رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
28

عنوان بلاگ : تحولات جالب در پارس جنوبی


خلاصه بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، حداکثر تا 2 هفته آینده شاهد راه ‌اندازی نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 10 میلیون متر مکعب خواهیم بود. تعهد فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پیش از آغاز فصل زمستان تولید 12.5 میلیون متر مکعب گاز است، اما تلاش می شود تا پایان امسال این میزان از 25 میلیون متر مکعب فراتر رود.

با کاهش نرخ نفت تحولات در پارس جنوبی می تواند جالب توجه باشد و این تحولات رشد قیمت در شرکت های تجهیزاتی را به دنبال خواهد داشت. اکنون شمارش معکوس برای راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شده است. با توجه به آمادگی تاسیسات موجود در نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گاز ترش و خشک فازهای 6 تا 8 این میدان وارد سایت این پالایشگاه شده است. بیش از 2 روز است که گاز ترش فازهای 6 تا 8 میدان پارس جنوبی وارد سایت پالایشگاه فاز 17 و 18 شده و به سمت مشعل هدایت می شود، هم اکنون مشکلات و موانع موجود در دستگاه ها و تجهیزات موجود در این پالایشگاه در حال رفع بوده تا در آینده نزدیک گاز شیرین شده به شبکه سراسری کشور تزریق شود. بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، حداکثر تا 2 هفته آینده شاهد راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 10 میلیون متر مکعب خواهیم بود. تعهد فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پیش از آغاز فصل زمستان تولید 12.5 میلیون متر مکعب گاز است، اما تلاش می شود تا پایان امسال این میزان از 25 میلیون متر مکعب فراتر رود. همچنین پیشرفت کلی این فاز 96 درصد بوده، هم اکنون پیشرفت ساخت پالایشگاه، حفاری چاه های گازی سکوهای اصلی، خط لوله و دو سکوی اصلی این فاز به ترتیب 92.5 ، 100 ، 100 و 100 درصد است؛ ضمن آن که ساخت سکوهای اقماری و چاه های آن ها پیشرفت 61 درصدی دارند. اجرای 2.5 میلیون اینچ قطر خط لوله ، 35 هزار متر مربع ساختمان غیر صنعتی، 50 هزار تن سازه فلزی و 6 هزار کیلومتر کابل کشی و ابزار دقیق از جمله کارهای صورت گرفته در فازهای 17 و 18 است. در عین حال 90 درصد از کارهای مهندسی ، 100 درصد کارهای اجرایی و 50 درصد از متریال به کار رفته در این فاز از سوی شرکت ها و پیمانکاران داخلی صورت گرفته است. در دولت یازدهم با اولویت بندی فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، فازهای 17 و 18 این میدان در میان فازهای اولویت نخست برای توسعه قرار گرفت. فازهای 17 و 18 پارس جنوبی بوسیله کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با سهم 48 درصد بعنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با سهم 31 درصد و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی (IOEC) بعنوان پیمانکار بخش دریا با سهم 21 درصد در دست اجراست.قیمت فعلی هر بشکه میعانات گازی در بازارهای آسیایی حدود ۷۵ تا ۷۰ دلار بوده که با احتساب تولید روزانه ۲۸۰ هزار بشکه این محصول استراتژیک و گران قیمت گازی در این ۵ فاز پارس جنوبی به طور متوسط روزانه ۲۲ تا ۲۵ میلیون دلار به درآمدهای گازی کشور افزوده خواهد شد.در مجموع علاوه بر این، هم اکنون بهای هر تن گاز مایع ایران در بازار جهانی و به ویژه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حدود 800 تا 900 دلار بوده که از محل افزایش تولید گاز مایع و گوگرد فازهای جدید پارس جنوبی هم روزانه 2.5 تا 5 میلیون دلار درآمد گازی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد. در مجموع با بهره برداری نهایی از این 5 فاز تا بهار سال آینده به طور متوسط روزانه 100 میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد که این درآمد گازی می تواند جایگزین کاهش درآمدهای نفتی باشد.


خلاصه بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، حداکثر تا 2 هفته آینده شاهد راه ‌اندازی نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 10 میلیون متر مکعب خواهیم بود. تعهد فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پیش از آغاز فصل زمستان تولید 12.5 میلیون متر مکعب گاز است، اما تلاش می شود تا پایان امسال این میزان از 25 میلیون متر مکعب فراتر رود.

با کاهش نرخ نفت تحولات در پارس جنوبی می تواند جالب توجه باشد و این تحولات رشد قیمت در شرکت های تجهیزاتی را به دنبال خواهد داشت. اکنون شمارش معکوس برای راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شده است. با توجه به آمادگی تاسیسات موجود در نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گاز ترش و خشک فازهای 6 تا 8 این میدان وارد سایت این پالایشگاه شده است. بیش از 2 روز است که گاز ترش فازهای 6 تا 8 میدان پارس جنوبی وارد سایت پالایشگاه فاز 17 و 18 شده و به سمت مشعل هدایت می شود، هم اکنون مشکلات و موانع موجود در دستگاه ها و تجهیزات موجود در این پالایشگاه در حال رفع بوده تا در آینده نزدیک گاز شیرین شده به شبکه سراسری کشور تزریق شود. بر اساس اعلام شرکت نفت و گاز پارس، حداکثر تا 2 هفته آینده شاهد راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت روزانه 10 میلیون متر مکعب خواهیم بود. تعهد فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا پیش از آغاز فصل زمستان تولید 12.5 میلیون متر مکعب گاز است، اما تلاش می شود تا پایان امسال این میزان از 25 میلیون متر مکعب فراتر رود. همچنین پیشرفت کلی این فاز 96 درصد بوده، هم اکنون پیشرفت ساخت پالایشگاه، حفاری چاه های گازی سکوهای اصلی، خط لوله و دو سکوی اصلی این فاز به ترتیب 92.5 ، 100 ، 100 و 100 درصد است؛ ضمن آن که ساخت سکوهای اقماری و چاه های آن ها پیشرفت 61 درصدی دارند. اجرای 2.5 میلیون اینچ قطر خط لوله ، 35 هزار متر مربع ساختمان غیر صنعتی، 50 هزار تن سازه فلزی و 6 هزار کیلومتر کابل کشی و ابزار دقیق از جمله کارهای صورت گرفته در فازهای 17 و 18 است. در عین حال 90 درصد از کارهای مهندسی ، 100 درصد کارهای اجرایی و 50 درصد از متریال به کار رفته در این فاز از سوی شرکت ها و پیمانکاران داخلی صورت گرفته است. در دولت یازدهم با اولویت بندی فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، فازهای 17 و 18 این میدان در میان فازهای اولویت نخست برای توسعه قرار گرفت. فازهای 17 و 18 پارس جنوبی بوسیله کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با سهم 48 درصد بعنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با سهم 31 درصد و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی (IOEC) بعنوان پیمانکار بخش دریا با سهم 21 درصد در دست اجراست.قیمت فعلی هر بشکه میعانات گازی در بازارهای آسیایی حدود ۷۵ تا ۷۰ دلار بوده که با احتساب تولید روزانه ۲۸۰ هزار بشکه این محصول استراتژیک و گران قیمت گازی در این ۵ فاز پارس جنوبی به طور متوسط روزانه ۲۲ تا ۲۵ میلیون دلار به درآمدهای گازی کشور افزوده خواهد شد.در مجموع علاوه بر این، هم اکنون بهای هر تن گاز مایع ایران در بازار جهانی و به ویژه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حدود 800 تا 900 دلار بوده که از محل افزایش تولید گاز مایع و گوگرد فازهای جدید پارس جنوبی هم روزانه 2.5 تا 5 میلیون دلار درآمد گازی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد. در مجموع با بهره برداری نهایی از این 5 فاز تا بهار سال آینده به طور متوسط روزانه 100 میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد که این درآمد گازی می تواند جایگزین کاهش درآمدهای نفتی باشد.

1393/09/24 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333