رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...
زرین حیدری
@zarinheydari
14

عنوان بلاگ : نگاه فایننشال تایمز به ابعاد وضعیت کنونی بازار طلای سیاه


خلاصه هشدار درباره تبعات قیمت پایین نفت برای جهان
گاه فایننشال تایمز به ابعاد وضعیت کنونی بازار طلای سیاه

هشدار درباره تبعات قیمت پایین نفت برای جهان

جهان سهم _ جریان دلارهای نفتی اعضاء اوپک به بازارهای مالی جهان در حال خشک شدن است و این تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهان محسوب می شود. قیمت نفت در ماه های اخیر بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و این امر سبب کاهش ۳۱۶ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی اعضاء اوپک ..

می شود. تولیدکنندگان بزرگ نفت، ثروت عظیم حاصل از قیمت بالای نفت طی یک دهه اخیر را به سرمایه گذاری در انواع دارایی های جهان از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا تا اوراق قرضه شرکت ها، املاک و سهام اختصاص می دادند. برای مثال قطر و امارات ده ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مختلف در آمریکا و اروپا کرده اند.

جریان دلارهای نفتی به سیستم مالی جهان سبب افزایش نقدینگی و رشد قیمت دارایی ها شد و هزینه استقراض را پایین نگه داشت اما همه چیز در حال تغییر است. کاهش ۴۰ درصدی قیمت نفت در چند ماه اخیر و تداوم این وضعیت در ماه های آینده سبب معکوس شدن جریان دلارهای نفتی از اعضاء اوپک به بازارهای جهان می شود در نتیجه یکی از ستون ها مهم حمایت از بازارهای جهان تضعیف خواهد شد.

یکی از تحلیلگران بانک بی ان پی پاریباس می گوید: "این نخستین بار از بیست سال اخیر است که اعضاء اوپک به جای تزریق نقدینگی به بازارهای جهان از طریق سرمایه گذاری، در حال جذب نقدینگی از بازارهای جهان هستند. اگر تولید نفت در حد کنونی باقی بماند و سال آینده قیمت نفت حول ۷۰ دلار در هر بشکه باشد درآمد نفتی اعضاء اوپک در مقایسه با وقتی قیمت نفت در حد ۱۰۵ دلار یعنی متوسط قیمت ها در سه سال احیر باشد ۳۱۶ میلیارد دلار کمتر خواهد بود.

رییس بخش آفریقا و خاورمیانه موسسه مالیه بین المللی می گوید در سال ۲۰۱۲ پانصد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اعضاء اوپک صرف سرمایه گذاری های نقد نظیر اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، اوراق قرضه شرکت ها و سهام در اروپا و آمریکا شد. اگر متوسط قیمت نفت سال آینده ۷۸ دلار در هر بشکه باشد این رقم به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

یکی از عوامل کلیدی در کند شدن جریان دلارهای نفتی افزایش تولید نفت آمریکاست. واردات نفت آمریکا کاهش یافته و این بدان معناست که دلارهای کمتری به خارج فرستاده می شود. برخی تحلیلگران معتقدند این امر به کاهش نقدینگی دلار منجر خواهد شد.

اگر غیر از اعضاء اوپک، روسیه، نروژ، مکزیک، قزاقستان و عمان را هم در نظر بگیریم رقم کاهش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت بسیار بالاتر از ۳۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

قیمت نفت تحت تاثیر افزایش تولید نفت در آمریکا، ضعف تفاضا در چین و منطقه یورو و نیز اقدام عربستان در کاستن از قیمت نفت صادراتی خود به آمریکا کاهش یافته است. هفته پیش اعضاء اوپک تصمیم گرفتند تغییری در سقف تولید خود ندهند. این عامل نیز در کاهش قیمت نفت خام موثر بوده است.

یکی از اقتصاددان های بانک یو بی اس می گوید، تاثیر اصلی کاهش جریان دلارهای نفتی، تغییر الگوی سرمایه گذاری است و می توان انتظار داشت تقاضا برای اوراق قرضه کاهش یابد. در واقع آندسته از حوزه های سرمایه گذاری و کشورهایی که بیشترین دلارهای نفتی را به خود جذب می کردند بالاترین لطمه را از کاهش قیمت نفت تحول خواهند کرد.

پس از نشست هفته پیش اوپک اقتصاددان ها در نظرسنجی خبرگزاری رویترز پیش بینی خود از متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت در سال آینده میلادی را از ۹۳ دلار به ۸۲ دلار کاهش دادند.


خلاصه هشدار درباره تبعات قیمت پایین نفت برای جهان
گاه فایننشال تایمز به ابعاد وضعیت کنونی بازار طلای سیاه

هشدار درباره تبعات قیمت پایین نفت برای جهان

جهان سهم _ جریان دلارهای نفتی اعضاء اوپک به بازارهای مالی جهان در حال خشک شدن است و این تهدیدی بزرگ برای اقتصاد جهان محسوب می شود. قیمت نفت در ماه های اخیر بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و این امر سبب کاهش ۳۱۶ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی اعضاء اوپک ..

می شود. تولیدکنندگان بزرگ نفت، ثروت عظیم حاصل از قیمت بالای نفت طی یک دهه اخیر را به سرمایه گذاری در انواع دارایی های جهان از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا تا اوراق قرضه شرکت ها، املاک و سهام اختصاص می دادند. برای مثال قطر و امارات ده ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مختلف در آمریکا و اروپا کرده اند.

جریان دلارهای نفتی به سیستم مالی جهان سبب افزایش نقدینگی و رشد قیمت دارایی ها شد و هزینه استقراض را پایین نگه داشت اما همه چیز در حال تغییر است. کاهش ۴۰ درصدی قیمت نفت در چند ماه اخیر و تداوم این وضعیت در ماه های آینده سبب معکوس شدن جریان دلارهای نفتی از اعضاء اوپک به بازارهای جهان می شود در نتیجه یکی از ستون ها مهم حمایت از بازارهای جهان تضعیف خواهد شد.

یکی از تحلیلگران بانک بی ان پی پاریباس می گوید: "این نخستین بار از بیست سال اخیر است که اعضاء اوپک به جای تزریق نقدینگی به بازارهای جهان از طریق سرمایه گذاری، در حال جذب نقدینگی از بازارهای جهان هستند. اگر تولید نفت در حد کنونی باقی بماند و سال آینده قیمت نفت حول ۷۰ دلار در هر بشکه باشد درآمد نفتی اعضاء اوپک در مقایسه با وقتی قیمت نفت در حد ۱۰۵ دلار یعنی متوسط قیمت ها در سه سال احیر باشد ۳۱۶ میلیارد دلار کمتر خواهد بود.

رییس بخش آفریقا و خاورمیانه موسسه مالیه بین المللی می گوید در سال ۲۰۱۲ پانصد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اعضاء اوپک صرف سرمایه گذاری های نقد نظیر اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، اوراق قرضه شرکت ها و سهام در اروپا و آمریکا شد. اگر متوسط قیمت نفت سال آینده ۷۸ دلار در هر بشکه باشد این رقم به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

یکی از عوامل کلیدی در کند شدن جریان دلارهای نفتی افزایش تولید نفت آمریکاست. واردات نفت آمریکا کاهش یافته و این بدان معناست که دلارهای کمتری به خارج فرستاده می شود. برخی تحلیلگران معتقدند این امر به کاهش نقدینگی دلار منجر خواهد شد.

اگر غیر از اعضاء اوپک، روسیه، نروژ، مکزیک، قزاقستان و عمان را هم در نظر بگیریم رقم کاهش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت بسیار بالاتر از ۳۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

قیمت نفت تحت تاثیر افزایش تولید نفت در آمریکا، ضعف تفاضا در چین و منطقه یورو و نیز اقدام عربستان در کاستن از قیمت نفت صادراتی خود به آمریکا کاهش یافته است. هفته پیش اعضاء اوپک تصمیم گرفتند تغییری در سقف تولید خود ندهند. این عامل نیز در کاهش قیمت نفت خام موثر بوده است.

یکی از اقتصاددان های بانک یو بی اس می گوید، تاثیر اصلی کاهش جریان دلارهای نفتی، تغییر الگوی سرمایه گذاری است و می توان انتظار داشت تقاضا برای اوراق قرضه کاهش یابد. در واقع آندسته از حوزه های سرمایه گذاری و کشورهایی که بیشترین دلارهای نفتی را به خود جذب می کردند بالاترین لطمه را از کاهش قیمت نفت تحول خواهند کرد.

پس از نشست هفته پیش اوپک اقتصاددان ها در نظرسنجی خبرگزاری رویترز پیش بینی خود از متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت در سال آینده میلادی را از ۹۳ دلار به ۸۲ دلار کاهش دادند.

1393/09/16 از نهایت‌نگر
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333