند، براین اساس انتظار می رود که افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیری متفاوت بر صنایع گوناگون بگذارند. اما در حال حاضر با وجود افزایش قیمت دلار سهام پتروشیمی ها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. عاملی که گفته می شود به دلیل کاهش قیمت نفت است اما هنوز مطالعه دقیقی انجام نشده که تغییرات قیمت نفت با توجه به تغییرات نرخ دلار یک سال گذشته و گشایش های صورت گرفته چه میزان بر سوددهی این شرکت ها اثر خواهد داشت.
درخصوص نرخ ارز نیز تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد در طول بحران مالی در آسیای شرقی، در هیچ کشوری رابطه معنی دار از قیمت سهام به نرخ ارز مشاهده نشده است، ولی رابطه از نرخ ارز به قیمت سهام برای همه کشورهای مورد بررسی به جز مالزی وجود دارد(بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران-فصلنامه تحقیقات مدل سازی)

پدیده جدید
به گزارش دنیای اقتصاد، روند بازار ارز و سهام در دوره های گذشته نشان می دهد معمولاحرکت این دو شاخص در هماهنگی با هم بوده و آنچه هم اکنون اتفاق افتاده پدیده جدیدی است که در دوره اخیر نمایان شده است. با توجه به آنکه نرخ سود بانکی نیز در حال مقایسه با نرخ تورم از بازدهی مناسب و کم ریسک برخوردار است نمی توان به صورت قطعی حکم داد که تمامی منابع خارج شده از بورس به بازار پر ریسک ارز منتقل شود. بنابراین دور باطل و معیوبی که دو بازار در حال رخ دادن است تحت تاثیر عوامل بنیادین نیست. کارشناسان بااشاره به این پدیده تاکید دارند: سیاست گذاران در رویارویی با آن به جای جزئی نگری به صورت کلان و جامع دست به اعمال سیاست بزنند تا بازار ها از این چرخه معیوب خارج شوند.

1393/09/24 از نهایت‌نگر
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333