رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
52

عنوان بلاگ : تاثیر آمد و شد مدیران بر شاخص!


خلاصه صد حیف که آن رفت و صد شکر که این آمد...

تاثیر عزل و نصب مدیران بر اثر بخشی و کارایی سازمانها از دیر باز به عنوان سوژه تحقیقی در دنیای سازمانی از جمله بازار سرمایه مطرح یوده است. در خصوص تعیین کننده بودن مدیر ارشد بر عملکرد سازمانی دو دیدگاه عمده وجود دارد. نامهای بسیار بزرگی همچون هنان و فریمن در جارچوب نظریه بوم شناسی جمعیتی معتقدند سازمان همچون زورقی در محیط است و مدیران ، به جز نقش نمادین ، هیچ خاصیت مهم دیگری ندارند. آنها نمود یمن و بد یمنی هستند. موفقیت ها را در مراسمی به او منتصب می کنیم و شادی می کنیم و در مقابل شکستها را به پای او می نویسیم و کاسه و کوزه را بر سرش می شکنیم و نماد بد یمنی را عوض می کنیم! در دیگر سو غولهایی همچون جان چایلد در چارچوب نظریه گزینش استراتژیک معتقد هستند سهم مدیران ارشد در کامیابی و شکست سازمانها غیر قابل انکار است....

اینکه شایعات اخیر در خصوص تغییر رییس بورس را به کامیابی ها و ناکامی ها ربط دهیم نیاز به شواهد بیشتر دارد ولی همزمانی تغییرات پیش رو با اوضاع کلی بورس شک هر ذهن علاقمندی را بر می انگیزد. کارنامه موفقی به نام بزرگواری است که می رود و امید هایی به عزیز در حال جلوس. شواهد تجربی در بورسهای بزرگ دنیا حاکی از واکنش منفی به هر نوع رخداد تغییر مدیر ارشد در بازار سرمایه است و مطمئنا بورس ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نشانه های خود تصحیحی پس از نثبیت نیز به نحو گسترده گزارش شده است. در هر حال اگر در هفته های آتی قیمت پاره ای از سهام همچون خودروییها !جنب و جوش داشته باشد باید یادی کنیم از هنان و فریمن و اگر پیش بینی چایلد صحیح باشد باید بیش از اندکی صبر کنیم تا سیاستها مشخص شود.


خلاصه صد حیف که آن رفت و صد شکر که این آمد...

تاثیر عزل و نصب مدیران بر اثر بخشی و کارایی سازمانها از دیر باز به عنوان سوژه تحقیقی در دنیای سازمانی از جمله بازار سرمایه مطرح یوده است. در خصوص تعیین کننده بودن مدیر ارشد بر عملکرد سازمانی دو دیدگاه عمده وجود دارد. نامهای بسیار بزرگی همچون هنان و فریمن در جارچوب نظریه بوم شناسی جمعیتی معتقدند سازمان همچون زورقی در محیط است و مدیران ، به جز نقش نمادین ، هیچ خاصیت مهم دیگری ندارند. آنها نمود یمن و بد یمنی هستند. موفقیت ها را در مراسمی به او منتصب می کنیم و شادی می کنیم و در مقابل شکستها را به پای او می نویسیم و کاسه و کوزه را بر سرش می شکنیم و نماد بد یمنی را عوض می کنیم! در دیگر سو غولهایی همچون جان چایلد در چارچوب نظریه گزینش استراتژیک معتقد هستند سهم مدیران ارشد در کامیابی و شکست سازمانها غیر قابل انکار است....

اینکه شایعات اخیر در خصوص تغییر رییس بورس را به کامیابی ها و ناکامی ها ربط دهیم نیاز به شواهد بیشتر دارد ولی همزمانی تغییرات پیش رو با اوضاع کلی بورس شک هر ذهن علاقمندی را بر می انگیزد. کارنامه موفقی به نام بزرگواری است که می رود و امید هایی به عزیز در حال جلوس. شواهد تجربی در بورسهای بزرگ دنیا حاکی از واکنش منفی به هر نوع رخداد تغییر مدیر ارشد در بازار سرمایه است و مطمئنا بورس ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نشانه های خود تصحیحی پس از نثبیت نیز به نحو گسترده گزارش شده است. در هر حال اگر در هفته های آتی قیمت پاره ای از سهام همچون خودروییها !جنب و جوش داشته باشد باید یادی کنیم از هنان و فریمن و اگر پیش بینی چایلد صحیح باشد باید بیش از اندکی صبر کنیم تا سیاستها مشخص شود.

1393/09/23 از نهایت‌نگر
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333