رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب حمید ترحمی هرندی
ارتباطات حمید ترحمی هرندی
...
31

عنوان بلاگ : کاهش قیمت نفت پاشنه آشیل بودجه کشور نیست!!!


خلاصه دیروز در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با حضور اساتید و فعالین بازار سرمایه برگزار شد راهبردهای اصلی دولت در تنظیم منابع و مصارف لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه گزارشی با بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه 94 خدمت دوستان ارائه کردم که مایلم در اینجا خلاصه ای از آن را خدمتتان ارئه نمایم. در نهایت نتیجه ام از این گزارش چنین بود که با وجود کاهش شدید قیمت نفت، در میان سر فصلهای درآمدی بودجه، نفت کمترین نقش را بر کسری بودجه احتمالی سال آینده خواهد داشت و از این ناحیه آن چنان مشکلی به مشکل

یادداشت شماره ۱

برای درک بهتر بودجه ۹۴ به مقایسه آن با بودجه ۹۳ می پردازیم.

در بودجه سال ۹۳ مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی ۲۸.۴۱ میلیارد دلار لحاظ گشته که با حساب دلار ۲۶۵۰ تومان میشود حدود مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اما اکنون پیش بینی می شود که حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال ۹۳ محقق شود. این کسری نیز به علت کاهش بهای نفت نیست چون اگرچه نرخ میانگین فروش نفت ۹۳ را باید به جای ۱۰۰ دلار بودجه، حدود ۹۳ دلار در نظر گرفت اما میزان فروش نفت هم طبق پیش بینی ها ۸ درصد افزایش داشته و احتمالا رقم ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز برای مینگین سال محقق گردد. کسری ۹ هزار میلیاردی ناشی از فروش نفت و گاز امسال بیشتر به علت کاهش صادرات میعانات گازی و محقق نشدن سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها نسبت به بودجه ۹۳ خواهد بود.

اما در مورد سال ۹۴، پیش بینی فروش ۱ میلیون بشکه نفت ۷۲ دلاری چندان هم غیر منطقی نیست ولی با این حساب حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت به ۹۳ کمتر نفت خواهیم فروخت. در مورد صادرات میعانات گازی نسبت به مبلغ محقق شده سال جاری چندان تغییری لحاظ نشده است که در این مورد اگرچه قیمت گاز کاهش یافته است (حدود ۱۵ درصد تا امروز) اما با توجه به امکان افزایش تولید گاز با توجه به پیشرفت های در حال شکل گیری در عسلویه این مبلغ قابل دستیابی است. اما دولت از سه طریق کسری ۱۰ میلیارد دلاری حاصل از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و باز هم سطح درآمدی خود را به بودجه ۹۳ نزدیک کرده است.

۱. افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها

۲. کاهش ۷ میلیارد دلاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی

۳. کاهش ۱ میلیارد دلاری سهم شرکت نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی

با در نظر گرفتن دلار ۲۸۵۰ نومانی برای سال ۹۴ مانده وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (۲۴.۳ میلیارد دلار) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان می شود که اگرچه نسبت به رقم مشابه در سال ۹۳ کمتر است اما از میزانی که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود برای سال ۹۳ پیش بینی کرده است مبلغ بیشتری هم است.

در ضمن لازم به ذکر است که پیش بینی های صورت گرفته با توجه به ادامه روند سیاسی فعلی و عدم حصول توافق هسته ای شکل گرفته اند و در صورتی که مذاکرات به نتیجه رسد و تحریم ها کنار بروند معادلات در جهتی مثبت به هم خواهد خورد.

با توجه به جمیع مطالب بیان شده به نظر می رسد که کاهش میانگین قیمت فروش نفت تا مرز ۶۵ دلار هم نمی تواند مانع تحقق درآمدهای نفت و گاز بودجه ۹۴ حداقل به میزان سال جاری بشود.

در میان سایر منابع و مصارف بودجه ۹۴ سر فصل های مهم و بحث برانگیز دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت که در یادداشتهای آتی به آنها اشاره خواهم کرد.

حمید ترحمی هرندی


خلاصه دیروز در جلسه ای که در شعبه اصفهان کارگزاری نهایت نگر با حضور اساتید و فعالین بازار سرمایه برگزار شد راهبردهای اصلی دولت در تنظیم منابع و مصارف لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه گزارشی با بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه 94 خدمت دوستان ارائه کردم که مایلم در اینجا خلاصه ای از آن را خدمتتان ارئه نمایم. در نهایت نتیجه ام از این گزارش چنین بود که با وجود کاهش شدید قیمت نفت، در میان سر فصلهای درآمدی بودجه، نفت کمترین نقش را بر کسری بودجه احتمالی سال آینده خواهد داشت و از این ناحیه آن چنان مشکلی به مشکل

یادداشت شماره ۱

برای درک بهتر بودجه ۹۴ به مقایسه آن با بودجه ۹۳ می پردازیم.

در بودجه سال ۹۳ مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی ۲۸.۴۱ میلیارد دلار لحاظ گشته که با حساب دلار ۲۶۵۰ تومان میشود حدود مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اما اکنون پیش بینی می شود که حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال ۹۳ محقق شود. این کسری نیز به علت کاهش بهای نفت نیست چون اگرچه نرخ میانگین فروش نفت ۹۳ را باید به جای ۱۰۰ دلار بودجه، حدود ۹۳ دلار در نظر گرفت اما میزان فروش نفت هم طبق پیش بینی ها ۸ درصد افزایش داشته و احتمالا رقم ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز برای مینگین سال محقق گردد. کسری ۹ هزار میلیاردی ناشی از فروش نفت و گاز امسال بیشتر به علت کاهش صادرات میعانات گازی و محقق نشدن سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها نسبت به بودجه ۹۳ خواهد بود.

اما در مورد سال ۹۴، پیش بینی فروش ۱ میلیون بشکه نفت ۷۲ دلاری چندان هم غیر منطقی نیست ولی با این حساب حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت به ۹۳ کمتر نفت خواهیم فروخت. در مورد صادرات میعانات گازی نسبت به مبلغ محقق شده سال جاری چندان تغییری لحاظ نشده است که در این مورد اگرچه قیمت گاز کاهش یافته است (حدود ۱۵ درصد تا امروز) اما با توجه به امکان افزایش تولید گاز با توجه به پیشرفت های در حال شکل گیری در عسلویه این مبلغ قابل دستیابی است. اما دولت از سه طریق کسری ۱۰ میلیارد دلاری حاصل از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و باز هم سطح درآمدی خود را به بودجه ۹۳ نزدیک کرده است.

۱. افزایش ۲.۵ میلیارد دلاری فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها

۲. کاهش ۷ میلیارد دلاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی

۳. کاهش ۱ میلیارد دلاری سهم شرکت نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی

با در نظر گرفتن دلار ۲۸۵۰ نومانی برای سال ۹۴ مانده وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (۲۴.۳ میلیارد دلار) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان می شود که اگرچه نسبت به رقم مشابه در سال ۹۳ کمتر است اما از میزانی که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود برای سال ۹۳ پیش بینی کرده است مبلغ بیشتری هم است.

در ضمن لازم به ذکر است که پیش بینی های صورت گرفته با توجه به ادامه روند سیاسی فعلی و عدم حصول توافق هسته ای شکل گرفته اند و در صورتی که مذاکرات به نتیجه رسد و تحریم ها کنار بروند معادلات در جهتی مثبت به هم خواهد خورد.

با توجه به جمیع مطالب بیان شده به نظر می رسد که کاهش میانگین قیمت فروش نفت تا مرز ۶۵ دلار هم نمی تواند مانع تحقق درآمدهای نفت و گاز بودجه ۹۴ حداقل به میزان سال جاری بشود.

در میان سایر منابع و مصارف بودجه ۹۴ سر فصل های مهم و بحث برانگیز دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت که در یادداشتهای آتی به آنها اشاره خواهم کرد.

حمید ترحمی هرندی

1393/09/24 از نهایت‌نگر
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333