رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
ناصر صنوبر
@nsanoubar
55

عنوان بلاگ : سرمایه جمعی : تامین مالی در فضای وب- بخش پایانی
دسته : بورس اوراق بهادار


خلاصه در دو بلاگ قبلی با یکی از شیوه های مدرن تامین مالی در فضای وب اشنا شدیم در بخش پایانی پلتفرم لازم برای طراحی سیستم اجرایی آن معرفی می شود . همچنین...

پلتفرم مفهومی تامین سرمایه جمعی

همانگونه که پیش تر نیز ذکر شد، صفحه وب ایجاد شده برای تأمین سرمایه می تواند به صورت مستقل و یا از طریق پلتفرم های ارائه دهنده خدمات تأمین سرمایه جمعی باشد (Turban et al., ۲۰۱۲). اما واقعیت امر این است که به دلیل تنوع فعالیت های مرتبط با فرایند تأمین سرمایه جمعی، مدیریت این فرایند بسیار مشکل و نیازمند زیرساخت های فناورانه و هزینه بر می باشد. از این رو اغلب صاحبان ایده، کمپین خود را از طریق پلتفرم های واسطه راه اندازی می کنند. بدیهی است این پلتفرم ها به علت واسطه گرایی، درآمدزایی، اشتغال زایی و نیز جلب اعتماد صاحبان ایده و سرمایه گذاران، بایستی از الزامات قانونی نیز برخوردار باشد. در تمام کشورهایی که از این نوع تأمین سرمایه بهره می برند، دولت شرایطی برای این پلتفرم ها مقرر کرده است. البته این شرایط از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (Cunningham, ۲۰۱۲; De Buysere, Gajda, Kleverlaan, Marom, & Klaes, ۲۰۱۲).

بسیاری از پلتفرم های تأمین سرمایه جمعی تنها به انتشار ایده در فضای اینترنت، جمع آوری کمک های مالی و مدیریت آنها محدود می شوند در حالی که برخی دیگر قدم فراتر گذاشته و به ارائه خدمات مشاوره آنلاین و مدیریت روابط عمومی نیز می پردازند (Hemer, ۲۰۱۱). شکل ۱ و شکل ۲ مدلی از اجزای این سیستم و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را نشان می دهد. سیستم تأمین سرمایه جمعی تلفیق خلاقانه ای از تجارت الکترونیکی، شبکه های اجتماعی، شیوه های تأمین اعتبار و سیستم های پرداخت می باشد. این سیستم منجر به پیدایش تجارت مردم به مردم یا در اصطلاح تجارت اجتماعی شده است (Turban et al., ۲۰۱۲).

برای دریافت شکل لطفا کلیک کنید:

http://files.ershants.ir/fileserver/source/1102/jamee2_1.pdf

بحث و نتیجه گیری

مسئله تأمین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی همواره به عنوان چالشی بزرگ پیش روی فعالان این عرصه و مانعی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی تلقی شده است. نرخ فزاینده بیکاری جمعیت دانشگاهی کشور، کمبود نقدینگی بانک ها و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، همه از جمله دلایلی هستند که لزوم ورود کسب و کارهای نوپای خصوصی به عرصه های اقتصادی و گرایش به سمت اقتصاد کارآفرین محور را تشدید می کنند. در عصر حاضر کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود و موجب تغییر بنیان های اقتصادی از اقتصاد مدیریت محور به اقتصاد کارآفرین محور شده است (Audretsch & Thurik, ۲۰۰۱). تأمین سرمایه جمعی به عنوان یکی از جدیدترین روش های تأمین مالی، در بسیاری از کشورها موجب عملیاتی شدن ایده های کارآفرینانه و طرح های اختراعاتی گشته و زمینه ساز تحولاتی اقتصادی شگرفی شده است. سیستم های تأمین سرمایه جمعی با بکارگیری زیرساخت های فناورانه موجب تسهیل تأمین مالی بنگاه ها شده و از این حیث تأثیر بسزایی در رونق کارآفرینی داشته اندو جای خالی آن در بازار سرمایه کشور احساس می شود.

منابع برای مطالعه بیشتر

پرخیده, احمد و تاجیک, مهدی. (۱۳۹۱). نگاهی به چالشهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران: واحد نظرسنجی های مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی.

Audretsch, D. B., & Thurik, A. R. (2001). What's new about the new economy? Sources of growth in the managed and entrepreneurial economies. Industrial and corporate change, 10(1), 267-315.

Batson, C. D. (۱۹۸۷). Prosocial motivation: Is it ever truly altruistic?

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing.

Bendapudi, N., Singh, S. N., & Bendapudi, V. (1996). Enhancing helping behavior: An integrative framework for promotion planning. The Journal of Marketing, 33-49.

Clary, E. G., & Orenstein, L. (1991). The amount and effectiveness of help: The relationship of motives and abilities to helping behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(1), 58-64.

The Crowdfunding Industry Report. (2013). Massolution.com.

Cunningham, W. M. (2012). The JOBS Act: Crowdfunding for Small Businesses and Startups: Apress.

De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D., & Klaes, M. (2012). A framework for european crowdfunding. European Crowdfunding Network (ECN), available at www. europecrowdfunding. org/european_ crowdfunding_framework.

Evers, M. (2012). Main drivers of crowdfunding success: a conceptual framework and empirical analysis. Erasmus University.

Fan, Q. (2003). Importance of SMEs and the role of public support in promoting SME development. Paper presented at the Presentation at the “Creating A Conducive Legal & Regulatory Framework for Small and Medium Enterprise Development in Russia: A Policy Dialogue Workshop”, St. Petersburg, Russia September.

Griffin, M., Babin, B. J., Attaway, J. S., & Darden, W. R. (1993). Hey you, can ya spare some change? The case of empathy and personal distress as reactions to charitable appeals. Advances in consumer research, 20(1), 508-5.14

Harvey, J. W. (1990). Benefit segmentation for fund raisers. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1), 77-86.

Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding: Working papers firms and region.

Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine, 14(6), 1-4.

Klapper, L. (2006). Entrepreneurship: how much does the business environment matter? World Bank Group Viewpoint series.

Kleemann, F., Voß, G. G., & Rieder, K. (2008). Un (der) paid innovators: The commercial utiliza-tion of consumer work through crowdsourcing. Science, Technology & Innovation Studies, 4(1), PP. 5-26.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16.

Schwab, K. (۲۰۱۳). The global competitiveness report ۲۰۱۳-۲۰۱۴. Switzerland: World Economic Forum.

Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. SSRN Electronic Journal.

Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2012). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth, 9th Edition: Wiley Global Education.

Young, T. E. (2013). The Everything Guide to Crowdfunding: Learn how to Use Social Media for Small-business Funding: Adams Media.

منابع:
  • علیزاده ، علی 1393 ، تامین ماالی جمعی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کا

خلاصه در دو بلاگ قبلی با یکی از شیوه های مدرن تامین مالی در فضای وب اشنا شدیم در بخش پایانی پلتفرم لازم برای طراحی سیستم اجرایی آن معرفی می شود . همچنین...

پلتفرم مفهومی تامین سرمایه جمعی

همانگونه که پیش تر نیز ذکر شد، صفحه وب ایجاد شده برای تأمین سرمایه می تواند به صورت مستقل و یا از طریق پلتفرم های ارائه دهنده خدمات تأمین سرمایه جمعی باشد (Turban et al., ۲۰۱۲). اما واقعیت امر این است که به دلیل تنوع فعالیت های مرتبط با فرایند تأمین سرمایه جمعی، مدیریت این فرایند بسیار مشکل و نیازمند زیرساخت های فناورانه و هزینه بر می باشد. از این رو اغلب صاحبان ایده، کمپین خود را از طریق پلتفرم های واسطه راه اندازی می کنند. بدیهی است این پلتفرم ها به علت واسطه گرایی، درآمدزایی، اشتغال زایی و نیز جلب اعتماد صاحبان ایده و سرمایه گذاران، بایستی از الزامات قانونی نیز برخوردار باشد. در تمام کشورهایی که از این نوع تأمین سرمایه بهره می برند، دولت شرایطی برای این پلتفرم ها مقرر کرده است. البته این شرایط از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (Cunningham, ۲۰۱۲; De Buysere, Gajda, Kleverlaan, Marom, & Klaes, ۲۰۱۲).

بسیاری از پلتفرم های تأمین سرمایه جمعی تنها به انتشار ایده در فضای اینترنت، جمع آوری کمک های مالی و مدیریت آنها محدود می شوند در حالی که برخی دیگر قدم فراتر گذاشته و به ارائه خدمات مشاوره آنلاین و مدیریت روابط عمومی نیز می پردازند (Hemer, ۲۰۱۱). شکل ۱ و شکل ۲ مدلی از اجزای این سیستم و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را نشان می دهد. سیستم تأمین سرمایه جمعی تلفیق خلاقانه ای از تجارت الکترونیکی، شبکه های اجتماعی، شیوه های تأمین اعتبار و سیستم های پرداخت می باشد. این سیستم منجر به پیدایش تجارت مردم به مردم یا در اصطلاح تجارت اجتماعی شده است (Turban et al., ۲۰۱۲).

برای دریافت شکل لطفا کلیک کنید:

http://files.ershants.ir/fileserver/source/1102/jamee2_1.pdf

بحث و نتیجه گیری

مسئله تأمین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی همواره به عنوان چالشی بزرگ پیش روی فعالان این عرصه و مانعی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی تلقی شده است. نرخ فزاینده بیکاری جمعیت دانشگاهی کشور، کمبود نقدینگی بانک ها و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال، همه از جمله دلایلی هستند که لزوم ورود کسب و کارهای نوپای خصوصی به عرصه های اقتصادی و گرایش به سمت اقتصاد کارآفرین محور را تشدید می کنند. در عصر حاضر کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می شود و موجب تغییر بنیان های اقتصادی از اقتصاد مدیریت محور به اقتصاد کارآفرین محور شده است (Audretsch & Thurik, ۲۰۰۱). تأمین سرمایه جمعی به عنوان یکی از جدیدترین روش های تأمین مالی، در بسیاری از کشورها موجب عملیاتی شدن ایده های کارآفرینانه و طرح های اختراعاتی گشته و زمینه ساز تحولاتی اقتصادی شگرفی شده است. سیستم های تأمین سرمایه جمعی با بکارگیری زیرساخت های فناورانه موجب تسهیل تأمین مالی بنگاه ها شده و از این حیث تأثیر بسزایی در رونق کارآفرینی داشته اندو جای خالی آن در بازار سرمایه کشور احساس می شود.

منابع برای مطالعه بیشتر

پرخیده, احمد و تاجیک, مهدی. (۱۳۹۱). نگاهی به چالشهای تامین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران: واحد نظرسنجی های مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی.

Audretsch, D. B., & Thurik, A. R. (2001). What's new about the new economy? Sources of growth in the managed and entrepreneurial economies. Industrial and corporate change, 10(1), 267-315.

Batson, C. D. (۱۹۸۷). Prosocial motivation: Is it ever truly altruistic?

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing.

Bendapudi, N., Singh, S. N., & Bendapudi, V. (1996). Enhancing helping behavior: An integrative framework for promotion planning. The Journal of Marketing, 33-49.

Clary, E. G., & Orenstein, L. (1991). The amount and effectiveness of help: The relationship of motives and abilities to helping behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(1), 58-64.

The Crowdfunding Industry Report. (2013). Massolution.com.

Cunningham, W. M. (2012). The JOBS Act: Crowdfunding for Small Businesses and Startups: Apress.

De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D., & Klaes, M. (2012). A framework for european crowdfunding. European Crowdfunding Network (ECN), available at www. europecrowdfunding. org/european_ crowdfunding_framework.

Evers, M. (2012). Main drivers of crowdfunding success: a conceptual framework and empirical analysis. Erasmus University.

Fan, Q. (2003). Importance of SMEs and the role of public support in promoting SME development. Paper presented at the Presentation at the “Creating A Conducive Legal & Regulatory Framework for Small and Medium Enterprise Development in Russia: A Policy Dialogue Workshop”, St. Petersburg, Russia September.

Griffin, M., Babin, B. J., Attaway, J. S., & Darden, W. R. (1993). Hey you, can ya spare some change? The case of empathy and personal distress as reactions to charitable appeals. Advances in consumer research, 20(1), 508-5.14

Harvey, J. W. (1990). Benefit segmentation for fund raisers. Journal of the Academy of Marketing Science, 18(1), 77-86.

Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding: Working papers firms and region.

Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine, 14(6), 1-4.

Klapper, L. (2006). Entrepreneurship: how much does the business environment matter? World Bank Group Viewpoint series.

Kleemann, F., Voß, G. G., & Rieder, K. (2008). Un (der) paid innovators: The commercial utiliza-tion of consumer work through crowdsourcing. Science, Technology & Innovation Studies, 4(1), PP. 5-26.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16.

Schwab, K. (۲۰۱۳). The global competitiveness report ۲۰۱۳-۲۰۱۴. Switzerland: World Economic Forum.

Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. SSRN Electronic Journal.

Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2012). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth, 9th Edition: Wiley Global Education.

Young, T. E. (2013). The Everything Guide to Crowdfunding: Learn how to Use Social Media for Small-business Funding: Adams Media.

منابع:
  • علیزاده ، علی 1393 ، تامین ماالی جمعی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کا
1393/09/18 از نهایت‌نگر
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333